#رشتو

۱_در مکاشفات یوحنی از آخرالزمانی صحبت می شود که در آن فجایع عجیب و غریبی رخ می دهد.

این بخش از کتاب مقدس بیشتر به زبان شعاری و شعرگونه نوشته شده است،
گویا یوحنی تمام رنج ذهنش را در قالب فجایع انسانی به کلیت بشریت تعمیم داده است.

فراق و نبود مسیح به قدری درد آور است
۲_که خونش درکلمات یوحنی از قلمی رنجور بردامن پوستینهای چرمی می چکد !

یوحنای رسول این مکاتبات رویاگونه را هنگام تبعید در جزیره پتموس دریافت می کند، درک مکاشفات باتوجه به زبان پراز استعاره ورمز و رازهای آن کمی سخت است

اما مکاشفات دریچه ایست به آینده بشری که از تاریخ درس نمی گیرد.
۳_در بخشی از این مکاشفات به هفت بلای آخرالزمانی اشاره شده است که مذاهب ابراهیمی تقریبا در این ۷ بلا اشتراکاتی باهم دارند، اما نکته قابل تعمل مکاشفات یوحنی رسیدن به یک واقعه سخت یعنی نبرد بین نیروهای خیر با شر در آرماگدون است !
۴_اگر دقت کنیم بخش زیادی از سینما و تصمیمات سیاسی و اقتصادی در دنیا حول این واقعه می چرخد !

بسیاری فکر می کنیم در دنیای غرب به طور کل مذهب از چرخه مدیریتی جوامع حذف شده است اما این ذهنیت کاملا برداشت نادرستی ست.
۵_مذهب مسیحیت شاید از ارکان اداره اقتصادی و امور مربوط به امرار و معاش مردم حذف شده باشد اما به لحاظ سیستماتیک هنوز زنده است و برای خود کشور هم دارد، واتیکان امروز در پشت پرده بسیاری از تصمیمات کلان حضور دارد و دستورالعمل خاصی برای ادامه مذهب با روشهای جدید صادر می کند.
۶_چنانکه در کشورهایی نظیر ایران که مردمانش زیر ظلم حاکمان مذهبی هستند شاهد گشترش کلیساهای خانگی و رویه های جدید مسیحیت مثل پنتیکاس هستیم

حتما شما صحنه ای را که پاپ دست روتشیلدها را می بوسد دیده اید، مسیحیت و روحانیونش در شکل و شمایلی جدید در کنار قدرت ادامه حیات می دهند
۷_ و امروز قدرتهای دنیا در #پروژه_آشوب با مذهبیون اشتراک منافع پیدا کرده اند چرا که برای کاستن از جمعیت دنیا به المانهای آخرالزمانی نیاز مبرم دارند !

همانطور که می دانید و شاید هم برخی ندانند آرماگدون واژه ای عبری ست به معنای تپه شریفان که محل آن در شمال اسرائیل است،
۸_جایی در کرانه غربی رود اردن نزدیک حیفا که امروز به صحرای مگیدو مشهور است.

بسیاری معتقدند که این جنگ آخرالزمانی بین خیر و شر در همین منطقه رخ خواهد داد، برای اینکه به پیشینه این باور برسیم سراغ یکی از بزرگان دنیای علم میروم
۹_ ایزاک نیوتن کسی که جاذبه را کشف کرد و آن سیب ممنوعه برایش معنای تازه ای یافت !
۱۰_نیوتن علاوه بر اکتشافات علمی که سرمنشاء تحولات شگرفی در علم بود مطالعاتی هم در زمینه دین و کیمیاگری داشت، یادداشتهای وی در این مباحث تا اوایل قرن بیستم ناشناخته بود تا اینکه این یادداشتها کشف شد.

نیوتن قبل از اینکه تغییرات بنیادین در باورهایش بواسطه علم حاصل شود
۱۱_ یک مسیحی از فرقه آریوسی بود.
آریوسی ها تثلیث را قبول نداشتند یعنی آنها مسیح را پیامبر خدا می دانستند نه فرزندش

ریشه این گرایش مذهبی در مسیحیت بر می گردد به قرن چهارم میلادی یعنی زمانی که بین این دو رویه دعوا وجود داشت

آریوسها وآتاناسیوس ها درمورد این اصل بنیادین مسیحیت
۱۲_اختلافات عمیق داشتند که در نهایت باور آتاناسیوسها یعنی تثلیث در بین مسیحیان غالب می شود

در زمان نیوتن آریوسیها در اقلیت بودند و همیشه از ترس متهم شدن به انحراف و مخالفت با جریان اصلی مسیحی چندان آشکار عقایدشان را ابراز نمی کردند،
۱۳_بنابراین بسیاری ازدست خطهای نیوتن پنهان مانده بودتااینکه دست خطی ازوی به سال ۱۷۰۴ میلادی دریک حراجی آثارتاریخی توسط یک یهودی خریداری میشود.

