Pirkanmaa siirtyi kiihtymisvaiheeseen, mutta @AVItwiittaa ei asettanut tartuntatautilain 58 §:n nojalla 2 m turvavälejä sisätilojen yleisötilaisuuksiin, vaikka se teki niin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Otin selvää mistä on kyse. Vastaus: silkasta mielivallasta! Ketju👇
Olen yrittänyt selvittää tietopyynnöin mihin @AVItwiittaa päätökset perustuvat. Asiakirjoja on ollut vaikea saada. Uudenmaan kohdalla rajoituksia perusteltiin hybridistrategian ja STM ohjauksen mekaanisella noudattamisella. Mitään itsenäistä harkintaa ei päätöksiin sisältynyt. 👇
Varsinais-Suomessa päätöksiä perusteltiin samoin hybridistrategian ja STM ohjauksen noudattamisella sekä alueellisen koordinaatioryhmän arviolla, jota pyysin tietopyynnöllä. @AVItwiittaa jahkaili lähes lain salliman maksimiajan. Lopulta sain asiakirjan. Mitä siinä lukee?👇
Käytännössä koordinaatioryhmän muistioissa ei perustella sisätilojen yleisötilaisuuksien turvavälivaatimuksen asettamista mitenkään. Päinvastoin esitetään dataa, että korona ei ole levinnyt yleisötilaisuuksien kautta eikä terveydenhuollon kantokykykään ole uhattuna (ks. itse).👇
Vaikuttaa siltä, että Varsinais-Suomessa asetettiin 2 m turvavälivaatimus sisätilojen kultuuritapahtumiin tartuntautilain 58 d §:n vastaisesti ilman edes yritystä suorittaa asianmukaista välttämättömyysarviota aivan kuten Uudellamaallakin tehtiin hybridistrategiaan vedoten.👇
Tilanne muuttuu mielenkiintoiseksi, kun kuvaan lisätään Pirkanmaa, joka siirtyi kiihtymisvaiheeseen 20.7. Pirkanmaalla @AVItwiittaa päätti, että se ei aseta tartuntatautilain 58 §:n nojalla yleisötilaisuuksiin sisällä hybridistrategian ja STM ohjauksen mukaisia 2 m turvavälejä👇
Pyysin @AVItwiittaa hallussa olevia asiakirjoja, jotka perustelevat ratkaisua. Nyt sain vastauksen heti. @AVItwiittaa kertoi, ettei sen hallussa ole mitään asiakirjoja. Ratkaisua perustelee vain alueellisen koordinaatioryhmän muistio, jota olisi pyydettävä sairaanhoitopiiriltä.👇
Tein tietopyynnön ja sain tämän muistion. Siinä ei tehdä mitään välttämättömyysarviota eikä edes pohdita hybridistrategiasta ja STM ohjauksesta poikkeamista (eli 2 m turvavälin asettamatta jättämistä). Ja @AVItwiittaa mukaan muitakaan asiakirjoja asiasta ei ole. Jännää!👇
Käytännössä siis samassa epidemiologisessa tilanteessa (kiihtymisvaihe, korona leviää nuorten juhlissa & ravintoloissa) @AVItwiittaa voi katsoa sekä välttämättömäksi että ei-välttämättömäksi lakiin perustumattoman (tai oikeastaan TTL 58 d §:n vastaisen) turvavälin asettamisen.👇
Tämän tekee mahdolliseksi se, että @AVItwiittaa ei ole puolentoista vuoden aikana edes yrittänyt kirjata näkyviin hallinto-oikeudellisesti asianmukaisesti laadittuja perusteluja tartuntatautilain 58 §:n nojalla tekemilleen päätöksille. Se vain viittaa toisiin asiakirjoihin.👇
Noissa toisissa asiakirjoissa viitataan edelleen toisiin asiakirjoihin. Lopulta päätökset jäävät kumisemaan tyhjinä vailla auki kirjattuja perusteluja. Välillä näet @AVItwiittaa argumentoi, että se vain noudattaa hybridistrategiaa. Toisella hetkellä AVI kuitenkin sivuuttaa sen.👇
