100 vjet propagandë nga Beogradi dhe Vatikani se shqiptarët e veriut paskan qenë katolikë prandaj ortodoksia duhet urryer, ka shkaktuar realitetin që shqiptarët, pa e ditur, të urrejnë 95% të historisë sonë, duke përfshirë dhe flamurin ortodoks që ne përdorim.
Është praktikisht statistikisht e pamundur të bindësh më shumë se 10-15 shqiptarë se flamuri ynë është flamur ortodoks, kur e gjithë bota jashtë Shqiperisë e di fare qartë që flamuri ynë është flamur ortodoks.
Në psikologji kjo gjendje njihet si Solipsizëm.
Ndryshe nga vitet 1920 apo 1970, zbulimet historike këto 50 vjetët e fundit vërtetojnë 100% se Kosova NUK ka qenë ndonjëherë Serbi. Ky është konsensusi i 100% të historianëve të tanishëm në botë, duke përfshirë dhe ata serbë.
Por larg qoftë, që historianët shqiptarë të përdorin zhvillimet më të fundit të historiografisë botërore në mbështetje të shqiptarëve, sepse, larg qoftë, do pranonin që 95% e historisë së shqiptarëve ka qenë brenda asaj që tani quhet Ortodoksi.
Kur të gjithë historianët e botës tani thonë që Skënderbeu ishte ortodoks (ajo që tani quhet ortodoks, sepse atëherë termat katolikë dhe ortodoksë nuk ekzistonin si identitet), larg qoftë të deklarojnë historianët shqiptarë se Skënderbeu kishte ortodoks. Pa, pa, pa, pa, pa!
Kur e gjithë bota mëson që flamuri shqiptar është (ajo që tani quhet) ortodoks, larg qoftë që akademitë në Prishtinë dhe Tiranë thjesht të deklarojnë se flamuri i shqiptarëve është flamur ortodoks.

Pa, pa, pa, pa, pa! Jo, jo, jo, jo, jo!
Ne shqiptarët vazhdojmë të jemi ende të paaftë për vetëqeverisje sepse nuk kemi krijuar ende një ndërgjegje të përbashkët bazuar në një histori zyrtare të përbashkët.

Ne praktikisht urrejmë flamurin dhe historinë tonë, si rrjedhim na qeverisin Ambasadorët e USA nga Twitter.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kris 📿🇨🇦 🇦🇱

Kris 📿🇨🇦 🇦🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ektrit

4 Apr
KATOLIK DHE ORTODOKS

Ata që më çojnë linke që shqiptarët kanë qenë katolikë, po ma bëjnë si grekët në twitter.

E gjithë historigrafia botërore duke përfshirë dhe atë greke janë në konsensus që identiteti grek NUK ka ekzistuar në mesjetë.

1/
Megjithatë kjo nuk i pengon grekët në twitter që të më çojnë linke me citime nga elita mesjetare që thonë që ishin grekë.

Ato linke ekzaktësisht tregojnë që elita mesjetare po mundohej që të rigjeneronte identitetin grek që ishte zhdukur, nuk ekzistonte.

2/
E njëjta gjë me linket që më çojnë për katolicizmin e shqiptarëve.

Linket tregojnë ekzaktësisht që Roma po mundohej që të krishterët shqiptarë të ndërronin nga Riti Konstantinopolitan në Ritin Latin. Ju deshën gati 500 vjet që të arrinin njëfarë suksesi të dobët.

3/
Read 11 tweets
4 Apr
Islam made Christianity an Ethnicity in the West, as Islam is still seen as evil civilisation in the West.

Trying to understand and face Islam made even atheists and anti christians retain superficial christian cover, though despising Christ.
This has made us, actual christians of faith, quite outcasts.

98% of people want to be christians as a way of not being muslim, uninterested in Christ.
All christian theologians and leaders keep condemning Christian Nationalism, politicians or elite don't care.

They need Christianity to face Islam, not to preach Christ.
Read 5 tweets
3 Apr
ORTHODOX WORLD DYNAMIC

Due to Ethnic Propaganda, 99.9% of the people do NOT understand the dynamics of the Orthodox World.

1/
Ecumenical Patriarchate is virulently UNIVERSALIST, non-ethnic.

2/
The Greek Church, as part of national Greek politics, strongly claims that the Ecumenical Patriarchate is Greek.

The Ecumenical Patriarchate strongly and openly refuses that, but nobody seems to hear.

3/
Read 8 tweets
3 Apr
SUPPLY CHAINS
(thread from May 2019)

The reason economists are widely mocked nowadays is because nobody pays attention to supply chains.

1/

(I'll remake this thread again in order to Unroll it with @threadreaderapp , as it appears twitter disallows unrolling old threads.)
You know why MMT is now famous?

Because nobody ever thinks that supply of goods and services from raw materials to consumable products could ever be disrupted.

2/
It never occurs to any single theoretician who teaches economics to the masses that crude oil might NOT arrive from point A to B for any reason at all.

They always assume that anybody on earth would produce any goods and services at anytime instantly as needed.

3/
Read 23 tweets
2 Apr
ORTODOKSIA SHQIPTARE

Kam arritur në përfundim se de-fetarizimi i detyrueshëm për formimin e ndërgjegjes shqiptare, duke filluar nga Vaso Pasha, Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha, ka çuar në një urrjetje ndaj Ortodoksisë Shqiptare.

#ShqiptarëtTëParët

1/
Përderisa 95% e historisë së Shqiptarëve është brenda asaj që tani quhet Feja Ortodokse, de-fetarizimi i detyruar i historiografisë zyrtare shqiptare, në këtë moment ka çuar në de-shqiptarizim të historiografisë shqiptare, po punon kundër nesh.

2/
De-fetarizimi i historiografisë shqiptare i ka lënë zonë të lirë Kishës Serbe dhe Kishës Greke që të bindë Grekët, Serbët, por.....edhe Shqiptarët.....që Ortodoksia Shqiptare është anti-Shqiptare.

3/
Read 14 tweets
1 Apr
LECTURE

0% interest rates are possible only in a centralized economy, THAT IS NOW..

Capitalism functions normally at 2% to 6% annual interest rates.

Capitalism clogs down at 10% and higher annual interest rates.

END OF LECTURE

#krisonomics
Corollary I:

Since Money Creation is Central, the creator of the money (Government) can control the Interest Rates.

It is the Government (Central Bank) which ALLOWS Interest Rates to self manage within a range or DECIDES to manage them 100% of the time.

#krisonomics
Corollary II:

Centrally created Money allow the creation of Integrated Supply Chains.

Non centrally created Money (if allowed by the Government) cause the creation of NON-integrated supply chains.

#krisonomics
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!