Discover and read the best of Twitter Threads about #اصلاحطلب

Most recents (9)

🔻 درباره مسمومیت‌های مدارس #قم:
🔹 اولین مورد در دو هنرستان دخترانه قم در آذرماه ۱۴۰۱ رخ داد، که از فرهنگیان مطلع چنین گزارش گرفتم که به علت ترکیب مواد ظهور و ثبوت عکاسی در هنرستان که شیطنت دختران دبیرستانی دخیل در آن بوده رخ داد، _ مثلا وقتی ماده ظهور devalex با نام
شیمیائی هیدروکینون + هیدروکسید پتاسیم را با اسیدها ترکیب کنند بخارات سمی نظیر دی اکسید گوگرد تولید می‌کند. و در تماس با داروی ثبوت Fixaplus  گاز آمونیاک با بوی تخم‌مرغ گندیده یا ماهی گندیده آزادمیکند که مسمومیت ایجاد می‌کند._ ولی گویا به دلیل اعتراضات و التهابات و امنیتی بودن فضا
ترجیح دادند موضوع مسکوت بماند تا موضوع به دانش‌آموزان ناراحت دیگر مدارس سرایت نکند.
🔹 مورد دیگری که در هفته‌های اخیر پیش آمده است، مربوط به مدرسه‌ی دخترانه‌ای است که مدیر آن از آشنایان می‌باشد.
- ماجرا از این قرار بوده که مادر یکی از دانش‌آموزان با ورود به مدرسه و زدن در کلاس‌ها
Read 11 tweets
پایان مدارا. ورود پادشاهی خواهان #رشته_توئیت
زمانیکه رضاشاه کبیر چکمه ها را پوشید و ایران قحطی زده، تریاک زده سفلیس زده را تحویل گرفت #ایرانستیزان بر تمام این خاک طلایی سلطه داشتند. پهلوی ها پرانتزی بین دو کثافت قاجار و ج ا بودند. پهلوی یعنی تصویری واضح از میهن پرستی و ایرانسازی! Image
پس از ۸۰ سال در یک روز معمولی در ایران آخوند زده، کثافت زده ناگهان مومیایی معمار ایران نوین سر از خاک برمی‌آورد. این تصادفی نیست. بویژه که خیابانهای ایران شاهد دو شعار است:
۱- #رضاشاه_روحت_شاد
۲- #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
پیام روشن است. سرخ و سیاه باید از ایران بروند! Image
آدرس روشن به ملت میرسد. هر دو باند خامنه‌ای و بابااکبر باید بروند! آب شروع به حرکت سربالا میکند و احمدی‌نژاد و چند نفر شروع به هفت تیر کشی میکنند. کلید سفارت ایران در جلوی دوربینها به کسی تعارف میشود. این گمانه زنی وجود دارد که کلید سفارت به #شاهزاده پیشنهاد شده است یا این احتمال Image
Read 20 tweets
🚨#رشته_توییت_خیلی_مهم (1)

افرادی که مدت کوتاهی پس از بازداشت یا احضار، آزاد شده و سپس خودکشی کرده و یا میمیرند،فقط بدلیل فشار روانی نیست!دقیقا"مطلعم که ترور بیولوژیک می شوند!
موادی به بازداشتی خورانده می شود و سپس آزاد می شود!
#جاویدشاه
#قیام_ملی
#کشتار_بیولوژیک_مردم Image
🚨#رشته_توییت_خیلی_مهم (2)
مواد شیمیایی خورانده شده به فرد، در مدت مشخص در بدن وی فعال شده و موجب ایست قلبی/ سکته مغزی، و یا تصمیم ناگهانی به خودکشی توسط خود فرد می شود! رژیم تبهکار ج.ا. این نوع کشتار را از سال 1377 و پس ...
#جاویدشاه
#قیام_ملی
#کشتار_بیولوژیک_مردم_بدست_ملا Image
🚨#رشته_توییت_خیلی_مهم (3)
از رسوایی حکومت در #قتلهای_زنجیره_ای در پیش گرفت و از آن پس بسیاری از مخالفان خود در داخل و خارج را به همین شیوه #ترور_بیولوژیک کرده است! بدیهی است این نوع کشتار هیچ هزینه ای برای حکومت تبهکاران
#جاویدشاه
#قیام_ملی
#کشتار_بیولوژیک_مردم_بدست_ملا ImageImage
Read 8 tweets
ببینم کی میتونه به این سوال جواب بده!!
