Baris Profile picture
13 Jul, 39 tweets, 11 min read
Uzun zamandır geçirdiğimiz en sakin haftalardan biri olan geçtiğimiz hafta #Bitcoin'in çok dar bir aralığa sıkıştığını gördük ($35.128-$32.227). Bununla beraber piyasa sanki bir fırtına öncesi sessizliğine bürünmüş gibi olsa gerek, ne on chain tarafında ne de spot veya türev ++🔖
işlemler tarafında bir hareketlilik göstermiş değil. Bu hafta piyasanın genel psikolojisini (sentiment), oynaklığını (volatility) ve çeşitli yatırımcı gruplarının davranışlarını on chain verileriyle birlikte inceleyelim.📊
Geçtiğimiz haftalarda da değindiğim Çin tarafında yaşanan madenci göçünün etkilerini ve sonuçlarını artık daha da görmeye yaklaştığımız bu hafta, artık hashrate ile ilgili 2 teroide özetlenebilecek duruma geldi diyebiliriz.
1) İlk senaryoda yaşanan hashrate düşüşünden sonra ++
hızlı bir geri toparlanma görürsek devre dışı kalan madenciler başarılı bir şekilde yeni yerlerine taşınmışlar sonucunu çıkartabiliriz ve böylelikle devreye girdikleri için madenci cüzdanlarından yaşanan satış baskısı ortadan kalkar.

2) İkinci senaryoda ise hashrate düşüşü tam++
toparlanamazsa veya yavaş toparlanırsa bu da bize gösteriyor ki lojistik maliyetler tahmin edilenden daha yüksek kalmış ve buna bağlı olarak maliyetleri karşılayabilmek için madenci tarafından satış baskısı görmeye devam etmemiz olası olur.

Bu bilgilerin ışığında hashrate ++
grafiğine bakalım.

Bu hafta hashrate, zirve seviyeden günümüze toplamda %55 düştükten sonra toparlanma görmüş ve düşüş %39'a kadar gerilemiş durumda. Eğer güncel senaryoda bugünkü hashrate'i koruyabilirsek bu da bize kapatılan cihazlardan kaynaklı hashrate'in yaklaşık %29'unun++
tekrar devreye girdiğini gösteriyor.

Zorluk düzeltmesinden sonra devrede kalan madenciler için kârlılık oranı arttığından dolayı bu hafta madencilerin geliri doğal olarak bir artış gösterdi. Bunu daha net görebilmek için madencilerin cüzdanlarındaki bakiyenin net takibini yapan+
Miner Net Position Change metriğine baktığımızda güncel senaryo çok daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu hafta madenciler artık satıştan ziyade kârlılığın da vermiş olduğu getiriden dolayı akümülasyona geçmiş bulunmaktalar.
2020 sonu ve 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasalarda borsa rezervlerinin çıkışının dominant olduğu uzun bir süre geçirdik (Exchange Netflow <0). Gerek Grayscale'in GBTC fonu gerekse diğer kurumsal yatırımcıları doğrudan alımı olsun piyasalarda net bir alım baskısı bulunmaktaydı.
Mayıs ayı boyunca piyasalardan çıkış trendi tersine dönmüş (inflow>0) ve piyasalara Haziran ortasına kadar net bir $BTC girişi olmuştu (Aynı tarihlerde zaten piyasada satış baskısından kaynaklanan %50'lik bir düşüş yaşadık).

Son 2 haftada ise bu trend tekrar tersine döndü ve ++
bu hafta itibariyle borsalardan yaklaşık günlük ~2000 adet $BTC çıkışı görmeye başladık.

Piyasalardan likidite çıkışı ile birlikte volatilitenin azalması #Bitcoin için onay bekleyen işlemlerin havuzu olan mempooldaki sıkışıklığın da azalmasına neden oldu. Böylelikle volatil ++
olmayan piyasada, bir boğa piyasasında karşılaştığımız transfer için agresif transfer komisyonlarına gerek kalmadığından dolayı (spekülatif işlemleri temsil eder) transferler bize daha doğru yorumlanabilir veri sağlamış oluyor.

