#نکته

۱_درطول این ۴۳ سال معلمان وفرهنگیانی که وابستگی ائدولوژیک به رژیم ندارندو روابط خوبی هم باادارات آموزش وپرورش ندارندیعنی برای منافع شخصی خودرانت ایجاد نکرده اند،به بهانه های مختلف تحت فشار رژیم اسلامی قرارگرفته اند.

حقوق ومزایایی که بتواند حداقلهای یک زندگی را فراهم کند
۲_جزو حقوق اولیه هر انسانی ست و معلمان به دلیل بودن در چرخه آموزش یک کشور طبعا باید امنیت شغلی داشته باشند که البته در سایه حکومت جهل و جور، هیچ کس امنیت شغلی و درآمد مکفی ندارد !

این صحنه برخورد سرهنگ ناجا با یک معلم گویا مربوط به شیراز است،صحنه ای تراژیک و غم انگیز
۳_ممکن است همین معلم، دبیر فرزند همین نظامی باشد که اینچنین بر هموطن خود میتازد !

زمانی آخوندهای حاکم صبح تاشب معلمی را شغل انبیاء می دانستند ودر شعارهایشان سعی می کردندحداقل منزلت و مقام فرهنگیان ومعلمان را درانظار عموم حفظ کننداما پرده ها افتاده است.

#اعتراضات_سراسری_معلمان
۴_و چهره کثیف این رژیم خون آشام بر همگان آشکار شده است، دیگر معلم می داند که شغلش پیامبری نیست !

دیگر معلم می داند که سیستم آموزش و پرورش آخوندی، معلمی را فقط به عنوان ابزاری برای انتقال ائدولوژی اش می پذیرد و می خواهد !

دیگر معلم می داند هیچ ارزشی برای نظام اسلامی ندارد
۵_و این آگاهی معلم است که در جان حاکمیت ترس می اندازد !

آگاهی و شناخت نسبت به سیستم اهریمنی آخوندها کلیدرهایی مردم است ومعلم می تواندپیشگام این رهایی باشد.

ترس این سرهنگ باعث خشونت اوست، این نظامیان که ارزش خود را درحدسگ نگهبان آخوندپایین آورده اندباید بدانند

#اعتراضات_سراسری
۶_ که روز داوری نزدیک است.

آقای سرهنگ حقوقت چقدر است ؟!
برای چه چیزی و چه پاداشی اینچنین بر هموطن خود میتازی ؟!
تو میترسی و این ترس حافظ جان و مال و خانواده تو نخواهد شد !

آقای #سرهنگ می دانم روز و شب توسط سیستم در دوره های مختلف عقیدتی و نظامی مغز شویی میشوی
۷_ امایک لحظه فقط فکر کن !
فکرکردن چیز بدی نیست،ذهنت را باز کن !

ترس حاصل ازاین مغزشویی های کثیف را بیرون بریز !

شجاع باش وبه ذلت، خفت وخواری و سرشکستگی درمقابل آخوند پایان بده !

توسرهنگی، منزلت توبرخورد درخیابان با هموطن معلمت نیست، زبونی وپستی برای تکه ای استخوان تا به کی ؟!
۸_ آقای سرهنگ شایدباز هم برای چند صباحی ملت را بزنی، از دانشجو و کارگر و معلم وبازنشسته وکشاورز و بیکار و فقیر و ...

امایادت باشد برای که وبرای چه میزنی !

آخوند زمانی که بداند زدن توهیچ فایده ای نداردتو را همچون گوشت قربانی در مقابل ملت رها خواهد کرد وتو میمانی واین معلم زخمی !
افشای سرهنگ مزدوری که به معلمان در شیراز حمله کرد:

سرهنگ كوروش بازيار
اهل شهرستان نورآبادممسنی استان فارس و فرمانده كنونی يگان امداد شهر شيراز

( منطقه انتظامی شهيدفعال سه راه شاهزاده قاسم شيراز )

ساعات و محل تردد :
شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶/۳۰ صبح تا ٢ ظهر از منطقه انتظامی شهيدفعال بطرف دروازه كازرون

آقای #سرهنگ به موقعش باید جواب پس بدی !

