بازهم #عردوقان_گوه_خورد:

⁃ایران نمی تواند به #باکو حمله نظامی کند(؟!)

⁃ تعداد آذربایجانی های ایران، چشمگیر است و ایران به این اشتباه ادامه نخواهد داد.(؟!)

⁃ما بر عزم خود برای گشودن دهلیز "ز ن گ ه ز و ر" [ به رغم مخالفت ایران ] تاکید می کنیم.(؟!)
منبع: میران پرس /۱
این اراجیف، از توهم وجود ۴۰ میلیون ترک؟! در ایران ( به جای آمارواقعی ۱۴ میلیون ترک زبان ایرانی)نشأت می گیرد!!
همه ۴۰ میلیون ترک خیالی خود را هم ستون پنجم، خائن به ایران و مزدور دویست دلاری سفارت باکو معرفی می کنند!!
آن قدر آمارجعلی را تکرار کرده اند که خودشان هم باورشان شده!! /۲
@RTErdogan @presidentaz, 14 milyonu Türkçe konuşan ilahiyatçı olmak üzere 85 milyon İranlı, gerçek Azerbaycan'a karşı saldırganların ayağını kıracak.💪👊

@Khamenei_fa
@seyyedameli
@Amirabdolahian
@Vahidi_org
@Ashtiani_ir
#Erdoğan_bok_yedi #Erdoğan_Kapa_ceneni #Erdogan_pok_yedi

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mehrdad Mir

Mehrdad Mir Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MehrdadMir1

22 Oct
برای واکنش مقتدرانه به احتمال واگذاری #سیونیک توسط #پاشینیان یا حمله غافلگیرانه گازانبری باکو و ترکیه برای اشغال سیونیک آماده باشیم.💪👊

باتوجه به سخنان اخیر مقام انگلیسی ناتو مبنی برضرورت حیاتی دستیابی ناتو به #کاسپین (منظور منابع نفت باکو)و نیز شاخ و شانه کشیدن مجدد عردوقان /۱ Image
علیه ایران مبنی بر تصمیم قطعی ترکیه براشغال قهری سیونیک، حتی باوجود مخالفت ایران، مقام های سیاسی و نظامی ایران باید خود را برای هر حمله غافلگیرانه و گازانبری باکو و ترکیه ازدوسوی سیونیک ( ازسوی زنگیلان #قراباغ درشرق و اردوباد #نخجوان درغرب سیونیک ) برای اشغال منطقه آماده کنند. /۲
درصورت چنین خطری، ایران این حق را دارد که راسا ورودکرده و از #تمامیت_سرزمینی و #منافع_ملی کشور درآن سوی #ارس و عمق خاک سیونیک، نخجوان، قراباغ و #تالشان مقتدرانه دفاع کند و در این صورت همه موظف به حضور در خط اول نبرد و حفظ و حراست از تمامیت سرزمینی و منافع ملی ایران خواهیم بود. /۳
Read 8 tweets
25 Aug
درباره مقابله جان فشانانه ۳ سرباز وطن پرست ایرانی در برابر یک لشگر #ارتش_سرخ #شوروی چند فیلم وسریال تلویزیونی ساخته شده است؟!

زنده باد نام و یاد سه سرباز فداکار ایرانی مرز جلفا در ۳ شهریور ۱۳۲۰ که مقاومت جانانه شان در برابر تجاوز روس ها، فرمانده لشگر دشمن را به احترام واداشت. /۱ ImageImage
ساعت ۴ صبح روز ۳ شهریورماه سال ۱۳۲۰به سرجوخه ملک محمدی در پاسگاه مرزبانی جلفا خبر می‌دهند لشکر عظیم ارتش سرخ شوروی قصد دارد از «پل آهنی» وارد کشور شود.
سرجوخه شجاع خطاب به سربازانش می‌گوید: «هرکسی می‌خواهد، برگردد. من این جا می‌مانم. می‌خواهم از کشور مقابل اجنبی‌ها دفاع کنم.» /۲
ملک محمدی، عبدالله شهریاری، سیدمحمد رایی هاشمی وسرباز دیگری هم قسم می‌شوند ومی‌مانند.
هنگامی که نخستین نفربر شوروی قصد عبور از پل آهنی را دارد، سرباز شهریاری به راننده شلیک می‌کند و او را از پای درمی‌آورد. درگیری سنگینی بین ارتش کاملاً مسلح شوروی و سرجوخه و ۳سربازش در می‌گیرد. /۳
Read 6 tweets
25 Aug
چرا از جان فشاني یک تنه ژاندارم فداکار ایرانی در برابر #ارتش_سرخ #شوروی، کمترین اثری در #صداوسیما و کتاب های درسی نمی بینیم؟!