بنابه شواهدتاریخی این شخص وصیت می کنداین دستخط به سرزمین موعودیعنی اسرائیل امروزی اهداشود،هم اکنون این دستخط دراختیاراسرائیلی هاست.
۱۴_ نیوتن دراین دستخط که به صورت نامه نگاشته شده بر اساس مطالعاتی که از مکاشفات داشته پیش بینی می کند که دنیا در سال ۲۰۶۰ به پایان می رسد !

نکته قابل تامل در این نوشته تاکید بر آرماگدون و بازگشت همه یهودیان به سرزمین موعودوتشکیل دولت اسرائیل است
۱۵_که در ادامه منجر به بازسازی معبد سلیمان می شود و درهمین منطقه جنگی بزرگ بین نیروهای خیر و نیروهای شر شکل می گیرد.

شما میتوانید این مطالب را صرفا افسانه و داستان تلقی کنید ولی اینطور نیست !

نوستراداموس پیشگوی اعظم را همگی شنیده ایم
۱۶_ اوهم در پیشگوئی های خود که بر گرفته از مکاشفات یوحناست به این جنگ بزرگ بین خیر و شر اشاره می کند، در پیش بینی وی قومی از روسیه به همراهی ایرانیان به جنگ اسرائیل و همپیمانانش می روند.

حالا به روند وقایع اخیر و اتفاقاتی که در دنیا افتاده است توجه کنید :
۱۷_آیا میتوان باور داشت که همه اینها افسانه وداستان است ؟!

قطعا نه، واقعیت این است که هنوز مراکز قدرت و ثروت در جهان از باورها و اعتقادات مذهبیون تاثیر می پذیرند و به دنبال وقوع آن پیشگویی ها هستند.

برای همین است که رژیم اسلامی در سرزمین اهورایی ایران شکل می گیرد،
۱۸_و باوجوداعتراضات و مخالفت مردم و بخشهایی از جهان به طور پنهان تقویت می شودوامروز برای بمب اتم خیز بر می دارد.

هدف الیت سیاسی و قدرتهای پشت پرده تصمیم گیررسیدن به این نقطه برخورد است.

#گلوبالیسم امروز برای هدفهایش به فصل مشترکی با مذهبیون یهود،مسیح و اسلام شیعی رسیده است
۱۹_ و فکر می کند میتواند از وجود این بنیادگرایان برای رسیدن به خواسته هایش استفاده کرده وسپس آنها را درصورت لزوم حذف کند !

چون فکر می کند ابزار قدرت لازم یعنی دانش و تکنولوژی را در اختیار دارد !

اما همه نقشه ها درعمل آنچنانکه برنامه ریزی شده اند پیش نخواهد رفت !

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nibiro𓄂𓆃☀️

Nibiro𓄂𓆃☀️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nibiro_

27 Nov
#نکته #مهم

۱_ #هیتلر برای اینکه بتواند مردم آلمان را همراه خود کند نیاز به کاریزمایی متفاوت داشت.

دوران کودکی اش پر از رنجها و دردهایی بود که شاید در صدا و اَکتهای پر اُبهتش طنین انداز میشد.

درحقیقت آن بخشِ سرکوب شده ی درونی در شخصیت بیرونی هیتلر نمودپیدا کرد.

@PahlaviReza
۲_امروز ایران در شرایطی ست که نیازمند بروز و ظهورِ چنین شخصیت هایی ست

کسانی که در داخل ایران زندگی می کنند کاملا حرف مرا می فهمند، جامعه ای که ۴۳ سال زیر سنگین ترین سیستم سرکوب قرار گرفته و امیدش را از دست داده

جامعه ای که در آن فقر و اعتیاد و فحشا بیداد می کند
۳_و در این جامعه بسیاری از ارزشهای انسانی رنگ باخته و ضد ارزشها جای ارزش را گرفته

جامعه ای که به معنای واقعی از تمام وجوه چه فرهنگی، چه اجتماعی و چه سیاسی شالوده اَش آلوده شده

جامعه ای که کرامت انسانی در آن به طور عمد و به طور کل له شده و...
Read 7 tweets
23 Nov
#رشتو

۱_ایران قبل از دوره #محمد_رضا_شاه پهلوی همچون بسیاری از کشورهای دیگر نظام اجتماعی اش بر پایه فئودالیسم بود
به زبان خودمان همان ارباب و رعیتی
اگر از پدربزرگها و مادربزرگها سراغ آن دوران را بگیرید برایتان از سختی ها و له شدن کرامت انسانها قصه ها خواهند گفت Image
۲_این زمینداران که به نام ارباب یا خان معروف بودند معمولا صاحب چندین روستا یا شهر بودند که بواسطه ارتباطات تنگاتنگ با حاکمان محلی یا حکومت مرکزی و باج و خراجی که به آنها از بهره کشی و غارت جان و مال مردم داده میشد، صاحب قدرت و نفوذ در منطقه خود می شدند.
۳_در این مناطق همیشه روحانیون شیعه یار و مددکار خوانین بودند و در حقیقت بازوی مغزشویی و آرام کردن مردم نسبت به ظلم خانها و اربابها محسوب می شدند.

