בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, היום ה 21 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, היום ה- 14 לחקירה הנגדית.
עקב ביטול תקנות הקורונה, כל העיתונאים בתוך אולם בית המשפט ללא אולם צפייה נפרד.
כאן יחל #שרשור דיווחים שוטפים ImageImageImageImage
משפט נתניהו והמו"לים ImageImageImage
עו"ד בן צור לישועה:
לגבי בחירות 2015
רביב דרוקר הצהיר על עצמו עוד לפני בחירות 2015 שהוא שואף להחליף את ראש הממשלה
ישועה: לא ידעתי שהצהיר, לא מפתיע אותי
בן צור: אמר ביוני 2015
(מקרינים סרטון)
עו"ד תירוש, פרקליטות: מה הרלוונטיות?
בן צור: נראה איך זה קשור לכתב האישום
סרטון - דרוקר:
"...העיתונאים לפעמים חצו אותו (מרחב הלגיטימיות) כדי שנתניהו לא יהיה בשלטון"
בן צור: אומר דרוקר... מהידיעה שלך כמנכ"ל כלי תקשורת, זה נכון או לא נכון?
תירוש: נכון לשאול מה עשה באתר, ולא מה עשה בכל כלי התקשורת
שופטת: שיגיד מה הוא יודע
ישועה: איני יודע
בן צור: החצייה הזו, זה כלי נכון לבחון חריגות או אי חריגות של סיקור?
האם קו האמצע צריך להיות העולם של הבחירה לסקר באופן נגטיבי במרחב הלגיטימיות ובמרחב אי הלגיטימיות, האם זה קו האמצע?
שופטת: שאלה מורכבת, אני לא מצליחה להבין
ישועה: מה שאתה שואל, בעולם אידאלי כשהתקשורת לא מוטה, יש איזשהו קו אמצע. בעולם של דברים לא לגיטימיים, אז יכול להיות שקו האמצע זז, מול המצב הנורמלי שכולם קדושים, לא מוטים...
בן צור: נכון
(ישועה חושב)
ישועה: אולי זה נושא למחקר, אם מישהו אור בדקתי וחקרתי והכל זז... לא מופרך
שופט בר עם: שואל את העד בתור... זה סוג של סברות
בן צור: התבטאויות של העד, וטענה בתיק של חריגות. הפרקליטות מודה שהממשק בין אנשי ציבור ופוליטיקאים הוא יום יום. עושים את זה. יש מקום שבו הממשק הסטנדרטי והבנאלי עובר מהספירה העניינית לנקודה קוסמית פלילית. צריך לראות מה העולם, ואיך עבד.
סרטון - דרוקר:
"מבחינת מבנה התקשורת לעומת 2005, גם הבחירות האלה ברור שעמוד השדרה של התקשורת הישראלית רצה בהדחת נתניהו... אנשי מרכז שמאל שלא רוצים בשלטון הליכוד ובפרט נתניהו... יש כאלה שחצו כל קו אדום בסיקור הזה ...
ופגעו בכל מי שרצה להדיח את נתניהו, זה היה כל כך בוטה וכ"כ מגמתי
דרוקר בסרטון מ- 2015, המשך: "...התקשורת של 2015, האיים שנותנים ביטוי לגישה הימנית, הם יותר גדולים ממה שהיה ב- 2005. היום ישראל היום, רשתות חברתיות, ערוץ 20, גלי ישראל, בשבע, יש היום תקשורת ימנית יותר חיה ובועטת, עדיין רוב כלי התקשורת המיינסטרימים נוטים שמאלה, חושב שזה טעות..."
דרוקר בסרטון מ 2015: "...זה היה המצב, אני רציתי שנתניהו ינצח בכל מאודי (ציניות) כך השגנו את הרישיון (ציניות), אני חושב שנתניהו הוא ראש ממשלה לא הכי טוב לישראל בלשון המעטה... חושב שלא צריך להיות בשלטון..."
בן צור: שואל על סגל ודרוקר, ב- 2015 הם אומרים אותו דבר
ישועה: אני לא מופתע שאני שומע שהוא אומר שהיו חלקים נגד ראש הממשלה
מקרינים קטע עם עמית סגל:
"בהתנתקות זה היה 90-10 בבחירות האחרונות 80-20, כלומר יש שיפור, זה עדיין טיפה בים, ברגעי מבחן רוב התקשורת לא הגון ומאוזן... כל אדם שראה מה שקרה בהתנתקות ובבחירות האחרונות, כל אדם עם יושר אינטלקטואלי לא יכול...."
בן צור: אומר דרוקר זה לא 60-40, אומר סגל 80-20, הרוב פועל כדי לפעול לגרום לכך שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה
מבקש התייחסות
ישועה: אותה תשובה
בן צור: אומר דרוקר שווינט... פעלו בזדון
אני אקריא לך מה שאתה כתבת - פרברואר 2015
בן צור לישועה על תכתבות שלו מפברואר 2015: הסברת להם כמה הם נאיביים, מצד אחד קמפיין הארץ... מצד שני נוני עם אינטרסים כלכליים, "הזהרתי אותם לא להיות מטומטמים ולא להיגרר"
אתה אומר שיש מצד אחד קמפיין של הארץ מסיבות אידאולוגיות וכלכליות
בן צור: אציע משמעות - אידאולוגית מתנגד נחרץ לרה"מ רוצה להחליפו ולכן הוא בקמפיין מסיבות אידאולוגיות - נכון?
ישועה: זה שהארץ מתנגד אידאולוגית לרה"מ - אני מסכים
בן צור: אתה אומר שיש שתי סיבות להארץ, האחת סיבה אידאולוגית
ישועה: משהו כללי, הדברים שאני כותב פה זה לזאב, אז גם לזאב (רובינשטיין) הנרטיב שאימצתי זה שאנחנו לא בסדר, ואנחנו שאמלנים, וכל השאר שחורים ומוטים נגד, ובהקשר המוקצן הזה תסתכל על השיח. ובדברים ששמעתי גם משאול: "אתם לא רוצים להיות כמו עיתון הארץ לא רוצים להיות בולשביקים"...
ישועה: האם מסכים שיש קמפיין אידאולוגית? מסכים. האם כועסים שישראל היום הפסיק להדפיס אצלם? לא יודע
בן צור: הדברים מתיישבים עם פרשנים פוליטיים. כלכלי- בדצמבר 2014 ישראל היום הפסיק פעילות כלכלית עם הארץ. ההדפסה הייתה מקור הכנסה להארץ. יש עיגון וטעם לדברים שאתה כותב, אתה עם עמוד שדרה
בן צור: תאשר שאמרת שיש גם אידאולוגיה וגם כלכלי
ישועה: תודה שצימחת לי עמוד שדרה... השיח האידאולוגי נרטיב שאימצתי, בתוך זה ספציפית יש דברים שדרוקר אומר, וגם עמית, אני לא מכיר את הדברים הספציפיים... לגבי הארץ, החלק הראשון, הם עושים את זה, לגבי הקטע של הכסף, זרקתי את זה בלי הוכחות
ישועה: זרקתי כמשהו שמטיחים... אינני יודע
בן צור: לגבי מוזס אמרת אינטרסים כלכליים
ישועה: נכון, כלכלי פוליטי משולב
התכתבות
ישועה עם רון אילון (מנכ"ל יס)
לפני שמוכרזת מערכת הבחירות 13.11.14
ישועה: "שים לב איזה עוצמה יש לנוני, מעביר חוק נגד ראש הממשלה, במובן הזה מביע יותר את חולשתו של ביבי"
בן צור: החוק זה חוק ישראל היום, נכון?
