Er zijn dus werkelijk drommen mensen die geloven dat 70% van de IC en 50% van de ziekenhuisbedden bezet zijn door 10 tot 15% ongevaccineerden omdat de één of andere zuurlinkse malloot, die zijn persoonlijke hygiëne nog niet op orde kan houden, dit op de televisie beweerd. 1/20
En... dit zou ook nog mogelijk leiden tot een #CodeZwart in de zorg. Dat zijn dus mensen die het aannemelijk vinden dat wij vorig jaar rond deze tijd, toen nog 100% van de bevolking ongevaccineerd was, geen code zwart hadden maar nu met circa 10 tot 15% ongevaccineerden wel. 2/20
Als er mensen zijn die dit soort statistische onmogelijkheden voor waar aannemen, hoeveel zin heeft het dan om nog te pogen een rationeel gesprek met hen te hebben? Normaliter heb je bij een vaccinatiegraad van circa 85 tot 90%, tegen wat dan ook, 'groepsimmuniteit' bereikt. 3/20
Dat wil niet zeggen dat wij dan een, in dit geval virus, uitgeroeid of volledig onder controle hebben maar dat er wel sprake van is dat een virus of bacterie zich nog nauwelijks kan verspreiden omdat het overal op een vaccinatiemuur zou stuiten. Hierdoor wordt het uitermate 4/20
onwaarschijnlijk dat er zich grote uitbraken voordoen. Uiteraard niet tot nauwelijks onder de gevaccineerden maar ook niet onder ongevaccineerden omdat deze daar gewoonweg niet talrijk genoeg voor zouden zijn. Maar wij moeten nu aannemen dat al deze ijzeren epidemiologische 5/20
vuistregels nu opeens niet meer opgaan. En dat kan tot op zekere hoogte kloppen als we spreken over lekke vaccins die feitelijk niets doen en op geen enkele wijze immuniserend werken. Vaccins dus die, met uitzondering van de zinloze griepvaccins, nooit op de markt gebracht 6/20
zouden mogen worden omdat ze meer schade berokkenen dan ze goed doen. Niet alleen omdat het schijnveiligheid zou creëren maar ook omdat deze vaccins zouden zorgen voor een extreem hoge(re) mutatiedruk waardoor er meer en meer varianten en mutanten van het virus ontstaan. 7/20
Zeker als men tot in lengte der dagen vaccineert tegen slechts één variant terwijl er al tientallen, mogelijk honderden of zelfs duizenden varianten en mutanten zijn ontstaan. Het heeft dan volstrekt geen zijn om te streven naar een vaccinatiegraad van 100% omdat je hoe dan 8/20
het virus niet stopt. Het stopt niet alleen niet onder de ongevaccineerden maar ook niet onder de gevaccineerden omdat ze tegen slechts één variant of mutant ingeënt zijn terwijl er talloze zijn waarvoor zowel niet en wel gevaccineerden bevattelijk zijn. Het is alsof je jouw 9/20
computer anno 2021 virusvrij probeert te maken met een antivirus programma uit 1997. Zelfs de grootste digibeet snapt dat je dan de oude maar alle nieuwere virussen en virusvarianten van na die datum niet verwijderd of aanpakt en jouw computer nog altijd zeer kwetsbaar is. 10/20
En de net iets mindere digibeet zou er ook niet intrappen als je stelt dat de oude virussoftware een zeker mate van bescherming zou bieden tegen nieuwe virusvarianten. Maar thans moet niet meer aankomen met deze basale logica want die ging samen met de psychose de deur uit. 11/20
Kom ik nog even terug op het 10 tot 15% geleuter van schoolmeester Hugo de Jonge en topviroloog Maarten van Rossem. Als we het hebben over 10 tot 15% van de volwassen bevolking dan spreken wij over 1,2 tot 1,8 miljoen mensen in alle leeftijdscategorieën. Ca. 80% daarvan is 12/20
vanwege de leeftijd niet bevattelijk voor een dusdanige mate van COVID dat zij daardoor gehospitaliseerd moeten worden, laat staan dat zij op de IC terechtkomen. Wij hebben het nu dus over ca. 120 tot 270 duizend ongevaccineerden die qua leeftijd in het risicoprofiel zouden 13/20
kunnen passen. Met de nadruk op KUNNEN! Want wederom is tenminste 80% in prima conditie en zonder ernstig 'onderliggend lijden' en lopen zodoende ook weinig tot geen risico om in het ziekenhuis, laat staan op de IC, terecht te komen. Nu hebben wij het over nog maar zo'n ca. 14/20
12 tot 27 duizend potentiële COVID slachtoffers. In ca. 2 tot 5% van de gevallen, over de gehele linie genomen, bestaat er een reële kans om in het ziekenhuis en/ of op de IC terecht te komen. Want het is nog altijd zou dat je ten eerste wel besmet moet raken met het virus. 15/20
En de besmetting moet ook nog van dien aard zijn, dus een hoge viral load en diep in de luchtwegen, dat je er ernstig(er) ziek van word waardoor hospitalisatie of zelfs een IC opname noodzakelijk zou zijn. Én men word hoe dan ook nooit allemaal tegelijk dusdanig ziek dat 16/20
dit alleen tot een zorgstrop, laat staan een code zwart, zou kunnen leiden. Zelfs niet met onze volkomen ondermaatse zorgcapaciteit! Ofwel, om het netjes uit te drukken, is het gelul van een dronken aardbei om zelfs maar te suggereren dat de ongevaccineerden de ziekenhuis- 17/20
en IC bedden zouden bezetten en verantwoordelijk zouden zijn voor het zorginfarct en zelfs een code zwart. Zou dit wel zo zijn dan is het niet slecht maar extreem slecht gesteld zijn met de zorg en IC capaciteit in Nederland. En dan zijn daar niet de ongevaccineerden voor 18/20
verantwoordelijk maar de beleidsmakers die ervoor gezorgd hebben dat onze zorgcapaciteit onder het niveau van een derde wereldland is gezakt. Maar goed, wij weten allemaal wel wat er werkelijk aan de hand is. Het gros van de ziekenhuis en IC bedden worden niet bezet door de 19/20
niet maar door de WEL gevaccineerden. Een fenomeen dat wij overal in de wereld zien. En het is absolute lariekoek dat precies Nederland daarop de uitzondering zou zijn. Wij worden dus wederom voorgelogen door de wel bekende firma List & Bedrog - Hugo de Jonge en Mark Rutte! 20/20

