#رشتو

۱_ایران قبل از دوره #محمد_رضا_شاه پهلوی همچون بسیاری از کشورهای دیگر نظام اجتماعی اش بر پایه فئودالیسم بود
به زبان خودمان همان ارباب و رعیتی
اگر از پدربزرگها و مادربزرگها سراغ آن دوران را بگیرید برایتان از سختی ها و له شدن کرامت انسانها قصه ها خواهند گفت Image
۲_این زمینداران که به نام ارباب یا خان معروف بودند معمولا صاحب چندین روستا یا شهر بودند که بواسطه ارتباطات تنگاتنگ با حاکمان محلی یا حکومت مرکزی و باج و خراجی که به آنها از بهره کشی و غارت جان و مال مردم داده میشد، صاحب قدرت و نفوذ در منطقه خود می شدند.
۳_در این مناطق همیشه روحانیون شیعه یار و مددکار خوانین بودند و در حقیقت بازوی مغزشویی و آرام کردن مردم نسبت به ظلم خانها و اربابها محسوب می شدند.

در فیلم #تنگسیر با بازی بهروز وثوقی به این موضوع به خوبی پرداخت شده است. Image
۴_در سال ۱۳۳۹ خورشیدی همگام با تحولات سیاسی اجتماعی در ایران، در آمریکا هم #کندی به ریاست جمهوری رسید.

کندی برخلاف روسای جمهوری سابق آمریکا فردی خوش فکر و روشن اندیش بود که خواهان اصلاحات سیاسی هم در جامعه آمریکا و هم در جوامع کشورهای دوست بود. Image
۵_به همین دلیل و برحسب نیازهای روز جامعه در حال توسعه ایران، محمد رضا شاه پهلوی تصمیم می گیرد طرح #انقلاب_سفید یا انقلاب شاه و ملت را به اجرا در آورد.

طرحی که در حقیقت با اجرایش بسترهای لازم برای ورود به مدرنیته در ایران فراهم میشد و زندگی ایرانی در تمام جنبه هایش
۶_یعنی سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دچار تحولی عمیق و بنیادین می شد.

این طرح در ۶ اصل اساسی ارائه شد:
۱_اصلاحات ارضی و الغای نظام ارباب و رعیتی :

نظام برده داری که بر پایه بهره کشی از طبقات فرودست طراحی شده است در شکل سنتی اش در ایران پس از حمله اعراب به شکل فئودالیسم Image
۷_ ارباب رعیتی قرنها بودکه اجرا میشد.
اصلاح این امر ضدِتوسعه وجراحی آن توسط شاه بدون اینکه کوچکترین تنشی در رابطه با آن ایجاد شودکاری بسیار بزرگ و اساسی بود

توجه داشته باشیم که الغای برده داری در آمریکامنجر به جنگهای خونین شمال و جنوب شد که تبعات آن تا به امروز ادامه دارد.
۸_ البته در ایران هم این مسئله تبعات خود را داشت که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

۲_ملی کردن جنگلها و مراتع :

ملی کردن لزوما به معنای دولتی شدن نیست، خیلیها سعی می کنند این مفهوم را در رابطه با ملی کردن جا بیندازند تا بعدها بتوانند از آن در جهت مقاصد خویش بهره جویند. Image
۹_ملی کردن مراتع وجنگلها یعنی طبیعت بکر یک سرزمین رااز دست اندازی غارتگران وچپاولگران خارج کردن ودادن مجوزهای قانونی به یک دولت برای محافظت ازمیراث زمین که متعلق به تمامی انسانهاست.

شاه ایران چقدر دوراندیش وآینده نگر بودکه مفاهیم محیط زیستی را درآنزمان به خوبی درک می کرد.
۱۰_
۳_ تبدیل کارخانه های دولتی به شرکتهای سهامی و فروش سهام آنها جهت تضمین اصلاحات ارضی :

یکی از پیش زمینه های توسعه در اقتصادی که محورش بازار آزاد است همین موضوع ست، خصوصی سازی صنایع در ایران در حقیقت از انقلاب سفید شروع شد.
البته در اجرای این بخش نواقصی هم وجود داشت
۱۱_در جامعه ای که اساس آن قرنها بر پایه بهره کشی بود این نواقص دور از ذهن نیست.
به هر صورت اما پایه روندی مثبت در وارد شدن ایران به اقتصاد جهان با همین اصل برداشته شد.

۴_مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه ها :

اگر به مجلات استخدامی دوران پهلوی نگاه کنید، Image
۱۲_این مسئله در فرم استخدامی آنها آمده است.