ישועה: חוק שפוגע בישראל היום
בן צור: אתה יודע שרה"מ התנגד
ישועה: אמר שבגלל זה היו בחירות
בן צור: למרות ההתנגדות זה עבר בקריאה טרומית
בן צור: אתה כותב שיש עוצמה גדולה יותר לידיעות אחרונות בהשוואה לרה"מ, עד כדי שרוב המחוקקים הולכים להצביע בעד אותו חוק, אמת?
ישועה: אמת
מוצגת כתבה סמוך לבחירות 2015
ציטוט מתוך הכתבה בה מרואיים ישועה:
"וויינט ידיעות אחרונות שם את כל הז'יטונים על הסוס המפסיד..."
זו הייתה התרשמות שלך?
ישועה: כן
בן צור: אתה אומר שבחירות הקצינו את העניין הזה
ישועה: כן בהסתייגות אחת, אני מבין שבהמשך שואלים אותי על סיקור מוטה, הדברים קורים בקתשורת ויש גופים שהקצינו, אני חשבתי שוויינט היה קיצוני ביחס לרה"מ
בן צור: זה לא רק וויינט
ישועה: דברים מתערבבים אצלי עם דברים שידעתי אז ודברים שאני יודע אחרי, היה אצלי ערן טיפנבורן... היה ברור שנוני לא בצד של שאול
בן צור: תראה איך עדות שמועה...
אנחנו רואים, כל הכתבים, כל הסיקורים
בן צור: אתה אומר שיש אג'נדה מוצהרת ואג'נדה לא מוצהרת - גם כשהיה מוצהר זה היה מוגזם, וכשלא מוצהר, עוד יותר מוגזם, נכון?
ישועה: לא היו לי פרטים שאני יכול לבוא ולומר מוגזם או לא
בן צור: יש לך פרספקטיבה רחבה לומר איך עבדו
בן צור: לא כל כותרת ראוי לסיקור - זה המשמעות של מותח את הגבול והחוקים, זוכר מה זה הבקבוקים?
ישועה: הורדנו ידיעה.. פרשת הבקבוקים
בן צור: כשאתה אומר "אני מותח גבול בבקבוקים" המשמעות שלא כל ניסיון לפרסם עניין איזוטרי... זה חורג ממרחב הלגיטימיות לשיטתך, נכון?
ישועה: יותר לא מאשר כן
ישועה:מתחתי גבול בכתבה. יודעים שהורדנו ידיעה
בן צור: שיקרת?
ישועה: הצגתי לכתב נרטיב... אני מגן על הדרישות שנענו, לא חשבתי שצריך להוריד את הידיעה על הבקבוקים, חשבתי שזה קיצוני, אם אתה שואל אם העיתונות נכנסת למקומות שאפשר להיות פחות קיצוניים - כן, חושב שזה לא בסדר שהורדנו את הידיעה
בן צור מצטט: "זה טראש שאפשר להתייחס אליו... אבל לא צריך להעמיק"
ישועה: לא אני ולא אבי חשבנו שצריך להוריד את הכתבה. ההוראה להוריד את הבקבוקים מלמעלה... בוחרים את הקרבות... היה קטע שאפשר לתת טיעון יותר נוח, בתוך הדבר הזה, אני לוחץ, כי אני יודע שזה לא טוב להוריד
ישועה: במבצ רגיל לא אני ולא אבי היו מורידים את ידיעת הבקבוקים. יכול להיות שידיעת הבקבוקים מרושעת וממוחזרת... אבל ההורדה של הידיעה והנרטיב שלי מול אלקלעי ושל אלקלעי מול המערכת, במקומות אחרים אמרתי, הנה ינון לידי והוא יגיד שאין השפעה.
בן צור: האם אמרת שאבי אלקלעי אמר "אני לא רוצה להתעסק עם הטראש הזה", האם נאמר?
ישועה: לא חושב שהמצאתי, אני זוכר שאבי אלקלעי בתוך תהליך הלחץ, הוא אומר לי, הנה מה שכתבתי, מראה לי שהוא מפעיל את אותו נרטיב כלפי מטה, לא חושב שהיה מפעיל את אותו נרטיב במצב רגיל
בן צור: נראה איך האתר כתש את ראש הממשלה ונתן את הסיקור הכי מפרגן והכי אוהד למחנה הציוני

(זהו קו ההגנה להיום, כשהעיסוק הוא בסיקור לקראת בחירות 2015)
בן צור מציג טור של קלמן ליבסקינד
"שוב ושוב טחנו לנו בראש את הבקבוקים של שרה, את השאלה מתי יחזירו 4,000 ש"ח... והארגון שעוסק בהחלפת נתניהו לא עניין כלב מת" (מקווה שמצטטת מדויק)
בן צור:הארגון?
ישועה: אני חושב שהיה קשר... מחלקת המדינה, אובמה... וי 15
בן צור: "לא עניין כלב מת" - משקף?
ישועה:הייתה ידיעה

@KalmanLiebskind
ישועה: רצו שנעלה משהו, העלינו, זוכר שהיו מרוצים, זוכר שאני מתפאר "העלינו את ה- וי 15"
בן צור ממשיך לצטט מהטור של ליבסקינד
בן צור: העיסוק בבחירות באיזוטריה ובצבע, מתוך מגמה לפגוע בראש הממשלה, זו תופעה שרווחה בוואלה, כן או לא?
ישועה: לא חושב שהייתה מגמה
בן צור מצטט אבנר הופשטיין: "אם תפקידה של העיתונות לספר את האמת הרי ששיקרנו לציבור באופן סיסטמטי"
מרץ 2015 טור בוואלה
@AvnerHofstein
ישועה: אם אני לא טועה הופשטיין הוא לא כתב המערכת, פרילנסר, זה מאמר דעה
בן צור: תאשר לי שאין אפשרות שעיתונאי או עורך, שסידור הליין אפ, כותרת... יש קשר לתפיסה,,, שאין עיתונאי עורך אובייקטיבי, התפיסה משפיעה על הסיקור והעריכה
ישועה: אני חושב שיש הרבה עיתונאים עוורכים שיש להם דעות פוליטיות, והם לא נותנים לזה להשפיע על העבודה שלהם, אלא אם הנמצאים בכלי תקשורת שאומר - מוצהר - זה הקו שלי, כמו ישראל היום או הארץ.. לא יודע
זה גם תלוי, אם זה מישהו קיצוני, זה ישפיע יותר, אם הוא במקום מרכזי, זה פחות ישפיע עליו
ישועה: אבל יש עיתונאים שעובדים... התשובה באה מההתנסות עם העובדים בוואלה... למשל ינון, השקפה ימנית, ואהד את ביבי, אבל פעל רוב התקופה כעיתונאי לא משוחד, וכשרצינו להוריד ידיעות התקומם עיתונאית, ואבי אלקלעי למשל, דעות שמאל... והיה הוגן, אבירם אלעד לא יודע דעות היה הוגן לגמרי
בן צור מציג שוב דרוקר בסרטון: "עיתונאי אובייקטיבי זה עיתונאי שקרן. אם אתם מתגעגעים לעיתונאי רשות השידור, שהוא לא פחות שמאלנים ממני, הם שיחקו אותה נייטרליים, עם מניפולציות... אם לא משדרים זריקת אבנים ליד עפרה... אז לא תדע, אם תרים את הגבה בסוף האייטם..."
דרוקר בסרטון: "אם תקרין את התגובה של הדובר בטון קצת ציני אתה שידרת מה אתה חושב, זה האובייקטיביות, היא לא קיימת. בנושאים סופר טעונים כמו סוגיית השטחים, הציבור זכאי לדעת מה חושבים לפחות האנשים שקולים הכי נשמע, מה עמדתם העקרונית, ואח"כ תדעו להחליט..."
עמית סגל בסרטון: "ברגעים כאלה, בכוח כן בכוח, צריך שהמערכות... שיהיו מאוזנים...