#اعتراضات_سراسری_معلمان
#اعتراضات_سراسری

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nibiro𓄂𓆃☀️

Nibiro𓄂𓆃☀️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nibiro_

22 Dec
#رشتو

۱_انقلاب ۵۷ یا ۱۹۷۹ در ایران بی شک یکی از تراژیک ترین وقایع سیاسی در جهان است، امروزه همگان بر این باوریم که این شورش با هدایت، مداخله و توطئه بیگانگان انجام شد اما هرگز نباید چشمانمان به بسترهای داخلی این انقلاب بسته بماند.
۲_مردم ایران در آن دوران شدیدا تحت تاثیر تبلیغات چپ مارکسیست اسلامیست بودند و در حقیقت ارتجاع سرخ و سیاه در رگهای اکثر ایرانیان جاری بود و به همین دلیل واضح بسترها برای دخالت خارجی کاملا فراهم بود.

یکی از شخصیتهای موثر در انقلاب ۵۷ #صادق_قطب_زاده بود Image
۳_شخصیتی مرموز که به گفته بسیاری عامل اصلی سازمان اطلاعات شوروی یعنی کا گ پ در ایران بود که در اثنای انقلاب به دلیل تجارب امنیتی با سازمانهای اطلاعاتی غرب نیز همکاری کرد.

#کرول_جروم Carol jrome دوست دختر و یکی از معشوقه های صادق قطب زاده در کتاب مردی در آینه Image
Read 22 tweets
21 Dec
#نکته

۱_دومینوی سقوط بازوهای منطقه ای رژیم اسلامی با کشته شدن #حسن_ایرلو یا سردار #شهلایی به اوج خود می رسد.

#یمن برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است
در محاسبات نظامی رژیم در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی، این یمن و حوثی ها هستند که نقش بازدارنده را در منطقه بازی می کنند. Image
۲_عربستان سعودی در تیر رس موشکهای بالستیک یمن قرار دارد و متعاقب خبر کشته شدن ایرلو، خبر می رسد محمد ناصر العطیفی وزیر دفاع شبه نظامیان #حوثی نیز کشته شده است.

العطیفی از عناصر موشکی حوثیها بود که توسط سپاه به طور خاص آموزش دیده بود،
وی ارتباطات وسیعی با حزب الله لبنان داشت. Image
۳_اتفاقات اخیر بعد از سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات می افتد، امارات عضو ائتلاف عربی ست که بر علیه حوثی ها شکل گرفته است.

همه این وقایع نشان می دهد که اسرائیل قبل از اقدام نهایی در حال نابود کردن توانایی رژیم در بازدارندگی ست، اعراب منطقه بیش از اسرائیل در معرض واکنش رژیم هستند
Read 4 tweets
28 Nov
#رشتو

۱_در مکاشفات یوحنی از آخرالزمانی صحبت می شود که در آن فجایع عجیب و غریبی رخ می دهد.

این بخش از کتاب مقدس بیشتر به زبان شعاری و شعرگونه نوشته شده است،
گویا یوحنی تمام رنج ذهنش را در قالب فجایع انسانی به کلیت بشریت تعمیم داده است.

فراق و نبود مسیح به قدری درد آور است
۲_که خونش درکلمات یوحنی از قلمی رنجور بردامن پوستینهای چرمی می چکد !

یوحنای رسول این مکاتبات رویاگونه را هنگام تبعید در جزیره پتموس دریافت می کند، درک مکاشفات باتوجه به زبان پراز استعاره ورمز و رازهای آن کمی سخت است

اما مکاشفات دریچه ایست به آینده بشری که از تاریخ درس نمی گیرد.
۳_در بخشی از این مکاشفات به هفت بلای آخرالزمانی اشاره شده است که مذاهب ابراهیمی تقریبا در این ۷ بلا اشتراکاتی باهم دارند، اما نکته قابل تعمل مکاشفات یوحنی رسیدن به یک واقعه سخت یعنی نبرد بین نیروهای خیر با شر در آرماگدون است !
Read 19 tweets
27 Nov
#نکته #مهم

۱_ #هیتلر برای اینکه بتواند مردم آلمان را همراه خود کند نیاز به کاریزمایی متفاوت داشت.