این بخش یکی از مهمترین اقدامات سوسیالیستی شاه محسوب میشود که در جهت احقاق حقوق کارگران انجام شده بود و کارگران ایران در آنزمان جزو مرفه ترینها در دنیا بودندچنانکه نشانه هایش را میتوان از ورود نیروی کار از کشورهای دیگر به ایران دریافت.
۱۳_
۵_تجدید نظر اساسی در قانون انتخابات به منظور اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی به زنان :

زنان ایران بعد از حمله اعراب در حقیقت هیچ جایگاهی در اجتماع نداشتند و مفهوم زن به طور کلی در نظر فقه اسلامی چیزی جز اسباب منزل نیست که صاحب آن هم مرد است،
۱۴_ برای همین درقوانین نشات گرفته از فقه اسلامی زنان مورد تبعیض وبی عدالتی محض قرار گرفته اند.

با این بخش از انقلاب سفید شاه با اساسی ترین و مرتجع ترین بخش جامعه یعنی آخوندها مقابله کامل کرد.
زنان در اثر این قانون حق رای پیدا کردند و توانستند به بخشهای مدیریتی اجتماع وارد شوند.
۱۵_چیزی که بخش سنتی و مذهبی جامعه ایرانی یعنی آخوند نمی خواست.

۶_ایجاد #سپاه_دانش به منظورسواد آموزی واشاعه فرهنگ در روستاها :

مفهوم کاملی ازبسیج مردمی که بعدها توسط جمهوری اسلامی ازهمین سپاه دانش برداشته شدوالبته این سازمان دررژیم اسلامی به نهادی سرکوبگر برای اهدافش تبدیل شد
۱۶_ سپاه دانش از کاربردی ترین نهادهای آموزش و پرورش محسوب میشد که در آن مردان و زنان تحصیلکرده موظف میشدند تا در مناطق روستایی و محروم به اشاعه علم و فرهنگ بپردازند.

طبیعی ست که این نهاد مورد خشم آخوندها قرار می گرفت زیرا جایگاه اجتماعی آنان را مورد هدف قرار داده بود، Image
۱۸_جایگاهی که ریشه هایش در بیسوادی و خرافه پرستی مردم بود.

همین ۶ اصل برای تحول هر جامعه ای حتی در مقطع کنونی کافی ست اما پادشاه به آن بسنده نکرد و ۱۳ اصل دیگر را اضافه نمود که به آنها لیست وار می پردازم :

۱_ سپاه بهداشت
۲_سپاه ترویج و آبادانی
۳_خانه های انصاف در روستاها Image
۱۹_
۴_ملی کردن تمام آبهای زیر زمینی کشور
۵_نوسازی شهرها و روستاها
۶_انقلاب اداری و آموزشی
۷_تامین امکان فروش واحدهای بزرگ صنعتی به کارگران
۸_مبارزه با تورم و گرانفروشی
۹_آموزش رایگان و اجباری در ۸ سال اول تحصیلی
۱۰_تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدارس
۲۰_

۱۱_تعمیم بیمه های اجتماعی به همه ایرانیان
۱۲_مبارزه با معاملات سوداگرانه اراضی و اموال نامشروع
۱۳_تامین حقوق اقلیتهای مذهبی  و زنان در کلیت قانون Image
۲۱_ اجرای این طرح در هر کشوری موجب پایداری و ادامه حیات آن سیستم می شود، طرحی مترقی که تمام نیازهای یک جامعه مدرن و بروز در آن پیش بینی شده بود.

از اولین مخالفان این طرح #جبهه_ملی به رهبری #کریم_سنجابی بود

#نهضت_آزادی هم به دنبال این جبهه با این طرح مخالفت کرد
۲۳_والبته #روحانیت به رهبری #خمینی که در حقیقت از ضرر کنندگان اصلی این طرح بودند.

بعدها احزاب مختلف #چپ هم با این طرح مخالف شدند.

به نظرتان چرا این احزاب که در ظاهر خود عناوین ملی را داشتند با طرحی که اتفاقا پایه های آن براساس ملت و ملیت بود مخالفت کردند ؟!
۲۴_
واضح است :

اکثریت این آقایان خان زاده بودند که با اجرای این طرح املاکشان از دست رفته بود، حالا راست ترین و فئودال ترین جمعیت ایرانی بواسطه از دست دادن قدرت و ثروت خود به چپ ترین و سوسیالترین جمعیت ایرانی تبدیل شده بود

و شعار دفاع از حق کارگر و دهقان سر می داد ! Image
۲۵_ کارگر و دهقانی که توسط #شاه از زیر ستم و قیومت ارباب و آخوند درآمده بود، اما انگار هر چیز مفت و بی زحمتی به راحتی از دست می رود !

