Marc van der Vegt Profile picture
Feb 10 23 tweets 13 min read
#WOBTeam - Voedsel-Transitie: ‘van vlees- vis en zuivel naar meer insekten & planten’

Onder het mom verduurzaming, beveelt het RLI rapport andere eiwitbronnen in de -Schijf van Vijf- aan

Probleem: Cultuur & Acceptatie
Oplossing: Gedragsbeinvloeding- desnoods dwang

1/n
In deze op 6 feb jl openbaar gemaakte #WOB documenten lezen wij dat het ministerie van LNV bij monde van minister Schouten en Staatssecretaris Blokhuis de mogelijkheid zag om de Schijf van Vijf aan te passen

2/n
Zoals uit de interventieladder (tweet 1) af te lezen valt, zijn er maatregelen bedacht om deze omvorming -weg van vlees, vis en eieren- te bereiken

De belangrijkste hobbels:
- ‘Conservative Veels Cultuur’
- Onvoldoende acceptatie

3/n
Ambtenaren worden dan ook geacht deel te nemen aan een CASI sessie.

CASI is een methode -ontwikkeld door de Rijksoverheid- waarmee men via interventieladders beleid mbv gedragsbeïnvloeding ‘doordrukt’.

4/n
communicatierijk.nl/vakkennis/casi
Voedingscentrum werkt aan 8 van de 18 doelen uit de VN #SDGs

Let op hetgeen zij omcirkeld hebben:

5/n
De “Voedselagenda” van het kabinet beschrijft 5 doelen.

Vraag rijst in hoeverre deze #SDG doelen van de Verenigde Naties, de belangen van het Nederlandse volk dienen.

6/n
De Schijf van Vijf moet worden ingericht voor dit doel.

Maar:

“Bij een volgende grote update van de Schijf van Vijf kijken we welke duurzaamheidsindicatoren we
-naast broeikasgasemissies- moeten meewegen, zoals land- en watergebruik”… (SDG)

7/n
Het Voedingscentrum zoekt onderbouwing voor een bredere set ‘Milieu-indicatoren’.

#Stikstof meest urgente maar de focus op alleen broeikasgassen is onvoldoende
dus:

“Land- en watergebruik (in relatie tot waterschaarste) zeker meenemen”

8/n
Het voedingscentrum zegt vervolgens in een mail dat het goed is om naar de #SDGs te verwijzen.

Met de aanpassingen in de Schijf van Vijf probeert het voedingscentrum zich mbv de SDG richtlijnen van de VN, zich een weg te banen

9/n
Een parktijkvoorbeeld waar de CASI interventieladder al zijn werk doet:

‘Standaard maken wat voorheen niet standaard was’

10/n
eur.nl/over-de-eur/du…
Kijkend naar insecten als nieuwe eiwitbron zien we dat bij de Europese Commissie markttoegang is aangevraagd voor:

- Huiskrekel (jan 2023 toegelaten)
- Gedroogde bandkrekel
- Treksprinkhaan
- Meelworm (incl. de gedroogde)
- Hele en gemalen larven van de buffalokever

11/n
In WOB documenten lezen wij over de veiligheid en duurzaamheid van insecten oa:

12/n
Over plantaardige eiwitten lezen wij in deze WOB het volgende:

13/n
Het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) komt neer op een vegetarische invulling van de Schijf van Vijf:

“Dat zou betekenen dat in het voorgestelde beleid geen of nauwelijks ruimte is voor vlees, hooguit 1 - 2 porties per week…”

14/n
Over vleesvervangers lezen wij in deze WOB oa:

Voedingscentrum schrikt van de sterke lobby van leden van de Green Protein Alliance (GPA) voor vleesvervangers.

Antwoord Voedingscentrum:
“Sterk bewerkte producten passen niet in de visie van biologische productie.”

15/n
Dit @ADnl artikel kopt “Vegaburgers doen de gezondheid meer kwaad dan goed”.

ad.nl/koken-en-eten/…

16/n
Een media campagne ‘Gezonder en Duurzamer eten’ gaat van start.

- Advertenties in 4,8 miljoen Huis aan Huis bladen
- Radio spotje Voedingscentrum over 250 lokale station verspreid
- Ruimte ingekocht bij @ADnl en @NUnl

17/n
Voor een andere campagne met de naam ‘Er is meer dan vlees’ worden #Influencers ingehuurd.

Hier alvast de namen van de “kleinere” influencers.
“Svp niet verspreiden of publiceren buiten jullie eigen directies!” ( de namen hebben wij maar even geblurred)

18/n
‘Voedsel- en Eiwit- Transitie’: Hoe dan?

Supermarkten moeten vlees en zuivel ‘fors afbouwen’ tgv VEGA.

Ook horeca, scholen, overheid moeten deze ‘gezondheidsdoelen afdwingen’

- ‘Rijksregie nodig’
- ‘Consumenten kiezen met portomonnee’ (!)
- ‘In alle onderwijslagen’

19/n
De Schijf van Vijf bestaat al 70jr en wordt nu verbouwd en ingezet tbv een ‘voedsel-transitie’ conform SDG’s

20/n
Nederland loopt in Europa voorop in ‘insectentoepassingen’

Krekel-land nr.1

21/n
Dit WOB dossier toont de Toekomst vd Schijf van 5:
Boter, Kaas, Eieren en Vlees lijken taboe.