Luulisi, että kysymys mielivaltaisesta hybridistrategialla perustelemista olisi sellainen, että laillisuusvalvojat kuten @oikeusasiamies kiinnostuisi tästä @AVItwiittaa toiminnasta. Mutta mitä, laillisuusvalvojat vain ummistavat silmänsä: yle.fi/uutiset/3-1202…. 👇
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen päätöksistä voi toki valittaa tuomioistuimeen, kuten oikeusasiamies toteaa, mutta asetelma ei tyhjene tähän. Esimerkiksi Pirkanmaan tilanteesta eli päätöksen tekemättä jättämisestä ei voi valittaa, koska ei ole mitään päätöstä mistä valittaa!👇
Siis saman epidemiologisen arvion mukaan 2 m turvaväli on sekä 1) ei-välttämätön (TTL 58 d §) & välttämätön (TTL 58 § Uudellamaalla & Varsinais-Suomessa) että 2) varmuudella ei-välttämätön (TTL 58 d & TTL 58 § Pirkanmaalla) ilman, että koko älytöntä asetelmaa perustellaan.👇
Ei oikeutta maassa saa. Tuomioistuimissa TTL 58 §:ää koskevat valitukset eivät etene. Laillisuusvalvojat eivät halua tarttua hybridistrategiaohjausteemaan. Perustuslakivaliokunta väistää myös kysymyksenasettelun. Näin lipsutaan oikeusvaltion katveeseen: apu.fi/artikkelit/ei-…👇
Tartuntatautilain 58 §:n nojalla lain 58 d §:n vastaisesti tapahtuva turvavälien sisätilojen kulttuuritapahtumiin asettaminen kertoo surullisesti hallintomme toiminnasta, ohjauksesta ja valvonnasta. Miksi sallimme, että päätöksiä ei edes yritetä aidosti perustella? Miksi?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PauliRautiainen

22 Jul
Pohdin eilisessä twiittiketjussa @AVItwiittaa toimintaa yleisötilaisuusrajoitusten asettamisessa kiihtymisvaiheessa Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Analysoin asiakirjoja ja sen perusteella kutsuin toimintaa mielivallaksi. Nyt @AVItwiittaa vastasi kritiikkiin 👇
Vastauksessaan @AVItwiittaa toteaa, että se tekee rajoituspäätöksiä saamansa ohjauksen ja alueellisten arvioiden perusteella kokonaisharkintana. Pohditaan tätä. AVI ei kerro vastauksessaan miksi se toisinaan noudattaa hybridistrategiaa mutta toisinaan taas ei noudata sitä. 👇
AVI ei kerro miksi se ei avaa harkintaansa eikä miksi se sivuuttaa välttämättömyys- ja oikeasuhteisuusarvioinnin kirjoittamisen näkyviin edes johonkin asiakirjaan. AVI sivuuttaa täysin siis, että kokonaisharkintaan vetoaminen ei vapauta päätöksen perusteluvelvollisuudesta.👇
Read 6 tweets
28 Jun
Palataan 2 m turvaväleihin yleisötapahtumissa sisällä, sillä koronatilanteen mahdollinen paheneminen pääkaupunkiseudulla puhututtaa. STM näet päivitti 23.6. hybridistrategiaa siten, että epidemiatilanteen pahentuessa esim. Musataloon voidaan ottaa enemmän ihmisiä. Seuraa ketju.👇
Tartuntatautilain kehittämisessä STM valitsi kesällä 2020 strategian, jossa lakiin istutettiin siellä jo olleiden §:ien kanssa yhteensopimattomia koronapykäliä. Lisäksi ryhdyttiin luomaan lakiin perustumattomia ja lain kanssa epäyhteensopivia ohjeita. Tästä alkoi kompurointi.👇
Olen twiitannut aiheesta aiemmin, ks. esim. . Kyse on nyt mm. siitä, että AVI asetti tartuntatautilain 58 §:n nojalla kiihtymisvaiheen kuntien sisätilojen yleisötilaisuuksiin 2 m turvavälivaatimuksen, vaikka turvavälisäännöksen (58 d§) mukaan ei saisi.👇
Read 14 tweets
23 Jun
