Şubat 2021'de #Stargate güncellemesi ile #IBC yani zincirler arası iletişim protokolü devreye alındı o günden bugüne 1.5 yılı geride bıraktık. #Cosmos bu zaman zarfında çok boyutlu büyüyor ve çok zincirli #Cosmos vizyonu ile gelen bir çok handikap için yol haritası oluşturuldu. Image
An itibariyle IBC'ye entegre olmuş bağımsız 51 tane #Cosmos zinciri var. Şuan test aşamasında olan 2022'de devreye alınması planlanan 60 adet proje var. Bunlardan 3 tanesi başka ekosistemlerden geliyor.
Ayrıca @JunoNetwork @osmosiszone @ComdexOfficial @PersistenceOne @SecretNetwork ve yakın zamanda $UST depeg olmasıyla kendini patlatan @terra_money gibi akıllı kontrat özelliğine sahip zincirlerde 100'lerce bağımsız olamayan dAPP'ler geliştirildi. $Juno $Cmdx $Osmo $Xprt $Scrt
#Cosmos'un bağımsız zincirler vizyonuna karşı argüman olarak ileri sürülen güvenlik, senkronize transfer, verimsizlik gibi handikapların hepsi aslında gelecekte bütünüyle dijitalleşmiş ekonominin kullanacağı trust-free merkeziyetsiz altyapıyı oluşturmak için gelen tavizlerdi.
Ancak eski adıyla LazyLedger yeni adıyla Celestia ve #ICS güvenlik; #InterchainAccount composability; yine #ICS ortak güvenlik ve #Optimint ekonomik ve geliştirici overhead verimliliği meselelerini çözüyor.
Özet olarak tahminim #Cosmos için makro piyasalar düzelme trendine girdiğinde 2017'de #Ethereum üzerinde gerçekleşen hızlı adaptasyon ve inşa dönemine benzer bir süreç göreceğiz. #DYOR

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cryptOpedia ⚛️

cryptOpedia ⚛️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @IOpedia

Jul 12
Bu zamana kadar önemli gördüğüm projelerle ilgili yaptığım bazı paylaşımları tek zincir altında topluyorum.👇🧵
1-#Celestia
Read 17 tweets
May 22
#Comdex zincirinde çıkacak olan ve IBC varlıkları ile aşırı teminat yoluyla oluşturulacak stabil koin #Composite $CMST için testnet tarihi belli oldu. Hadi gelin $CMST in basım/yakım mekanizmasında $HARBOR ve $ATOM $XPRT $CMDX gibi #IBC varlıklarının rolü ne olacak bakalım 🧵👇
Öncelikle aşırı teminat (over collateralized) yoluyla oluşturulan stabil koinler nasıl çalışır: Siz elinizde $Eth gibi kripto varlıkları gidip teminat olarak yatırır ve karşılığında $Dai gibi bir stabil varlığı mintleyebilirsiniz.
Bu mintleme işinde verilen teminat oranı 1 den daha büyük bir oran olur. Bu sayede teminat varlığın düşüşüne karşı bir koruma alanı oluşturulmuş olur. Bu tip stabil koinler arkasında gerçek dünya varlığı yani Fiat dolar rezervi veya emtia gibi varlıklar bulundurmazlar.
Read 7 tweets
Feb 25
Önümüzdeki 3 ay içerisinde #Cosmos için iki devrimsel geliştirme hayata geçecek. #IBC’nin Stargate ile devreye alınmasından bu yana gelen en önemli geliştirmeler olacak
a)Interchain account
b)Interchain staking
a1) #IBC dediğimiz iletişim protokolünün uygulama katmanında mevcut sürümde her bir özellik için (örneğin staking, swap, bank vs) ayrı bir modül gerekiyor. Bu zincirlerarası transferde her yeni özellik için yeni modül gerektiyor ve ‘composability’ problemi yaratıyor. #Cosmos
a2)Bir diğer deyişle #Defi gibi hızlı değişim gerektiren bir alanda IBC uyumlu bir zincirdeki herhangi bir özellik diğer zincire #Ethereum daki gibi hemen transfer edilemiyordu. Hedef zincirde yeniden iteration gerekiyordu. Çünkü her zincir bağımsız bir uygulama aslında.
Read 6 tweets
Feb 22
Bugüne kadar gördüğümüz akıllı kontrat zincirlerine göre oldukça farklı ve önemli bir diğer projeyi tanıtacağım bugün.
#Agoric hem teknolojik mimari hem de akıllı kontrat modülü ile muadillerine göre birçok yenilik ile #Cosmos'a geliyor. @agoric 👇🧵 $BLD $RUN #DeFi Image
Agoric için önemli ilk 2 nokta:
1-Agoric Hardened JavaScript modülü ile 12+million JavaScript geliştiricisine blokzincir programlamasını ulaşılır kılıyor.
2-Agoric akıllı kontrat modülünde gömülü olan 'Zoe' çerçevesi ile üzerine gelecek Defi protokollerine hazır çerçeve sunuyor. Image
#Agoric üzerinde iki adet koin olacak. Birincisi staking ekonomisini çeviren ve ağın güvenliğini sağlayan $BLD; ikincisi ise yukarda bahsettiğim Zoe kontrat çerçevesi üzerinde built-in yaratılacak AMM ve işlem ücretlerinde kullanılacak esnek modelli stable koin $RUN olacak.
Read 12 tweets
Feb 3
Bugün sadece #Cosmos ekosistemi veya kripto için değil blokzincir teknolojisinin geleceği için değerli bir proje olan @CelestiaOrg'dan bahsedeceğim. #Celestia merkeziyetsizlik ve güvenlikten ödün vermeden farklı bir yaklaşımla ölçeklenebilir bir blokzincir dizayn ediyor.🧵👇 Image
Temel olarak #Celestia, ölçekleme noktasındaki sorunsala modüler (parçalı veya görev dağılımı esaslı) bir yaklaşım ile çözüm bulmaya çalışıyor.Bugün klasik ve yaygın tek parça blokzincirlerde kabaca üç farklı katman tek bir zincir altında birlikte çalışır.Bu üç katman sırasıyla:
a) Yönetim veya uygulama (Execution) katmanı> Üzerinde uygulamanın çalıştığı, işlem gücünün gerektiği ve güncel durumun elde edilip yeni işlemler(txs) eklenip yeni duruma dönüşümün sağlandığı katmandır.
Read 21 tweets
Dec 28, 2021
Aşağıdaki iki kitap yeni ve ezber bozan teknolojilerin nasıl ve hangi aşamalardan geçerek genel kabul gören birer endüstriye dönüştüğünü inceleyen başucu kitapları. Bende bu kitapların temel çizgilerine göre kripto paraların hangi aşamada olabileceğini anlamaya çalışacağım. ImageImage
Aşağıdaki grafik 'teknoloji adaptasyon yaşam döngüsü' olarak adlandırılıyor. Temel olarak birinci kitabımızda Rogers'ın tanımladığı yeni teknolojiye farklı refleksler veren 5 farklı grubun psikolojik ve düşünsel kompozisyonları aşağıdaki çan eğrisi üzerinden özetlenebilir. Image
5 farklı grup sırasıyla yenilikçiler veya risk-taker'lar(%2.5); erken benimseyenler(%13.5), erken çoğunluk(%34); geç çoğunluk(%34) ve son olarak arkada kalıp nal toplayanlar(%16).
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(