#ஸ்ரீகிருஷ்ணன்கதைகள் திரிகாலத்தையும் உணரும் சக்தி கொண்ட தூய்மையான மனம் உடைய காருண்ய சீலர் ஸ்ரீ ஹரி நாம அனந்த வைஷ்ணவர். இவர் எப்பொழுதும் ஹரிநாம சிந்தனையில் வாழ்ந்து வந்தார். இவர் வேம்புரி எனும் கிராமத்தில் தன் சீடர்களுக்கு தாம் கற்ற கல்வியைச் சொல்லிக் கொடுத்து வந்தார். இவரிடம் Image
எண்ணற்ற சீடர்கள் வித்தைப் பயில வந்தனர். அதில் சத்யசீலன் எனும் சீடன் ஆச்சாரியனிடத்தில் மிகுந்த மரியாதையும் பக்தியும் வைத்து பணிவிடையும் செய்து வந்தான். குருவே தெய்வமெனக் கருதினான். குருவுக்கு அந்த சீடன் மேல் அளவு கடந்த அன்பும் பாசமும் இருந்தது. ஒருநாள் அந்த கிராமத்திற்கு மகான்
கபீர்தாஸரின் குருதேவரான ஸ்ரீ ராமானந்தர் வருகை தந்தார். கோவில் மடத்தில் அவரின் சீடர்களுடன் தங்கியிருந்தார். தினம் காலை உஞ்சவருத்தி‌ எடுத்துக் வந்த ஹரி நாம அனந்தரின் சீடன் மடத்தில் தங்கியிருந்து ராமானந்தரின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினான். பாதம் பணிந்தவனைப் பார்த்து ராமானந்தர்
பச்சாதாபப்பட்டார். அவரை அறியாமலேயே பாவம்! விதி யாரை விட்டது! என்றார். ராமானந்தரின் வார்த்தைகளைக் கேட்டவுடன் சீடனின் முகம் வாடியது. அவர் சொன்ன சொல் எதற்காக என்பது புரியவில்லை. கவலையில் ஆழ்ந்தான். மனதில் சலனம் ஏற்பட்டாலும் அதை பெரிதாக வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் இருந்தான். எனினும்
இராமானந்தரை மீண்டும் வணங்கி, குருதேவா! தங்களை தரிசிக்க என்ன தவம் செய்தேனோ! என்று சொன்னான். குழந்தாய்! உன் குரு பக்தி போற்றத்தக்கது. நாளை உனக்கு ஒரு கண்டம்! அதனைத் தாண்டி விட்டால் நீ நன்றாக வாழ்வாய் என்றார். சீடன், நான் எமனுக்கு அஞ்சவில்லை. அதனைப் பற்றியும் கவலையில்லை! ஆனால் எனது
குருவிற்கு பணி செய்யாமல் அந்த பாக்யமில்லாமல் போய் விடுமோ என்றுதான் வருந்துகிறேன் என்றான். உன்னைப் போன்ற சீடன் பெறுவதற்கு உனது குரு எத்தனைப் பாக்யம் செய்திருக்கிறார் என்றார் இராமனந்தர். சீடன் அவரை மீண்டும் பணிந்து விட்டு வெளியே வந்தான். நேரே தனது குருநாதரான ஹரி நாம அனந்தரின்
பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினான். நடந்ததை சொன்னான். குரு, நீ நித்ய கர்மானுஷ்டனத்தை செய்! கடமையைச் செய்! என்றார். சீடன் அன்றைய தினம் ரொட்டி செய்து குருவிற்கு அர்பணித்து விட்டு, பிற சீடர்களுக்கும் கொடுத்து விட்டு உச்சிஷ்டத்தை அவன் உண்டான். வழக்கம் போல் குருவிற்கு பணிவிடை செய்தான்.