אני מסכים שהעיתונות האובייקטיביות, שאין דבר כזה, אבל מצפה שלא יהיה זדון... בבחירות האחרונות היה זדון... עיתונאים שאני מעריך, באירועי קיצון, אתה עושה עוד כווץ' למועמד שאתה רוצה, אתה יכול לשלוט"
עמית סגל בסרטון מוקרן: "ברגעים כאלה, בכוח צריך שהמערכות יהיו מאוזנים. אין לי דרך להסביר איך זה קורה. אבל עם מערכת חדשות שלמה, ערוץ 10, ערוץ חדשות נטול אינטרס כלכלי, כמו ידיעות או ישראל היום..."
בן צור לישועה: שניהם מדברים על... אין אובייקטיביות ושזה מתגבר ברגעים...
בן צור: זוכר הנאום בקונגרס, יש שתי עמדות, עמדה אחת: זה ציני, זה פוליטי, חלק מהאמריקאים מסתייגים, חלק מהארגונים היהודים מסתייגים, בערוץ הזה "נאום המחלוקת", האפשרות השנייה לקיים דיון בגרעין האיראני, בהסכם בהתנגדויות - מסכים שאלה שתי אפשרויות לסקר את הנאום המרכזי באותן בחירות?
ישועה: לא יודע לא מומחה לכתיבה עיתונאית
בן צור מציג עמית סגל בסרטון מותח ביקורת שהנאום לא סוקר עם התייחסות לנושא האיראני בערוץ 10
בן צור: מה היה הסיקור בוואלה?
ישועה: זוכר שהייתה כתבה של אמיר תיבון, ביקשו לשנות, לדרדר את הכתבה מהר
בן צור: אראה לך את הכתישה ה"וואלה-אית" לגבי הנאום. אראה לך מה כתבו שני גורמי תקשורת שעשו בדיקה אמפירית על הסיקור בוואלה.
1. אתר מידה
2. העין השביעית
בן צור: שניהם מגיעים לתוצאות דומות
בן צור: לא נקרא את כל הבדיקה האמפירית. סקרו פה מאמרי דעה. אנחנו במידה כרגע. סקרו 23 מאמרי דעה. 17 שליליים.
בן צור: אתה יודע כמה מאמרי דעה היו באותה תקופה? (שלושה חודשים לפני בחירות 2015)
לגבי רה"מ
ישועה: לא יודע
בן צור: יודע מה היה כיוון מאמרי הדעה?
ישועה: לא
בן צור: אין לך ידיעה?
ישועה: לא
בן צור: לגבי מני נפתלי... אתה יודע מה פורסם אצלך באתר? יודע את האופי הכולל שהיה ב-3 חודשים האלה?
ישועה: אני לא יושב ועובר על הידיעות, אני לא העורך, ההייחסות שלי לנושא הסיקור האוהד או לא אוהד, היו בציר שקיבלתי הודעות... לגבי מני נפתלי, ניהלנו נגדו קמפיין
בן צור: כמה פעמים וואלה סיקרה את מני נפתלי? מני נפתלי זה אנטי נתניהו
ישועה: נגדו
בן צור: 109 ידיעות בוואלה על מני נפתלי, הרוב המוחץ של הידיעות הן ידיעות פרו מני נפתלי ונגד רה"מ, יודע את זה?
ישועה: לא
בן צור: האם אתה יודע שאתם האתר שסיקר הכי הרבה את מני נפתלי, יודע?
ישועה: לא. אני יודע מה פנו אלי
בן צור: 109 ידיעות מני נפתלי, ופנו אליך פעם, פעמיים שלוש כדי לאזן
בן צור: אם כלי תקשורת מסקר 100 פעם באופן נגטיבי, זה מקובל שיפנו ומבקשים שיסתכלו על זה ועל זה? זה טבעי ואנושי ומקובל?
ישועה: אם הסיטואציה כמו שאתה מתאר... אבל היה לחץ מתמשך, היו הרבה ידיעות נגד מני נפתלי, הייתה סדרה, לא ניהלתי סטטיסטיקה, זוכר שיש רצף ידיעות נגדו, יודע שכל ידיעה בעדו, אמרו לי להוריד, ויזמו הרבה ידיעות, סביב זה היה לחץ סביבי
בן צור: שקול את מילותיך
בן צור: אתה אמרת שבנט "היו פצצות" ואתה מצאת באתר ב- 14.1.13 לפני איזושהי פנייה שאלקין אמר משהו על בנט, זה עשית שיעורי בית וגירדת עוד כתבה?
ישועה: לא גרדתי שום דבר. ההפצצה שהייתה הייתי ארבעה ימים מול הבוס שלי ודרישות. אתה רואה בזווית שלך ואני רואה בזווית שלי
שופטת מעירה לבן צור לאפשר לישועה להשיב

ישועה מסביר שידיעות על בנט לא נכנסו כי לא הסכימו, ומתאר ידיעות שהיו נגד בנט שנכנסו
ישועה: שאול מנע ואני מנעתי מינון להעלות סקר שמראה שבנט מתחזק. סקר שבו הליכוד שומר על כוחו, ציפי מתרסקת, ובנט מתחזק. בסוף העלו כשרושמים שציפי מתרסקת או בידיעה שולית, וזה כשינון פועל נגד הדבר, משטחים את האנטומיה
ישועה: הסטיקרים וההחלטה של ועדת הבחירות היו 4 ידיעות
בן צור: נחזור למידה. אומר שמתוך 16 כתבות שעסקו בנאום בקונגרס, 13 היו שליליות מתוך 16. האם ידעת כמה כתבות פורסמו בעניין הגרעין? האם ידעת מה האופי?
ישועה: לא, ידעתי מה האופי כשפנו אלי
בן צור: ... חיים עם התוצאה
בן צור: נדבר על העין השביעית. הם ערכו שתי בדיקות. שני גופי תקשורת שנמצאים משני צידי המפה בתפיסות שלהם עורכים בדיקה לגבי וואלה בתקופת הבחירות, והמנעד שהם נעים בו הוא בין מאוזן לבין סיקור לא אוהד לנתניהו בתקופת הבחירות.
ישועה: כתוב "לא העניק סיקור אוהד", לא קראתי את הכתבה
בן צור: האנשים ישבו ובדקו אמפירית מה התפרסם.
ישועה: כך הם אומרים. לא יודע
בן צור: לאדוני אין מושג מה היה באתר
שאלתי אותך... לא היה לך מושג...
ידועה: לא עשיתי סטטיסטיקות, לא סקרים, ניהלתי, ועשיתי כשפנו אלי
בן צור: בעניין של היותך נטול מושג, אני מסכים איתך
בן צור מפנה לראיון של ישועה ביוני 2015
"היו בוואלה בתקופת הבחירות מאמרים עניינים ומהותיים גם נגד רה"מ נתניהו"
בן צור: שתי אפשרויות - יכול כל אחד להיכנס לאתר ולבדוק מה היה ולבדוק אם אתה מבלף או דברי אמת. אני מציע שאמרת דברים נכונים
ישועה: זה היה במסגרת הנרטיב המגן על האתר על שאול
בן צור: אתה אומר, אני לא ידעתי מה יש באתר, אתה חוזר על האמירה?
ישועה: לא עשיתי מחקר, חוץ מהידיעה כשפנו
בן צור: ולכן כשאמרת שהיו כל יום מאמרים עניינים ומהותיים, לא ידעת
ישועה: חוזר על מה שאמרתי
בן צור הבחירות מוכרזות ב- 2.12.14, הכרזה פורמלית - 8.12.14
יש שני מועמדים מובילים, נתניהו והרצוג
נראה את טענתך על אפלייה של המחנה הציוני, נבדוק מול המציאות
בן צור - הנה ההכרזה על הבחירות 3.12.14
בן צור: הרבה חומר...
שופטת: עו"ד בן צור, אנחנו לא חוזרים שוב...
