De huidige dynamiek doet mij nog het meest denken aan Jim Jones, Jonestown en de massa(zelf)moord in de jungle of Guyana.

Jim Jones had zijn volgers een nieuwe wereld en een nieuwe samenleving toegezegd. Eentje zonder racisme en discriminatie. Eentje waarin men zichzelf zou 1/20
onderhouden via (ecologische) landbouw. Men zou van het land leven en de energie moest komen van natuurlijke bronnen. Het zou een semi-socialistisch zo niet communistisch utopia worden waarin iedereen gelijk zou zijn. Een soort van 'you own nothing and you will be happy'. 2/20
Een poosje leek dat te werken. Maar de realiteit is altijd weerbarstiger dan de idealen die men koestert. Er kwamen al snel scheurtjes in de droom van Jim Jones en zijn Peoples Temple volgers. Het was heet, 't zwoegen op het land putten hen uit en de repressie van de onvrede 3/20
zorgde voor meer wrevel.

Een klein groepje rebelleerde tegen de steeds totalitairdere oppermacht van Jones en zijn goons. Maar de opstandigheid werd hardhandig neergeslagen. De overige leden keken weg. Zolang ze maar braaf deden wat Jones wilde bleef het rustig en had men 4/20
een relatief goed leven. Oké, het ontbrak hen aan alles en op den duur ook aan essentiële middelen, maar men geloofde in de droom. In de idealen die ook zijzelf hadden. En al men maar hard genoeg werkten en braaf genoeg de leiders volgden zou de droom werkelijkheid worden. 5/20
Maar het mocht niet zo zijn. De eisen van Jim Jones en zijn inner-circle werden alleen maar zwaarder en irrationeler. Hoe hard men ook de best deed, er kwam geen einde aan het eisenpakket en de doelpalen werden gaandeweg steeds verder opgeschoven richting het onmogelijke. 6/20
Via via hadden sommige ontevreden leden, die zich niet langer onderdeel van het geheel maar als gevangenen van het systeem voelde en objectief gezien ook waren, alarm weten te slaan. Jones was echter onbuigzaam en deed er alles aan om de afvallige en ontrouwe leden de schuld 7/20
van het mislukken van het project toe te bedelen. De zondebokken werden publiekelijk aan de schandpaal genageld en vernederd voor de rest van de volgers. Dit ter waarschuwing voor anderen en als voorbeeld van hoe het je zou vergaan als je tegen de dictatoriale wil van Jones 8/20
in zou gaan.

Het hele sprookje stond op klappen maar Jones ging door. Tot er een inspectie volgde door Amerikaans congresleden en een aantal leden zich heimelijk of openlijk tegen Jones keerden en aangaven geen deel meer te willen nemen aan dit de facto sociale experiment. 9/20
Voor zover volgt het Jim Jones verhaal de ontwikkelingen in de huidige maatschappij op de voet. Tot aan de leiders die ons een klasseloze maatschappij en een wereld voorhouden waarin wij allen in harmonie met de natuur zullen leven. Ons voedsel moet ecologisch en biologisch 10/20
worden en onze energie moeten wij betrekken uit 'renewable sources' zoals wind en zonne-energie. Men drijft deze maakbaarheidsdroom, dit ideaal en het streven echter zover voorbij de werkelijke mogelijkheden door dat ze, net zoals in Jonestown, alleen nog met repressie en 11/20
dwang overeind gehouden kan worden. Althans, voor het oog want in werkelijkheid is 'de nieuwe wereld' al mislukt en zijn de dromen van een utopia voor velen in werkelijkheid al een dystopie.

Het was wachten op het moment dat de maakbaarheidsdroom definitief verstoord zou 12/20
worden door de werkelijkheid.

In Jonestown was dit het bezoek van de congresleden vergezeld van de media die aan het licht brachten dat de werkelijkheid zoveel minder aangenaam was dan de 'brochures' en de praatjes van Jim Jones.

