“Vanaf 13 jaar en ouder”.

Voor minderjarigen van 13 tot 18 betekent de invoering van de #coronapas in de praktijk een #vaccinatieplicht. En dat terwijl zij geen risico lopen en geen enkele druk op de zorg leggen.

Graag uw aandacht voor deze kinderen. Een draadje. 👇🏻
Als middelbare scholier ben je zo’n beetje per definitie gevoelig voor groepsdruk. ‘Erbij horen’ is nu eenmaal enorm belangrijk.

Straks gaan kinderen die niet gevaccineerd zijn, niet mee kunnen naar de McDonalds tijdens de tussenuren of eventjes spontaan naar de bios na school.
Dat is nogal wat op die leeftijd. Je doet gewoon letterlijk niet meer mee. In ieder geval nooit meer spontaan.

En je kan er natuurlijk de klok op gelijk zetten: ongevaccineerde kinderen gaan met de nek worden aangekeken.

Volwassenen doen het immers ook. Denk “wappies!”.
Wat is het alternatief? Er wordt telkens beweerd dat er geen vaccinatiedwang is, omdat men altijd nog “de keuze” heeft zich te laten testen voor toegang. Maar kinderen hebben leerplicht en moeten om half negen op school zijn. Regelmatig testen is dus totaal niet te doen.
Het is logistiek niet alleen onhoudbaar, het is straks al helemaal niet te doen als testen niet meer gratis is. De meeste 15 tot 17-jarigen die een bijbaantje hebben krijgen in de verste verte niet eens €7,50 als uurloon. Kinderen onder de 15 mogen überhaupt niet werken.
Naast het sociale, logistieke en financiële aspect, is deze situatie juridisch gezien vreemd. Kinderen mogen niet stemmen en worden zonder ouderlijke toestemming vaak handelingsonbekwaam geacht, maar zouden wel “een vrije keuze” of zij zich laten vaccineren of niet.
Dan medisch gezien: we weten dat zowel gevaccineerden als ongevaccineerden het virus kunnen krijgen en door kunnen geven. Het argument ‘je doet het voor de ander’ is dus ontkracht. Je doet het voor jezelf en alleen voor jezelf.
Het voor jezelf doen is in het geval van kinderen onzinnig. Kinderen worden bijna nooit ernstig ziek door COVID en leggen dus ook geen druk op de zorg. Inmiddels komen er zelfs steeds meer berichten dat het vaccin een groter risico vormt dan het virus. telegraph.co.uk/news/2021/09/0…
Ik ben overigens algeheel tegen de #coronapas, ongeacht welke leeftijd iemand heeft. Het is een discriminatoir gedrocht, waarmee onaanvaardbare druk wordt gelegd op de bevolking om zich te laten vaccineren. En dat zonder deugdelijke onderbouwing.
In het geval van kinderen moeten we nog oplettender zijn. We zijn het aan ze verplicht om ze extra in bescherming te nemen, zodat ze geen onderdeel worden van de zieke politieke spelletjes in Den Haag. #ikweiger #vankinderenblijfjeaf

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Eva Vlaardingerbroek

Eva Vlaardingerbroek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EvaVlaar

16 Sep
Het #coronadebat is net begonnen. Hier nog een keer de argumenten tegen de discriminatoire #coronapas op een rijtje. Een draadje.
De invoering van de #coronapas is een schandalige schendig van onze burgerlijke vrijheden. Wel of niet volledig mee kunnen draaien in de maatschappij mag niet afhankelijk worden gemaakt van iemands COVID-vaccinatiestatus. Dat heet dwang en het is volledig ongeoorloofd.
Er is voor die dwang en de inperking van onze grondrechten namelijk geen enkele rechtvaardiging. De “volksgezondheid” wordt niet méér bedreigd door ongevaccineerden dan door gevaccineerden, hoewel dit wel telkens is wat u via de media en de overheid (indirect) te horen krijgt. ImageImage
Read 11 tweets
4 Feb
1) Een indirecte vaccinatieplicht in de vorm van een #vaccinatiebewijs leidt hoogstwaarschijnlijk ertoe dat ongevaccineerden niet volledig/volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. En in het rapport van de Gezondheidsraad staat nog veel meer waar u waakzaam voor moet zijn:
2) Woordkeuzes zijn cruciaal. Zo wordt een directe (!) vaccinatieplicht volgens de officiële standaard niet aangemerkt als “dwang”, maar “drang”. Pas als de overheid met tussenkomst van een rechter u bij wijze van spreken met geweld injecteert noemt men het pas dwang. Go figure.
3) Drang is dus niet uitgesloten. Daarom wordt er nu gesproken over de mogelijkheid tot zowel een indirecte als directe vaccinatieplicht. Dat de overheid daar een wettelijke grond voor heeft of zou kunnen creëren betekent uiteraard niet dat dit moreel/ethisch verantwoord is.
Read 8 tweets
13 Oct 20
1) Terwijl we allemaal de nieuwe maatregelen afwachten is de #Spoedwet aangekomen. Het is zéér zorgwekkend dat amendement Van Haga/Baudet waarmee de kamer verlenging van de spoedwet had kunnen blokkeren, door de coalitie is weggestemd. De Kamer wordt feitelijk buitenspel gezet.
2) Hoewel amendement Buitenweg wel is aangenomen en de Kamer daarmee de invoering van nieuwe maatregelen kan blokkeren, heeft de Kamer niets te zeggen over de DUUR van de maatregelen. Maatregelen die eenmaal zijn ingevoerd kan de Kamer op geen enkele wijze zelfstandig blokkeren.
3) Voorbeeld: stel de Kamer gaat akkoord met het invoeren een avondklok, omdat de Kamer dat op dat moment noodzakelijk acht, dan kan de Kamer die niet zelfstandig opheffen. De regering kan de wet en de maatregelen onbeperkt blijven verlengen.
Read 4 tweets
7 Dec 19
(1/12) Dankzij activist, Hassan Bahara, sta ik vandaag op het zaterdagkatern van de @volkskrant als “het gestileerde gezicht van radicaal rechts”. Een item gericht op karaktermoord.

Ik sta te trillen van zowel schrik als woede door deze valstrik en demonisering.

Hier de feiten:
(2/12) Naar aanleiding van mijn speech bij FvD benaderde Bahara mij per mail met een aantal vragen, omdat ik deze mail pas laat (in spambox) voorbij zag komen, belde Bahara mij. Hij vertelde mij dat hij met een item bezig was over “kritiek op het feminisme uit de rechtse hoek”.
(3/12) Hij vroeg mij 3 vragen schriftelijk te beantwoorden, ik behield het recht het item op onjuistheden te controleren. Ik vroeg wie hij verder had geïnterviewd. Zijn antwoord: een wetenschapster en Ava Brighton. Hij vroeg mij binnen een half uur mijn antwoorden in te sturen.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(