בן צור: בבחירות 2015, יום יום באתר, נראה, ומועדים אחרים נחקור בסגנון אחר, אמרו לנו שתקופות בחירות זה שיא, נחקור דבר דבר ונתעמת עם כל הטענות, ונראה מה היה באתר
שופטת: לא צריך לעבור על כולם, אפשר להציג
בן צור: צריך לבסס כיוון חריג, בתקופה הזו, אנחנו נעבור באותם 3 חודשים ונבחן
שופטת: הוא אמר שלא יודע
בן צור: נשאל שאלות קצרות
כתבה - מ3.12
תאשר שהיא כולה הדהוד של כל המסרים של גורמי האופוזיציה
ישועה: מאשר
בן צור: באתר שלכם, אם אתה יודע, האמירות והמסרים של כל גורמי השמאל אופוזיציה, עברו as is לתוך הכתבות, יודע?
ישועה: לא
בן צור: האם אתה יודע שלעיתים ניסיונות של דבורי רה:מ להעביר מסר בשונה מהצד השני של המפה, היו כמו לתת תרופה לילד בן 3, היו הבדלים דרמטיים
ישועה: לא יודע
בן צור מציג כתבה: כותרת שלילית נכון?
ישועה: כן
בן צור: בחירה של תמונות, יש בטח מאות ואלפי תמונות בארכיון, ותסכים שבהצגת תמונה יש משמעות
ישועה: כן
מוצגת תמונה
בן צור: נגטיבית? חמוצה?
ישועה: כן
בן צור: מי בוחר את התמונה?
ישועה: בהפקה במערכת
בן צור מציג סרטון
מלעיג? מלגלג?
ישועה: סרטון נגדו
בן צור: מי מקבל את ההחלטה לצרף למאמר?
ישועה: כתב או עורך
בן צור מאמר נוסף, 15.12
"תתרגלו במהירות ליום שאחרי נתניהו"
כותרת לא חיובית?
ישועה: נכון
- תמונה?
- גם
בן צור: מאמר של איתי בן חורין, ממשרד בן חורין אלכסנדרוביץ'
בן צור: מאמר נוסף - פייברוטי עם הרצוג?
ישועה: אינפורמטיבי
בן צור: הרצוג אהיה ראש ממשלה, רק לא נתניהו, משנה קואליציה שתפיל את שלטון נתניהו, נגטיבי?
ישועה: כן
בן צור כתבה ביום ההכרזה: "ישראל היא דיקטטורה" - נגטיבי?
ישועה: כן
בן צור מצטט. קשה, נכון?
ישועה: כן
בן צור: אתה יכול למנות לנו משהו שנכתב בדומה קרוב שמצדד ברה"מ? כתיבה שיש בה נפח במזכירה משהו בכיוון ההפוך?
ישועה: לא יודע באתר, יודע מה שהתבקשתי
בן צור: בכתיבה פוליטית רחבה, שמצדד ברה"מ? או משהו דומה שנגד המועמדים האחרים? ידוע לך?
ישועה: אין לי סקירה. רק שמבקשים
בן צור: נמשיך עם הרצוג באותו יום
"תוקף את נתניהו, יחימוביץ' הלמה בנתניהו"
בחירה של המערכת?
ישועה: כן
בן צור: תמיד הולמים בו, תוקפים, ותמיד חיובי כלפי האופוזציה
בן צור: האירוע מכתב האישום, תוספת שיער של שרה נתניהו. וואלה סלבס פונים בשאילתא בעניין תסופת שיער של גברת נתניהו, יודע?
ישועה: זוכר במעורפל שהיה סיפור, לא זוכר שפנו
בן צור: אין תוספות שיער, אבל איך זה התגלגל, אני מתנצל במה צריך לעסוק
בן צור: רכילאית פונה לספר ומקבלת תשובה שלילית
ואז וואלה מחליט לשאול אותו עניין
מסכים שזה תחתית של חבית?
ישועה: זה מדורי רכילות, זה מה שאנשים רוצים לקרוא שם
בן צור: אם פרסום לא נכון לא מעלים
ישועה: לא צריך להעלות
בן צור: ורובינשטיים פונה, שמחובר לגברת נתניהו
ישועה: נכון
בן צור: עניין נמצא בתחתית של החבית העיתונאית
ישועה: הייתה פנייה של זאב

בן צור: יומיים אחרי, ראיון נוקב עם השר יעקב פרי, זוכר באיזה מפלגה?
ישועה: קדימה?
בן צור: יש עתיד
ראיון נגטיבי מבחינת רה"מ?
ישועה: כן
שופטת: עו"ד בן צור אדוני יגיש, ישראל שאלות כלליות, כשנעשה הפסקה, שיענה אם נגד או בעד
בן צור: צריך לעבור אחד אחד
שופטת: אם יש עניין, ישאל, אבל להציג
בר עם: השאלה אם מה שאדוני הציג עד עכשיו לא מבסס כבר, מבין את הכיוון שאדוני הולך
בן צור: אמרו בחירות תקופת השיא, לכן ברור שאני מתחיל והמגמה ברורה והגשתי ב- 2013 עשרות כתבות, רוצה לבסס, התביעה לא בדקה את האתר לא ביססה.. האתר לא נבדק לאורך כל ההליך, לא נבדק. ובאו בטענה של היענות חריגה של סיקור. ואנחנו עושים את זה. ואני רוצה להראות את המאסה... פוזיטיבית.
שופטת: לא אמרנו שלא יראה, אמרנו שלא צריך עכשיו לשבת שעתיים ולעבור אחד אחד... אפשר להגיש
בן צור: מתעמת עם אירוע השיא, לא אוכל בדרך אחרת
ז'ק חן: העד אמר "אתר משועבד", כשמגיעים לסיקור האמת...
בר עם: בשלב מסוים הכמות כבר... צריך להמשיך את המהות, בסדר מתקדם
בן צור: רוצה להציג המכלול
בן צור: יש טענה לעסקת שוחד, ואני מראה לכבודם שהאתר היה בייסקלי אתר שעיין את רה"מ
שופטת: לא אמרנו לא להגיש דוגמאות, אמרנו להגיש. תסיים בהפסקה, להגיש לנו עשרות, מאות...
בר עם: כמה זמן אדוני צריך?
בן צור: אמרתי שצריך 10 ישיבות אעמוד בזה.
בר עם: כמה זמן לנושא הזה?
בן צור: שתיים שלוש ישיבות. זה השיא התכוונתי לחקור פריט פריט ואיך זה היה
אני חייב להמשיך לחקור את החקירה הזה. הגענו ללב של המתת. לא יכול לעצור, זה חלק מהותי. לא אגיש קלסר. אראה לו אחד. ואקשור אותו לדבר בפסציפיים. זה השוחד. אני בשוחד.
בן צור: אם ראינו 10 כתבות שליליות לפני הפריט הראשון, אחרי זה נראה עוד 3 כתבות כתיבה שלילית, זה כשאנחנו מדברים על חבית, חשוב שביהמ"ש יראה את המכלול
שופטת: השאלות שחוזרות, את זה מצמצמים
בן צור: זה קצר
שופטת: לא מתווכחים, זו החלטתנו
בר עם: אדוני יקדים לשאלות
בן צור: זו כרונולוגיה של האתר, אמרו סיקור עוין
עו"ד מיכל רוזן עוזר לוחשת על אזנו של בן צור
בן צור: העד אמר בעדותו "אתר משועבד"
ז'ק חן: היכולת של העד להדהד שקר... אומרים לנו להציג קלסרים... "אתר המשועבד" להפוך שקר לאמת ועיקר לטפל, כתבה אחת לא הוצגה לו...