In ons geval werd de maakbaarheidsdroom 13/20
verstoord door een doodeenvoudig virus die aan het licht bracht dat het allemaal één grote façade is. Onze maakbare wereld waarin alles pais, vree en groen is blijkt allang knots failliet te zijn en op sterven na dood. En het enige dat de utopie nog overeind houd zijn de 14/20
praatjes van onze leiders en hun goons. Het evangelie word nog wel gepredikt door hetgeen men in de Sovjet en Mao-tijd 'nuttige idioten' in de media en onder intellectuelen noemden maar het dystopisme van de werkelijkheid sijpelt steeds meer dwars door het narratief heen. 15/20
Wij zijn nu aanbeland in het eindspel. De weerstand groeit en dankzij o.a. social media doorzien steeds meer mensen dat de hele façade alleen nog in stand wordt gehouden door de mannen en vrouwen achter 'het gordijn' die hevig manipuleren om het grote bedrog te verhullen. 16/20
Gelijk als met Jim Jones eist men nu dat wij de Kool-Aid drinken. Deze keer in de vorm van injecties met een serum waarvan wij niet weten wat het doet. Net als Jim Jones dat ook deed houd men test-runs. Is het deze keer iets 'onschuldigs' of is het de 'cyanide' die ons de 17/20
kop gaat kosten? Tot het moment dat het niet limonadesiroop blijkt te zijn maar vergif.

De test-runs zijn er om onze volgzaamheid te testen. En in Jonestown was die volgzaamheid, tot in de dood zelfs, heel hoog. Tenminste 70% van de volgers deden klakkeloos wat er van hen 18/20
werd verwacht. 20% van hen hadden zo hun twijfels maar werden onder druk gezet door andere leden van de sekte. 5% deed alsof men meedeed in de hoop de dans te ontspringen en 5% weigerde stelselmatig zich nog langer te onderwerpen aan de steeds paranoïder wordende Jim Jones 19/20
Eigenlijk resten mij nog maar enkele vragen. Is dit een test-run of de finale? Hoeveel mensen zullen onze leiders deze keer gedwee volgen? Hoeveel zullen doen alsof uit angst? Hoeveel zijn er standvastig en buigen niet langer? En... hoeveel zullen er deze keer overleven? 20/20

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

28 Nov
Er zijn dus werkelijk drommen mensen die geloven dat 70% van de IC en 50% van de ziekenhuisbedden bezet zijn door 10 tot 15% ongevaccineerden omdat de één of andere zuurlinkse malloot, die zijn persoonlijke hygiëne nog niet op orde kan houden, dit op de televisie beweerd. 1/20
En... dit zou ook nog mogelijk leiden tot een #CodeZwart in de zorg. Dat zijn dus mensen die het aannemelijk vinden dat wij vorig jaar rond deze tijd, toen nog 100% van de bevolking ongevaccineerd was, geen code zwart hadden maar nu met circa 10 tot 15% ongevaccineerden wel. 2/20
Als er mensen zijn die dit soort statistische onmogelijkheden voor waar aannemen, hoeveel zin heeft het dan om nog te pogen een rationeel gesprek met hen te hebben? Normaliter heb je bij een vaccinatiegraad van circa 85 tot 90%, tegen wat dan ook, 'groepsimmuniteit' bereikt. 3/20
Read 20 tweets
25 Nov
Beste Gijs,

Dat gaan wij niet doen. Jij hebt evenveel recht als iedere andere op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC mocht dat nodig zijn. Ook als ongevaccineerden in tijden van een coronavirus pandemie of andere calamiteiten e.d. En ik mag je graag uitleggen waarom.
Ik zie 't vaak en steeds vaker langskomen dat vaccinatiedrammers van ongevaccineerden eisen dat zij, als zij zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, afstand doen van hun recht op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC. Én ik zie helaas steeds meer ongevaccineerden
die daar min of meer mee instemmen. Tegen hen zou ik willen zeggen: hou eens op met die malligheid! Natuurlijk, je hebt alle recht om een medische (be)handeling te weigeren. Om te beginnen met het je laten inspuiten met een serum waar nog zoveel vragen en twijfels aan kleven.
Read 17 tweets
24 Nov
Ik heb het al eerder gezegd. Mensen realiseren dat ze een irrationele angstpropaganda voorgeschoteld krijgen en de maatregelen niet werken en erger zijn dan de kwaal. Het kabinet heeft nu 2 keuzes. Opgeven of de dictatoriale repressie nog hoger opvoeren.

