Många blir sura när jag och andra kallar SD ett fascistparti. Förståeligt. Vem vill associeras med en idéströmning med så katastrofal historia? Men det är inte för att vinna politiska poänger jag kallar SD fascistiskt. Det för att det är vad SD är. Låt mig förklara. ->
Fascism är inte bara Mussolini eller spanska falangister. Det är inte nazism. Fascism kommer inte i svarta rockar, i räta led. Åtminstone inte till en början. Fascism är inte rasism. Eller inte bara. Så vad är det? ->
Fascism är kulten av tradition, nation, folk och sed. Det är en fiktion grundad på att det finns ett utvalt Folk som hör till en plats och att de som inte tillhör Folket måste underkasta sig Folkets traditioner och seder. ->
Fascism är en systematisk rädsla för det okända, i grunden för hela upplysningen och modernismen. Det är längtan tillbaka, återställandet av ett mytiskt förflutet när Folket var komplett och rent, nationens gränser intakta. Fascism är en vilja att återställa. ->
Fascism är rädsla för mångfald. Både etnisk, kulturell, vetenskaplig och värderinrgsbaserad. Det är strävan efter enhetlighet och drömmen om ett samhälle med en Kultur, en Sed, en Värdering, ett Folk. ->
Fascism bygger på selektiv populism. Myten om att det finns ett Folk som talar med en röst och att den rösten ges uttryck genom fascismens representanter. ->
Fascism bygger på tanken om en permanent konflikt. Folket är alltid utsatt för attacker av Folkets fiender. I vår tid är SDs huvudfiende tydlig: Islam och de som sympatiserar med eller försvarar muslimers rätt, men det finns såklart fler. ->
Det är typiskt fascismen att fienden både är stark och svag på samma gång. Muslimer är starka nog att kunna krossa Folket, men för svaga för att kunna uppgå i Folket, i SDs berättelse. ->
Fascism bygger på social frustration och på exploateringen och kapitaliseringen av upplevt utanförskap. Kulturella och ekonomiska Eliter håller Folket nere och vill utplåna det. Känns det igen? ->
Av dessa anledningar anser jag att SD är ett fascistiskt parti och kallar det fascistiskt. Varför är det viktigt? För att vi bör kalla saker vi deras rätta namn. För att vi inte ska gömma oss bakom masker och låtsas. För att vi ska vara ärliga, eller så ärliga vi kan. ->
Om någon undrar vad jag grundar allt detta babbel på så hänvisar jag till Umberto Ecos Ur-Fascism som är den tydligaste text jag läst om fascismens rötter. nybooks.com/articles/1995/…
Och här är en upplåst sammanfattning för den som inte orkar läsa eller googla: openculture.com/2016/11/umbert…
Så därför. till sist: När partier tycker sig kunna samarbeta med SD om "sakfrågor" måste de kunna svara på frågan: Är sakfrågan värd samarbete med fascister? Är regeringsmakten värd att göra sig beroende av fascister? Låt oss använda de rätta orden.
Läs även denna på exakt samma tema.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Joakim Zander

Joakim Zander Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JoakimZander

16 Mar
Beslutet att pausa vaccinationerna av "försiktighetsskäl" illustrerar perfekt hur tom och innehållslös försiktighetsprincipen och begreppet "försiktighet" är. ->
FHM har under hela krisen poängterat på ett för mig oväntat (och glädjande) sätt att risk inte är en enskild företeelse, utan ett spektrum av sammankopplade företeelser som måste hanteras tillsammans. ->
Stäng skolorna som försiktighetsmått vad gäller Corona? Nej, för då uppstår större risker för ungdomar än vad vi skyddar dem från. Etc. Etc. Det har varit ett nyanserat sätt att hantera försiktighet holistiskt, som en matris. Det är ett förhållningssätt som minskar lidande. ->
Read 8 tweets
26 Feb
Jag har tjatat en massa om risk assessment och risk management här. Om nödvändigheten i att hålla isär dem. De är etablerade segment inom riskvetenskap, men varför är det viktigt att förstå dem och separera dem? ->
Mest för att risk assessment handlar om vetrnskap stricto sensu, eller hur folk vanligtvis tänker sig vetenskap. Naturvetenskap. Beräkningar. Modeller. ->
Framförallt handlar det om att uppskatta och bedömma en risk i taget. Det handlar om rapporter och data. Evidens. Det är en omistlig del i underlaget för hur risk ska hanteras. ->
Read 12 tweets
21 Feb
Den senaste tiden har vi börjat gå in i vad som förhoppningsvis är den här pandemins end game och dimman börjar till viss del skingras. En sak börjar bli helt tydlig: FoHMs åtgärder vad gäller Corona har i allt väsentligt varit rimliga. ->
För de första har de erbjudit ett likartat skydd mot Corona som de allra flesta EU-länder. Det är viktigt. För det andra: De har erbjudit det skyddet samtidigt som de ökat motstående risker så lite som möjligt. Det är lika viktigt. Kanske ännu viktigare. ->
Jag har tjatat ihjäl mig här om vikten av att förstå att risker fungerar i samspel. Förbjud ett beteende och ett annat, kanske farligare beteende tar dess plats. Stäng skolor som försiktighetsåtgärd och du minskar livslängden på de barn som drabbas. ->
Read 6 tweets
3 Jan
Det är märkligt och lite oroande att se hur låst debatten blivit runt Corona här på Twitter på sista tiden. Framförallt är det, för mig, helt obegripligt hur extremt stark aversionen mot FoHM och den svenska approachen är i vissa läger. Låt mig förklara varför. ->
1. Sverige står inte ut särskilt inom EU vad gäller hur hårt vi drabbats i termer av dödsfall. Mycket hårdare än Norge, visst. Inte i närheten av så hårt som UK, Belgien, Spanien, Frankrike, etc. ->
2. Men tanke på att vårt geografiska läge ger direkt kontakt med kontinenten, vårt resande (inte primärt Alperna), vår demografi, lokala ekonomier och socioekonomiska förutsättningar bör det inte vara så svårt att se större likheter med kontinentala Europa, snarare än Finland. ->
Read 9 tweets
19 Dec 20
Jag har skrivit en del om det vi kan kalla illusionen om kontroll tidigare, och är det något vi har sett under hösten är det hur stark viljan att tro på kontroll är. Trots alla bevis på dess ihålighet. ->
Lockdowns stoppade inte smittan. Den sköt upp den en stund, absolut. Men redan den famösa Imperial College-rapporten (så länge sen nu! Och så destruktiv den visade sig vara) talade om att lockdowns borde vara 1,5 år. Absurt i realiteten förstås. ->
Rapporten var helt fel. Och dess rekommendationer ogenomförbara. Men den skapade en rädsla och ett skevt hopp: Vi kan kontrollera pandemins förlopp. Vi kan besegra den. Om vi bara är hårda nog. Om vi bara offrar tillräckligt. ->
Read 7 tweets
17 Aug 20
Det som gör diskussionen som den svenska corona-strategin är fortsatt så infekterad, polariserad och, i vissa stycken, korkad, är att vi fortfarande blandar ihop det som kallas risk assessment med det som kallas risk management. ->
Risk assessment är uppskattningen av risk och är en vetenskaplig aktivitet som syftar till att samla in data om risk. Hit hör olika typer av modeller, information om att munskydd stoppar droppar om de används korrekt och att barn också kan vara bärare av smitta. ->
Risk assessment är en korg med en massa ägg. Olika studier har sina inbyggda premisser och avgränsningar och är helt nödvändiga för att få en bild av den aktuella risken och vilka alternativ som finns för att hantera den. ->
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(