چطور #برانداز رو از یه #اصلاحطلب رنگ شده جای برانداز تشخیص میدین؟؟ (۲۰ نمره) ImageImageImageImage
مانوک فقید میگوید آدمها را یکبار وزن میکنند نه هرروز. مانوک راست میگفت. شاید سالها طول بکشد تا یک زمان و شرایط درست برای وزن کشی آدمها پیدا شود. امروز همه آنهایی که از زیر عبای هاشمی، خاتمی و روحانی بیرون خزیده اند رخت براندازی پوشیده اند. همه هم میگویند از گذشته عبور کرده اند! Image
تصمیم دارم از امروز ببعد شفافتر حرف بزنم چون سردارانشان هم روی نیمکت درحال گرم کردند و زمان بسرعت بنفع تغییرات است. به آبان ۹۸ برگردیم. به روزهایی که ترامپ روی سینه این رژیم از اصلاحطلب و اصولگرا نشسته بود. وزارت اطلاعات و وزارت کشور دولت روحانی علاوه بر سر ۱۵۰۰نفر به پاهایشان Image
Read 16 tweets
1/What’s happening in #Iran is #cia attempt to finish up the end stage of its long-stablished criminal plot [destruction of 7states/potential danger to Israel], in which cia-based9/11 terrorist-attack was the best excuse to initiate its enduring bloody business. ImageImageImageImage
2/#Civil_War is the key factor to start the invasion, that’s the reason of cia support to its pawns [al-Hendi Khomeini loyalists who attacked US Embassy=reformists=green movement] in their lengthy war on Leadership Seat against the current leader,..
ImageImageImageImage
3/..by nonstop crisis &intentional murder of innocent kids/girls to stir up people.
Meanwhile, warmongers’ #Ukrainian puppet through a bunch of disinformation ridiculously accused Iran as the source of #Russia missiles-drones/a FAKE propaganda..
ImageImageImageImage
Read 14 tweets
1/سیه بختی ملت پیامدِ فسادی ست دیرینه، نهادینه ولگام گسیخته،از زمامدار وقانونگذار تا داردس و داور و ناظر
و درمان، نه عوامفریبی و سیاهه اقتصادی، بل، #فسادستیزی ست/#امیرکبیر و قطع ید ومجازات قاطع بدکاران و تبهکاران و عیّاران، از #فقیه و وزیر تا #سردار و کفیل..
#رشتو #ایران #اصفهان ImageImageImageImage
1/انتخابات، برخلاف تصور خشک اندیشان ارزشی #بسیجی، تغییری ست در چهره نه رویکرد وعملکرد!به بیانی، میراث الهندی وتداوم سیاست ۴۲ ساله طرّاران غدّارنهادِ خط امامی، نوسانِ چرخه مخربِ”دشمن فرضی و خودتحریمی“، بهانه گسترش عامدانه فقر وحاشیه امنِ تجارت فرزند ومعشوقه،وپیامد،درد و مصیبت ملت! ImageImageImageImage
2/مشارکت واقعی(میانگین زیر۲۳٪) تاکیدِ مؤکدست بر عدم مشروعیت،و زنگ خطر پایتخت #تهران، زیستگاهِ بظاهر حامیان نظام (رانتخواران جهادی ومعرکه گیران انقلابی)، نشان از افتابی ست برلب بوم، و حاکمیت،چو پیرشغالی در مرداب! لذا، همنشینی سکاندار با همکیشانِ جهادی وادامه غارت حماقتی ست مرکبار! ImageImageImageImage
Read 7 tweets
1/حاکمیت #دین و #سلطنت دو روی یک سکه مندرس منسوخ ست، احکام منقرض عهد عتیق و مناسک/اداب مضحک قرون وسطی، زبان برکذب، عمل به ریا/روضه وعوامفریبی، و هدف، #سودجویی
#ایران
#اصفهان
#تهران #شیراز
#تبریز
#احمدی_نژاد
#دانشجو #دانشگاه
#زاهدان #کردستان #لرستان
#زنجان #رشت #مازندران #گیلان ImageImageImage
2/هردو بر مرید ومرادی ست، تملق و دستبوسی نه شایسته سالاری، قائم به جهل وخرافه نه دانش ومنطق،وپیامد،تبعیض،نه عدالت. به بیانی، دروازه های تمدن همایونی و مدینه فاضله معنوی سرابیست درفریب عوام!
