Een jaar geleden onthulden we de #stikstof rekentruc waarmee het kabinet de bouw van 75.000 woningen en 7 asfaltprojecten mogelijk wilde maken:

eenvandaag.avrotros.nl/item/verbreden…
"Vanuit @MinIenW is diverse keren gewezen op de risico's", aldus een memo van kort na onze uitzending, verstrekt na een #Wob-verzoek.

Toch werd anders besloten: rekenen mét afkap leverde te weinig op.
Bij @MinIenW zweetten ze peentjes:

"Een groot juridisch risico voor Tracébesluit Ring Utrecht".
De minister heeft opeens belangstelling voor de #Wob.

Interne nota's over de waarschuwingen zijn niet geschreven. E-mails worden buiten beschouwing gehouden, de rest is intern beraad. Dus van de #Wob hebben we niets te duchten. Of wilde de minister dit nu juist wel naar buiten?
Oplossing: we benutten alleen de 'stikstofwinst' die is berekend binnen de 5 km. Voor de Ring Utrecht geen probleem, voor andere projecten zeker wel.

(NB. @Rijkswaterstaat kocht dit jaar al 6 veehouderijen op...)
Die 5 km afkap voor asfaltprojecten willen ze bij @MinIenW wel graag behouden. Oneerlijk voor andere emissiebronnen? Dan geven we die ook een afkap.
Want de beeldvorming is wel vervelend...
Vasthouden aan die 5km heeft voordelen, maar sommige zijn geheim.
De nadelen al helemaal.
Bakzeil voor @MinIenW: het kabinet besloot onlangs tot een afkap van 25 km voor alle sectoren.

Probleem, denkt het ministerie: voorbij de 5 km rekenen leidt tot mini-deposities die gecompenseerd moeten worden.

"Dat vraagt om het opkopen van onevenredig veel bedrijven."
En doen ze bij @MinIenW nu echt de eindredactie over brieven van @BouwendNederland en co?
Tot slot nog even over beeldvorming gesproken: ze lezen twitter hoor, bij die ministeries. Sterker nog, ze maken hele overzichten met tweets. Pagina's lang!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan Salden

Jan Salden Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jan_salden

21 Jul
Het @MinVWS van @hugodejonge stelde de #Wob buiten werking, kreeg tikken op de vingers van de rechter, maar houdt vast aan deze zelf gekozen afhandeling en gaat in hoger beroep:

rijksoverheid.nl/documenten/kam… Image
Wel worden - zoals eerder al bekend werd - 50 extra juristen geworven.

(Prima initiatief, wanneer volgen de andere ministeries?)

Ook vraagt VWS ambtenaren van andere ministeries bij te springen. Zodat de afhandeling van verzoeken daar langer gaat duren? Image
Extra kosten: 10 miljoen euro per jaar.

Een schijntje in vergelijking met 100 miljoen euro voor ongebruikte mondkapjes en 5 miljard aan niet-verantwoorde corona-uitgaven. Image
Read 4 tweets
21 Jul
Eind vorige week nam @minLNV een besluit op mijn #Wob-verzoek over #LelystadAirport.

Draadje.
Even vooraf: wat was een #PAS-melding ook alweer?

Onder het oude stikstofbeleid (het PAS) werden bedrijven met een relatief kleine stikstofbijdrage (<1 mol/ha/jaar) vrijgesteld van een vergunning.

Er zijn ca. 3500 van deze PAS-melders. #LelystadAirport is er één van.
Nadat de @raadvanstate 2 jaar geleden het PAS onderuit haalde waren de melders in overtreding.

Het kabinet beloofde ze te gaan legaliseren, maar daarvoor moet eerst voldoende stikstofruimte worden gevonden.
Read 29 tweets
15 Jul 20
Nog even over de rol van het #RIVM in deze: dat rekent in opdracht van de overheid, de betrokken ministeries. In het onderhavige geval, zeggen ze, lagen twee opties voor (1)
De methode die nu is gekozen: de 100-maatregel zonder afkap berekenen. Als die vervolgens voor woningbouw wordt gebruikt is er niet zoveel aan de hand. Want ook daar wordt depositie zonder afkap berekend (2)
Juist bij wegenprojecten ligt het anders. Het gebruik van een methode mét afkap bij 5 km is daar voorgeschreven. En daar loopt het vervolgens mank. (3)
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(