SHQIPTARËT tani janë si në vitin 1920, kur Perëndimi po debatonte nëse shqiptarët duhet të ekzistojnë apo jo gjatë bisedimeve të Versajës.

Arsyeja ishte shqiptarët ishin ndarë në Bajraqe të cilët kundërshtonin konceptin e shtetformimit.

1/
Barjraqet u DETYRUAN që t'i LUTESHIN klerit nacionalist shqiptar që të bënte të mundur ekzistencën e shqiptarëve, siç dëshmohet nga vetë ministria e jashtme e Shqipërisë.

punetejashtme.gov.al/al/arkiva-e-ru…

2/
Kryepeshkop Theofan Noli pranon kërkesën e Bajraqeve Shqiptare dhe arrin PERSONALISHT që të mundësojë ekzistencën e Shqiptarëve.

3/
Ne tani jemi në një situatë të ngjashme, kemi Bajraqe që luftojnë me njëri tjetrin, që nga Mitrovica deri në Sarandë, por nuk kemi Kryepeshkop Nolin.

Bajraqet shqiptare deri më tani nuk duan të dinë për qeverisjen e shqiptarëve, vetëm për Bajraqet e tyre.

4/
Albin Kurti është një shpresë që gjërat mund të ndryshojnë, por duhet parë sesa mund të ketë sukses, sepse Bajraqet nuk do e përfillin shumë.

Deri më tani, nuk ka asnjë shpresë për përmirësim.

Kurti duhet të provojë veten nëse arrin të krijojë konceptin e shtetit.

5/ END

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kris 📿🇨🇦 🇦🇱

Kris 📿🇨🇦 🇦🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ektrit

7 Apr
E bukura e Krishtërimit, është që zhduku Helenizmin pas 500 vjetëve luftë, në shekullin e 8të.
Koncepti i Helenizmit në atë kohë ishte jo vetëm Kultura Pagane Greke, por edhe i tërë paganizmi i adhurimit të zotave nga çdo fis.

@AlbertBikaj
Zhdukja e Paganizmit nga krishterimi Në shekullin e 8të pati efekte të kundërta për shqiptarët dhe grekët.

Nëse grekët i detyruan të harronin të kaluarën e tyre të lavdishme, duke u bërë Romakë në detyrim nga Krishtërimi, ilirët nuk kishin një të kaluar të tillë.
Read 6 tweets
6 Apr
DARDANIZMI

en.wikipedia.org/wiki/List_of_a…

Ata që promovojnë Dardanzmin, ju lutemi lexoni listën e fiseve ilire.

A po propozoni që shqiptarët të copëtohen në 30 e ca fise të pavarura?

E kuptoni pse Beogradi shpiku Dardanizmin ashtu siç shpiku Maqedonizmin?

#ShqiptarëtTëParët
Siç më thotë edhe @Kgettt , pse duhet të jetë ky debat kaq kontrovers?

Të huajt krijuan identiteve të veçanta për përçarje, serbi-malazez, bullgar-maqedonas, grek-qipriot.

Me ne, Shqiptar-Dardan.

E kuptoni?
@Kgettt Gjithashtu faleminderit @Kgettt për screenshot këtu Image
Read 4 tweets
5 Apr
HISTORIA E SHQIPTARËVE

Të dashur shqiptarë të twitter

Kur unë flas për histori, flas për konsensusin e tanishëm të historianëve që merren me historinë e Ballkanit.

Unë nuk flas për dëshirën time sesi të jetë historia e Ballkanit.

#ShqiptarëtTëParët
Unë nuk jam historian profesionist, unë lexoj gati përditë për zhvillimet më të fundit historiografike, Kam 30 vjet që e bëj këtë punë, sidomos i detyruar nga leximi i teologjisë ortodokse.
Shumica e shqiptarëve i referohen konsensusit të historianëve të viteve 1970.

Kanë kaluar 50 vjet, dhe çdo gjë ka ndryshuar.

Ndryshimi madhor ka qenë Dixhitalizimi.
Read 7 tweets
4 Apr
KATOLIK DHE ORTODOKS

Ata që më çojnë linke që shqiptarët kanë qenë katolikë, po ma bëjnë si grekët në twitter.

E gjithë historigrafia botërore duke përfshirë dhe atë greke janë në konsensus që identiteti grek NUK ka ekzistuar në mesjetë.

1/
Megjithatë kjo nuk i pengon grekët në twitter që të më çojnë linke me citime nga elita mesjetare që thonë që ishin grekë.

Ato linke ekzaktësisht tregojnë që elita mesjetare po mundohej që të rigjeneronte identitetin grek që ishte zhdukur, nuk ekzistonte.

2/
E njëjta gjë me linket që më çojnë për katolicizmin e shqiptarëve.

Linket tregojnë ekzaktësisht që Roma po mundohej që të krishterët shqiptarë të ndërronin nga Riti Konstantinopolitan në Ritin Latin. Ju deshën gati 500 vjet që të arrinin njëfarë suksesi të dobët.

3/
Read 11 tweets
4 Apr
100 vjet propagandë nga Beogradi dhe Vatikani se shqiptarët e veriut paskan qenë katolikë prandaj ortodoksia duhet urryer, ka shkaktuar realitetin që shqiptarët, pa e ditur, të urrejnë 95% të historisë sonë, duke përfshirë dhe flamurin ortodoks që ne përdorim.
Është praktikisht statistikisht e pamundur të bindësh më shumë se 10-15 shqiptarë se flamuri ynë është flamur ortodoks, kur e gjithë bota jashtë Shqiperisë e di fare qartë që flamuri ynë është flamur ortodoks.
Në psikologji kjo gjendje njihet si Solipsizëm.
Read 9 tweets
4 Apr
Islam made Christianity an Ethnicity in the West, as Islam is still seen as evil civilisation in the West.

Trying to understand and face Islam made even atheists and anti christians retain superficial christian cover, though despising Christ.
This has made us, actual christians of faith, quite outcasts.

98% of people want to be christians as a way of not being muslim, uninterested in Christ.
All christian theologians and leaders keep condemning Christian Nationalism, politicians or elite don't care.

They need Christianity to face Islam, not to preach Christ.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!