در فیلم #تنگسیر با بازی بهروز وثوقی به این موضوع به خوبی پرداخت شده است. Image
Read 28 tweets
16 Nov
#رشتو
#مهم

۱_متاسفانه حرکتهای بزرگی که درمنطقه خاورمیانه ویادیگرجاهای دنیابرای تغییر صورت گرفته است بدون اراده وخواست قدرتهای بزرگ انجامش سخت وغیر ممکن بوده است

نمونه اش همان شورش ۵۷ که بااراده قدرتها والبته زمینه داخلی انجام گرفت.

این بینش به معنی نادیده گرفتن قدرت مردم نیست
۲_اما نباید واقعیتهای موجود را انکار کرد

امروز سالگرد خیزش آبان ۹۸ است خیزشی که از دی ۹۶ آغاز شد و نقطه اوجش آبان ۹۸ بود جنس این اعتراضات با اعتراضهای بزرگ قبلی یعنی ۸۸ و ۷۸ کاملا متفاوت بود.

انقلابیون ۵۷ بنا به تجربه جریان اصلاحطلبی را برای فرونپاشیدن سیستم بوجود آوردند
۳_و اتفاقا موفق شدند طیف وسیعی از نخبگان و آحاد مردم را با خود همراه کنند آنها این تصور را در مردم بوجود آوردند که نتیجه خیزشهای بنیان کَن همواره مخرب و هزینه بَر است بنابراین بهترین شیوه برای رسیدن به مطالبات و خواستهای به حق مردم رفرم و اصلاح گری ست.
Read 14 tweets
15 Nov
#رشتو

۱_آزادی تنها مفهومی ست که میتوان گفت با سرشت انسانی در هم آمیخته و میل به اختیار و گزینش انتخابها در انسان باعث بوجود آمدن این گرایش درونی و بیرونی ست

البته اگر به ریشه های این معنا در بشر برگردیم باید به روایتهای مذهبی و باستانی که در خصوص آفرینش انسان وجود دارد
۲_چرا که این میلِ رهایی درطول تاریخ فراز و فرود دارد

انگارکه هر بار که انسان به آزادی نزدیک می شود و بالهای پروازش گشوده می شود نیرویی مخرب وقدرتمند دوباره آن بالها را می چیند وانسان را به قفس دائمی خویش برمی گرداند !

در روایتهای کتب مقدس درباره آفرینش گناه انسان عاملی می شود
۳_ برای سقوط، سقوط بدین معنا که آزادی اَش محدود می شود و بهشتِ آزاد ممنوع می شود !

این آزادی ست که قربانی نافرمانی بشر می شود و زمین زندانی است که تحت نفوذ شیطان و مدیریت دیکتاتور مآبانه ی خدا به آزمایشگاهی دائمی تبدیل می شود که هدفش یارکشی ست !
Read 18 tweets
15 Nov
شما به چه حقی و با چه رویی در مقابل نماد ملی یک ملت وقیحانه می ایستید و خود را مختار به عکس العمل می دانید ؟!

اصلا کی هستی که داری تعیین تکلیف می کنی برای مردم ؟!

فهم تو ازدموکراسی و آزادی شبیه هم مسلکانت در تهرانه !

@shadiamin6
من بعد اگر از این حرکات چندش آور بکنی جور دیگه باهات تا میشه

@shadiamin6
Read 4 tweets
13 Nov
#رشتو

۱_بنا به گفته زمین شناسان عمر زمین ۴/۵ میلیارد سال است

به این عدد توجه کنید عدد بزرگی ست
اگر این زمانسنجی را درست درنظر بگیریم
غیرممکن است تنها تمدن موجود و پیشرفته بر روی زمین همین چندهزار سال پیش باشد !

باز به گفته محققان آغاز انسان خردمند یا هموساپینس
۲_برمی گردد به ۱۴۰ هزار سال پیش که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد کوچکی ست.

و اگر به ریشه مذاهب ابراهیمی بنگریم همه آنها حدود ۳۵۰۰ سال پیش بوجود آمده اند یعنی مفهوم خدای واحد و پرستش تک خدایی نهایتا قدمتی ۳۵۰۰ ساله دارد که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد بسیار کوچکی ست ! Image
۳_بنابراین آنچه در مورد بشر و تاریخ آن در کتب درسی به ما گفته شده است بیشتر شبیه فانتزی مضحکی ست که تنها آنرا میتوان در فیلمهای هالیوودی یافت !

براساس تحقیقات جدید ظهور و سقوط تمدنها بر روی زمین میتواند بارها تکرار شده باشد ودر این چرخه تاریخی نژادهای مختلفی از بشر وغیر بشر
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(