nos.nl/l/t/2406802
Ik twijfel er geen moment aan dat men overgaat tot pure repressie. Van totale #lockdown tot zware bekeuringen, #2Gregel en mogelijk zelfs een #vaccinatieplicht. En dat is an sich op kort termijn slecht nieuws maar het zal de val van dit regime uiteindelijk alleen maar versnellen.
Men heeft geen idee welke woede, welke onmacht en welke onvrede er onder het volk broeit. Meer repressie draagt daar alleen maar aan bij. Meer mensen zullen uit hun coronapsychose ontwaken. Tot de bom barst en massaprotesten gewelddadig worden en het regime ten val word gebracht.
Read 5 tweets
23 Nov
Niets van wat ik aangeef wijkt daarvan af. Winkels zijn NIET bevoegd te controleren. Zij mogen en kunnen NIET controleren of iemand al dan niet terecht aanspraak maken op de uitzonderingsregel. BOA's mogen NIET achter de voordeur handhaven. Winkels krijgen dan ook GEEN boetes. Image
Je hoeft ook NIET te bewijzen aan een winkel of winkelmedewerker of jij al dan niet terecht aanspraak maakt op de uitzonderingsregel. Je hebt immers recht op medische privacy en hoeft niet aan iedere BOA, agent of vakkenvuller e.d. inzage te geven in jouw medische gegevens/staat.
Het is vrij simpel. De overheid kunnen nog zoveel regeltjes of andere onzin verzinnen maar ook zij kunnen en mogen niet onder of boven de wet opereren. En dat weet men maar al te goed. Weigert men je in een winkel dan discrimineert men. Daar kun je aangifte van doen. Maar ik
Read 4 tweets
20 Nov
Laat ik hierop, in plaats van een harde sneer uit te delen, eens serieus reageren. Want waarom wil een 'kleine minderheid zich niet aanpassen aan (wat volgens jou) de norm is'? Zoveel mensen is net zoveel motieven en beweegredenen, maar ik geef je mijn motieven hieronder: 1/10
Ten eerste hebben wij het over een serum dat haastig en slecht ontwikkeld en nauwelijks fatsoenlijk getest is. Wij weten werkelijk niet wat de effecten op enige termijn zijn. Het is wat mij betreft volstrekt immoreel en getuigd van een Mengele mentaliteit om zo'n middel op 2/10
letterlijk miljarden mensen uit te testen. Als het fout gaat hebben wij het over een massamoord op ongekende hoeveelheid mensen. Miljoenen, mogelijk zelfs honderden miljoenen mensen kunnen zeer ernstig ziek worden en overlijden als de theorie niet aansluit bij de praktijk. 3/10
Read 10 tweets
17 Nov
Mijn grootste bezwaar tegen dit soort goedbedoelde stukken is dat het gros ervan toch het 'killervirus' narratief als uitgangspunt hebben overgenomen. Dat het om een virusinfectie zou gaan die kost wat kost voorkomen dient te worden. Dit terwijl wij al sedert het begin weten 1/10
weten dat dit een vals narratief is. De risicogroepen zijn redelijk strak afgekaderd en niet wezenlijk anders dan bij andere respiratoire virusinfecties die wij in de volksmond de verzamelnaam 'de griep' hebben gegeven. De IFR ontloopt ook die van 'de griep' niet. Sterker 2/10
nog, COVID19 treft vrijwel exclusief de door ouderdom en ernstige ziekte zeer fragiele mens daar waar 'de griep' ook veel kinderen, jongeren en gezonde mensen treft. Ik erger mij dan ook groen en geel aan het feit dat het gros van de mensen eveneens de mythes van 'een hogere 3/10
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(