برای پایان این رشته توئیت که جهت آگاهی و بیداری ست یک مثال برایتان میزنم :
همه ما #داریوش_اقبالی را میشناسیم Image
۲۶_ هنرمندی که در خوانندگی و صدا کم نظیر است و به واقع در تخصصی که دارد یعنی خواندن استاد است.

اما در آنزمان یعنی دوران پهلوی به یکی از نمادهای مبارزه با شاه در امر هنری تبدیل شده بود.

او اشعار شعرای چپگرا را که در آن روزگار مد شده بود با صدای تاثیرگذارش می خواند
۲۷_و طبیعتا در دورانی که هنوز رسانه های مردمی از قبیل اینترنت ایجاد نشده بود صدا و اشعار چنین افرادی در سطح جامعه نفوذ داشت و تاثیر عمیقی بر فرهنگ گفتاری و رفتاری مردم داشت.

آیا می دانستید که پدر داریوش یکی از خوانین و ملاکان روستاهای اطراف میانه بود ؟!
۲۸_که با اجرای این طرح املاکش را از دست داد و مجبور شد مثل دیگران کار کند !

پیوند #ارتجاع_سرخ_سیاه در همین انقلاب سفید اتفاق افتاد و آنها هم قسم شدند برای تیره بختی مردم ایران و بازگرداندن سیستم ارباب و رعیتی و فئودالیسمِ مدرن شاه را بر زمین بزنند Image
۲۹_و با این مردم در خواب و بی خبر موفق شدند و این موفقیت همچنان ادامه دارد !

حالا آقای داریوش اقبالی به اسم مبارزه با مواد مخدر و ایجاد کمپ های ترک در ایران در حال بازپس گیری زمینهای پدر است !

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nibiro𓄂𓆃☀️

Nibiro𓄂𓆃☀️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nibiro_

28 Nov
#رشتو

۱_در مکاشفات یوحنی از آخرالزمانی صحبت می شود که در آن فجایع عجیب و غریبی رخ می دهد.

این بخش از کتاب مقدس بیشتر به زبان شعاری و شعرگونه نوشته شده است،
گویا یوحنی تمام رنج ذهنش را در قالب فجایع انسانی به کلیت بشریت تعمیم داده است.

فراق و نبود مسیح به قدری درد آور است Image
۲_که خونش درکلمات یوحنی از قلمی رنجور بردامن پوستینهای چرمی می چکد !

یوحنای رسول این مکاتبات رویاگونه را هنگام تبعید در جزیره پتموس دریافت می کند، درک مکاشفات باتوجه به زبان پراز استعاره ورمز و رازهای آن کمی سخت است

اما مکاشفات دریچه ایست به آینده بشری که از تاریخ درس نمی گیرد.
۳_در بخشی از این مکاشفات به هفت بلای آخرالزمانی اشاره شده است که مذاهب ابراهیمی تقریبا در این ۷ بلا اشتراکاتی باهم دارند، اما نکته قابل تعمل مکاشفات یوحنی رسیدن به یک واقعه سخت یعنی نبرد بین نیروهای خیر با شر در آرماگدون است ! Image
Read 19 tweets
27 Nov
#نکته #مهم

۱_ #هیتلر برای اینکه بتواند مردم آلمان را همراه خود کند نیاز به کاریزمایی متفاوت داشت.

دوران کودکی اش پر از رنجها و دردهایی بود که شاید در صدا و اَکتهای پر اُبهتش طنین انداز میشد.

درحقیقت آن بخشِ سرکوب شده ی درونی در شخصیت بیرونی هیتلر نمودپیدا کرد.

@PahlaviReza
۲_امروز ایران در شرایطی ست که نیازمند بروز و ظهورِ چنین شخصیت هایی ست

کسانی که در داخل ایران زندگی می کنند کاملا حرف مرا می فهمند، جامعه ای که ۴۳ سال زیر سنگین ترین سیستم سرکوب قرار گرفته و امیدش را از دست داده

جامعه ای که در آن فقر و اعتیاد و فحشا بیداد می کند
۳_و در این جامعه بسیاری از ارزشهای انسانی رنگ باخته و ضد ارزشها جای ارزش را گرفته

جامعه ای که به معنای واقعی از تمام وجوه چه فرهنگی، چه اجتماعی و چه سیاسی شالوده اَش آلوده شده

جامعه ای که کرامت انسانی در آن به طور عمد و به طور کل له شده و...
Read 7 tweets
16 Nov
#رشتو
#مهم

۱_متاسفانه حرکتهای بزرگی که درمنطقه خاورمیانه ویادیگرجاهای دنیابرای تغییر صورت گرفته است بدون اراده وخواست قدرتهای بزرگ انجامش سخت وغیر ممکن بوده است

نمونه اش همان شورش ۵۷ که بااراده قدرتها والبته زمینه داخلی انجام گرفت.