Doel is meer Sprinkhanen, Krekels, Meelwormen & Larven.

Ook: Plantaardig.

Vlees, ook Vis moet worden gehalveerd.

In lijn met #SDG's

22/n

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marc van der Vegt

Marc van der Vegt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @VegtDoor

Feb 3
De #GPMB gaf advies aan de WHO over een #PandemicTreaty - deels verwerkt in de nieuwe IHR (International Health Regulations).

In deze 2 belangrijke nieuwe overeenkomsten staan een aantal zeer opvallende regels beschreven cq zijn een aantal fundamentele teksten gewijzigd:

1/n
De nieuwe tekst die er ligt stelt dat de WHO rechten krijgt die voorrang hebben op die van individuen waardoor de basisprincipes die na de 2e Wereldoorlog zijn ontwikkeld mbt -mensenrechten-en -de soevereiniteit van staten-worden gewist

2/n
De door de WHO voorgestelde IHR-amendementen keren deze afspraken om. De term "met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen" te vervangen door "gelijkheid, coherentie, inclusiviteit". (vage termen)

3/n
Read 8 tweets
Jan 23
#WOBTeam - De rol van Kaag in de #GPMB

De reden dat de Directeur-Generaal van de WHO mw Kaag als board-member in de GPMB wilde hebben is haar politieke connectie met de #SDG agenda:

1/n
Mw Kaag zet zich -in NL- in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel SDG’s.

De WOB toont niet in hoeverre de rest van het kabinet deze doelen deelt.

2/n
d66.nl/verkiezingspro…
GPMB-board members mogen echter alleen op persoonlijke titel deelnemen:

“Board members dienen onafhankelijk advies te geven, los van overheidsbeleid”

Dus geen ambtelijke ondersteuning.

De dubbele pet (minister+donor) is ingewikkeld en vergt parlementaire verantwoording.

3/n
Read 17 tweets
Nov 17, 2022
#WOBTeam - Leest hoe @ministerVWS Wetenschappelijke Bewijzen Saboteert om ‘zijn eigen’ beleid door te drukken

En ontslaat daarbij de (kritische) Onafhankelijke commissie -Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid19- DOBC, tot ergenis van de Tweedekamer
1/n
executive-people.nl/692145/begelei…
Wie & Wat is de #DOBC en de daarbij behorende Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en de Taskforce Gedragswetenschappen ?

open.overheid.nl/repository/ron…

2/n
DOBC verslag Agenda:

“Bij crisis weliswaar handelen, maar dan constant monitoren en bijsturen obv Wetenschappelijk Bewijs”

Belangrijk agenda punt dat getackelt moet worden was het feit dat het @rivm tegen asymptomatisch testen (iedereen testen) was
3/n

wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/41…
Read 22 tweets
Nov 11, 2022
#WOBTeam - Het #WEF als ‘Taskforce’ voor de Nederlandse Overheid in de “4th Industrial Revolution”

Het WEF blijkt meer dan een “praatclubje” (quote Rutte)

1/n Image
De rol van WEF Taskforce

Let op: Sleutelwoord neutraliteit

2/n Image
De entiteit moet het WEF bepalen, niet de NL overheid.

Met andere woorden, het World Economic Forum is de baas …

3/n Image
Read 13 tweets
Oct 6, 2022
#WOBTeam - "Emotioneel Kapot (maken)":

In mar-2022 postten we een ‘WOB-draadje’ over #Corona framing door de overheid.

Vandaag kregen wij van een WOB-verzoeker een -nog niet gepubliceerd- document.

Onze eerdere bevindingen worden daarin versterkt…

1/n
Een aantal screenshots uit deel 1 van 11 mega-bestanden willen we alvast met u delen:

“Herhalen herhalen herhalen, de Coronacommunicatie moet net zo irritant worden als de wasmiddel reclame”

Screenshot uit Doc-nr: 939806 / FV VM nov 2020 (nog niet openbaar)

2/n
“De grote context communiceren niet effectief gebleken, het onderwerp emotioneel laden kan helpen. #Rutte maakte in persco al een mooi begin”

“Wat kan er gebeuren met mensen die je lief hebt”

Doc-nr: 939806 / FV VM nov 2020

3/n
Read 6 tweets
Jun 8, 2022
#WOBTeam leest verslag Commissie van Toezicht RIVM mar-sep-2020

OMT:
- Schimmig Bastion
- Weinig inbreng RIVM
- Intransparant, geheim
- Vraagtekens bij Wetenschappelijke basis
- RIVM de pineut

Als niet RIVM het OMT van wetenschappelijke adviezen voorziet, wie dan wel?

1/n
Onafhankelijke versus politieke wetenschap: Bevindingen van Commissie van Toezicht RIVM

@rivm is een rijksinstituut en kent een Commissie van Toezicht waarvan de leden door @MinVWS en @_knaw worden voorgedragen/benoemd.

2/n
Wettelijk is vastgelegd dat jaarlijks een wetenschappelijke audit wordt gedaan door een groep van internationale wetenschappers (experts) om te onderzoeken of de kwaliteit hoog genoeg is en van waarde voor de maatschappij.

Dat is niet gebeurd in 2020.

3/n
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(