#Dünyanın bilinen #en #eski #pantolonu 3000 yıllık ve #Türklere #ait.

1)Avrupa pantolonu ilk kez 18. yüzyılda yani Türklerden #bin #yıl #sonra giyinmeye İtalyan komedyen Pantolone aracılığı ile başlamıştır. Image
2)Bilindiği üzere yeryüzünde atı ilk evcilleştiren ve atı binek hayvanı olarak kullanıp, eğeri, üzengiyi kullanan kavim Türklerdir.
3)Onlar için çalılara,taşlara,soğuğa ve uzun at yolculuklarına dayanıklı giysiler gerekliydi.Yeryüzünün ilk atlı milleti olan Türkler, pantolon ve ceketi ilk kullanan kavimde olmuşlardır.Çünkü pantolon süvari giysisidir ve bir süvarinin içinde en rahat edeceği giysi pantolon.
4)Kaynak:Fatma AYHAN-Türk Giyim Kültüründe Pantolon
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 39 Kasım – Aralık 2013
5)ABD’nin Dakota eyaletinde bulunan “Omaha” adlı yerli kızılderililere ait kıyafet.
Tarih yeniden yazılmalı... Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 1881M.K.A.

1881M.K.A. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @1881MKA1283

26 Oct
“Paşa Hazretleri’nin hükümet dairesinden dönüşleri esnasında Rize ve Atina (yeni adı Pazar-SY) müftüleri tarafından kendilerine bir dilekçe verilmiştir. Dilekçede Okul yerine medreselerin tekrar açılması talep ediliyordu. Image
Reisicumhur Hazretleri, dilekçe muhteviyatını öğrenince mollalara hitaben:

‘Tevhid-i tedrisat mı istemiyorsunuz?
Bu millet mektep yapmayacak mı?
Şimdiye kadar geri kalmamızda en büyük etkenin ne olduğunu bilmiyor musunuz?
Demek okul değil de medrese istiyorsunuz? Oysa bu millet okul istiyor.

Şu zavallı milletin yakasını artık bırakın da vatan evladı yetişsin, yükselsin! Medreseler asla açılmayacaktır. Millete okul lazımdır.
Read 12 tweets
25 Oct
"... Böyle bir zamanda particilik olur mu ? Ülke olmazsa parti kaç para eder.
Önce ülke esenliğe çıkmalı ki, partiler de toplumsal dayanaklarıyla birlikte siyasi olarak oluşabilsin. Image
... Millî hareket particilik olsaydı, Sivas Kongresi'ne Ferit Paşa Hükümeti'nin çok sıkı engelleme tedbirlerine rağmen, ülkenin her yerinden temsilciler gelir miydi ?
... Anadolu'nun istek ve ihtiyacına uymayan bir hareketin, Anadolu'nun tam göbeğinde barınabilmesi, yardım görmesi mümkün olabilir miydi ?
... Bütün bir milletin, hep birlikte hakkını istemesine particilik denir mi ?
Denirse bu doğru olur mu ?
Read 15 tweets
25 Oct
DOMUZA BİRA İÇİRMEK

1)İlk Suud devleti, bugünkü İŞİD gibi vahşet ve barbarlık eylemleriyle ortaya çıktı.
Padişah İkinci Mahmut, Suud'lara çok kızdı. İlk Suud Devleti'nin lideri Abdullah Bin Suud, İstanbul'a getirildi.
2)Padişahın emriyle Abdullah Bin Suud`un kafası kesilip, kellesi denize atıldı... Padişah hızını alamadı ve hemen ardından Bin Suud'un üç oğlunu, İstanbul'da üç ayrı meydanda idam ettirdi. Cesetler padişahın emriyle ibret olması için çürüyene kadar bekletildi. Tarih: 1818.
3)Yıllar sonra yine bir Suud devleti kuruldu ama Osmanlı İmparatorluğu bu devleti de kanlı biçimde devirdi. Tarih: 1891.

Aynı yıllarda petrolün geleceğin en önemli hazinesi olduğu ve bu hazinenin de Arabistan'da bol bol bulunduğu fark edildi.
Read 25 tweets
23 Oct
2020 YILI MART AYINDA SUUDİ MÜFTÜSÜ:

"TÜRKLER MEVALİDİR, İSLAMI TEMSİL EDEMEZLER"
DİYE FETVA VERDİ....

MEVALİ NE DEMEK❓❓❓ Image
İslamiyetten önce Araplar ''Azad edilmiş kölelere'' Mevali diyordu.

İslamiyetten sonra, Mevali kavramı, Arap olmayan Müslüman Milletler için kullanıldı. Kullanılıyor.
Arap geleneğine göre; Mevali'nin malı, parası,karısı,kızı Araba helal sayılıyor.
Mevaliden doğan çocuk veliaht olamıyor.
Arap tarihinde,Mevali denildiği zaman akla Türkler geliyor.
Tükler, islamiyet dünyaya indiği 612 yılından,üç asır sonra,934 yılında Müslüman olmuşlardı.
Read 13 tweets
15 Oct
Metehan'ın askeri bir tatbikat esnasında, at binmesini beğenip,
“Çağırın yanıma gelsin...”
diye buyruk verdiği binicinin, genç bekar bir kız olduğu anlaşılınca...
KIZIN;
"Töre mi değişmiştir ki hatunlar er kişilerin ayağına gidecektir?“
çıkışı üzerine, Metehan'ın kızın ayağına gitmesi, kadına verilen değerin en üst düzey göstergesidir, Türk'ün asaletinin tecellisidir...
Özbenliğini yitiren, kadının üç adım geriden gelmesini isteyen ar*p sevicilere ders niteliğindedir...
Read 4 tweets
14 Oct
Kemâlistler kimlerdir❓
1)Yobazların, devşirme ve türedilerinin sık sık dillendirdiği;‘Kemalistleri’dinsiz hâtta ve hâtta vatan haini olarak gösterip milyonlarca gencin beyinlerini yıkadığı günümüzde‘Kemâlistlerin’ aslında kim olduğu sorusunun cevabını gelin hep beraber bulalım: Image
2)17 Eylül 1922’nin L’Illustration dergisi…
Yani Büyük zaferden yalnızca birkaç gün sonra dış basında zaferi anlatan yazılı ve görsel bir belgeyi görüyoruz. Kapağında Mustafa Kemâl ve İsmet Paşa var. ++
3)+Fransızlarca notlandırılmış bu fotoğrafın altında yer alan ‘Kemâlist‘ yazısına dikkât!

Açıkça görülmektedir ki Kemalistler, İzmir’e giren Türk Süvari birlikleridir, Türk halkıdır, Fransızların deyimiyle Mustafa Kemâl Paşa’dır, Türk milliyetçileridir..
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(