22. 6. proběhl další meeting imunizační komise #ACIP a tak jsem si řekl, že opět přinesu výstřižky. Jednotlivé prezentace se dají najít zde: cdc.gov/vaccines/acip/…
Introduction: cdc.gov/vaccines/acip/…
💉K 21. 7. podáno 339M dávek, >161M osob plně očkováno 💉Na programu: Debata k Guillain-Barré Syndrome (GBS)
#ACIP: Guillain-Barré Syndrome po vakcíně Janssen
💉Předběžně 100 hlášení, 95 závažných, 1 úmrtí
💉Nástup průměrně 13,8 dnů po očkování
🧐Zdá se, že do hlášení jsou uvedeny poměrně závažné případy a naopak mírné se buď nevyskytují nebo nejsou hlášeny?
#ACIP: Guillain-Barré Syndrome po vakcíně Janssen
💉Výpočet poměru mezi hlášeními [8,1 případů na 1M dávek] a očekávanou přirozenou četností ukazuje cca 5x vyšší četnost, než by se očekávalo (ve věku 18+)
💉Srovnání s mRNA vakcínami (tam není téměř žádné zvýšené hlášení)
#ACIP: Guillain-Barré Syndrome po vakcíně AZ a souhrn
#ACIP: Guillain-Barré Syndrome po COVID očkování z Vaccine Safety Datalink: cdc.gov/vaccines/acip/…
💉VSD v podstatě nezaznamenala tento signál u mRNA vakcín nebo Janssen
💉Nicméně incidenční míry GBS během 21 dnů po Janssenu jsou o dost vyšší než po mRNA
#ACIP: Guillain-Barré Syndrome po COVID očkování zhodnocení Vaccine Safety Technical (VaST) Work Group: cdc.gov/vaccines/acip/…
#ACIP: DISKUZE OHLEDNĚ RIZIKA/BENEFITŮ U DOSPĚLÝCH /1
cdc.gov/vaccines/acip/…
⚠️Tato prezentace je asi nejzajímavější souhrn
#ACIP: DISKUZE OHLEDNĚ RIZIKA/BENEFITŮ U DOSPĚLÝCH /2 - Janssen
cdc.gov/vaccines/acip/…
💉Známé ukázky poměru benefitů a rizik (výběr, více v prezentaci):
#ACIP: DISKUZE OHLEDNĚ RIZIKA/BENEFITŮ U DOSPĚLÝCH /3 - mRNA vakcíny
cdc.gov/vaccines/acip/…
💉Updatovaná data o myocarditidách u dospělých
#ACIP: DISKUZE OHLEDNĚ RIZIKA/BENEFITŮ U DOSPĚLÝCH /4
cdc.gov/vaccines/acip/…
@threadreaderapp please unroll
Edit: jedna se samozřejmě o meeting 22.7. (červenec). Dalsi poznamky se urcite budou vetvit z hlavního vlákna.
Slide 36 v podstatě asi shrnuje aktuální pohled #ACIP na přínosy a rizika COVID vakcín u dospělých cdc.gov/vaccines/acip/…
Zde ještě validní odbočka ohledně myocarditid - v této analýze nejsou zahrnuty mladší 18 let, kde se zdá, že jich je hlášeno poměrově více. V navazujícím vláknu pak ještě data z Kanady:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukáš Dušek 💊

Lukáš Dušek 💊 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DuseLu

24 Jul
Je dostupný novy zapis KS Covid z 24.6.
ppo.mzcr.cz/workGroup/149
Co se tehdy řešilo:
🔵Zkracovani intervalu ockovani
🔵Kombinace vakcin
🔵zachování respiratoru ve vnitřních veř.prostorách
🔵spolupráce - analýzy a reportovani mutací
🔵 testování u praktiku ImageImage
🔵stanovisko ohledně nově uvedeného favipiraviru
🔵vhodné vakcíny pro transpl. a imunokompromitovane
🔵long covid a post covid
🔵Různé: testy dětí pri návratu do škol, testování před přijetím do zdrav.zarizeni
Další schůze byla naplánována na 1.7.2021 Image
K "novému" léku, jedná se o favipiravir.