שופטת: אודני שכח שהעד בחקירה נגדית זו הישיבה ה- 15... זה משקבענו ואדוני ימשיך
עו"ד רוזן עוזר: בשום מקום העד לא היה צריך להתמודד עם האתר. יש ערך להתייחסות שלו לכתבות, בין יגיד אמת או ישקר, יגיד ברור או לא... יש ערך למה שהעד אומר. אי אפשר לשלול מאיתנו. זה הרגע שבו אומרים לראשונה (בשימועים אמרנו) לכו תסתכלו מה היה באתר
בן צור: העד אומר לא מכיר מה היה באתר ולא הראו לו כלום ממה שהיה באתר, ומזה אתה מסיק שהאתר... ואני אומר אתר עוין... ואין שוחד...
אנחנו נראה... אי אפשר לעצור אותנו בסוגיה הזאת
תירוש, פרקליטות: לא מוצגת כאן כל כתבה באתר, חברי בוחר איזה כתבות להציג
תירוש: אנחנו הצגנו ואנחנו גם נציג, זה לא העד היחיד, יש מכלול של העדיןם, אנחנו נציג את מה שכתב האישום מדבר עליו, היענות לדרישות, כתב האישום לא מדבר על אתר, כשחברי אומר שיש חשיבות להצגה כרונולוגית, יש מגבלות על מה שאוכל לעשות בחקירה חוזרת, חשוב לי לומר שזו לא כרונולוגיה של האתר
תירוש: לא מראים את ועידת גלובס, רק את הסיקור... חשוב לדייק באמירה
עו"ד רוזן עוזר: זה לא דיוק, זה ההפך מדיוק, לא יאומן שהתיק הגיע לבית משפט
בן צור: אנחנו נראה לשוטר מה נעשה באתר
ז'ק חן הוסיף עוד דברים
בן צור חוזר לחקור וממשיך להציג עוד דוגמאות ולשאול את ישועה אם הן שליליות
בן צור: שתי כתבות על הצטרפות ראש מועצת אשכול חיים ילין ליש עתיד, אלה המסרים של המחנה אופוזציוני?
ישועה: כן
בן צור מראה עוד כתבות: יש היררכיה, ביקורת נגד נתניהו...
מציג עוד כתבה
ישועה: לעיתים מאשר, לעיתים אומר - זה אינפורמטיבי
בן צור: כתבה, אנאלוגיה בין רה"מ לבין פוטין. פוטין שמשבר קשה, וזה מה שקורה בישראל. הבוחר צריך להסיק לקחים מהמשבר הרוסי.
תעיין תאשר לי ותיכף שאלה
יש כאן קריאה של וואלה ללמוד מהמשבר הרוסי ולא להצביע לנתניהו?
ישועה: בעקיפין
בן צור מציג עוד כותרת: "אחד מכל שלושה ילדים עני, הליכוד נטש את כולם"
ועוד כותרת אחרת
בן צור: הכותרת מכתיבה את התודעה
ישועה: כותרת זה עניין של רייטינג
בן צור מדבר על הודעות לעיתונות שהועברו (וההיענות להן היא חלק מהתנהלות סטנדרטית)
בן צור, היה ראיון בערוץ 2, ועכשיו מה הגולשים סוברים על העמדה באותו ראיון, - מרבית הגולשים ראו באופן נגטיבי את הראיון" - נאמר שכמעט כל התגובות החיוביות היו שטחיות ולא ענייניות
תסכים איתי שזה לא סימפטי? לא דרמטי אבל לא סימפטי
ישועה: מסכים
(במיוחד כאן ראו את פרשנותי - שני ציוצים >)
פרשנות באמצע החקירה (הקליקו לשני ציוצים):
בן צור: כתבה שסוקרת את לפיד בשבתרבות בב"ש, ובהמשך דברים של לבני בשבתרבות בנתניה. תאשר לי, יש כאן את כל המסרים של לפיד נגד נתניהו: "עוסק בהישרדות פוליטית", וגם לבני: "מחליש את ישראל בעולם"
חיצים ישירים נגד רה"מ
ישועה: כן
בן צור: הכתב קיבל את הדף שהעבירו לו לבני ולפיד
ישועה: אפשרי
בן צור: וזה הועבר דבר דבר
ישועה: אפשרי
בן צור: כתבה - "תקשורת בצרפת לגלגה על נתניהו"
תמיד בוואלה זה "לגלגה"?
ישועה: לא יודע מה היה בעיתונים אחרים
בן צור: בכתבה עצמה, "נתניהו נעמד במרחק של כמה ס"מ, והמתין בקוצר רוח, התבלבל קלות..."
בן צור: יש דיווח של רשת צרפתית שנתניהו התבלבל קלות, איך הצלחתם להגי ל"התקשורת בצרפת לגלגה"?
מה זה?
בן צור: זה מה שאמר דרוקר, זה הכותרות והפריימינג ואיך אתה מציג... זו רשת אחת, לא לגלגה
ישועה: השאלה אם היה משהו אחר
בן צור: הכתבה מצטטת את האסמכתאות שלה. זה מופת קריסטלי של הפער בין התוכן לכותרת
ישועה: אמיר תיבון כתב רציני, לא היה כותב סתם
בן צור: אולי אמיר תיבון ההגון כדבריך לא בחר את הכותרת
ישועה: מישהו ברמה של אמיר היה נעשה איתו, או היה מעיר
בן צור: יש פער בין הכותרת לתוכן?
ישועה: לא חושב
השופטים מוציאים להפסקה ומבקשים מעו"ד בן צור לרכז את החומר ולקצר כשהדיון יתחדש
הדיון התחדש. עו"ד בן צור ממשיך להציג לישועה כתבות מהאתר מהתקופה שלפני בחירות 2015. חלק מהכתבות ביקורתיות כלפי נתניהו, וחלק מהכתבות מציגות את האופוזיציה.
בן צור: ראינו עכשיו 3 כתבות שמציגות את המחנה הציוני, ראינו הודעה לעיתונות שהופצה (מהליכוד), שאלתי: האם אתה מבין את הנלעגות של לטעון שזה מתת ביחס לרשימה, כשזה היה בכל כלי התקשורת, וכשאצלכם יש 3 כתבות על המחנה הציוני?
שופטת: הוא יכול להגיב רק על העובדות
בן צור מציג כתבה של רויטרס שהופיעה בוואלה, האם פניתם לקבל תגובה לכתבה השלילית?
ישועה: זו לא ידיעה שלילית אם ראש ממשלת טורקיה אומר משהו על ראש הממשלה
בן צור מציג כתבה על הרצוג ושואל אם הכתב נסע לאוניברסיטה לשמוע את דבריו או קיבל זאת
ישועה: הנחה סבירה (שקיבל)
בן צור: יש תבנית: כתבה שלילית נתניהו, כתבה חיובית הרצוג. באותו יום יש כתבה שלילית על נתניהו (מציג)
בן צור מציג כתבה עם דברי דרעי באשדוד.
בן צור: בחירה של הכותרת "נתניהו איפה החמלה שלך" - זו בחירה של המערכת? יש נאום רחב...
ישועה: או המערכת או הכתב
בן צור: או המערכת או הכתב שכנראה לא היה שם
בן צור מציג כתבה נוספת "סהרוריה" (מקווה ששמעתי נכון)
בן צור: אף אחד לא חתום על זה
ישועה: או שמישהו עבר על זה ברשתות
בן צור: משהו שמבקר את ראש הממשלה
בן צור מגיש מקבץ כתבות סביב ביקור ראש ממשלת יפן בישראל.
בן צור: הייתה הודעה לתקשורת של משרד החוץ ומזכירות הממשלה. שתי הודעות. ביקור של ראש ממשלת יפן בישראל. אחרי זה רואים פרסומים נרחבים בכל כלי התקשורת. אין כאן היענות חריגה, מעלים כאן אייטם תקשורתי.
