HISTORIA E SHQIPTARËVE

Të dashur shqiptarë të twitter

Kur unë flas për histori, flas për konsensusin e tanishëm të historianëve që merren me historinë e Ballkanit.

Unë nuk flas për dëshirën time sesi të jetë historia e Ballkanit.

#ShqiptarëtTëParët
Unë nuk jam historian profesionist, unë lexoj gati përditë për zhvillimet më të fundit historiografike, Kam 30 vjet që e bëj këtë punë, sidomos i detyruar nga leximi i teologjisë ortodokse.
Shumica e shqiptarëve i referohen konsensusit të historianëve të viteve 1970.

Kanë kaluar 50 vjet, dhe çdo gjë ka ndryshuar.

Ndryshimi madhor ka qenë Dixhitalizimi.
Dixhitalizimi ka bërë që studimet e dokumenteve të bëhen nga zyrat e universiteteve, jo nëpër arkiva kur duhet mbajtur rradha.

Zbulimet e 30 vjetëve të fundit janë masive për shkak të dixhitalizimit.
Gjithashtu, unë gjithmonë përqëndrohem tek KONSENSUSI I HISTORIANËVE.

Unë nuk lexoj çdo historian që të nxjerr përfundimin tim personal. Nuk mund ta bëj këtë sepse nuk është puna ime profesionale, kjo u takon vetëm historianëve profesionistë.
Kështu që, kur ca shqiptarë në twiter më çojnë botime të viteve 1970, tregon që nuk kanë idenë se çfarë ka ndodhur gjatë 50 viteve të fundit.

Konsensusi i Historianëve ka ndryshuar tërësisht.
Kështu që nga unë nuk do të shihni kurrë se si e kam qejfin unë që të jetë historia e shqiptarëve.

Nga unë do të shihni vetëm konsensusin e tanishëm për historinë e shqiptarëve, jo dëshirën time.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kris 📿🇨🇦 🇦🇱

Kris 📿🇨🇦 🇦🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ektrit

6 Apr
DARDANIZMI

en.wikipedia.org/wiki/List_of_a…

Ata që promovojnë Dardanzmin, ju lutemi lexoni listën e fiseve ilire.

A po propozoni që shqiptarët të copëtohen në 30 e ca fise të pavarura?

E kuptoni pse Beogradi shpiku Dardanizmin ashtu siç shpiku Maqedonizmin?

#ShqiptarëtTëParët
Siç më thotë edhe @Kgettt , pse duhet të jetë ky debat kaq kontrovers?

Të huajt krijuan identiteve të veçanta për përçarje, serbi-malazez, bullgar-maqedonas, grek-qipriot.

Me ne, Shqiptar-Dardan.

E kuptoni?
@Kgettt Gjithashtu faleminderit @Kgettt për screenshot këtu Image
Read 4 tweets
4 Apr
KATOLIK DHE ORTODOKS

Ata që më çojnë linke që shqiptarët kanë qenë katolikë, po ma bëjnë si grekët në twitter.

E gjithë historigrafia botërore duke përfshirë dhe atë greke janë në konsensus që identiteti grek NUK ka ekzistuar në mesjetë.

1/
Megjithatë kjo nuk i pengon grekët në twitter që të më çojnë linke me citime nga elita mesjetare që thonë që ishin grekë.

Ato linke ekzaktësisht tregojnë që elita mesjetare po mundohej që të rigjeneronte identitetin grek që ishte zhdukur, nuk ekzistonte.

2/
E njëjta gjë me linket që më çojnë për katolicizmin e shqiptarëve.

Linket tregojnë ekzaktësisht që Roma po mundohej që të krishterët shqiptarë të ndërronin nga Riti Konstantinopolitan në Ritin Latin. Ju deshën gati 500 vjet që të arrinin njëfarë suksesi të dobët.

3/
Read 11 tweets
4 Apr
100 vjet propagandë nga Beogradi dhe Vatikani se shqiptarët e veriut paskan qenë katolikë prandaj ortodoksia duhet urryer, ka shkaktuar realitetin që shqiptarët, pa e ditur, të urrejnë 95% të historisë sonë, duke përfshirë dhe flamurin ortodoks që ne përdorim.
Është praktikisht statistikisht e pamundur të bindësh më shumë se 10-15 shqiptarë se flamuri ynë është flamur ortodoks, kur e gjithë bota jashtë Shqiperisë e di fare qartë që flamuri ynë është flamur ortodoks.
Në psikologji kjo gjendje njihet si Solipsizëm.
Read 9 tweets
4 Apr
Islam made Christianity an Ethnicity in the West, as Islam is still seen as evil civilisation in the West.

Trying to understand and face Islam made even atheists and anti christians retain superficial christian cover, though despising Christ.
This has made us, actual christians of faith, quite outcasts.

98% of people want to be christians as a way of not being muslim, uninterested in Christ.
All christian theologians and leaders keep condemning Christian Nationalism, politicians or elite don't care.

They need Christianity to face Islam, not to preach Christ.
Read 5 tweets
3 Apr
ORTHODOX WORLD DYNAMIC

Due to Ethnic Propaganda, 99.9% of the people do NOT understand the dynamics of the Orthodox World.

1/
Ecumenical Patriarchate is virulently UNIVERSALIST, non-ethnic.

2/
The Greek Church, as part of national Greek politics, strongly claims that the Ecumenical Patriarchate is Greek.

The Ecumenical Patriarchate strongly and openly refuses that, but nobody seems to hear.

3/
Read 8 tweets
3 Apr
SUPPLY CHAINS
(thread from May 2019)

The reason economists are widely mocked nowadays is because nobody pays attention to supply chains.

1/

(I'll remake this thread again in order to Unroll it with @threadreaderapp , as it appears twitter disallows unrolling old threads.)
You know why MMT is now famous?

Because nobody ever thinks that supply of goods and services from raw materials to consumable products could ever be disrupted.

2/
It never occurs to any single theoretician who teaches economics to the masses that crude oil might NOT arrive from point A to B for any reason at all.

They always assume that anybody on earth would produce any goods and services at anytime instantly as needed.

3/
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!