این بینش به معنی نادیده گرفتن قدرت مردم نیست
۲_اما نباید واقعیتهای موجود را انکار کرد

امروز سالگرد خیزش آبان ۹۸ است خیزشی که از دی ۹۶ آغاز شد و نقطه اوجش آبان ۹۸ بود جنس این اعتراضات با اعتراضهای بزرگ قبلی یعنی ۸۸ و ۷۸ کاملا متفاوت بود.

انقلابیون ۵۷ بنا به تجربه جریان اصلاحطلبی را برای فرونپاشیدن سیستم بوجود آوردند
۳_و اتفاقا موفق شدند طیف وسیعی از نخبگان و آحاد مردم را با خود همراه کنند آنها این تصور را در مردم بوجود آوردند که نتیجه خیزشهای بنیان کَن همواره مخرب و هزینه بَر است بنابراین بهترین شیوه برای رسیدن به مطالبات و خواستهای به حق مردم رفرم و اصلاح گری ست.
Read 14 tweets
15 Nov
#رشتو

۱_آزادی تنها مفهومی ست که میتوان گفت با سرشت انسانی در هم آمیخته و میل به اختیار و گزینش انتخابها در انسان باعث بوجود آمدن این گرایش درونی و بیرونی ست

البته اگر به ریشه های این معنا در بشر برگردیم باید به روایتهای مذهبی و باستانی که در خصوص آفرینش انسان وجود دارد
۲_چرا که این میلِ رهایی درطول تاریخ فراز و فرود دارد

انگارکه هر بار که انسان به آزادی نزدیک می شود و بالهای پروازش گشوده می شود نیرویی مخرب وقدرتمند دوباره آن بالها را می چیند وانسان را به قفس دائمی خویش برمی گرداند !

در روایتهای کتب مقدس درباره آفرینش گناه انسان عاملی می شود
۳_ برای سقوط، سقوط بدین معنا که آزادی اَش محدود می شود و بهشتِ آزاد ممنوع می شود !

این آزادی ست که قربانی نافرمانی بشر می شود و زمین زندانی است که تحت نفوذ شیطان و مدیریت دیکتاتور مآبانه ی خدا به آزمایشگاهی دائمی تبدیل می شود که هدفش یارکشی ست !
Read 18 tweets
15 Nov
شما به چه حقی و با چه رویی در مقابل نماد ملی یک ملت وقیحانه می ایستید و خود را مختار به عکس العمل می دانید ؟!

اصلا کی هستی که داری تعیین تکلیف می کنی برای مردم ؟!

فهم تو ازدموکراسی و آزادی شبیه هم مسلکانت در تهرانه !

@shadiamin6
من بعد اگر از این حرکات چندش آور بکنی جور دیگه باهات تا میشه

@shadiamin6
Read 4 tweets
13 Nov
#رشتو

۱_بنا به گفته زمین شناسان عمر زمین ۴/۵ میلیارد سال است

به این عدد توجه کنید عدد بزرگی ست
اگر این زمانسنجی را درست درنظر بگیریم
غیرممکن است تنها تمدن موجود و پیشرفته بر روی زمین همین چندهزار سال پیش باشد !

باز به گفته محققان آغاز انسان خردمند یا هموساپینس
۲_برمی گردد به ۱۴۰ هزار سال پیش که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد کوچکی ست.

و اگر به ریشه مذاهب ابراهیمی بنگریم همه آنها حدود ۳۵۰۰ سال پیش بوجود آمده اند یعنی مفهوم خدای واحد و پرستش تک خدایی نهایتا قدمتی ۳۵۰۰ ساله دارد که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد بسیار کوچکی ست ! Image
۳_بنابراین آنچه در مورد بشر و تاریخ آن در کتب درسی به ما گفته شده است بیشتر شبیه فانتزی مضحکی ست که تنها آنرا میتوان در فیلمهای هالیوودی یافت !

براساس تحقیقات جدید ظهور و سقوط تمدنها بر روی زمین میتواند بارها تکرار شده باشد ودر این چرخه تاریخی نژادهای مختلفی از بشر وغیر بشر
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(