Zoals ik eerder al zei zijn er eierstok-, baarmoeder-, baarmoedermond- en schaamlipkanker de #grote4 van de gynaecologische kanker. Vandaag een draadje over baarmoederhalskanker #bmhk En kijk vooral op kanker.nl als je nog meer info wil. 1/n
De centralisatie van gynaecologische kanker is begonnen met de operatieve behandeling van #bmhk De operatie (radicale baarmoederverwijdering waarbij ook de lymfeklieren in het bekken worden verwijderd) wordt alleen verricht in 1 van de 8 centra voor gynaecologische oncologie 2/n
Alleen door de centralisatie is het mogelijk voldoende van die operaties te doen om ervaring te behouden. Er is veel discussie over hoeveel ingrepen je als ziekenhuis moet doen om expertise te behouden. In het soncosrapport soncos.org/wp-content/upl… is minimaal 20 afgesproken 3/n
Maar ik denk dat dat aantal omhoog zal gaan. Bovendien is het de vraag of je geen minimale aantallen per chirurg af zou moeten spreken. Denk overigens ook dat afhangt van totaal aantal operaties die die gynaecoloog verricht per jaar én de totale ervaring. 4/n
Hoe dan ook: @LUMC_Leiden doen we jaarlijks minstens 40 van deze uitgebreide operaties voor #bmhk. Prof Trimbos, oud afdelingshoofd, heeft de ingreep in ee loop van de tijd aangepast zodat de autonome zenuwen konden worden gespaard zonder dat de effectiviteit afnam 5/n
Autonome zenuwen verzorgen de functie van de blaas (dus minder plasklachten na de operatie), endeldarm en vagina. Hierdoor blijjft na de operatie de ‘functie’ van de vagina tijdens het vrijen (oa vochtig worden) beter gespaard. 6/n
Ik ben heel benieuwd naar de uitkomst van de #SHAPEtrial een internationale studie (waarin Nederland een heel belangrijke rol heeft gespeeld). Hierin is gekeken of gewone baarmoederverwijdering afdoende zou zijn bij kleine kankers. Dan is probleem van de zenuwen ook opgelost 7/n
De uitkomsten worden eind van dit jaar verwacht. Als een gewone baarmoederverwijdering even goed is bij kleine tumoren zal dat enorme impact hebben: (1) veel minder vrouwen zullen een radicale operatie hoeven ondergaan en (2) het aantal radicale operaties per centrum neemt af 8/n
Dat laatste zal ingetwijfeld leiden tot verdere centralisatie. Net zoals we dat al zien voor de baarmoederbesparende ingrepen bij vrouwen die nog kinderen willen na de behandeling: 3 centra in Nederland hebben zich daarin gespecialiseerd. 9/9

