1/ Is het de taak van iemand die zich in zijn bio nadrukkelijk profileert als 'hoofdeconoom CBS' om dit soort politiek getinte tweets te maken?
En dan nog een m.i. misleidende tweet.
Neem alleen al de verhouding in aantal verdachten tussen N-W en NL achtergrond: die is en was 1:3
2/ Bij het onderwijs is er in absolute zin gelukkig vooruitgang, maar ook een behoorlijk hardnekkige achterstand van niet-westerse migratieachtergrond op Nederlandse achtergrond.
Ik ben benieuwd naar de statistiek waaruit blijkt dat N-W nu hoger is opgeleid dan NL in 2001.
3/ Kortom, het hier geschetste beeld klopt niet en gaat ook voorbij aan allerlei zaken als dalende aangiftebereidheid bij criminaliteit en compositie-effecten (de samenstelling van de niet-westerse groep verandert nogal over de tijd).
4/ Hierna volgen nog enkele tweets met technische toelichting.
Onderzoek doen kost tijd en geld, steun mij op:
dr-janvandebeek.backme.org
5/ Voor cijfers over verdachten is 'jongvolwassenen' geïnterpreteerd als groep 18 tot 25 jaar, zie dataset.
Tussendoor is 'aangehouden' per 10 000 door het CBS vervangen door 'geregistreerd' per 10 000 vandaar twee lijnen.
Verder gewoon verhouding bepaald.
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS…
6/ Voor cijfers scholing heb ik de SOI 5-deling van het CBS (zie dataset, vanaf 2003) gewogen met de cijfers 1 t/m 5, want dit komt redelijk overeen met de waardering van de arbeidsmarkt voor opleiding die wij vonden in Grenzeloze Verzorgingsstaat.
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Jan van de Beek

Dr. Jan van de Beek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @demo_demo_nl

25 Jul
1/ COA-topman Gerard Bakker in 2015:

'asielzoekers hoogopgeleid'
'⅓ van de mensen die nu binnenkomt is academisch opgeleid, ⅓ hbo/ mbo-niveau en ⅓ lageropgeleid.

Dat komt neer op opleidingsniveau autochtonen!
In werkelijkheid zijn asielzoekers gemiddeld zeer laag opgeleid.
2/ Wordt zo iemand nooit ter verantwoording geroepen om dit soort ongefundeerde uitspraken?
Asiel is geen ‘enorme empowerment‘ of 'verrijking van de samenleving', iig niet in economische zin.
Integendeel asiel is een gigantisch financiële aderlating voor de Nederlandse schatkist.
Hieronder het artikel.

Via @CoffeePatch.

ewmagazine.nl/nederland/arti…
Read 4 tweets
24 Jul
1/ #Asielmigratie ondermijnt #Verzorgingsstaat.
Verhalen over apothekers uit Aleppo ten spijt: statushouders zijn gemiddeld laag opgeleid en 5 jaar na status heeft een kwart werk als hoofdinkomen en de helft een uitkering.
Draad nav artikel @VincentTriest.
telegraaf.nl/t/2009675437/
2/In dit draadje achtergrondinfo over de uitkeringsafhankelijkheid en arbeidsdeelname van statushouders.
NB: het gaat om mensen die jong waren toen ze zich in Nederland vestigden: 18-40 jaar.
Welk % had 5 jaar na vestiging een uitkering dan wel werk als voornaamste inkomstenbron? Image
3/ Uitkering en werk zijn erg afhankelijk van de herkomstregio: statushouders uit Europa ontvangen minder vaak een uitkering en werken vaker dan statushouders uit Afrika en met name Azië. Image
Read 24 tweets
15 Apr
1/8 Beste mevrouw @SigridKaag en @D66'ers,
Ik lees over de aantijgingen t.a.v. mogelijk seksueel wangedrag aangaande @kamerlidsmeets.
Ik heb ook een klacht – van geheel andere aard – over hoe #sidneysmeetsd66 en collega @jpaternotte mij als wetenschapper hebben bejegend.
2/ Samen met drie andere onderzoekers heb ik recent een rapport gepubliceerd over de fiscale kosten en baten van immigratie voor Nederland dat onder de vlag van de UvA is geproduceerd en deels door het Renaissance Instituut is bekostigd.
demo-demo.nl/files/Grenzelo…
3/ Nu heeft eerder uw kamerlid Smeets mij aangaande mijn werk een "FvD loonslaaf" genoemd en mijn werk weggezet als "onwetenschappelijke onzinvoorspellingen".
Werk dat hij gezien zijn eigen achtergrond vermoedelijk niet goed op waarde kan schatten.
Read 9 tweets
9 Mar
1/30 Nadat wij ons rapport onder UvA-vlag publiceerden – iets waartoe de UvA zichzelf contractueel had verplicht – werd emeritus hoogleraar Joop Hartog, na een glansrijke carrière en 30-jarig dienstverband, door de UvA gechanteerd en bij grof vuil gezet.
2/ Deze draad bevat een feitenrelaas van een aanval van de UvA op de integriteit van een oud-medewerker en op de academische vrijheid. Toen onze studie over de kosten en baten van immigratie voorzien van UvA-logo verscheen, begon de UvA in blinde paniek om zich heen te slaan.
3/ Grenzeloze Verzorgingsstaat is tot stand gekomen met volledige en bewuste medewerking van de UvA. Daar zijn ze – dat is zonneklaar – inmiddels niet echt blij mee bij UvA, maar het is wel gewoon een feit.
demo-demo.nl/files/Grenzelo…
Read 39 tweets
6 Mar
1/ Terecht dat Carolijne Vos met haar @Volkskrant commentaar het ‘politieke taboe’ en de ‘oorverdovende stilte aan het Binnenhof’ omtrent de nettokosten van immigratie wil doorbreken.
Ze overschat echter het positieve effect van integratie.
volkskrant.nl/ts-b3abd210
2/ Het klopt dat de asielprocedure leidt tot vernietiging van menselijk kapitaal; neem alleen het (jaren)lange gedwongen wachten. Vanuit de schatkist bezien zou humanitaire immigratie veel beter kunnen verlopen met een quotum en een intensief integratieproces direct na aankomst.
3/ Dat zou zeker goed zijn voor de schatkist, maar het effect moet niet overschat worden. Bij niet-westerse immigranten is ca. 40% van het verschil met autochtonen te herleiden tot de arbeidsmarkt. Daar is ruimte voor verbetering nadat migranten in Nederland zijn aangekomen.
Read 11 tweets
5 Mar
Ik wil dat @Folia dit stukje rectificeert want @UvA is ingevolge Projectovereenkomst 8290 (UvA en CBS Microdata Services, 19-6-2018) contractueel verplicht om de resultaten van het onderzoek dat leidde tot het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat 'onder eigen naam' te publiceren…
... ‘De UvA was niet betrokken bij de totstandkoming van het onderzoeksrapport,’ stelt een woordvoerder, aldus @Folia. Dat is lariekoek. De medewerking van @UvA was cruciaal voor de totstandkoming van het onderzoeksrapport en daar zijn wij de UvA dankbaar voor ...
… Folia had – naar goed journalistiek gebruik – mij beter even kunnen bellen. Dan had ik ze inzage kunnen geven in de contracten, detacheringsovereenkomsten en de betalingen door UvA van nota's voor CBS-microdata, die vervolgens weer op Renaissance Instituut, FvD zijn verhaald…
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(