ישועה: תלוי במיקום ובמשך הזמן
בן צור: אצלכם בדרך כלל זה היה פחות זמן. יש לך מידע אחר?
ישועה: כן. היו פעמים שאמרו להשאיר יותר
בן צור: נדמה לי שאישרת לי שאם יש ידיעה שמופצת ברוטינה ועולה בעוד כלי תקשורת ובכפוף למיקום ולזמן זה סטנדרטי
ישועה: מאשר
בן צור: מי פנה אליך
בן צור: ואם נגיד לך שבדקנו באתר והידיעה הייתה שעה בכותרת ראשית?
ישועה: לא מעט
בן צור: כשמורידים ידיעה מהראשית אחרי 5 שעות קוראים לזה דרדור
ישועה...
בן צור: מי פנה אליך, לירן דן. אירוע חדשותי
ישועה: חד משמעי
בן צור מראה לישועה כתבה מקבילה בוויינט ושואל אם הכתבה בוואלה יותר שלילית
ישועה לא מסכים.
ישועה: בוואלה יותר ידידותי
בן צור: עוד מאמר בוואלה 19.1.15, מאמר דעה של צ'לו רוזנברג, "הפוליטיקה החשוכה של אתמול", תאשר לי שיש פה, שזו הפוליטיקה של השלטון הקיים
בן צור מציג כתבה מדה מרקר תחת הכותרת "הפרופסורה הסודית של צ'לו רוזנברג"
שופטת שואלת לרלוונטיות של השאלה
בן צור: מי לוקחים לכתוב דעה בוואלה
שופטת: למה אנחנו צריכים לראות את הכתבה
בן צור עובר הלאה
שופטת שואלת אם בן צור מתקדם בהצגת הדברים
בן צור: הר של דברים שליליים
מציג כתבות...
בן צור: נתניהו פרסם פוסט תודה למגיבים וכרגיל זה גרר פרודיה, ולעג, כתבה שלילית חסרת פשר, לאן הגענו מפוסט של נתניהו בו היה כתוב, תודה על תמיכתכם.
הגולשים שאתר וואלה בחדווה... מה שהעליתם
יש קצת יגאל עמיר
צלבי קרס, ורצח רבין
איסוף תגובות מהרשת ל"תודה על תמיתכתם"
ישועה: הראשון זה תגובות חיוביות ואז לקחו...
בן צור: וזה נגמר ברבין עם ארון קבורה
אני רוצה להבין, יש פוסט, שלוש מילים "תודה על תמיכתכם", ואת לוקחים מקבצים את התגובות ושמים בתוך וואלה במסגרת הסיקור האוהד.
ישועה: מה שהיה ברשת
בן צור: בחירה של המערכת
בן צור: אם חפץ היה פונה אליכם, פרסומים תעלו, מה היית אומר? מה הפרקליטות הייתה אומרת?
ישועה: צלב קרס לא הייתי מעלה, לפעמים יש סאטירה נגד מנהיג
בן צור: זו סאטירה. יש לכם באתר הצגה כל כך נבזית של מנהיג אחר?
ישועה: מערכת שעובדת עם פייסבוק, ברנז'ה וואלה סלבס, מטבעם יותר נשכניים...
ישועה: הביקורת שצריך להסתכל זה ביקורת על ראש ממשלה ואם עשו כזו ביקורת על ראש ממשלה אחר
בן צור: ואם הייתי אומר לך שרבין התקשר לעורך...
ישועה: לא אתפלא
בן צור: ראינו את מה שהיה עם סיקור ביקור ראש ממשלת יפן לבין סיקורים שליליים
פריט הבא, דרדור כתבה, ראש המוסד
בן צור: יום לפני כן, מנהיג הקונגרס מזמין את נתניהו לנאום לפני הקונגרס. זו הזמנה נדירה. איך אפשר להציג את זה בצורה הכי שלילית -
בן צור, הכותרת: "הקונגרס בשירות נתניהו, הוזמן לנאום חודש לפני בחירות"
מוצגת כתבה אחרת על הרצוג
בן צור: מפנה אותך לכתבה ב- 22.1
אמיר תיבון על סוגיית הנאום
"הבית הלבן... עבירה של הפרוטוקול"
תאשר שאין תגובה של רה"מ או הליכוד
בן צור: אבל יש תגובה של המחנה הציוני, תגובה מבקרת.
כתבה נוספת
"בניגוד לעמדת נתניהו..."
כתבה שאומרת שבניגוד לעמדת נתניהו, המוסד מזהיר את וושינגטון מסנקציות על איראן
ישועה: זוכר, התבקשנו לשנות, להוריד, הייתה דרישה לשנות את הכותרת, ולדרדר
ישועה: אתה מציג סדרה של כתבות שאני זוכר שהייתה פנייה לגבי הכותרת, לא יודע אם רה"מ אמר לשאול או לא, או מי פנה אלי
בן צור: זה עניין פנימי בתוך וואלה, אף אחד לא פנה. זה נתון. בוא נבדוק אותו. הכתבה היא ביקורתית כי מה שנאמר שראש הממשלה "זורק רימון" על התהליך שמקדמת ארה"ב
בן צור: הכתבה פורסמה בוואלה, ממחזרת פרסום שהיה בבלומברג. עולה ב7:46
בשעה 8:27 תאשר שזו הכותרת הראשית
בשעה 11:31 זו הכותרת הראשית בערוץ החדשות
בן צור: כתבה שיושבת 4 שעות, זמן לא מבוטל, נכון?
ישועה: לא מבוטל
בן צור: האם אתה יודע מה אמר ראש המוסד תמיר פרדו על טענה זו? שלל את הפרסום
בן צור: לא חושב שמן הראוי להוציא שאילתא למוסד? מה העמדה שלו? לא אלף בית של עיתונאות?
ישועה: בלומברג אתר מהימן. שנית יכול להיות שפנו
בן צור: ראש המוסד אמר "לא היה ולא נברא"
בן צור: כתבה לא נכונה
ישועה: אומר שראש המוסד הכחיש אותה
החלפת עקיצות בין בן צור לישועה, ישועה מגיב, ישועה מתנצל
שופטת לבן צור: להוריד את הביטויים מהפרק
בן צור מציג עוד כתבות עם כותרות ביקורתיות על נתניהו.
בן צור: יש גם דברים קצרים של אקוניס וארדן בסוף הכתבה. וסרטון.
מקרינים: דברים של לבני ביקורתיים על נתניהו.
ועוד סרטון עם לפיד שמותח ביקורת על נתניהו "נזק שייקח זמן לשקם, האמריקאים מזועזעים מההתנהלות"
בן צור: יש בחירה מערכתית מכמה שבתות תרבות, לקחת רק את הצד האחד, לבני ולפיד, דברים שאמרו בצד השנים נכנסים בקטן בכתבה בלי שום התייחסות בסרט שעולה.
ישועה: לא בטוח שזו התמונה המלאה
הצגת כתבה של אמיר תיבון. הוא לא נגד ראש הממשלה. מדווח מה שצריך לדווח
בן צור: האם עברת על הכתיבה של תיבון לקראת הבחירות?
ישועה: כן, כי ביקשו ממני לשנות
בן צור: האם אתה יודע שהכתיבה הייתה רציפה ושלילית ככל האפשר?
ישועה: הכתיבה של תיבון של עיתונאי שכותב מה שהוא חושב על ראש הממשלה ומבקר אותו. אם היה ראש ממשלה אחר היה מבקר אותו. אין דבר אישי נגדו
בן צור: למה בשבת תרבות כשיש את הצד השני לא מעלים אותם?
ישועה: מסכים זה לא בסדר
בן צור מציג עוד כתבה בנושא איראן והקונגרס, מבקש אישור שסטייטמנט שלילי
ישועה מאשר.
