Een arts-microbioloog over massavaccinatie- daar komen blijkbaar ook ongelukken van. De werkelijkheid is dat het *volstrekt verwacht* en m.i. *wenselijk* is dat met de tijd gevaccineerden een meerderheid vormen van ziekenhuisopnames. Behoeft ook uitleg: een 🧵
Het vaccinatieprogramma is opgezet om zoveel mogelijk mensen te vaccineren, maar de prioriteit ligt natuurlijk bij mensen die het meest kwetsbaar zijn. En dat aspect is cruciaal in deze. Houd die gedachte vast.
Nu laten we redeneren een epidemiologische bril opzetten: welk aandeel gevaccineerden in het ziekenhuis verwachten we bij x vaccinatiegraad en y vaccineffectiviteit?
Laten we voor deze waardes een rekenvoorbeeld nemen: 1000 willekeurige mensen die bij infectie in het ziekenhuis belanden. Echter, we vaccineren 90% daarvan net op tijd voor die infectie. Het vaccin verlaagt risico op opname met 90%.
Wat is de verwachte verhouding ongevaccineerd/gevaccineerd?
ongevaccineerd: 1000 - 900 (90% dekking) = 100

gevaccineerd: 900 / 10 (90% effectief) = 90

Bijna 50/50 dus!
Nu dit is hypothetisch, waarbij iedereen evenveel kans heeft op infectie en vervolgens ziekenhuisopname. In de werkelijkheid zullen ongevaccineerden en gevaccineerden verschillen in:
1) mate van natuurlijke immuniteit. Bij de ongevaccineerden zal dit oververtegenwoordigd zijn. Dit zal de verhouding gevaccineerden in het ziekenhuis verhogen
2) mate van klinische kwetsbaarheid. Dat betekent dat de vaccineffectiviteit relatief lager is. Dit zal bij de gevaccineerden ook oververtegenwoordigd zijn. Dit zal de verhouding gevaccineerden in het ziekenhuis ook verhogen.
3) clustering van vaccinatie: vaccinatie beschermt zelf ook tegen transmissie, maar vaccinatiegraad zal ook lager zijn in milieus waar het virus makkelijker kan verspreiden (sociaal-economisch milieu). Dit zal de verhouding gevaccineerden in het ziekenhuis verlagen.
Nu is volgens die cijfers van Bert een meerderheid van de opgenomen patiënten gevaccineerd. Maar gegeven de hogere vaccinatiegraad in de meest kwetsbare mensen is dit precies wat je verwacht. Je kunt het uitdrukken in een tabel:
Hoe lager je rechts onderin het plaatje komt, hoe meer je de situatie ziet van ouderen: een hogere vaccinatiegraad, waarbij het effect van immuniteit tussen gevaccineerden en ongevaccineerden kleiner wordt- omdat de kwetsbaren in die groep grotendeels gevaccineerd zijn.
Maar ook (dit geldt ook voor jongeren): hoe meer tijd verloopt, hoe sneller natuurlijke immuniteit wordt verworven in de ongevaccineerde groep, hoe kleiner de relatieve vaccineffectiviteit.
Nu, waarom is dit wenselijk? Omdat we *weten* waarom deze verhouding optreedt: meest waarschijnlijk is dit omdat bij ouderen de immuunrespons het minst sterk is.
Het zou juist *zorgelijk* zijn als het aandeel gevaccineerden laag was: dat zou betekenen dat je niet genoeg, of juist veel maar de verkeerde mensen hebt gevaccineerd.
Immers, als ik alleen 20 jarigen gevaccineerd had, dan lag er geen gevaccineerde in het ziekenhuis. Ik zou een rare vent zijn als ik daardoor de vlag zou uithangen.
Nu waarom is het wenselijk? Nu, omdat ik weet dat de verhouding wordt gedreven door kwetsbaren waar vaccinatie minder goed werkt, en dit zijn mensen die al aantoonbaar welwillend staan tegenover vaccinatie -> boosteren dus!
Dat is makkelijker/minder pijnlijk om uit te voeren dan de resterende stugge minderheid ongevaccineerden te overtuigen, of agressief transmissie te onderdrukken.
Ik vraag me af of @C19RedTeam dit ook vindt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jaime Borjas