دوران کودکی اش پر از رنجها و دردهایی بود که شاید در صدا و اَکتهای پر اُبهتش طنین انداز میشد.

درحقیقت آن بخشِ سرکوب شده ی درونی در شخصیت بیرونی هیتلر نمودپیدا کرد.

@PahlaviReza
۲_امروز ایران در شرایطی ست که نیازمند بروز و ظهورِ چنین شخصیت هایی ست

کسانی که در داخل ایران زندگی می کنند کاملا حرف مرا می فهمند، جامعه ای که ۴۳ سال زیر سنگین ترین سیستم سرکوب قرار گرفته و امیدش را از دست داده

جامعه ای که در آن فقر و اعتیاد و فحشا بیداد می کند
۳_و در این جامعه بسیاری از ارزشهای انسانی رنگ باخته و ضد ارزشها جای ارزش را گرفته

جامعه ای که به معنای واقعی از تمام وجوه چه فرهنگی، چه اجتماعی و چه سیاسی شالوده اَش آلوده شده

جامعه ای که کرامت انسانی در آن به طور عمد و به طور کل له شده و...
Read 7 tweets
23 Nov
#رشتو

۱_ایران قبل از دوره #محمد_رضا_شاه پهلوی همچون بسیاری از کشورهای دیگر نظام اجتماعی اش بر پایه فئودالیسم بود
به زبان خودمان همان ارباب و رعیتی
اگر از پدربزرگها و مادربزرگها سراغ آن دوران را بگیرید برایتان از سختی ها و له شدن کرامت انسانها قصه ها خواهند گفت Image
۲_این زمینداران که به نام ارباب یا خان معروف بودند معمولا صاحب چندین روستا یا شهر بودند که بواسطه ارتباطات تنگاتنگ با حاکمان محلی یا حکومت مرکزی و باج و خراجی که به آنها از بهره کشی و غارت جان و مال مردم داده میشد، صاحب قدرت و نفوذ در منطقه خود می شدند.
۳_در این مناطق همیشه روحانیون شیعه یار و مددکار خوانین بودند و در حقیقت بازوی مغزشویی و آرام کردن مردم نسبت به ظلم خانها و اربابها محسوب می شدند.

در فیلم #تنگسیر با بازی بهروز وثوقی به این موضوع به خوبی پرداخت شده است. Image
Read 28 tweets
16 Nov
#رشتو
#مهم

۱_متاسفانه حرکتهای بزرگی که درمنطقه خاورمیانه ویادیگرجاهای دنیابرای تغییر صورت گرفته است بدون اراده وخواست قدرتهای بزرگ انجامش سخت وغیر ممکن بوده است

نمونه اش همان شورش ۵۷ که بااراده قدرتها والبته زمینه داخلی انجام گرفت.

این بینش به معنی نادیده گرفتن قدرت مردم نیست
۲_اما نباید واقعیتهای موجود را انکار کرد

امروز سالگرد خیزش آبان ۹۸ است خیزشی که از دی ۹۶ آغاز شد و نقطه اوجش آبان ۹۸ بود جنس این اعتراضات با اعتراضهای بزرگ قبلی یعنی ۸۸ و ۷۸ کاملا متفاوت بود.

انقلابیون ۵۷ بنا به تجربه جریان اصلاحطلبی را برای فرونپاشیدن سیستم بوجود آوردند
۳_و اتفاقا موفق شدند طیف وسیعی از نخبگان و آحاد مردم را با خود همراه کنند آنها این تصور را در مردم بوجود آوردند که نتیجه خیزشهای بنیان کَن همواره مخرب و هزینه بَر است بنابراین بهترین شیوه برای رسیدن به مطالبات و خواستهای به حق مردم رفرم و اصلاح گری ست.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(