Böylelikle bu hafta zincir üstünde (on chain) ++
borsalara yatırılan coin miktarlarına ödenen txkomisyonları grafiğine baktığımızda 2021 zirvesi olan %17'lerden bu hafta %14 seviyesine gerilemiş olduk.

Bu trendin devamı durumunda doğal olarak (tabii ki hacim takibi de yapmak gerekir) satış baskısının azalacağını söyleyebiliriz
Aynı metriğe borsa çıkışları tarafından baktığımızda ise tam tersi bir senaryo görüyoruz (çıkış komisyonlarında artış) ve bu da içinde bulunduğumuz durumu doğruluyor.

2021'in en düşük seviyesi olan %3.4'ten %43'lük artış ile %5.4 seviyesine gelen çıkış transfer komisyonu da++
bize gösteriyor ki piyasa artık kümülatif olarak borsalardan coin çıkartmaya artarak devam ediyor.

Burada belki okuyanların dikkatini çekecektir, borsalara giriş ve çıkışlardaki transfer komisyonu yüzdeleri birbirinden çok farklı, bunun temelinde yatan sebep ise borsalar toplu++
transfer yaptıkları için transfer verimliliği bireysel transferlerden çok daha yüksek ve böylelikle toplamda daha ucuz transfer yapabiliyorlar.

Borsalardaki #Bitcoin miktarlarına baktığımızda ise 2021 yılındaki en düşük seviye olan 2.46M $BTC den 140k artarak Mayıs ayında 2.6M++
ile zirve yapmasından sonra bu hafta borsalara o tarihten itibaren toplam girişlerin (140k) %28'i olan 40k çıkış ile toplam bakiye 2.56M $BTC seviyesine geriledi.
Türev piyasalar tarafı ise bu hafta da sakin geçmeye devam etti ve vadeli işlemlerin açık pozisyon sayısı Mayıs ayındaki büyük satış dalgasından itibaren $13B ile $10.7B arasında dalgalanmaya devam ediyor.

Coinbase'in halka arz edildiği hafta rekor kıran açık pozisyon miktarı++
ise bu hafta itibariyle zirve seviyeden %57 düşmüş durumda. (Bu da bize vadeli piyasaya ilginin çok net bir şekilde azaldığını gösterir)

Vadeli piyasalarda hacimlere baktığımızda ise enteresan bir rastlantı karşımıza çıkıyor. Bu hafta #Bitcoin 2021'in ilk çeyreğindeki fiyat++
seviyesinde ($29k-$38k) gördüğümüz hacimlere (günlük $45B) geri dönmüş durumdayız. Bu seviye ise Mayıstaki #1 ve Hazirandaki #2 yaşadığımız düşüşlerdeki seviyelerden sırasıyla %62.5 ve %49 daha az. Bu veri açık pozisyon ile birlikte vadeli piyasadaki talebin azaldığını doğruluyor
Opsiyon piyasasında ise yine benzer bir senaryo mevcut olmakla birlikte açık pozisyon sayısı Mart ve Nisan aylarında görülen yüksek seviyeden ($13.2B) %67 düşüş göstererek bu hafta Aralık 2020'de gördüğümüz $4.4B seviyesine kadar gerilemiş durumda.
Türev piyasaların genelindeki düşüşler ile birlikte anlıyoruz ki piyasada bugün gördüğümüz volatilitenin çok büyük bir kısmı türev piyasalarında hacim yüksekken tipik olarak görebileceğimiz Türkçesini "long/short patlatma" veya "kaldıraçlı işlem yapanları likide ettiren" bir ++
hareketten ziyade spot piyasaların hareketinden kaynaklanıyor.