Read 4 tweets
22 Jul
Navzdory tomu co tak všichni tvrdí se mi zdá, že já mám celkem fajn a velmi zajímavou TW bublinu. No a vzhledem k tomu, že já jsem Dušek, jehož názor není pro veřejnost směrodatný (ani Jaroslav ani Ladislav), mohu si dovolit si tu popřemýšlet a říct, že něco nevím. :-) Image
Zde tedy záznam kaskády myšlenek, každá možná špatně, každá vyvratitelná:
* Studie schválených COVID vakcín byly prováděny v poměrně jiné situaci a světě, než máme nyní (o x milionů nakažených a úmrtí později, o polovinu řecké abecedy dál).
* Pořád je to fascinující, jaké štěstí jsme vlastně měli a že vůbec alespoň něco máme k dispozici. I když studie a schvalování jde o kousek později, i když občas si nejsme jisti, co vlastně s touto léčbou dělat.
Read 14 tweets
14 Jul
Na základě svého hodnocení 5-8.7. provedl bezpečnostní výbor EMA PRAC pravidelné měsíční zhodnocení COVID vakcín: ema.europa.eu/en/human-regul…
Comirnaty safety update: ema.europa.eu/en/documents/c…
💉Update ohledně myo/perikarditidy (138 hlášených případů na cca 197M dávek mRNA vakcín)
💉Aktualizovala další NÚ ze studií (četnost < 1 ze 100)
💉V systému hlášeno podezření na 206 668 NÚ (3 848 fatálních) na 276M dávek
Spikevax (Moderna) safety update: ema.europa.eu/en/documents/c…
💉Update ohledně myo/perikarditidy (19 hlášení na 20M dávek)
💉Update ohledně dalších NÚ (anafylaxe, opožděné místní reakce, imuno thrombocytopenie)
💉V systému 36 294 hlášení podezření na NÚ (347 fatálních) na 35M dávek
Read 7 tweets
7 Jul
Na nedávné studii roušek u dětí je něco zkaženého a obdržela řadu komentářů z vědecké obce. Proto ji redaktoři JAMA nyní přehodnocují a žádají její autory o spolupráci.
Vlákno níže jamanetwork.com/journals/jamap…
1) Hlavní autor je Harald Walach, kterého si můžete pomatovat z antivakcinační studie, která byla nedávno stažena pro misinterpretaci dat: retractionwatch.com/2021/07/02/jou…
2) Studie byla sponzorovaná seskupením, které ale není transparentně přiznané na webu.
3) Studii jsou vytýkané metodické nedostatky - zejména to, že přístroje neměly dostatečně technické možnosti naměřit dané hodnoty, a rozlišit vdechovaný a vydechovaný vzduch. Dále také, že některá měření (krevní), která byla údajně sbírána nejsou přítomna ve výsledcích.
Read 7 tweets
7 Jul
Tak jsem se podíval na informace z Izraele o snížené (snižující se) účinnosti očkování.
Izraelské MZ doplnilo informace ohledně metodiky gov.il/he/departments… (G-translate is your friend 😇)
Podle vysvětlení používají model, který umožňuje odlišit další faktory jako věk nebo týden nákazy (?), metodu si dokonce popsali v Lancetu: gov.il/BlobFolder/new…
Read 8 tweets
24 Jun
Tiskové zprávy stranou, co o tom víme?
Studie je vskutku prospektivně registrovaná (bod +1 pro FN Ostrava), a to nejen SÚKL/EudraCT: sukl.cz/modules/evalua…
ale taky ClinicalTrials.gov (bod +10 pro FNO): clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04…
Díky tomu se můžete podívat na to, co chtěli měřit, i co má být primární parametr.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(