Olen yrittänyt selvittää, mihin AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla antama päätös 2 m turvavälin pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu juuri nyt. Tein tietopyynnön. AVI vastasi vihdoin. Näyttää, että viranomaiset itsekin epäilevät päätöstensä laillisuutta. Seuraa ketju 👇
Kysymys on siis siitä, että AVI 14.6.2021 kumosi tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvat turvavälivaatimukset, mutta päätti samalla asettaa tartuntatautilain 58 §:n nojalla samat turvavälivaatimukset yleisötilaisuuksiin. Olen kuvannut asetelman täällä: 👇
Aloin selvittää perusteluja 2 m etäisyysvaatimukselle. Hetken näytti, ettei 2 m vaatimus perustu tällä hetkellä mihinkään. Sitten AVI kertoi sen perustuvan koronakoordinaatioryhmien antamaan tietoon. Tein tiedoista julkisuuslain mukaisen tietopyynnön: 👇
Read 14 tweets
23 Jun
"Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma." Näin kertoo @AVItwiittaa viitaten @oikeusmin ja vastaavasti @oikeusmin viitaten @AVItwiittaa. Olen yrittänyt etsiä oikeuslähdettä, josta ajatus on johdettu. En löydä. Saa auttaa, jotta ymmärtäisin mihin käsite viittaa👇
Vaikuttaa siltä, että @AVItwiittaa ohjaus yleisötilaisuuden käsitteen sisällöstä nojaa erityisesti "jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan käsitteeseen". Esimerkiksi sanovat, että "saunominen on jatkuvaluonteista normaalitoimintaa".👇
Sen verran olen jo hahmottanut, että tämä "jatkuvaluonteinen normaalitoiminta" on alkanut syksyllä 2020 viittaamaan muuhunkin kuin "normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan", josta AVI puhui vielä kesällä 2020. 👇
Read 7 tweets
23 Jun
Muistellaan mitä @STM_Uutiset totesi itse tartuntatautilain 58 §:n toimimattomuudesta jo kesällä 2020 (lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Do…): "Sääntelyssä on havaittu puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia erityisesti siltä osin, kuin se koskee näitä kokoontumisrajoituksia."👇
"Kokoontumislaista johdettujen käsitteiden käyttö
legaalitermeinä johtaa tulkinnallisiin vaikeuksiin ja tilanteisiin, joissa sääntelyn soveltamisen lopputulos on epäjohdonmukainen sääntelyn tarkoituksen kanssa." 👇
"Sääntelyä olisi kehitettävä toteuttamaan paremmin sen tarkoitusta yhdenmukaisesti ja yhdenvertaisesti rajoittaa lähikontakteja erilaisissa tapahtumissa, joissa suuri lukumäärä ihmisiä on keskenään
verrattain läheisessä kontaktissa, mikä lisää riskiä tartuntojen leviämiselle."👇
Read 5 tweets
18 Jun
Olen yrittänyt selvittää, mihin E-S AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätös 2 metrin etäisyyden henkilöiden välillä pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu tällä hetkellä? Se vaikuttaa olevan salaisuus 🧐 Seuraa ketju 👇
AVI:n päätös 2 m etäisyyden pitämisestä yleisötilaisuuksissa ei perustu enää tartuntatautilain 58 d §:ään, sillä pykälän soveltamisesta luovuttiin (aivan oikein) tiistaina. Samalla AVI asetti kuitenkin saman vaatimuksen 58 §:n nojalla, vaikka tuossa §:ssä ei metreistä säädetä. 👇
AVI kertoi @kuusiplus ryhmän tiedustellessa asiaa 2 m perustuvan STM-OKM -ohjeeseen, jossa ei siitä kuitenkaan (enää) suoraan puhuta. Myönsivät itsekin puhuneensa muunneltua totuutta. Sitten kertoivat sen perustuvan STM:n ohjauskirjeeseen, missä ei siitä puhuta, minkä myönsivät👇
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(