Böylelikle piyasanın gidişatını yorumladığımızda bir sonraki büyük harketin kaynağı türev piyasalarında olan premium değil (ör. Grayscale GBTC) doğrudan spot piyasasının arz ve talebinden doğmasını bekleriz.
Arz ve talep takibini yapabilmemize olanak sağlayan bir metrik olan Average Spent Output Lifespan (ASOL) bize blokzincir üstünde hareket eden coinlerin ortalama yaşlarını verir (bu metrikte hacim bilgisi yoktur). Böylelikle HODL periyotlarını daha kolay görselleştirebiliriz.
2017 ve 2019'daki zirveler gibi (aşağı yönlü siyah oklar) ASOL verisi bu hafta da hızlı düşüşüne devam etmiş.

Buradan yapabileceğimiz çıkarım ise transfer edilen coinlerin yaşlarındaki düşüş bize eski coin sahiplerinin (dormant-hareketsiz) satışlarını azaltmaya başladığını++
ve böylelikle piyasadaki el değiştiren coinlerin çoğunluğunun genç coinlerden oluştuğudur.

Bu çıkarımımızı doğrulayabilmek için coinlerin en son transfer edildikleri zamanları kategorilere ayırarak HODL waves metriğine bakabiliriz.

2yıl-5yıl arası HODL waves'i 2 kategoriye++
ayırdığımızda karşımıza piyasanın geçmişinde sağlam volatilite görmüş kitlelerin şöyle bir grafiği ile karşılaşıyoruz.

2yıl-3yıl arası hodl edenler 2018 ayı piyasasından 2019'un zirvesine kadar alan yatırımcılar olup toplam arzın %9.8'ini elinde tutmaktalar.
Mart 2020'den günümüze ise dolaşımdaki arzın %5.2'si 2yıl-3yıl kategorisinden olgunlaşarak (hareket etmeyip) 3yıl-5yıl kategorisinde geçmiş oldu.

3yıl-5yıl arası kategorinin sahipleri ise Temmuz 2016 - Temmuz 2018 arası akümülasyon yapanlar olup bir önceki döngünün boğa ++
piyasasında satın alanlar olarak kategorilendirebiliriz. Bu kategorideki coinler artmaya devam ederek bugün toplam arzın %13.1'ine sahipler ve bu grubun yatırımcıları $640'tan bir önceki zirve olan $20k'ya kadar olan volatilite sürecinde hodl eden grubu oluşturuyor.
6ay-2yıl arası coinlere bakacak olursak bu grup 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren satış yapmaya başlamışlar ve akümülasyonları 2018 yılındaki $3k'ya olan düşüşten sonra 2019 Ocak ayından itibaren olduğu için kârlılıkları malesef çok düşük.

Bu grubu ikiye bölüp incelersek;
1yıl-2yıl arası coinler toplam arzın %13.3'ünü oluşturmakta ve 2019 ortası ile 2020 ortasında akümüle edilen coinler olup 2021 yılının ilk çeyreğinde yüklü satış yaptıktan sonra günümüzde harcamalarının yavaşladığını görüyoruz. (1yıl-2yıl HODL Waves'in artması)
6ay-12ay arası coin sahipleri ise güncel boğa piyasasının satın alanları olup toplam arzın %9'unu elinde bulunduruyor. Bu grubun sahip olduğu toplam arz Nisan 2021 de yükselişe başlamış olup bize Kasım-Aralık 2020 de alanların coinlerini henüz harcamadığını gösteriyor.
Orta yaşlı grubun HODL Waves metriklerini takip etmek özellikle önemli çünkü bu sene yatırım yapan kurumsal yatırımcıların coinlerini tuttuğunu veya satış yaptığını önümüzdeki 3 ayın grafiğinde net bir şekilde görebileceğiz.
Son olarak en genç coinlerin grafiğine baktığımızda ise (1ay-6ay) genel olarak bir düşüş görmekteyiz. Bu grup boğa piyasasında eski coin sahiplerinin kâr realizasyonu ile sattıkları coinleri alan kesim olup toplam arzlaı Kasım 2020-Mayıs 2021 arasında %22'den %32'ye çıktı.
Mayıs ayında yaşadığımız düşüşten itibaren ise bu grubun sahipleri de satışı durdurmuş olup coinlerini hodl etmeye devam etmekteler ve böylelikle genç coinden yaşlı coine geçişin hızlanmasını bekleriz