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with NL_zorg 💉

NL_zorg 💉 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NLzorg1

8 Apr
Hele avond bezig geweest met het verwerken van het commentaar op 2 modules van de richtlijn voor endometriumcarcinoom. De aangepaste versie, met de reacties op de commentaren, worden in de authorisatiefase nog een keer aangeboden aan de betrokkenen. 1/n
Maar dan zijn deze 2 modules klaar! En begint hele proces opnieuw: prioriteren uitgangsvragen, opstellen PICO, opstellen zoekstrategie, selectie literatuur, gewogen conclusies trekken obv beschikbare literatuur en conclusies overwegen om tot aanbevelingen te komen 2/n
Dan de module naar de brokkenen (gynaecologen, internist-oncologen, radiotherapeuten, pathologen, verpleegkundig-specialisten, @StichtingOlijf )voor commentaar en verwerken commentaar. Super gestandardiseerd. Super transparant. Super belangrijk. Maar ook super veel werk 3/n
Read 7 tweets
7 Apr
Zit nog even de dag te overdenken. Vanochtend naar @HMCzorg om daar als consulent mee te doen met een operatie. Op die manier kunnen complexere operaties toch in het eigen ziekenhuis worden verricht en behouden de gynaecologen daar hun expertise. 1/n
Daarna terug naar @LUMC_Leiden om aan een opdracht te werken voor de master van @NFU_kwaliteit (daarover moet ook nog draadje deze week...), onderwijs aan bachelor studenten geneeskunde en tot slot #telefonischspreekuur Ik heb echt een afwisselende baan! 2/n
Maar nog even over dat onderwijs: het was de laatste docent-coach bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomsten heb ik met groepje van 12 studenten geoefend in afnemen van de anamnese en verrichten van het lichamelijk onderzoek. 3/n
Read 6 tweets
7 Apr
Gister #bmhk. Vandaag baarmoederkanker of endometriumcarcinoom. Meest voorkomende kanker van de #grote4 in de gynaecologische oncologie meer dan 2000 vrouwen per jaar. En opvallendste is de stijging over de jaren: in 1990 werd de diagnose bij 1200 patienten gesteld 1/n
Die toename komt omdat de belangrijkste risicofactor voor baarmoederkanker steeds vaker voorkomen: overgewicht. In die zin is baarmoederkanker, itt tot bmhk bijv, echt een probleem van de westerse wereld. 2/n
Baarmoederkanker wordt over het algemeen in een vroeg stadium ontdekt omdat het in vroeg stadium al klachten veroorzaakt: bloedverlies. Baarmoederkanker komt vooral voor na de overgang en bloedverlies na de overgang is een symptoom waarmee vrouwen naar de huisarts gaan. 3/n
Read 10 tweets
6 Apr
Als aanvuling op dit draadje bedacht ik dat ik nog niks had gezegd over de kijkoperatie bij #bmhk Onderwerp van heftige discussie. Uit een recente studie bleek dat de kans op overlijden groter was na een kijkoperatie nejm.org/doi/full/10.10… 1/n
Dat had niemand verwacht en er kwam heel veel kritiek op de studie (operateurs te weinig ervaring, uitkomst gewone operatie veel te goed, robot en gewone kijkoperatie door elkaar,..). Sommige (grote Amerikaanse) centra zijn meteen gestopt (oa @MDAndersonNews ) 2/n
Andere centra (bijv @SocietyofMSKCC ) voeren de operatie nog wel uit. Ook in NL zijn de meeste ziekenhuizen gestopt en is een aantal ziekenhuizen mee gaan doen aan een nieuwe Europese studie (@RaccTrial ). Wat ik wil zeggen is hoe ingewikkeld het is. 3/n
Read 5 tweets
5 Apr
Had t vanochtend al over het ‘logistieke gedoe’ door een extra zondag. Op maandag middag doen we altijd de MDO’s. Zowel ons eigen MDO maar ook de teleconferenties met de ziekenhuizen in de regio. Doordat die niet doorgaan moeten patienten helaas langer wachten op ons advies 1/n
Heel vaak hebben we geprobeerd die MDO’s dan te verplaatsen naar dinsdag. Maar doordat alle agenda’s zo vol zijn gepland is het onmogelijk iedereen op andere tijd bijelkaar te krijgen. En dat is juist kracht van MDO: alle specialisten met hun slecifieke expertise bijelkaar 2/n
Door de coronacrisis is iedereen zo gewend geraakt aan videoconferentie dat we nu zelfs ons eigen MDO in TEAMS doen. Dat hadden we eerder al eens geprobeerd maar toen wilden we er nog niet aan. Door de goede ervaringen en verbeteringen in de ICT lukt het nu wel 3/n
Read 11 tweets
5 Apr
Net mijn ‘inbox’ op kanker.nl leeggemaakt. Kennen jullie dat platform? Samenwerking tussen @IKNL @NFKkanker en @kwf_nl om patienten met kanker en hun lotgenoten te ondersteunen. 1/n
Er is allerhande informatie te vinden, je kunt in contact treden met lotgenoten en contact opnemen met de infolijn. En je kunt je vraag stellen aan een professional. En dat is mijn rol: ik beantwoord vragen over gynaecologische kanker. 2/n
De afgelopen 2 jaar heb ik op dat platform meer dan 450 vragen van vrouwen beantwoord. Heel veel vragen zijn eigenlijk meer een verzoek om bevestiging wat hun behandelaar ook al heeft gezegd. Soort van check-dubbel-check. 3/n
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!