Discover and read the best of Twitter Threads about #OngekendOnrecht

Most recents (6)

Nederlandse overheid plundert Pensioen- & WAO (IVA)- rechten die ruim 70.000 Nederlanders in Duitsland hebben opgebouwd !

#OngekendOnrecht 2.0

Door een belastingverdrag uit 2012 heeft deze groep sinds 2016 te maken met oa:

-Eigendom onteigening.
In strijd met Art.1 EVRM…/
Door dit nieuwe verdrag worden (gedeeltelijke-) pensioen en WAO (IVA) inkomsten aan in Nederlandse ingezetenen lager dan € 15.000 belast in de hoogste schijf, ook als het volgens het oude verdrag een belastingvrij deel betreft

Wettelijke discriminatie?…/
De nadelige effecten voor de pensioen- en WAO (IVA) gerechtigden lopen op tot 50% van het deel van de Deutsche Renten Versicherung.

Vastgestelde Pensioeninkomsten en Wettelijk vastgestelde WAO (IVA) inkomsten, worden door Art.17 in dit bilaterale verdrag teniet gedaan

Wie👇🏼../
Read 5 tweets
Vandaag is om meerdere redenen een slechte dag. De grootste reden is dat het @C19RedTeam stopt. Ik moest het even laten bezinken voordat ik kon reageren. Ik begrijp hun argumenten zo goed! De zorg is inderdaad stuk.. 1/n
Ik moest denken aan de Machiavellilezing van good old Tjeenk Willink in 1995. Een lezing over overheidscommunicatie. Ik heb er een aantal oneliners uitgehaald, maar zal ook de bron als context bijvoegen. Heel lezenswaardig. 2/n
Er zijn twee oneliners in de laatste alinea die me mbt @C19RedTeam het meeste raakte "Zonder tegenwicht geen evenwicht" en "Zonder tegenspraak geen samenspraak". Het @C19RedTeam is het tegenwicht en de tegenspraak. Een team bestaand uit (veld)wetenschappers, datanerds 😉, 3/n
Read 14 tweets
1 Op dinsdag 29 december 2020 tussen de middag heb ik het nogal onaangename genoegen gehad om twee stuks @PolitieU aan mijn deur te hebben. Die veinsden aanvankelijk wijkagenten te zijn die ‘niks aan de hand maar eventjes’ kwamen informeren of - omdat ik personen op
2 Facebook tag - ik daar ook “wat mee wilde gaan doen”. Bleek dat deze popo’s, die waarschijnlijk van één of andere anti-radicaliserings-eenheid zijn, acteerden op een signaal van ‘n loket binnen de @Belastingdienst. Hier moeten ambtenaren die bedreigd (!) worden gebruik van
3 maken. Nu was het ‘n scherp geformuleerde post, maar als je vervolgens als daders van institutioneel racisme, gewapende en geüniformeerde popo ‘n klokkenluiders laat intimideren? Vind ik je uiteraard vies! Eerste wat ik dan ook tegen deze wouten zei, die dan gelijk reageren
Read 14 tweets
1 Net wakker en meteen boos. Wat is Eveline Tonkens ‘n verschrikkelijk gore persoon zeg. Wat deze witte verdrukker hier namelijk doet heet #victimblaming. Deze persoon zal vanuit diens vals verlichte privilege wel eventjes splainen hoe het zit!!?

Allereerst is “marktwerking”
2 in kinderopvang, maar ook (jeugd)zorg en zoveel meer sectoren destructief. Echter schetst men hier een narratiefje over het ontstaan van deze de AWIR en die mARktWeRKinG waarbij ‘de overheid’ er maar goed afkomt. Onder het @cdavandaag van Balkenende is die Toeslagen-fabriek
3 vanuit persoonlijke ambities onder druk & stoom de grond uitgestampt. Mijn punt is dat ‘de Overheid’ van A tot Z de partij is die deze voorwaarden destijds geschapen heeft. Ook en juist die fraudegevoeligheid. Ook heeft juist diezelfde overheid zelfredzaamheid door oa
Read 14 tweets
1. Naar aanleiding van dit stuk over ‘alarmisme’ wilde ik graag eens wat aandacht vragen voor de meest toxische en succesvolle (politieke) alarmisten van allen: witte vrouwen

Laat ik beginnen te concluderen dat niemand in Den Haag onder de indruk lijkt van het gevaar van naar ->
2. beneden trappende retoriek, noch zich de beangstigende effecten op gewone personen.

Neem bijvoorbeeld dit onzalige plan van de nr 6. Op de lijst voor de #TK2021 van de @ChristenUnie, @StienekevdGraaf. Deze zoet ogende ‘Holier then Thou’ politieke Christin doet hier een
3. voorstel om decennia aan repressie en ellende in de zogenaamde ‘War on Drugs’ voort te willen zetten. In het bijgaande artikel staan personen die @DeHoopggz doorlopen hebben. Dit is ‘n Christelijke afkick-kliniek die sinds de afname van heroïnegebruik

christenunie.nl/blog/2020/12/1…
Read 27 tweets
1. Met het oog op hetgeen het Lid Leijten hier stelt, wil ik graag iets vertellen over mijn tijd bij @Belastingdienst Toeslagen. Daar heb ik jarenlang deel uitgemaakt van het zogenaamde ‘Stella-Team’. Een team dat aanvankelijk bestond om schrijnende systeemuitval te behandelen
2. Hiertoe hadden wij aanvankelijk vergaande middelen tot onze beschikking, zoals oa de verstrekking van spoedbetalingen zonder dat er een formele beschikking aan ten grondslag ligt. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat kindjes door de schuld van de Belastingdienst van
3. opvanginstellingen verwijderd zouden worden of onterecht huisuitzettingen plaats zouden vinden. Kortgezegd alles wat de #slachtoffers van het #toeslagenracisme nodig hadden. Echter na de vertraagde introductie van het nieuwe TVS en de opening van de jacht op fraude, veranderde
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!