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

27 Nov
De huidige dynamiek doet mij nog het meest denken aan Jim Jones, Jonestown en de massa(zelf)moord in de jungle of Guyana.

Jim Jones had zijn volgers een nieuwe wereld en een nieuwe samenleving toegezegd. Eentje zonder racisme en discriminatie. Eentje waarin men zichzelf zou 1/20
onderhouden via (ecologische) landbouw. Men zou van het land leven en de energie moest komen van natuurlijke bronnen. Het zou een semi-socialistisch zo niet communistisch utopia worden waarin iedereen gelijk zou zijn. Een soort van 'you own nothing and you will be happy'. 2/20
Een poosje leek dat te werken. Maar de realiteit is altijd weerbarstiger dan de idealen die men koestert. Er kwamen al snel scheurtjes in de droom van Jim Jones en zijn Peoples Temple volgers. Het was heet, 't zwoegen op het land putten hen uit en de repressie van de onvrede 3/20
Read 20 tweets
25 Nov
Beste Gijs,

Dat gaan wij niet doen. Jij hebt evenveel recht als iedere andere op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC mocht dat nodig zijn. Ook als ongevaccineerden in tijden van een coronavirus pandemie of andere calamiteiten e.d. En ik mag je graag uitleggen waarom.
Ik zie 't vaak en steeds vaker langskomen dat vaccinatiedrammers van ongevaccineerden eisen dat zij, als zij zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, afstand doen van hun recht op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC. Én ik zie helaas steeds meer ongevaccineerden
die daar min of meer mee instemmen. Tegen hen zou ik willen zeggen: hou eens op met die malligheid! Natuurlijk, je hebt alle recht om een medische (be)handeling te weigeren. Om te beginnen met het je laten inspuiten met een serum waar nog zoveel vragen en twijfels aan kleven.
Read 17 tweets
24 Nov
Ik heb het al eerder gezegd. Mensen realiseren dat ze een irrationele angstpropaganda voorgeschoteld krijgen en de maatregelen niet werken en erger zijn dan de kwaal. Het kabinet heeft nu 2 keuzes. Opgeven of de dictatoriale repressie nog hoger opvoeren.

