Ehm... Ik weet niet welk land deze meneer het over heeft, maar Nederland is het volgens mij niet.

@op1npo hoe werkt dit?
Hebben jullie geen voorgesprek met zo'n man?
Kijken jullie dit niet na?
Dit zijn de CBS-cijfers t.a.v. contacten met een psycholoog / psychiater van 2014 t/m 2020 (verder terug kon ik ff niet per leeftijdsgroep vinden).

Ik neem aan dat al die desastreuze gevolgen zich ook uiten in het zoeken van professionele hulp.
Twee vragen:
1. Je kunt discussieren of dit voor alle groepen stabiel is zoals dhr Prinsen beweert. Groepen 16-20 en 20-30 laten wel significante toename over tijd zien
2. Waar is die tsunami van geestelijke ellende? Waar zijn die desastreuze gevolgen?
Letterlijk alleen de groep 20-30 zit hoger dan een jaar (de jaren) ervoor. En die is dan weer van het niveau 2018. Er is GEEN ENKELE leeftijdsgroep waar een substantiele stijging is geweest in 2020 tov de voorgaande jaren.
Of gaan al die jongeren niet naar een hulpverlener toe? Is dat de stelling?

Want in dat geval is er ook nog gewoon wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
128 onderzoeken zelfs. Samengebracht in deze literatuurstudie door NJi.

nji.nl/sites/default/…
Wat is hun conclusie na deze literatuurstudie?
- Ja, er zijn zeker negatieve effecten.
- Ja, er zijn zeker kinderen die veel last hadden van schoolsluitingen.
- Ja, ongelijkheid wordt hierdoor verder vergroot.

NEE. Er is absoluut geen sprake van een totale crisis.
Toch opvallend dat als er "bezorgde ouders" bij @op1npo komen zitten praten over hun (terechte) zorgen dat #Corona helemaal geen verkoudheid is de hele goegemeente er overheen valt
Maar zo'n kerel mag even feitenvrij komen spuien zonder dat iemand ook maar 1 kritische vraag stelt

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn de Riet

Martijn de Riet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mdradvies

19 Dec
Blij dat iedereen die het wel snapte zich gemeld heeft. Weten we dat ook weer.

Gefeliciteerd dat jullie het konden volgen. Maar je was waarschijnlijk niet de doelgroep van deze persco. Want er is voor jou dan ook niet zo veel nieuws verteld.
Wat ik zeg is: als je je HELE bevolking wil uitleggen wat er aan de hand is, waarom je je zo druk maakt en waarom je op stel en sprong zulke draconische maatregelen neemt je niet van Dissel neer moet zetten.

Maar een type als @DiederikJekel die dit in begrijpelijke taal doet.
Begrijpelijk voor iedereen dus. Ook voor lichtelijk demente ouderen, laaggeletterden, migranten met een taalachterstand of gewoon de grote bulk aan Nederlanders die zich het wetenschappelijk-medische jargon niet eigen hebben gemaakt.
Read 7 tweets
15 Dec
@P_Bruijning tweette 2 dagen geleden dit draadje over een onderzoek omtrent SARS-CoV-2 besmettingen in kinderen en de symptomen die dit oplevert.
Op zich een interessant onderzoek maar met beperkingen. En die lijken we een klein beetje te vergeten.

1/🧵

Het gaat hier natuurlijk helemaal fout in de berichtgeving van @NOS.
Want de conclusies die mevrouw Bruijning hier trekt zijn wel enigszins bijzonder te noemen. Maar niets wat de kop rechtvaardigt.

2/n

nos.nl/artikel/240949…
De studie in kwestie is een longitudinaal studie (dwz: je volgt mensen langere tijd) onder 307 huishoudens, tot. 1209 pers.

Hiervan hebben 138 mensen Corona gehad tijdens de studie en 68 mensen misschien (wel een bevestigde huisgenoot & symptomen, zelf geen positieve test)

3/n
Read 27 tweets
29 Nov
Even voortbordurend hierop...
Zo'n beetje de eerste reactie die ik kreeg was "ja maar gaat voornamelijk over ongevaccineerden, dus eigen verantwoordelijkheid".

Kort draadje over waarom dat niet klopt.

1/n
Laten we beginnen met een grafiek. Iemand enig idee waar dit van is? En wat het pijltje inhoudt?

2/n Image
Nee?
Dit is het aantal verkeersdoden in Nederland. Hier is het origineel. Het pijltje staat voor het moment dat autogordels in Nederland verplicht werden in de auto (1972). Drie jaar later, in 1975, werd het dragen ook verplicht gesteld.

3/n

swov.nl/feiten-cijfers… Image
Read 12 tweets
26 Nov
Aangezien het oorverdovend stil bleef heb ik zelf maar even gekeken. Hier de link naar een literatuurstudie van alle relevante NLse onderzoeken. Uitkomst?

Nee, de Corona crisis was niet goed voor jongeren. Duh.

nji.nl/publicaties/ef…
Maar de dramatische gevolgen van schoolsluiting zijn er helemaal niet.

Opnieuw: voor sommige kinderen problematisch. Voor anderen juist niet.

Waar wel problemen zijn zouden die ook opgelost kunnen worden met goede, gerichte maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongeren.
En wat er wel aan negatieve gevolgen is, kan ook simpelweg verklaard worden door de gekozen strategie van hoge besmettingen en bijbehorende langdurige stress en onzekerheid.
Read 7 tweets
24 Nov
Gezellig. Ik zie dat de meningenoptocht over waarom het zo vreselijk is dat scholen waarschijnlijk weer dicht moeten begonnen is.

Aan al deze mensen: waar was u de afgelopen 20 maanden?
Waar is uw luidkeels verkondigde eis om scholen veiliger te maken?
Simpele en onschadelijke dingen als verplichte CO2-melders? HEPA filters? Uitgebreide en ruimhartige financiële steun voor scholen om de ventilatie aan te pakken (en dan dus niet die fooi die nu toe is gezegd en waarbij scholen grootste deel zelf moeten betalen)
Voorzorgsmaatregelen om met kleinere klassen te gaan werken zoals een goed hybride onderwijspakket?

Ondersteuning van armlastige ouders in de aanschaf van broodnodige laptops en internettoegang?

Uitbreiding van coronaproof faciliteiten voor ondersteuning van leerlingen?

Niet?
Read 4 tweets
23 Nov
Samenvatting nieuwe #OMT advies:

We doen een staredown. Kijken wie het eerst toegeeft. Wij gaan ons gedragen naar de modellen, en anders, tsja, dan is het onze eigen schuld dat er totale lockdown komt.

Met als inzet de volledige zorginfrastructuur.

Roept wel wat vragen op.
Kan iemand me het handboek epidemiologie aanwijzen waarin dit een strategie is?

En vertel dan ook vooral even hoe indammen zorgt voor meer #lockdowns dan een staarwedstrijd met de voltallige NLse bevolking. Je begrijpt dat maar een relatief klein deel niet hoeft mee te werken?
Waar zitten de kwetsbaren in deze vergelijking? Want zij zijn degenen die in het ziekenhuis komen en sterven. Dat zijn, als je het mij vraagt, ook de mensen achter de oversterftegetallen van het @statistiekcbs.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(