Dit is best een aardig overzicht maar toch zet het je op het verkeerde been. #stikstof #stikstofrisis. nrc.nl/nieuws/2022/11…
Dat de uitstoot van #stikstof is afgenomen is correct. Maar uitleg over #cumulatie ontbreekt. We zouden nu heel blij zijn met de natuurkwaliteit uit de jaren zestig, toen de #emissie velen malen hoger was dan nu. Dat komt omdat stikstof zich harder opstapelt dan het uitspoelt.
Misschien is stapelen niet de juiste metafoor, het gaat om nutriëntenbalans die verstoord wordt, zoals in het artikel goed beschreven staat. Maar het punt dat ook een druppelende kraan de emmer doet overlopen ontbreekt. De grafieken wekken de suggestie dat het steeds beter gaat.
Dat is niet zo. Er komt steeds minder bij - maar het komt er nog steeds bij. De uitleg over verzuring en vermesting is op zich goed maar de vergiftiging van verzuring verdient wel wat extra toelichting. Het gaat het hele voedselweb in. naturetoday.com/intl/nl/nature…
Maar 'alles over stikstof' krijg je natuurlijk nooit in één artikel en ik doe dit draadje niet om op alle slakken kalk te leggen. De echte misser is dat de natuur buiten de #n2000 gebieden niet beschermd zou zijn. Dat is niet zo.
De overheid doet net alsof dat wel zo is en dat is dé reden dat we nu met zo'n enorme #stikstofcrisis zitten. Als je op papier de helft doet en in de praktijk zelfs dat niet, haal je je doelen niet. Veel boeren hebben ze gelijk als ze doelen 'onrealistisch' noemen.
Dat zijn ze als je alleen naar reservaten kijkt. Maar het klopt dus niet. #n2000 is één van de instrumenten om de doelen van de vogel en habitatrichtlijn te halen. Soorten van de #vhr zijn ook buiten #n2000 beschermd en ook #rodelijst soorten hebben een beschermde status.
Je kunt niet beschermde soorten opstapelen in een paar kleine gebieden; dat laat de natuur zich niet doen - en precies dat falen zien we al jaren in onze natuurdata. Maar de beschermde soorten en habitats zijn indicatoren voor natuurkwaliteit. In Nederland staan ze op rood.
Ons natuurbeleid zet de patiënt met koorts in een koelcel in de hoop dat dan de temperatuur omlaag zal gaan. Misschien lukt het, maar het is niet gezond. Het doel van het natuurbeleid is niet soorten maar een gezonde leefomgeving. Dat meet je onder andere aan de soorten.
Deze omkering is niet uniek - kwaliteit van onderwijs wordt gemeten aan slagingspercentages en gaat daardoor achteruit: we maken de examens makkelijker. In het natuurbeleid zijn we al dertig jaar op de indicatoren aan het rammen. naturetoday.com/intl/nl/nature…
Dat is kortzichtig en dom maar het ligt niet aan #n2000 of de #habitatrichtlijn; die zijn
'fit for purpose' bleek uit de fitnesscheck van enige jaren geleden. Een zaag is een prima instrument om een balk in tweeën te krijgen. Je moet hem alleen niet als bijl gebruiken.
In Nederland hebben we er, op voorspraak van de landbouw, voor gekozen om #n2000 gebieden zo klein mogelijk te begrenzen. Daar valt best iets voor te zeggen vanwege het belang van onze cultuurlandschappen. Maar juist in die landschappen halen we de doelen niet.
"Ongeveer driekwart van de Habitatrichtlijnsoorten
[...] verkeren over de periode 2013-2018 in een ongunstige staat van instandhouding (SvI)."

"Vergeleken met andere Europese landen scoort Nederland laag als het gaat om de toestand van HR-soorten[...]"

bij12.nl/onderwerpen/na…
Maar liefst 59% van de beschermde soorten 'zit' buiten de #n2000 gebieden. Aanhalingstekens slaan op de nuance dat er veel dieren broedgebieden, fourageergebieden en slaapgebieden hebben. Maar dat laat zien dat ecologie een zaak is van landschap, inclusief stad en platteland.
Dus samengevat: ook soorten buiten #n2000 zijn beschermd en dat moet ook anders wordt het nooit wat. Meer hierover op het webinar #natuurkwaliteit 2 december aanstaande.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Nov 17
Voor iedereen die nu ziet dat #fvd aan het ontsporen is; dat was ook vier jaar geleden al duidelijk, met de speech van Baudet, maar vooral met die van Freek Jansen erna. Kritische journalisten zagen als @ChrisAalberts zagen het meteen.
dekanttekening.nl/columns/kritis…
Ik denk dat ze het ook nu goed zien. #bbb is geen partij maar een marketingbureau. 'BBB is opgericht door mensen van een communicatiebureau en dat merk je aan alles. Er is een mooi beeld neergezet van een partij voor iedereen: voor burgers én boeren, voor stad én platteland.(...)
Om bij BBB te horen heb je alleen wat boerenverstand nodig. De leider spreekt in gewone mensentaal, benoemt allerlei problemen, komt veel in de media, presenteert zichzelf zo menselijk mogelijk en formuleert standpunten waar grote groepen mensen het mee eens zijn.'
Read 9 tweets
Nov 16
Deze wordt mooi. Ik aarzelde: nog een '-sceen' #plantatiosceen en ik aarzelde ook bij 'gezellig' - in Nederland is gezellig vaak niet zo gezellig... Maar goede analyse!