בן צור: הראיתי לך סיקור חלקי, כולן שליליות, הראנו כתבה אחת, פריט בכתב האישום, ירד אחרי כמה שעות
בן צור: דרישה להסרת כתבה בנושא עדויות עובדי המעון נגד שרה נתניהו.
הקשר: הוגשו תצהירים, מני נפתלי הגיש תביעה.
בן צור: אמרתי לך שוואלה עסק במני נפתלי, אראה לך כמה וואלה סיקר בהשוואה לכתבות אחרות. נתחיל בוויינט
בן צור: מקרין על המסך ארכיון של כתבות על מני נפתלי בוואלה, 109 כתבות עכשיו, רוב העיסוק זה ב- 2015
גם בוויינט זה עד עכשיו.
בן צור: שאלתי אותך כמה כתבות היו על מני נפתלי, אמרת 10. ויש פי 10 מהזיכרון שלך. אתה יכול להסכים שעיקר הכתבות הן כתבות שליליות מבחינת רה"מ או אשת רה"מ?
ישועה: לא מבין את התאריכים
בן צור: תסכים איתי שהכתבות היו ככלל שהם נגטיבים או עוינים את ראש הממשלה או אשת ראש הממשלה?
ישועה: אני זוכר רצף של דרישות ממני לגבי מני נפתלי. המספר שהזכרתי הוא המספר שסביבו התעסקתי. סביב 10 אירועים.
בן צור: האם אתה יודע שהכתבה באירוע: "עדותה של האמא"... (מקווה ששמעתי נכון)
תאשר שזו כותרת של העורכים
ישועה: כן
בן צור: לא רה"מ ולא מסביבתו פנה לאלוביץ'. אני יודע על הפניות אלי, לא היו על ידם ישירות.
בן צור מצטט התכתבות
בן צור: ראש הממשלה לא מודע להסרה, זה מה שעולה
בן צור: נניח שרה"מ מיעט להתקשר לאלוביץ', ונניח שהתקשר להין על סיקור שלילי שאתם מובילים, יותר כתבות מכולם, כותרות איומות, משהו כאן לא שגרתי? לא שכיח?
נניח שהוא התקשר, הוא יזם? יש איסור? לא מקובל?
בן צור: נניח שהיה פונה פעם אחת ואומר: אתם הורגים אותנו בפרסום"...
ישועה: כמובן שזה עניין של מינון
רבע שעה הפסקה
בן צור לישועה מציג התכתבות עם חפץ באותו יום 25.1.15
הוא כותב לך: היום עברו כל גבול
אתה כותב: לגמרי.
בן צור: אתה פונה לחפץ ואומר שאתה חושב שאחרי היום משהו ישתנה... כלומר מהות בפנייה היא בוא תראה, שווינט כתשו בעניין ניר חפץ, האם אתה חושב שראוי לתת תקציב...
בן צור: יוצא שאתה מסכים עם ניר חפץ שוויינט, גם לקחו את מני נפתלי כפרויקט נגד ראש הממשלה, אבל באותו יום, ניפחו את זה וחצו כל קו, אתה אומר לו, אתה צודק. שאכן וויינט חצו כל גבול ביחס לפרסום, מני נפתלי
ישועה: זה נאמר בהקשר שדנים, יודע שוויינט הולכים לקבל ראיון, ותקציב, ואני מתלונן, אמרתי
בן צור: אתה אומר אחרי היום, האם אחרי שעושים את זה
ישועה: לא היה שם דיון בינינו? לגבי מה שאנחנו עשינו לטובתם?
בן צור: לא. יום לפני באתר וואלה ב 25.1.15, הייתה כתבה שהוצגה, כותרת נאה להרצוג
בן צור: לפיד מגיע באותו יום... כתבה כותרת שנסיעת נתניהו לקונגרס היא משיקולי פוליטיקה פנימית ולא איראן. הראיון נינוח
ישועה: מי המראיין? עמרי?
בן צור: נחמיאס. תסכים שהכותרת נגטיבית לרה"מ?
ישועה: נכון.
בן צור: באותו יום, פוסט נגד נתניהו, "מתעלם מהנשיא ומתגנב לקונגרס", נגטיבי?
ישועה:...
בן צור: תיכף נראה איך התייחסה התקשורת בארה"ב... בינתיים כאן שלילי שלילי
בן צור: בתוך פריט... דרישה לפרסם את נאום שגריר ישראל בארה"ב, ולצאת נגד... (משהו שקשור לשרה נתניהו)
בן צור: הסיקור של הנאום בקונגרס היה הכי שלילי...
ישועה: לא יודע לא עשיתי בדיקה
בן צור, כתבה, בפנים: "ראש הממשלה... מדיניות מעורפלת... זהו מנהיג ישראלי שמאמין בכוחן של מילים, אינן תחליף לאסטרטגיה"
ביחס לנאום כתיבה שלילית?
ישועה: כן
בן צור מציג עוד כתבה שמציגה את תוצאות הנאום בקונגרס, שהשיג תוצאות הפוכות, ביקורתי כלפי נתניהו.
בן צור: יחסי אובמה ישראל - שוב שלילי כלפי נתניהו והמהלך שלו, נכון?
ישועה: כן
שאני אכתוב שוב שקו ההגנה הזה שמוצג באריכות היום, ולא בפעם הראשונה, ובטח יככב בפוסט מפורט שיעלה הערב נתניהו - אינו רלוונטי לנטען בכתב האישום?
כתב האישום אינו עוסק באם האתר היה שלילי או חיובי, אלא בהיענות לדרישות ספציפיות תמורת הטבות שלטוניות. זהו. וההגנה לא נוגעת בזה.
בן צור: תאשר לי שכל שבת תרבות, הדברים נכנסו as is לתוך האתר.
ישועה: לא יודע כללי. ראינו דוגמאות
בן צור מקריא התכתבות
שאול כותב: "ראש הממשלה התחנן שנצא נגד ההכפשות השקריות נגד רעייתו".
בגלובס כותרת ראשית, דברי יאיר לפיד
"לפיד, הבעיה היא לא שרה נתניהו, הבעיה היא בעלה"
מגיש פרסומים של דברי לפיד
בן צור: בדקתי, לא ראיתי דבר בוואלה. רה"מ התחנן, ראינו כלי תקשורת אחרים, בוואלה לא
ישועה: לא זוכר מה היה
בר עם: זה היה...?
בן צור: לא ברור, אמרו שהייתה פנייה, לגבי הנאום, התפרסם, ולגבי התחנונים, לא עשו. מאשר?
ישועה: לא נמצא לפניי החומר שאדע אם עשינו או לא עשינו. זוכר בגדול שכשביקשו - עשינו
בן צור: דרמר, 29.1 אמיר תיבון, "שגריר במחלוקת, הבית הלבן נגד דרמר, בממשלה מגבים... גרם לחבלה מכוונת..." כתבה היא קשה נגטיבית ועוינת ביחד לדרמר
בן צור: טוען לגבי פריט בנספח לכתב האישום, טוען שהכתבה לא הוסרה למרות הבקשה המתוארת
יודע כמה זמן נשארה בהום פייג'?
לכל הפחות שלוש שעות
יש לך הסבר איך אפשר לכתוב שהכתבה הוסרה?
ישועה: איני יודע
(ההגנה טוענת כאן על אירוע בנספח כתב האישום, לדברי ההגנה, הכתבה לא הוסרה כפי שתואר)
בן צור: פולו אפ על הארץ, רואים שכתבה ישנה.
זה היה לגבי פריט 69.

עוברים לפריט 70.
ציפי לבני.
בן צור: עניין שלא הייתה פנייה לגביו. עניין פנימי בוואלה.
