Jullie verhaal is veel te technisch - hoor je vaak als mensen vragen waar in al het geweld de stem van de natuur is. Soms proberen we schoonheid #laatdenatuurnietstikken, soms een bestuurskundig verhaal, laat ik het #natuurbeleidsplan nu eens vergelijken met een fiets.
Waar de gegoede burgerij zich al lang per automobiel verplaatste kreeg de natuurbescherming in 1990 een fiets. Geen racemodel, geen opsmuk, een degelijke stadsfiets. En net toen we erop weg wilde rijden schoof een zwaar gesponsorde bolide de weg op,
het geblindeerde raampje ging omlaag en je hoort: 'wat moet jij met de dure fiets?' En op de valreep worden de handvatten en de versnellingen eraf gehaald. Vlak voordat je op wil stappen haalt iemand de banden eraf.

'Die heb je niet per se nodig om vooruit te komen.
En straks rijd je lek en dan moeten we dat gaan repareren. Dat is teveel gedoe en veel te duur.'

Vol goede moed ga je rijden maar na een half uurtje duikt de geblindeerde bolide weer op:
'je gaat lekker zo maar ik zie dat je de hele tijd op je pedalen staat dus we komen even je zadel ophalen.'

En als het zadel eraf gehaald wordt, worden gelijk de spatborden gedemonteerd:

'Die heb je zo toch niet nodig. Maar ga vooral door, want je bent echt goed bezig.
Je kunt zeggen dat je nauwelijks vooruit komt maar wij noemen dat veelbelovend.'

Als je daarna je in de ochtendspits begeeft, word je van alle kanten uitgelachen. 'Moet je die sloeber zien! Dat is toch geen fietsen man!' De bolide rijdt je klem.
'We hebben nog eens een kritische evaluatie uitgevoerd waaruit blijkt dat je bel en je remmen eigenlijk onnodige luxe zijn. En die kunnen we ons nu niet veroorloven.'

En zonder dat je het door hebt knipt Rutte1 je ketting door waardoor je definitief tot stilstand komt.
De verbindingen van het netwerk worden geschrapt waardoor het geen netwerk meer kan zijn. Omdat je geen licht en geen reflectoren op je fiets hebt, word je onder Rutte 4 overreden door een tractor die diep in de nacht zijn mest gaat uitrijden.
Is het verhaal van het natuurbeleid in Nederland op deze manier beter te volgen? Deel gerust. Ik vraag dit voor een vriend(in). Commentaren welkom.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Aug 4
Ik Twitterde eerder iets over de ongezonde verweving van landbouw en overheid maar de #landbouwvrijstelling kende ik nog niet.

'Oké, helder: het voordeel voor landbouwbedrijven bestaat omdat het voordelig is voor landbouwbedrijven.' decorrespondent.nl/13639/dit-hond…
'De landbouwvrijstelling heeft de overheid – ons dus – de afgelopen tien jaar al meer dan 11 miljard euro aan misgelopen belastinginkomsten gekost.  Om je verontwaardiging te kalibreren: dat zijn twee Betuwelijnen, 110 Sywert-mondkapjesdeals of 174 Joint Strike Fighters.'
‘De landbouwvrijstelling heeft geen specifiek beleidsdoel en draagt dus ook niet bij aan het bereiken daarvan’, liet de Algemene Rekenkamer in 2020 weten.'
Read 9 tweets
Aug 4
Er was de afgelopen tijd wat aandacht @nrc over de vraag of de #boerenprotesten nu vergelijkbaar waren met de 'deplorables' in 'red states' ik ben best vatbaar voor een relatie tussen de bureaucratie van de overheid en de boosheid van populisme maar vond de analyse wel slordig.
Omgekeerde vlaggen = platteland = achtergesteld, klopt volgens mij niet. In het land can Maas en Waal hing het enige dagen vol vlaggen maar allemaal publieke ruimte. Als je de tuinen bekeek was het rond Opheusden 2 boeren en één woonhuis.
Omdat ik vandaag van Amsterdam naar Wageningen moest heb ik even een #flagcount gedaan. IJburg nul vlaggen. Ja een regenboogvlag maar die telt ff niet. Buitengebied dan: over de dijk naar Muiden. Nul vlaggen. Via de vecht kom je dan melkveeland in, daar wordt het anders.
Read 12 tweets
Aug 4
"Stikstofdeadline kan schuiven, stellen partijen: ‘2030 is een puur politieke keuze’"

- je kunt met een bek vol rotte kiezen natuurlijk best een maandje later naar de tandarts gaan. Puur politieke keuze... ad.nl/binnenland/sti…
Het artikel opent al verkeerd: 'De politiek aan de ene kant van de tafel heeft ambitieuze doelen, waar de boeren aan de andere kant liefst grotendeels een streep door halen.' Dat is het perspectief van de veehouderij. Voor natuur is het het juridisch minimum.
Vanuit de natuur moet er vooral veel meer natuur bij volkskrant.nl/columns-opinie…. Dat schept ruimte voor natuur om minder bureaucratisch te doen en voor boeren die niet meer hoeven te millimetren met mest.
Read 6 tweets
Aug 3
En dan zijn er mensen die een oplossing voor de #stikstofcrisis in #mest uitspoelen met water.

'Officieel watertekort: vanaf nu verdeelt een landelijk crisisteam het schaarse water -' nos.nl/l/2439282
Bijde #wur doen ze er onderzoek naar: 'Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart om het effect van mestschuiven en spoelen van de vloer met water op de ammoniakemissie te onderzoeken.'
Zelf vinden ze dat het werkt:
'Conclusie: spoelen duidelijk effect

Het gebruik van een forse hoeveelheid water heeft een duidelijk reducerend effect op de ammoniakemissie. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer (...)
Read 6 tweets
Jul 17
Mooi stuk weer in @DeGroene

'Dat er crises komen is duidelijk, zegt de Zweedse milieuwetenschapper Carl Folke. De vraag is of we vervallen in barbaars gedrag of dat we samen verhalen vinden om nieuwe wegen in te slaan.' #carlfolke groene.nl/artikel/we-kri…
'Zoals de algen ooit de planeet hebben veranderd, door zuurstof te gaan maken, wordt de evolutie nu in alle hoeken van de planeet door de mensen gestuurd.’
'Wij staan niet los van de natuur, maar vormen samen een complex systeem. Dat is echt een ontologische verschuiving, dus niet zomaar nieuwe kennis, maar een geheel nieuw raamwerk waarin kennis betekenis krijgt.’
Read 19 tweets
Jul 17
Goed dat er in de #telegraaf aandacht is voor #natuur want behalve over bureaucratische verplichtingen wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over onze visie op wat we zien als een gezonde leefomgeving - en dat kun je niet beperken tot #n2000 en #stikstof.
Wel jammer dat het het artikel eigenlijk één grote stroman is. Natuur kan tegen een stootje inderdaad. Maar er is niemand die dat ontkent. De experts missen de nuance van het verschil tussen wat #n2000 is en wat het Nederlandse beleid ervan heeft gemaakt.
#n2000 is één van de instrumenten waarmee we de doelen van de vogel- en #habitatrichtlijn gaan halen. Het is het politieke antwoord op het grote uitsterven van de 19e en 20e eeuw waarin we 85% van onze biodiversiteit zijn kwijtgeraakt.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(