vpro.nl/programmas/teg…
'Niet de mens als soort is schuldig aan de degradatie van biodiversiteit en de verandering van het klimaat. Het zijn specifiek het kolonialisme en kapitalisme, die de economie, de natuur en sociale relaties ordenen volgens de logica van de plantage. (...)
Lokaal beheerde kleinschalige boerderijen, weilanden of bossen worden getransformeerd tot omsloten, intensieve ‘plantages’, die worden uitgeput met behulp van slavernij of andere vormen van uitgebuite, vervreemde en vaak getransporteerde arbeid.'
Read 6 tweets
Nov 9
Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest over klimaatactivisten van @extinctionrebellion die zich richten tegen kunst. Dat zou onproductief zijn en getuigen van slechte smaak. Een draadje over 'Munch Meets Mozart' over de schreeuw om aandacht van @NLRebellion e.a.
Waarom richt je je op iets dat ook kwetsbaar is om aandacht te vragen voor iets dat kwetsbaar is?

Ik heb het een tijdje bij me gedragen maar ik ben voorlopig tot de conclusie gekomen dat het goed beschouwd steengoede acties zijn.
Veel kritiek vind je bij mensen die je normaliter weinig op een expliciete voorliefde voor kunst of kwetsbare zaken kan betrappen. Voor zover ik weet zijn er geen kunstenaars boos geworden omdat ze zich aangevallen voelen.
Read 23 tweets
Nov 7
De #stikstofcrisis gaat over veel meer dan natuur alleen. Het is óók een zaak van gezondheid: 'Bij alle discussies wordt steeds voorbijgegaan aan de kern van het probleem: de uit het lood geslagen stikstofbalans van de Nederlandse landbouw.'
volkskrant.nl/columns-opinie…
'Bovenop de toevoer van kunstmest (220 miljoen kilogram stikstof) komt jaarlijks 415 miljoen kilo stikstof ons land binnen als krachtvoer (met name soja) dat uit de VS en Brazilië wordt geïmporteerd. (...)
In de Nederlandse veeteelt wordt van deze input slechts eenderde in de vorm van producten afgevoerd. Daarmee resteert een onacceptabel groot stikstofoverschot dat als ammoniak de atmosfeer vervuilt en als nitraat het grondwater verontreinigt.'
Read 9 tweets
Oct 22
Behalve de 'oprechte wanhoop' is er veel meer te zien. Ik zeg het hier vaker: er zijn boeren, boeren en boeren. fd.nl/economie/14401…
'Maar er waren ook boeren die de randen van de wet opzochten, blijkt uit onderzoek van het FD. Ze wachtten niet op een vergunning, maar gingen al een nieuwe stal bouwen en kochten er koeien bij.

Wrang genoeg wordt het grootste deel waarschijnlijk op termijn hiervoor beloond.'
Voor sommigen is het: eerst uitbreiden dan legaliseren: 'Verstraten is zo'n boer. 'Eigenlijk', zegt hij, 'zijn mijn uitbreiding met dertig vaarzen en alle uitbreidingen van mijn bedrijf daarna en daarvoor sinds 1994 illegaal. Want ik heb geen enkele milieu- of natuur vergunning.'
Read 20 tweets
Oct 22
Dit is precies hoe problemen escaleren door #desinformatie.

'Ook stellen zes op de tien boeren dat ze stikstofmaatregelen niet hadden kunnen zien aankomen.'
ad.nl/binnenland/mee…
Want er wordt al jaren voor gewaarschuwd, niet alleen ecologen maar ook economen, bestuurskundigen, juristen. Maar als je het probleem niet erkent, kun je ook niet geholpen worden.
Dit is dus echt een probleem:

'Veertig procent van de boeren en tuinders is het volledig oneens met de stelling dat hun sector een negatieve impact heeft op natuur, milieu en klimaat.'

Je kunt het vervelend vinden, en dat is best begrijpelijk, maar het zijn wel de feiten.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(