הייתה כותרת באתר הבית, "נתניהו חייב ללכת". מציג תדפיס, שבת תרבות, ראשל"צ, מניח שהועבר לו מהדוברות של המחנה הציוני / התנועה
ישועה: אפשרות סבירה
בן צור: יש לבני, הרצוג, זהבה גלאון
הכותרת: "יש לחקור את נתניהו בחשד לגניבת כספי ציבור"
בן צור: הכתבה ישנה
הכתבה כולה נגטיבית נגד ראש הממשלה
ואין תגובה של נתניהו, הליכוד
וזה חלק מהשוחד נגדנו!
שאול פנה
ישועה: ברור שבידיעה שלילית הפניה היא להוריד, ראש הממשלה אף פעם לא פנה, זוכר שאול
בן צור: לא עשו הנחה, כל קשקוש נכנס
בן צור: יש כתבה שהסכמנו שהיא נגטיבית, אין תגובה של נתניהו או מישהו מטעמו, וראינו כמה זמן הכתבה, הראינו שהיא באתר
בן צור: האם אתה יודע שבמקומות אחרים בתקשורת הישראלית היו תגובות מטעם הליכוד
מציג 3 כתבות
אנחנו לא יודעים, רה"מ ודובריו" על שיחות פנימיות בתוך וואלה.
בן צור: מה שדוברים רואים זה מה שהתפרסם. נכון?
ישועה: כן.
הדיון מסתיים.
מחר בבוקר יתחדש הדיון, שעה ראשונה תוקדש לבקשת ההגנה לקבל עוד חומרי חקירה. המשך הדיון יהיה ב- 10:00.
סיכום יום הדיונים הזה בהמשך במבזק מסכם.
שאפו לכל מי ששורד את השרשורים הארוכים בתבל.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

8 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. משפט נתניהו והמו"לים, עדות אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר, היום ה-22.
החל מ-10:00 תתחדש החקירה הנגדית.
כרגע דיון על העברת חומרי חקירה נוספים מהטלפון של ישועה להגנה.
דיווחים שוטפים יובאו כאן בהמשך, #שרשור
הדיון כעת עוסק בחומרים הנוספים שהתגלו במקרה ע"י ההגנה מתוך הטלפון של ישועה, שבהם יש התכתבויות של ישועה עם פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואנשי עסקים. מכיוון שכל החומר על הטלפון של ישועה כולל גם התכתבויות פרטיות וגם כאלה שחוסות תחת יחסי עו"ד-לקוח, יש צורך לסנן את החומר. >>
התביעה הציעה שהחומר יסונן באמצעות מילות חיפוש. ההגנה מציעה כמה חלופות, אחת מהן מדברת על כך שהתביעה (ולא המשטרה) תעבור על החומר שורה שורה, ללא שימוש במילות חיפוש כי חומר רלוונטי יכול לא להתגלות כך. >>
Read 107 tweets
17 May
The Chain of Events Led by Netanyahu to Set Fire to Israel, to Cling to Power.
#Thread
The chain of events in Israel in the past few weeks, leads to the Inescapable conclusion that Netanyahu instigated the fire in Israel, in order to hold on to power, to escape his trial.
1/31
Israel has been on fire since May 10th, as a result of what seems to be a deliberate plan. It appears the escalation was orchestrated by Netanyahu, and executed by the Kahanist MK (Parliament member) Ben Gvir (extreme right-wing party), through incitement on social media...
2/31
...and carried out by Israeli police, controlled by Netanyahu's loyalist minister Ohana, to provoke confrontation between Jews and Arabs and to provoke Hamas.
All of the above, just days before Netanyahu was about to lose his seat of power, after 12 years as Prime Minister.
3/31
Read 32 tweets
15 May
ישראל באיום קיומי.
אנרכיה, לינצ'ים, פרעות וקריעת מרקם החיים בין יהודים לערבים. במקביל רקטות מבחוץ.
כל זה קורה בדיוק כשעמדו להכריז על ממשלת השינוי.
שרשרת אירועים מובילה למסקנה שזו תכנית מתוזמרת של נתניהו, באמצעות בן גביר ועוד, להבעיר הכל, כדי לסכל את ממשלת השינוי.
#שרשור האירועים
רכיבי התכנית:
1. הר הבית זה חבית נפץ, בפרט ברמדאן
2. שייח ג'ראח זה טריגר לעימות בין יהודים וערבים אחרי שנות ליבוי שנאה. גם אמ"ן הזהיר
3. בן גביר מציע לנתניהו לצאת למבצע צבאי לסיכול הקמת ממשלת השינוי
4. נתניהו יודע שפרובוקציות בהר הבית יבעירו את המזרח התיכון, קיבל הצעה לדבריו בעבר
רצף האירועים להבערת השטח, אפריל הכנת הקרקע:
6/4 נתניהו מקבל מנדט ויודע שסיכוייו קטנים
9/4 הפגנה שבועית לא אלימה בשייח ג'ראח, לפתע אלימות משטרתית ללא הצדקה, ח"כ כסיף מוכה.
12/4 תחילת הרמדאן
13/4 המשטרה מציבה מחסומים בשער שכם בניגוד לנהוג. תסיסה. צעירים ערבים מתחילים בפרעות אלימות.
Read 12 tweets
14 May
אחרי נתניהו שהכניס את הכהניזם לכנסת, האחראים הבאים לליבוי השנאה ולהתססה זו התקשורת שמזמינה את בן גביר לאולפנים, הפכה אותו לכוכב ונתנה לגיטימציה לכהניזם!
סיון רהב מאיר באולפן לאחר שזנדברג נטשה במחאה:
"מזמינים אנשים מכל הקשת הפוליטית, מזמינים את גיבורי היום".
הבנתם? בן גביר גיבור!
>> וקובי אריאלי עוד יושב ומסביר שבן גביר וזנדברג זה שני צדדים של אותה קשת פוליטית - לא! זה לא שמאל וימין! ימין זה לא כהניזם ומרצ זה לא הצד השני של כהניזם!
בושה @N12News
וכמובן שסיוון רהב מאיר לא מתקנת אותו ורק קארין אלהרר מצילה את מה שנותר באולפן כשהיא אומרת לבן גביר: אני בזה לך.
Read 4 tweets
5 May
בוקר אור מבית המשפט המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, עדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, החקירה הנגדית יום 2.
חוקר גם היום, פרקליטו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן.
(בתמונה נכנס לבית המשפט)
כאן יחל #שרשור עדכונים
חוזרים לנקודה שבה עצרנו בדיון אתמול. המקומות בתכתובות שבהם לטענת אילן ישועה שאול אלוביץ' לחץ לפרסם את החומר המכפיש על אשתו של בנט והמסעדה הלא כשרה.
18.1.13
ישועה: מדלג על רצף תכתובות בעניין אחר (סטיקרים, תמונה של בנט עם נתניהו)
האייטם השני זה בנושא אשתו השפית, ואייטם על אלדד יניב, שני האייטמים האלה בדיון
Read 201 tweets
4 May
בוקר אור מבית המשפט המחוזי בירושלים. משפט נתניהו, עדות אילן ישועה, היום הראשון לחקירה הנגדית.
כאן מתחיל #שרשור דיווחים שוטפים
ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ' מעמת את אילן ישועה: "העדת שאף פעם לא הקלטת בטלפון" עם מזכר מהחקירות לפיו יש הקלטות של צדדים שלישיים
אילן ישועה: לא יודע על מה מדובר, באמת לא הקלטתי, אולי בני משפחה, אולי הקלטות לא קשורות, באמת לא זוכר
ז'ק חן: לא ידעת שההקלטות האלה בידינו
חן: למה לא הקלטת את הפגישה עם אלוביץ'? אם כבר הקלטת שיחות טלפון. כשאתה יודע להקליט וקל להקליט.
ישועה: אמרתי שאני לא מקליט אנשים, לא זכרתי שהקלטתי, מסרתי את הטלפון מרצוני
Read 177 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(