شهيد حسينعلي #صد_آفرين، ژاندارم جان برکف ایرانی، در ۳ شهريور ١٣٢٠، به تنهایی ٤ساعت جلوی لشگر متجاوز شوروی را گرفت و در راه ايران، جان پاكش را فدا کرد. /۱
در ٣٥ کیلومتری شمال غرب نمین اردبیل پاسگاه صدآفرین(کلوز)، آخرین نقطه مرزی ميان روستای خواجه بلاغی و خوش آباد پیله رود.
شبانگاه دوم شهریور ١٣٢٠ در جریان جنگ جهانی دوم، نمایندگان شوروی، ورود خود به مرز ایران در منطقه نمین را به پاسگاه کلوز اطلاع می دهند. /۲
حسین علی صدآفرین، معاون پاسگاه با ١٧ سال سابقه خدمت، اهل زنجان، که با همسرش به عنوان مربی قرآن و ٢ پسر ۱۱ و ۹ ساله خود (متولد ١٣٠٩ و ١٣١١) در روستای خواجه بلاغی زندگی می كردند، پس از شنیدن خبر حمله ارتش سرخ شوروی، بلافاصله فرمانده پاسگاه را در جریان حمله متجاوزان قرار می دهد. /۳
Read 10 tweets
24 Aug
@vahid__bahman ریشه همه گستاخی ها و تهدید مداوم #تمامیت_سرزمینی ایران توسط باکوی نمک نشناس و بی چشم و رو بر می گردد به سهل انگاری شناسایی بسیار عجولانه استقلال #جمهوری_باکو توسط دولت #هاشمی_رفسنجانی درسال 1991، آن هم بدون کمترین اعتراضی به دزدیدن نام #آذربایجان تاریخی #ایران_زمین، توسط #باکو /1
@vahid__bahman جلوه تنگ دستی و نیازمندی #باکو به کمک های ایران درخاطرات #هاشمی_رفسنجانی:
چهارشنبه 5 آبان1372:
رییس بیمارستان [ باکو ]صحبت تشکرآمیز ازحمایت‌های ایران کرد و من صحبت تشویق‌آمیزبرای رزمندگان کردم. آقای علی‌اف هم تشکرازما داشت. بعضی‌ها افسرده بودند. 30 هزارروبل به هریک دادیم.(!!) /2
@vahid__bahman پیشنهاد مشخص [مقام های #باکو]با اصرار این است که ما در جنگ به نفع آنها شرکت کنیم. صریحا می‌گویند ما همه #آذربایجان رادراختیار شما می‌گذاریم و آماده‌ایم جمهوری اسلامی درآذربایجان تشکیل شود(!!)وبدون کمک ایران نمی‌توانیم دفاع کنیم و امکان پیشرفت ارامنه تا باکو هم وجود دارد.(!!) /3
Read 9 tweets
13 Aug
@va_ashtari چگونه [در تقسیم بندی #کاسپین ]فریب روس ها را خوردیم❗

دکتر باوند/ #اعتماد: فریب روس‌ها را خوردیم که می گفتند طرفدار نظریه مشاع هستند و دیدیم که درمیان راه ١٨٠درجه تغییر رویه داده و بستر دریا را تقسیم کردند!
اگر به دیوان لاهه می رفتیم سهممان [دست کم] از ٢٠درصد هم بیشتر می شد. /۱
@va_ashtari براساس روایت جمهوری اسلامی، در کنوانسیون حقوقی #دریای_کاسپی، این دریا تقسیم نشده، مرزی تعیین نشده و در نهایت اتفاق فوق‌العاده‌ای نیافتاده. [!!!!]

اما در ۴ کشور دیگر، وضعیت به کلی متفاوت بود. درقزاقستان موضوع درحد یک پیروزی ملی بود، چون این کشور به ۳۰% بستر #کاسپین دست یافته! /۲
@va_ashtari در روسیه هم توافق های دوجانبه [ با دور زدن ایران ]، تضمین کننده منافع این کشور توصیف شده، در #باکو، کنوانسیون، مجوزی برای احداث خط لوله #ترنس‌خزر در بستر دریا معرفی شده و موفقیتی برای این کشور و در ترکمنستان هم یک پیروزی بزرگ برای رییس جمهور،قربان‌قلی بردی‌محمداف توصیف می‌شود! /۳
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(