ولایت، خلافت، پادشاهی/#مشروطه وغیر..نسخه های متنوع اسارت واستثمار
Image
3/مخلوقاتیست برده نامیده/رعیت عوام،توسط موجودات شیادی غریبه بادانش وتلاش معروف به فرهیختگان حکومتی/اعیان،خواص
ناممکن ست #رفاه #امنیت #عدالت_اجتماعی باچکمه #پادشاه وفتوای #فقیه
گوش فلک کرست از فریاداعتراض مردم #اروپا به رسوایی مالی اخلاقی وهزینه های نجومی خاندان سلطنتی/انگلستان... ImageImageImageImage
Read 6 tweets
1/
۲پیامداجتناب ناپذیر #بحران یکی #جایگزینی_قدرت ست توسط #بحرانسازان باحمایت اوباش cia fbi mi6/حاکمی فاسدتر جنایتکارتر شیادتر..،ودگر ضعف دولت مرکزی و #تجزیه_کشور/

#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#Iran
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#MIGA
#احمدی_نژاد
#دانشگاه
2/پیش فروش خاک #تعهدات حاکمان دست نشانده جدیدست به دول خارجی درمعاوضه باجلب حمایت
واجرای توطئه در #بیتفاوتی مردم مستاصل فراری از #جنگ وکشتار قحطی بیماری
اینست شایعه کشتار ۱۵۰۰نفربنام نسل کشی وگدایی اوباش از شورای امنیت به صدورمجوز #حمله_نظامی
#زاهدان #کردستان #لرستان #رشت #گیلان ImageImageImage
3/ودوباره خوراندن غذای مسموم دفع شده ۴۰ساله به مردم! باهدایت سیاستمداران وماموران امنیتی فاسد غرب cia fbi mi6
خائنین داخل ومزدوران خارج، یک شعار، یک هدف! #فدارالیسم/ملیت گرایی وتجزیه! نه اتفاقی بل نشان تغذیه ازیک اخورست،همکاری وتوافق بنیادی از سالهای دور
سیستم فدرالی اغاز تجزیه ImageImageImageImage
Read 7 tweets
1/وظیفه رهبران طرّار #اصلاح_طلب/بانی انقلاب۵۷،ایجاد دوقطبی کاذب ست، خلق دوست ودشمن، سرگرم کردن عوام درجنگ زرگری #مجازی/وادامه غارت وفساد/هدف ازصادرات #اوباش بدیارکفر!
#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#Iran
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#MIGA
#احمدی_نژاد
#دانشگاه ImageImage
2/درحقیقت خلق هیولای #اصولگرا، ترفند مزورانه رهبران شیاد #اصلاحات ست درتطهیر خود ازجنایات عدیده وانحراف افکار به دیو #اصولگرایی با #رهبران مجعول #قابل_کنترل/اکثرا الوده به #افیون، و #عوام دگم اندیش/#بسیج #سپاه، #لباس_شخصی، بازیچه رهبران بازیگردان اصلاحات و خرسنداز نقش ضحاک، ImageImage
3/وپیامد،فرارمردم بطرف جنایتکاران #بازیگر نقش فرشته/رهبران #اصلاحطلب!
،سیاست مزورانه رهبران #اصلاحطلب، یکسو #بحرانسازی وماهی گرفتن از اب گل الودست باشعار #اصلاحات/#ازادی متعفن غرب، وکشتارمردم بیگناه درواقعی جلوه دادن جنگ زرگری
ودگر #مظلومنمایی، درپوشش جنایت
و #عوامفریبی باپخش ImageImage
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!