Jaime Borjas Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JaimeBorjas11

8 Oct
In de @volkskrant stond afgelopen week een artikel over een Amerikaanse studie over Pfizervaccin immuniteitsverval. Dit zou 47% zijn na zes maanden voor symptomatische ziekte. Is dit een betrouwbare schatting? Ik vermoed dat dit een onderschatting is:🧵
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Waarom is dit een belangrijke vraag? In veel beleidsaspecten wordt onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd en ongevaccineerd. Dit is niet alleen met de coronapas zo, maar ook met quarantaineregels:
nos.nl/artikel/238648…
Een schatting van effectiviteit tegen symptomatische ziekte (hier 47%) zal altijd hoger zijn dan überhaupt geïnfecteerd (en mogelijk besmettelijk). Beleidsuitzonderingen voor gevaccineerden zijn dan niet goed houdbaar.
Read 18 tweets
10 Sep
Beste man, je lijkt in tweets aan te geven dat 'we' de kwaliteit van laren data wegmoffelen. Dat is niet zo, het gaat om waar de data voor gebruikt kan worden. Dat is een analysefout en ik wil je dat rustig uitleggen.
Laat ik vooropstellend dat het onzinnig is om te zeggen dat helemaal niemand opgenomen is vanwege de prik, of de prik daaraan bijgedragen heeft. Ik zal het illustreren aan de hand van een casus.
Meneer B is hartpatient, zijn hart pompt niet goed en is zeer hoog risico patiënt voor COVID. Hij is iemand die zeer hoge prioriteit heeft voor de prik.
Read 16 tweets
9 Sep
Deze discussie teruggekeken. Ik denk dat de framing van deze discussie twee problemen heeft.
1) Volgens mij is het de bedoeling dat de pas *in de plaats komt* van een collectieve maatregel (1,5 meter)
2) het wordt expliciet gesteld als doel om vaccinatiegraad op te krikken
Ter herinnering: de pandemie bestrijd je door
1) immuniteit te verwerven of
2) door sociale interacties te verlagen.
2) is effectiever als je dat specifiek doet voor mensen die besmettelijk zijn.
Read 19 tweets
1 Sep
Deze opinie in @nrc is goede aanleiding om te kijken hoe 'minder' besmettelijk met betrekking tot vaccins eigenlijk werkt. Conclusie: ik denk dat de epidemiologische premisse waarop het betoog gestoeld is niet erg goed houdbaar is. 🧵
nrc.nl/nieuws/2021/08…
Laat ik vooropstellen dat ik niet heel duidelijk vind wat hij nu vindt, waardoor kritiek moeilijk is: vindt hij dat testen dé voorwaarde moet zijn voor toegang, of vindt hij dat het óf testen óf gevaccineerd zijn niet deugt, omdat gevaccineerd minder is dan ongevaccineerd+getest
Voor het eerste is natuurlijk veel te zeggen: een geteste populatie bestaande uit vooral gevaccineerden is 'veiliger' dan een niet geteste populatie waarbij alleen ongevacinneerden getest zijn.
Read 21 tweets
27 Aug
Eerder al hier in het engels een klein beetje over geschreven. Maar omdat de ‘grote’ Volkskrant 😉 nu bericht over een niet-peer-reviewed artikel, een poging tot peer review!🧵
Laat ik vooropstellen, zeker met de andere artikelen die specifiek laten zien dat er een sterk immuunverval is over de tijd met het Pfizer vaccin, vind ik het best plausibel dat natuurlijke immuniteit langduriger is dan immuniteit van het pfizer vaccin.
Een tienvoudige reductie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden staat namelijk ook gelijk aan een reductie tussen 99% en 90% als je zou vergelijken met ongevaccineerden.
Read 25 tweets
26 Aug
This is an interesting article, that I think has some limitations by design. I would like to highlight some issues
Because re-infection in previously infected must distinguish persistently positive PCR to re-infection, the authors lag analysis of outcomes between the groups 3 months after index event.
This means that all fully vaccinated must have been so by february 28th. *despite* this, due to matching, the average age of the vaccinated cohort is 36 years old.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(