nos.nl/l/t/2406802
Ik twijfel er geen moment aan dat men overgaat tot pure repressie. Van totale #lockdown tot zware bekeuringen, #2Gregel en mogelijk zelfs een #vaccinatieplicht. En dat is an sich op kort termijn slecht nieuws maar het zal de val van dit regime uiteindelijk alleen maar versnellen.
Men heeft geen idee welke woede, welke onmacht en welke onvrede er onder het volk broeit. Meer repressie draagt daar alleen maar aan bij. Meer mensen zullen uit hun coronapsychose ontwaken. Tot de bom barst en massaprotesten gewelddadig worden en het regime ten val word gebracht.
Read 5 tweets
23 Nov
Niets van wat ik aangeef wijkt daarvan af. Winkels zijn NIET bevoegd te controleren. Zij mogen en kunnen NIET controleren of iemand al dan niet terecht aanspraak maken op de uitzonderingsregel. BOA's mogen NIET achter de voordeur handhaven. Winkels krijgen dan ook GEEN boetes. Image
Je hoeft ook NIET te bewijzen aan een winkel of winkelmedewerker of jij al dan niet terecht aanspraak maakt op de uitzonderingsregel. Je hebt immers recht op medische privacy en hoeft niet aan iedere BOA, agent of vakkenvuller e.d. inzage te geven in jouw medische gegevens/staat.
Het is vrij simpel. De overheid kunnen nog zoveel regeltjes of andere onzin verzinnen maar ook zij kunnen en mogen niet onder of boven de wet opereren. En dat weet men maar al te goed. Weigert men je in een winkel dan discrimineert men. Daar kun je aangifte van doen. Maar ik
Read 4 tweets
20 Nov
Laat ik hierop, in plaats van een harde sneer uit te delen, eens serieus reageren. Want waarom wil een 'kleine minderheid zich niet aanpassen aan (wat volgens jou) de norm is'? Zoveel mensen is net zoveel motieven en beweegredenen, maar ik geef je mijn motieven hieronder: 1/10
Ten eerste hebben wij het over een serum dat haastig en slecht ontwikkeld en nauwelijks fatsoenlijk getest is. Wij weten werkelijk niet wat de effecten op enige termijn zijn. Het is wat mij betreft volstrekt immoreel en getuigd van een Mengele mentaliteit om zo'n middel op 2/10
letterlijk miljarden mensen uit te testen. Als het fout gaat hebben wij het over een massamoord op ongekende hoeveelheid mensen. Miljoenen, mogelijk zelfs honderden miljoenen mensen kunnen zeer ernstig ziek worden en overlijden als de theorie niet aansluit bij de praktijk. 3/10
Read 10 tweets
17 Nov
Mijn grootste bezwaar tegen dit soort goedbedoelde stukken is dat het gros ervan toch het 'killervirus' narratief als uitgangspunt hebben overgenomen. Dat het om een virusinfectie zou gaan die kost wat kost voorkomen dient te worden. Dit terwijl wij al sedert het begin weten 1/10
weten dat dit een vals narratief is. De risicogroepen zijn redelijk strak afgekaderd en niet wezenlijk anders dan bij andere respiratoire virusinfecties die wij in de volksmond de verzamelnaam 'de griep' hebben gegeven. De IFR ontloopt ook die van 'de griep' niet. Sterker 2/10
nog, COVID19 treft vrijwel exclusief de door ouderdom en ernstige ziekte zeer fragiele mens daar waar 'de griep' ook veel kinderen, jongeren en gezonde mensen treft. Ik erger mij dan ook groen en geel aan het feit dat het gros van de mensen eveneens de mythes van 'een hogere 3/10
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(