குருதேவர் துயில் கொள்ளும் தருணத்தில் பக்கத்திலிருந்து அவரது பாதங்களைப் பிடித்து விட்டு அவர் உறங்கியதும், அவரது காலடியில் உறங்கினான். காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்து குருவின் பாதங்களை வணங்கி கர்மாக்களை செய்து விட்ட பிறகு குருதேவரை துயிலெழுப்பினான். இருவரும் காலையில் நதியில் நீராடி
துவாதச புண்டரங்களை மேனியில் தரித்து குருவும் சீடனும் பூஜை அறைக்கு வந்தனர்.
குருநாதர் பத்மாஸனமிட்டு அமர்ந்தார். சீடன் அவர் அருகே கை கட்டி நின்று கொண்டிருந்தான். குருநாதர், அப்பனே! என் எதிரில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு ஸ்ரீமந் நாராயணனை தியானிப்பாய் என்றார். சிஷ்யன் பத்மாஸனமிட்டு
அமர்ந்தான். கண்களை மூடி ஸ்ரீமன் நாராயணனை தியானித்து, ஓம் நமோ நாராயணாய எனும் நாமத்தை ஜபிக்க ஆரம்பித்தான். குருதேவர் பஞ்ச இந்திரியங்களை ஒவ்வொன்றாக ஒடுக்கி நிர்விகல்ப சமாதியில் அமர்ந்து, தனது இதய கமலத்தில் ஸ்ரீமந் நாராயணனை எழுந்தருளப் செய்து தியானத்தைத் தொடங்கினார். ஸ்ரீமந்நாராயணன்
குருவிற்கும் சிஷ்யனுக்கும் அனுக்கிரஹம் செய்ய நினைத்தார். உடனே தன் சுடராழியை குரு சிஷ்யன் இருவரது தலைகளுக்கு மேல் சுழலச் செய்தார். பகவானின் சுதர்சன சக்கரம் கோடி சூரிய பிரகாசத்துடனும் போரோளியுடனும் சுழல, யாரும் அவ்விடத்தை நெருங்க முடியவில்லை. சுதர்சனம் இருக்க யமபயமில்லை! உயிரை Image
எடுத்துப் போக வந்த யமதர்மன், ஸ்ரீமந் நாராயணனின் சுதர்ஸன தரிசனம் செய்து வணங்கி விட்டு சீடனுக்கு நீண்ட ஆயுளை வழங்கினான். தன் திசை நோக்கித் திரும்பிச் சென்றான். ஜய ஜய ஸ்ரீ சுதர்ஸனா! ஜய ஜய ஸ்ரீ சுதர்ஸனா! ஞான திருஷ்டியால் இதை கண்டறிந்த குருதேவர் கண் திறந்தார்! சிஷ்யனை அழைத்தார்.
ஸ்ரீமந் நாராயணன் குரு சிஷ்யனுக்கு காட்சியளித்து ஆசீர்வாதித்து மறைந்தார். இருவரும் ஸ்ரீமந்நாராயணனை பலமுறை விழுந்து வணங்கினார்கள். குருவருள் இருந்தால் திருவருள் நிச்சயம்.
சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம்🙏🏾 Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with அன்பெழில்

அன்பெழில் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @anbezhil12

10 Jan
One day #MahaPeriyava described #MandukyaUpanishad the one among the 108 Upanishads. The root of Mandukya is sometimes considered as Manduka in Sanskrit meaning frog. The version of many pundits is that since this Upanishad does not directly tell the meaning and it jumps here and Image
there and tells the meaning it is called as Manduga Upanishad but Mahaperiyava has a different view. The frog is in the habit of jumping from the first step to the fourth step. Having this in mind Sri Maha periyava says that the word Om is divided into four parts. Three parts are
in the form of sounds and one is without sound. The parts of sounds are A karam, Oo karam, M karam so A, Oo and M are together Om. The fourth position is ‘Thuriyam’. Atma is Brahma and is divided into four parts. When Atma is attached to physical body it is called as Vishvan. It
Read 7 tweets
10 Jan
#ராம_ராஜ்ஜியம் மக்கள் எல்லோரும் ராமன் பொற்கால ஆட்சியில் பேரானந்தமாக வாழ்ந்தனர். அந்த நேரம் பார்த்து சோதனையாக துர்வாச மாமுனிவர் தன் சீடர்களுடன் ராமனை காண அயோத்தி வந்தார். அயோத்தி மக்கள் மற்றும் அரசவையில் உள்ளோர் யாவரும் கொஞ்சம் பயத்தோடு அவருக்கு வணக்கம் கூறி வரவேற்றனர் காரணம் Image
துர்வாசர் கோபப்பட்டு சபிப்பதில் வல்லவர். மற்ற முனிவர்கள் எல்லாம் கோபப்பட்டு சபித்தால் தங்கள் தவ சக்தியில் ஒரு பகுதியை இழந்து விடுவர். பின் மீண்டும் அந்த இழந்த சக்தியை பெற பலவருடங்கள் தவம் மேற்கொள்ளவேண்டும். ஆனால் துர்வாச முனிவரோ கோபப்பட்டு சபித்தால் அவர் தவ-சக்தி பலம் பெருகும்.
அதனால் அவர் வெகு எளிதில் கோபப்பட்டு சபித்து விடுவார். சீடர்களுடன் தன் அவைக்கு வந்த துர்வாசமுனிவரை வரவேற்ற ராமன் அவர் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி எழுந்து ஒரு ஆசனத்தில் அமரவைத்து பாத பூஜை செய்து, மகரிஷியே தாங்கள் வேண்டுவது யாதாகினும் கூறுக அடியேன் செய்ய காத்திருக்கிறேன் என்றான்.
Read 16 tweets
10 Jan
Dhyaana Slokam

Naaraayanaaya nalinaayata lochanaaya
Naamaavaseshita mahaabali vaibhavaaya
Naanaa charaachara vidhaayaka janmadesa
Nabheeputaaya prushaaya namah parasmai

This verse occurs in #BhojaChampu and describes vividly the picture of Sriman Narayana as He appeared to Image
the Devas. This verse forms part of the Ramayana story composed by King Bhoja and Poet Kalidasa, at a time when King Bhoja was made aware of the fact that he had only ninety more minutes life in this world. This is a beautiful verse and contains rich ideas. The milky white ocean
and the white Adisesha bed provide the necessary relief or background to the scintillating dark-blue body of Narayana. The very fact of His slumber is described as active vigil in the protection of all the worlds and their contents. It is this apparently dormant energy which
Read 16 tweets
9 Jan
#ஶ்ரீகிருஷ்ணன்கதைகள் #மீராபாய் (1498 – 1547) வட இந்திய வைணவ பக்தி உலகில் மறக்கமுடியாத கிருஷ்ண பக்தை மீரா பாய். 1300 பாடல்களுக்கு மேல் பாடிய மீரா ராஜபுத்திர இளவரசியாக தற்போதைய ராஜஸ்தானில் பிறந்தவர். பக்தி நெறியில் தீவிர பற்று கொண்ட இவர் , கிருஷ்ணரின் மீது இயற்றிய பக்திப் பாடல்கள். Image
மிகவும் புகழ்பெற்றவை. இவர் செளகரி என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார். இவர் ஜோத்பூரை ஆண்ட ரத்தன் சிங்கின் மகள் என்ற பெருமை பெற்றவர். வசதிகளுடன் பிறந்த மீரா பாய்க்கு நடனம், பாட்டு என்றால் உயிர். ஆனால் ராஜவம்சம் என்பதால் மற்றவர்கள் முன்னிலையில் பாட்டு பாடுவது தடுக்கப்பட்டது. அவர் தன்னுடைய Image
சிறுவயதிலேயே கிருஷ்ணனின் மீது தீராத காதல் கொண்டு இருந்தார். அவரை நோக்கி இசைப்பதும் பாட்டு பாடுவதையுமே தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் செய்து வந்தார். கிருஷ்ணனை நோக்கி தெய்வீக பாடல் பாடி தன் மனதை அதில் ஈடுபடுத்தினார். ஒரு நாள் ஒரு துறவி மீரா பாயின் தந்தையை காண அவர் வீட்டிற்கு வந்தார்.