Genç grup ile ilgili yapılailecek yorum ise bu gruptaki coin miktarı azalmaya+
devam ettikçe (çünkü coinler daha yaşlı gruplara olgunlaşır) fiyat açısından olumlu olması beklenir. Eğer tam tersi bi senaryo olursa, yani genç coin miktarında artış olursa yeni bir satış dalgası ile birlikte bir düşüş potansiyeli beklenir.
Değerli vaktinizi ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim. 🙏

Bu analizi bir araya getiren değerli Glassnode ekibine de ayrıca teşekkür ederim.🤝

Special thanks to Glassnode team for putting this amazing analysis together. @glassnode @_Checkmatey_ @n3ocortex @Negentropic_
Bu okuduğunuz floodda benim ufak eklemelerim de mevcut fakat analizi kaynağından okumak isteyenler için orijinal makaleye kaynak linki ekliyorum insights.glassnode.com/the-week-on-ch…
Bu analizin İngilizcesini sevgili @_Checkmatey_'nin seslendirmesi ile video olarak izlemek için ise bu linki kullanabilirsiniz

You can use this link to watch the English version of this analysis with the voiceover of dear @_Checkmatey_ as a video.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Baris

Baris Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Spectura

12 Jul
Günaydın,
Borsalara giriş yapan #Bitcoin miktarı günlük bazda son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda (günlük ~21.500 adet $BTC) (pembe).

Bunun sonucunda ise #Bitcoin'in borsalardaki toplam arzı (yüzde cinsinden) ise %20'den %13.7'ye geriledi (yeşil).

Henüz makro ++
bottom demek için bence erken, madencilerin taşınmasının tamamlanmasını beklemek gerektiğini düşünüyorum.

O tarafta ise hashrate bir nebze de olsa recover etmeye başladı ancak elle tutulur bir şey söylemek için yine erken olduğunu düşünüyorum.
Hash Ribbon ise bize bu konuda fikir veriyor. #Bitcoin ağının hashrate'inin 30DMA ile 60DMA'sının kesişimini gösteren bu grafikte beyaz, açık kırmızı ve koyu kırmızı alanlar bulunmakta. Hash Ribbon en sade haliyle madencilerin maliyetinin $BTC fiyatına göre pahalı mı ucuz mu ++
Read 6 tweets
6 Jul
Geçtiğimiz hafta fiyatta çok büyük hareketlilik yaşamayan #Bitcoin, madencilik tarafında ise %27.94'lük düşüş ile tüm zamanların en büyük zorluk düşüşüne sahne oldu.
Gerçekleşen olayların büyüklüğünü ve etkisini anlamak için on chain verileri ile gidişatı birlikte yorumlayalım 📊
Çindeki yürürlüğe giren düzenlemelerden dolayı devreden çıkan madenciler başka ülkelere transfer edilirken "The Great Migration" (Büyük Göç) olarak adlandırılan bu olay aslında dolaylı yoldan da sadece hash gücü, zorluğu ve fiyatı değil ekosistemi komple etkiledi diyebiliriz.
Bu sebepten dolayı bu hafta madencilik verilerinde yüksek seviyede volatilite gözledik. #Bitcoin ağında iki zorluk ayarlama süresi arasında (2016 blok) eğer çok büyük bir hash gücü düşüşü yaşanırsa zorluk ayarlanana kadar blok süreleri uzar. Buna bağlı olarak Mean Block Interval+
Read 42 tweets
24 Jun
#Bitcoin için yarın 25.06.2021 itibariyle Deribit üzerinde kontrat süresi dolacak olan toplamda $2.3 milyar dolarlık $BTC opsiyonu var.

