#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/
Gerommel achter de komma’s met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #Stikstof depositie fout weergeven…/
I&W bedenkt het ‘narratief’ …/
En zo worden Tweede Kamerleden middels een ‘spreeklijn’ meegetrokken in het ‘narratief’ …/
Ondertussen is er wel een groot probleem. Immers, elke rechtzaak waar #Aerius of SRM 2 een rol speelt, zal ‘stuk’ gaan…/
“De motivatie om de rekenkundige drempel niet aan te passen is vooral beleidsmatig en juridisch gemotiveerd, waarbij vraagtekens gezet kunnen worden bij de juistheid van de gehanteerde juridische randvoorwaarden”…/
Schijnnauwkeurigheid…waardoor geen zinnige uitspraken over stikstof depositie kunnen worden gedaan…/
De #LandsAdvocaat wordt direct ingeschakeld: Hoe kunnen we (helaas) niet lezen…/
Regeringsbeleid wordt bepaald door… de #LandsAdvocaat : Pels Rijcken Droogleever Fortuijn NV…/
Humor: De onderkant van een Landsadvocaat email bevat serieus veel meer tekst da de inhoud van de mail…/
De Tweede Kamer wordt met een keurige brief het riet ingestuurd…/
Mijn Samenvatting:
- De #Stikstof rekentools deugen niet, ook de commissie Hordijk rapporteert dit
- Landsadvocaat bepaalt hoe de Minister moet spreken
- De Tweede Kamer wordt aan het (spreek-) lijntje gehouden…/
Mijn Conclusie:

De #StikstofCrisis is -net als vele andere dossiers- een #Rekencrisis .
Rekenmodellen en complexe programmas zijn schimmige tools om bepaald beleid door te duwen.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/wob…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marc van der Vegt (His Spirit)

Marc van der Vegt (His Spirit) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @VegtDoor

May 3
Nederlandse overheid plundert Pensioen- & WAO (IVA)- rechten die ruim 70.000 Nederlanders in Duitsland hebben opgebouwd !

#OngekendOnrecht 2.0

Door een belastingverdrag uit 2012 heeft deze groep sinds 2016 te maken met oa:

-Eigendom onteigening.
In strijd met Art.1 EVRM…/
Door dit nieuwe verdrag worden (gedeeltelijke-) pensioen en WAO (IVA) inkomsten aan in Nederlandse ingezetenen lager dan € 15.000 belast in de hoogste schijf, ook als het volgens het oude verdrag een belastingvrij deel betreft

Wettelijke discriminatie?…/
De nadelige effecten voor de pensioen- en WAO (IVA) gerechtigden lopen op tot 50% van het deel van de Deutsche Renten Versicherung.

Vastgestelde Pensioeninkomsten en Wettelijk vastgestelde WAO (IVA) inkomsten, worden door Art.17 in dit bilaterale verdrag teniet gedaan

Wie👇🏼../
Read 5 tweets
Apr 17
#WOB Gedragsunit Corona

VWS en haar minister overtraden art.10 van de Grondwet

iov @MinVWS moest er een “experimentele studie” komen die het gedrag van grote groepen mensen met mondkapjes ging monitoren. incl massale inzet CCTV camerabeelden in grote steden…/
Wat vooraf ging:

Op 1 mei 2020 gaf het kabinet de opdracht aan het OMT en @rivm een literatuurstudie uit te voeren mbt het dragen van mondkapjes.

De vraag: Helpen mondkapjes bij het gehoorzamen en naleven van de 1,5mtr maatregel?…/
De UVA ( Universiteit van Amsterdam ) kom al snel met haar eerste bevindingen uit studies:

“Het dragen van mondkapjes leidt tot risicovoller gedrag, als mensen daarnaast ondeugdelijke mondkapjes dragen, is de balans negatief”…/
Read 20 tweets
Apr 9
#WOB Omgevingsanalyses-NCTV- LIMC- OSINT en (Des-)informatie Oorlogsvoering & Psychologische Operaties

Wederom is de Kamer fout geïnformeerd

Wat doet dit met onze #democratie ?

Deel 1: Nederland
Ons doel is om kamerleden en mensen neutraal en compleet te informeren op basis van WOB documenten.

Wat ermee gedaan wordt is niet aan ons.

De hoofdpunten uit dit dossier…/
Claim 1:

Minister van Defensie zegt dat het LIMC is opgericht t.b.v de coronacrisis in maart 2020.

Blijkt uit deze brief die ze stuurde aan de Kamer…/
Read 16 tweets
Mar 29
#WOB - Hoe noem je een minister- incl. ministerie dat bewust met oog op de
WET Openbaar Bestuur, bepaalde content niet via de normale weg wil krijgen- of versturen maar liever per brief- en zelfs met privé iCloud mailadres werkt…

Sabotage ?!…/
Omtrent de besluitvorming over en Wetgeving voor de #CoronaApp -contactonderzoek heeft de minister aangegeven de stukken niet meer via mail te willen ontvangen.

“Print maar uit en stop het in zijn tas”…/
Doe toch ook maar per mail hoor, dan is de kans groter dat hij het nog leest..

‘Hij creeert een boel verwarring
Zoals altijd’…/
Read 7 tweets
Mar 27
Nieuws

Recente #WOB onthullingen van Daniël, Wouter, Cees en mijzelf hebben ons bij elkaar gebracht.
Hetzelfde doel, maar vanaf heden met synergie.

Wij gaan samenwerken in de verdere #WOB onderzoeken !
Een greep uit de tijdlijn draadjes. Nieuwe feitelijke zaken op de plank,binnenkort meer

Inclusive Vaccine Alliance’ waar men samen met Duitsland, Italië en Frankrijk met Nederland voorop, de inkoop van vaccins probeerde te regelen
Totdat het WEF-EU en NGO’s hier lucht van kregen
Het RIVM dat haar handen niet wilde branden aan het onwetenschappelijke coronadashboard en het eigenaarschap afstond
Read 9 tweets
Mar 16
#WOB - Defensie stelde UAS X-300 Onbemande vliegtuigen (Drones) in

Het wordt met de dag absurder!

Werden deze militaire luchtvaartuigen tijdens de #Coronacrisis ingezet om groepsgrootte in de gaten te houden?
Tippen van ‘illegale feestjes’ van jongeren?…/
“Steun TOC (Territoriaal Operatie Centrum) vanuit LIMC ten einde de analysecapaciteit vh LIMC te vergroten”

Mandaat- Juridisch kader?

De 3de militaire hoofdtaak
“crisisbeheersing en brandweerzorg” staan niet genoemd als object van ondersteuning

militairespectator.nl/thema/operatie…
…/
De voorzitter van de veiligheidsregio’s Hubert Bruls kan deze opdracht wel geven (zie artikel hierboven) .

Maar omdat het LIMC zeer omstreden was- en zoals uit onze eerdere #WOB draad bleek- zonder mandaat en buiten de wet handelde, rest de vraag of Bruls- net als …/
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(