Discover and read the best of Twitter Threads about #نخجوان

Most recents (5)

🧵هدف @criticalthreats اطلاع‌رسانی و آموزش سیاست‌گذاران، جوامع اطلاعاتی و نظامی، و همه شهروندان علاقه‌مندی است که نیاز به درک تفاوت‌های ظریف و مقیاس تهدیدات منطقه دارند.
اخبار اعتراضات #ایران، ۱ فروردین ۱۴۰۲:
⬇️
🟧علی خامنه‌ای، بحث‌های درون رژیمی درباره اصلاحات سیاسی را برای رسیدگی به نارضایتی‌های معترضان تعطیل کرد و به جای آن این بحث‌ها را در سخنرانی نوروزی در ۱ فروردین به اقتصاد محدود کرد.»
⬇️
خامنه ای تصریح کرد: دشمنان ایران با «تغییر قانون اساسی یا ساختار نظام» به دنبال تحول در ج.ا هستند و برخی افراد در ایران نیز این شعار را تکرار کرده اند.
⬇️
Read 45 tweets
برای واکنش مقتدرانه به احتمال واگذاری #سیونیک توسط #پاشینیان یا حمله غافلگیرانه گازانبری باکو و ترکیه برای اشغال سیونیک آماده باشیم.💪👊

باتوجه به سخنان اخیر مقام انگلیسی ناتو مبنی برضرورت حیاتی دستیابی ناتو به #کاسپین (منظور منابع نفت باکو)و نیز شاخ و شانه کشیدن مجدد عردوقان /۱
علیه ایران مبنی بر تصمیم قطعی ترکیه براشغال قهری سیونیک، حتی باوجود مخالفت ایران، مقام های سیاسی و نظامی ایران باید خود را برای هر حمله غافلگیرانه و گازانبری باکو و ترکیه ازدوسوی سیونیک ( ازسوی زنگیلان #قراباغ درشرق و اردوباد #نخجوان درغرب سیونیک ) برای اشغال منطقه آماده کنند. /۲
درصورت چنین خطری، ایران این حق را دارد که راسا ورودکرده و از #تمامیت_سرزمینی و #منافع_ملی کشور درآن سوی #ارس و عمق خاک سیونیک، نخجوان، قراباغ و #تالشان مقتدرانه دفاع کند و در این صورت همه موظف به حضور در خط اول نبرد و حفظ و حراست از تمامیت سرزمینی و منافع ملی ایران خواهیم بود. /۳
Read 9 tweets
بازهم #عردوقان_گوه_خورد:

⁃ایران نمی تواند به #باکو حمله نظامی کند(؟!)

⁃ تعداد آذربایجانی های ایران، چشمگیر است و ایران به این اشتباه ادامه نخواهد داد.(؟!)

⁃ما بر عزم خود برای گشودن دهلیز "ز ن گ ه ز و ر" [ به رغم مخالفت ایران ] تاکید می کنیم.(؟!)
منبع: میران پرس /۱
این اراجیف، از توهم وجود ۴۰ میلیون ترک؟! در ایران ( به جای آمارواقعی ۱۴ میلیون ترک زبان ایرانی)نشأت می گیرد!!
همه ۴۰ میلیون ترک خیالی خود را هم ستون پنجم، خائن به ایران و مزدور دویست دلاری سفارت باکو معرفی می کنند!!
آن قدر آمارجعلی را تکرار کرده اند که خودشان هم باورشان شده!! /۲
Read 4 tweets
#معاهده_کارس Treaty of Kars
و انگشت آتاتورک در #قره‌_سو، بهانه ای برای جعل تاریخ و حمله به #رضاشاه

به روزگار سلطان احمد قجر در سال ۱۹۲۱ میلادی (۱۳۰۰خورشیدی)، پیمان کارس میان #شوروی و #ترکیه بسته شد که اثرات ژئوپلیتیک آن تا امروز باقیمانده است.👇
در این قرارداد، ترکیه شهر مرزی #باتومی را به گرجستانِ شوروی داد و با تشکیل جمهوری خودمختار #نخجوان موافقت کرد. در عوض روسیه باریکه‌ای شامل ساحل چپِ ارس را تا قره‌سو (مرز ایران) به ترکیه داد تا جمهوری خودمختار نخجوان که در محاصرۀ ایران و ارمنستان شوروی بود، با ترکیه هم مرز شود.👇
حسین مکی بر اثر لجاجت با رضاشاه در کتاب خود این منطقه را انگشت آتاتورک خوانده است در حالیکه این منطقه در قرارداد ترکمانچای از ایران جدا شده بود. اینکه رضاشاه را باعث محاصره شدن ارمنستان و اتصال استراتژیک نخجوان به ترکیه می‌دانند از آن حرفهای بی ربط و مغرضانه است‌.👇
Read 6 tweets
@vahid__bahman ریشه همه گستاخی ها و تهدید مداوم #تمامیت_سرزمینی ایران توسط باکوی نمک نشناس و بی چشم و رو بر می گردد به سهل انگاری شناسایی بسیار عجولانه استقلال #جمهوری_باکو توسط دولت #هاشمی_رفسنجانی درسال 1991، آن هم بدون کمترین اعتراضی به دزدیدن نام #آذربایجان تاریخی #ایران_زمین، توسط #باکو /1
@vahid__bahman جلوه تنگ دستی و نیازمندی #باکو به کمک های ایران درخاطرات #هاشمی_رفسنجانی:
چهارشنبه 5 آبان1372:
رییس بیمارستان [ باکو ]صحبت تشکرآمیز ازحمایت‌های ایران کرد و من صحبت تشویق‌آمیزبرای رزمندگان کردم. آقای علی‌اف هم تشکرازما داشت. بعضی‌ها افسرده بودند. 30 هزارروبل به هریک دادیم.(!!) /2
@vahid__bahman پیشنهاد مشخص [مقام های #باکو]با اصرار این است که ما در جنگ به نفع آنها شرکت کنیم. صریحا می‌گویند ما همه #آذربایجان رادراختیار شما می‌گذاریم و آماده‌ایم جمهوری اسلامی درآذربایجان تشکیل شود(!!)وبدون کمک ایران نمی‌توانیم دفاع کنیم و امکان پیشرفت ارامنه تا باکو هم وجود دارد.(!!) /3
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!