Read 12 tweets
8 Jan
#சுசீந்திரம் #தாணுமாலய_சுவாமி
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சுசீந்திரம் தாணுமாலய சுவாமி கோயிலில் (தாணு= சிவன், மால்= திருமால், அயன்= பிரம்மா) மும்மூர்த்திகளும் இணைந்து ஒரே வடிவமாக தத்தாதிரேயராக கொன்றை மரத்தடியில் அருள்பாலிக்கின்றனர். அத்திரி மகரிஷியின் மனைவி அனசூயயை சோதிக்க வந்த Image
அவர்களை தன் கற்பின் திறத்தால் குழந்தைகளாக்கி, கொன்றை மரத்தில் தொட்டில் கட்டி ஆட்டினாளாம் அனசூயை. (அத்தரி மகரிஷி, அனுசுயா ஆகியோர் வாழ்ந்த இடம் இதையடுத்து உள்ளது. இவ்வூர் இன்றும் #ஆசிரமம் என்ற பெயரிலேயே வழங்கப்படுகிறது.) இதனால் தத்தாத்ரேயர் அத்திரி மகரிஷி அனுசுயாவின் புதல்வனாகக்
கருதப்படுகிறார். தத்தாத்ரேயரை வணங்கி அனைத்து நலன்களையும் பெறுவோம்.
#தத்தாத்ரேயர் #ஸ்லோகம்.
மாலகமண்டலு தர கரபத்மயுக்மே
மத்யஸ்த பாணியுகளே டமருத்ரிசூலம்!
அத்யஸ்த ஊர்த்வ கரயோ: சுப சங்கசக்ரே
வந்தே தமத்ரிவரதம் புஜ ஷட்க யுக்தம் ||
மாலையையும், கமண்டலத்தையும் இரு கைகளிலும், உடுக்கை Image
Read 9 tweets
7 Jan
#வைகுண்ட_ஏகாதசி
ஏகாதசி என்றால் தமிழில் பதினொன்று என்று பொருள். ஏகாதசி அன்று விரதம் மேற்கொள்வதை அனைத்து
சாஸ்த்திரங்களும் வலியுருத்துகின்றன. மற்ற விரதங்களைவிட ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிப்பது மிக சிறப்பானதாகும். வருடத்துக்கு 24 (அ) 25 ஏகாதசிகள் வரும். அனைத்து ஏகாதசிகளிலும் விரதம்
இருந்து வழிபடுவோர் பிறவி துயர் நீங்கி வைகுண்ட பதவியை அடைவர் என்பது நம்பிக்கை. வருடம் முழுதும் ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்க இயலாதவர்கள், மார்கழி மாதம் வரும் வைகுண்ட ஏகாதசியில் மட்டுமாவது விரதம் இருப்பது சிறப்பான பலனை தரும். மூன்றுகோடி ஏகாதசிகளில் விரதமிருந்த பலனை தர கூடியது என்பதால்
வைகுண்ட ஏகாதசி முக்கோடி ஏகாதசி எனவும் அழைக்கப் படுகிறது. தீட்டு காலத்தில்கூட ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம். வைகுண்ட ஏகாதசியன்று தான் அர்ஜுனனுக்குக் கீதையை உபதேசம் செய்தார் கிருஷ்ண பரமாத்மா. எனவே இந்தநாளை #கீதா_ஜயந்தி என கொண்டாடுகின்றனர். ஏகாதசி விரதத்தின்போது எக்காரணத்தை கொண்டும்
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(