Den senaste tiden har vi börjat gå in i vad som förhoppningsvis är den här pandemins end game och dimman börjar till viss del skingras. En sak börjar bli helt tydlig: FoHMs åtgärder vad gäller Corona har i allt väsentligt varit rimliga. ->
För de första har de erbjudit ett likartat skydd mot Corona som de allra flesta EU-länder. Det är viktigt. För det andra: De har erbjudit det skyddet samtidigt som de ökat motstående risker så lite som möjligt. Det är lika viktigt. Kanske ännu viktigare. ->
Jag har tjatat ihjäl mig här om vikten av att förstå att risker fungerar i samspel. Förbjud ett beteende och ett annat, kanske farligare beteende tar dess plats. Stäng skolor som försiktighetsåtgärd och du minskar livslängden på de barn som drabbas. ->
Förbjud folk att träffas och den psykiska ohälsan exploderar. Etc, etc. Därför är det i sanning försiktiga förhållningssättet att undvika för ingående åtgärder för tidigt, helst helt. Strikta åtgärder är negativt för bred folkhälsa. Om det råder inget tvivel. ->
Här bör vi vara djupt tacksamma att FoHM varit så uthålliga i den övertygelsen genom alla vindlingar under året. Det har gjort oss alla hölsosammare än om de inte. ->
Sedan kan man naturligtvis diskutera detaljerna. Borde vi agerat tidigare? Förberett äldrevården annorlunda, etc, etc. Mycket kan göra bättre. Men i en djupt osäker situation var det rätt att hålla emot hårdare tag som grundprincip. Det är uppenbart.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Joakim Zander

Joakim Zander Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JoakimZander

3 Jan
Det är märkligt och lite oroande att se hur låst debatten blivit runt Corona här på Twitter på sista tiden. Framförallt är det, för mig, helt obegripligt hur extremt stark aversionen mot FoHM och den svenska approachen är i vissa läger. Låt mig förklara varför. ->
1. Sverige står inte ut särskilt inom EU vad gäller hur hårt vi drabbats i termer av dödsfall. Mycket hårdare än Norge, visst. Inte i närheten av så hårt som UK, Belgien, Spanien, Frankrike, etc. ->
2. Men tanke på att vårt geografiska läge ger direkt kontakt med kontinenten, vårt resande (inte primärt Alperna), vår demografi, lokala ekonomier och socioekonomiska förutsättningar bör det inte vara så svårt att se större likheter med kontinentala Europa, snarare än Finland. ->
Read 9 tweets
19 Dec 20
Jag har skrivit en del om det vi kan kalla illusionen om kontroll tidigare, och är det något vi har sett under hösten är det hur stark viljan att tro på kontroll är. Trots alla bevis på dess ihålighet. ->
Lockdowns stoppade inte smittan. Den sköt upp den en stund, absolut. Men redan den famösa Imperial College-rapporten (så länge sen nu! Och så destruktiv den visade sig vara) talade om att lockdowns borde vara 1,5 år. Absurt i realiteten förstås. ->
Rapporten var helt fel. Och dess rekommendationer ogenomförbara. Men den skapade en rädsla och ett skevt hopp: Vi kan kontrollera pandemins förlopp. Vi kan besegra den. Om vi bara är hårda nog. Om vi bara offrar tillräckligt. ->
Read 7 tweets
17 Aug 20
Det som gör diskussionen som den svenska corona-strategin är fortsatt så infekterad, polariserad och, i vissa stycken, korkad, är att vi fortfarande blandar ihop det som kallas risk assessment med det som kallas risk management. ->
Risk assessment är uppskattningen av risk och är en vetenskaplig aktivitet som syftar till att samla in data om risk. Hit hör olika typer av modeller, information om att munskydd stoppar droppar om de används korrekt och att barn också kan vara bärare av smitta. ->
Risk assessment är en korg med en massa ägg. Olika studier har sina inbyggda premisser och avgränsningar och är helt nödvändiga för att få en bild av den aktuella risken och vilka alternativ som finns för att hantera den. ->
Read 11 tweets
25 Jul 20
Länge sen jag skrev en lång o besserwissrig tråd om risk? Jag håller med. Pallar ni så har jag ett par saker jag tänkt på som illustreras rätt tydligt i den fas av Corona vi tycks vara i nu. Låt oss kalla konceptet Myten om noll risk. ->
En fullständigt mänsklig respons till risk är att man vill undvika den. Risk innebär potentiell fara. Risk innebär osäkerhet. Båda är grejer vi är programmerade att undvika för att maximera chansen att överleva. Instinkten blir alltså att eliminera risk. ->
Det är en bra instinkt och i många situationer är den helt korrekt. Du lägger inte handen på en platta du misstänker är het för du vet vad som som kan hända. Ditt liv består av hundratusentals sådana omedvetna, inbyggda riskkalkyler där din respons är binär: Risk? Nej tack. ->
Read 12 tweets
28 Apr 20
En sak som blir allt tydligare vad gäller Corona är hur bristfällig vår förståelse blir när vi blandar ihop det som ofta kallas risk assessment med det som kallas risk management. Det gör det svårt att förstå val och kritik av val. För den som har en sekund utvecklar jag här. ->
Jag har tidigare snackat om de tre olika stadierna i riskhantering: Risk assessment, risk management och risk communication. De tre sitter såklart delvis ihop och alla är viktiga, men de har olika funktioner och är viktiga att hålla koll på om man vill fatta bra beslut. ->
Risk assessment är den första fasen. Detta är en rent vetenskaplig del av processen. Du har en risk. Du vill veta hur stor den är, vad sannolikheten är för att den ska inträffa och vad effekterna av den uppskattas vara. ->
Read 16 tweets
5 Apr 20
Det är oerhört mycket snack om varför Sverige inte har lika strikta restriktioner på plats som andra länder. Vi gör fel! Gör vi fel? Vi gör rätt! Andra länder har bättre experter! Eller? Etc, etc, ja ni vet. Jag har en idé om detta om ni vill höra. ->
För det första, ni måste slänga bort den där tanken om vem som gör rätt eller fel. Den är tröttsam och helt oväsentlig. Alla gör vad de kan, dygnet runt. Bara inse det och sluta tjata. För det andra, Sveriges policy är inte väsensskild från andra länders. ->
Den stora skillnaden mellan Sverige policy och andra länders är för det första en av nivå. Hur mycket statlig intervention krävs för att få folk att smitta mindre nu? ->
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!