Bu veri ne anlama gelir, görseldeki put ve call open interestleri nedir ve put/call ratio'dan nasıl bir anlam çıkartabiliriz birlikte bakalım📊
Cuma günü dolacak olan kontratlar öncesi toplamda $1.3 milyar doları call ve $1 milyar doları put olan opsiyon sahiplerinin normalde spot piyasayı fiyat açısından etkilemesi beklenir. Bunun için put ve call nedir kısaca açıklayayım.
Put opsiyonu kontratta belirlenen fiyattan++
satma imkanı, Call opsiyonu ise kontratta belirlenen fiyattan alma imkanı verir.

Bu bilgiden yola çıkarak 25 Haziran kontratları için Put/Call ratio oranı olan 0.75'i yorumladığımızda oran bize daha fazla call miktarı olduğunu gösteriyor yani teoride kontratlarında belirlenen++
Read 11 tweets
23 Jun
#Bitcoin ve #Ethereum ağlarındaki hashrate seviyesi rekoru gördükten sonraki düşüşte sırasıyla yaklaşık %32.5 ve %12.5'luk bir düşüş yaşadı.

Grafiği biraz daha rahat görebilmek adına 7 günlük hareketli ortalama kullandığım için gerçek değerler biraz oynayabilir fakat asıl ++ Image
dikkat çekmek istediğim şey (grafik daha fazla karışmasın diye fiyatları da eklemedim) fiyatların değişim oranında.
Aynı süre içerisinde #Bitcoin'de ~$57k seviyesinden yaklaşık %37.7 lik bir düşüş ile ~$35.5k seviyesine ve #Ethereum'da ~$4k'dan yaklaşık %45.6 lık bir düşüş ile++
~$2175 seviyesine düşmüş. Yine hareketli ortalamadan dolayı gerçek değerlere yaklaşık olsa da gerek #Bitcoin tarafında Çin'in madenciliğe darbesi ve #Ethereum tarafında düşen fiyatın madencileri korkutması iki büyük PoW zincirinin madencilik geleceği hakkında biraz düşündürüyor.
Read 5 tweets
24 Apr
Yaklaşık 2 aydır negatif bölgede seyreden Grayscale Premium'unun piyasanın devamında nasıl bir etkisi olabileceğine dair fikirler paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde kilitleri açılacak $GBTC'lerin fiyata ne gibi etkileri olabilir inceleyelim. 📊🔖
Öncelikle bu flood içerisinde bahsedeceğim "Grayscale Etkisi" ve bazı terimler için bilmeyenler veya hatırlamak isteyenler için daha önceden anlattığım flood'u okumanızı öneririm.
Grayscale Etkisinin arkasında yatan teoriyi "Yeni $GBTC hissesi üretildiğinde ve trade edilmeye hazır hale geldiğinde #Bitcoin'in fiyatında yükselme olarak görürüz." şeklinde özetleyebiliriz.

Bu bilgi, düşündüğümüzde genel kanıya ters gelmekle birlikte neden $GBTC hissesinin ++
Read 25 tweets
23 Apr
Son 24 saatte 20370 adet #Bitcoin borsalara giriş yaptı. Bu sayı, son bir yılın en büyük giriş miktarı olan 2020 Mart ayındaki büyük fiyat düşüşünde borsalara giren $BTC adetinin sadece yarısı kadar 40k / 20k ve fiyatın değişimi ise geçen sene -%38.5 iken şimdi -%11.5 olmuş.
Bir diğer yandan da eminim ki geçen sene Martta burada olmayan o kadar çok (yeni ve tecrübesiz) kişi şu anda piyasada ve buna bağlı olarak o düşüşteki piyasa psikolojisi ile şu anki arasında dağlar kadar fark var.
Yatırım oyun değil, ciddi bir iştir.

Her şeyden önce kendi psikolojinizi kontrol altında tutamıyorsanız paranızı kontrol etmeyi nasıl başaracaksınız?

Fiyat spekülasyonu yapmak için değil verileri gözünüzün önüne koymak istediğim için yazıyorum bunları, lütfen ciddiye alınız.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(