Discover and read the best of Twitter Threads about #شورای_گذار

Most recents (7)

نامش #شهریار_آهی است.
چرا امروز آهی را انتخاب کرده ایم؟
او چهره ی اثرگذاری است. اثرگذار نه به معنای لیدری یا رهبری، بلکه به معنای تاثیر بر فرآیندهای شبکه‌سازی و به نوعی ارتباط ایجاد کردن بین مجموعه‌های مختلف در راستای اهداف مشخص و هدفمند که میتواند بار دیگرسرنوشت را تغییر دهد👇 Image
او را شخص نزدیک به #شاهزاده میدانند پس حق نقد و نوشتن را بر خود مسلم میدانم و از او مینویسم.
ابتدا آهی از چه خانواده اییست؟
پدرجد وی میرزا عبدالمجید خان همسر خواهر حسین علی بها(رهبر بهائيان) در روسیه وکارمند سفارت روسیه بوده است درزمان ناصرالدین شاه👇 Image
جدش میرزا ابوالقاسم آهی است که همسر وی از قاجار بوده و به خاطر این وصلت روستای آهی را هبه گرفته است
پدربزرگش مجید آهی مخالف رضاشاه بود،مجید یک برادرزاده داشته به نام ابراهیم آهی که در درگیری مسلحانه در زمان حکومت #پهلوی کشته شده و شهریار اهی به یاد وی نام فرزندش را ابراهیم 👇 Image
Read 11 tweets
#رشتو
نقدی بر «همبستگی ناپایدار» سەگانە #شورای_گذار #شورای_تصمیم و #مشروطە سعی میکنم تناقضات را یادآور شوم.
دراین نوشتە از مقالات و خوانشهای دکتر کامران متین استفادە نمودەام.
١-مفهوم«تمامیت ارضی»درحقوق بین الملل کاربرد دارد و تعریف میشود و هیچ ارتباطی بە مسائل درون کشوری ندارد.
١
و تبدیل بە ابزار سرکوب و دیگریهای ذهنی است کە بتوان بوسیلەی این اصطلاحات برساخت «ابتذال شر» بە یک نورم طبیعی جلوە دادە شود.
در ادامەی بند اول از یک اصطلاح ترکیبی «یکپارچگی ملی» استفادە شدە کە همان «همگەن سازی» و «یکسان سازی» است. کە بر مبنای استدلالهای دکترین دولت-ملت متمرکز و
٢
تمامیت خواە تعریف شدە و این نوع نگاە همان فرآیند تشکیل «هویت ملی» بر مبنای قبول نکردن «هویتهای جمعی متفاوت» در جغرافتای سیاسی ایران است.
 تاریخ تشکیل کشور ـ ملتهای اروپایی، خود گواه است بر دشواری فرایند ملت سازی. اغلب این کشورها ـ به استثناء معدودی ـ یک یک دوران نسبتاً طولانی
٣
Read 25 tweets
قسمت دوم :
امروز میتوان با قاطعیت گفت که هیچکس هیچ پلانی برای روز پس از ، ندارد .
تمام گروه‌های جمهوریخواه ، چپها ، تجزیه طلبان ، #مجاهدین_خلق کلاً نقششون اینه که هیچ‌ پلانی نداشته باشند ، الان شما از کادر رسمی مجاهدین بپرسید که پلان شما برای اقتصاد ، آزادی احزاب ، وضعیت
۱.
معیشت و ‌... مردم ایران پس از جمهوری اسلامی چیه ؟
با سیل بنیانکن فحش و تهمت و عربده کشی و .... مواجه میشوید .
الباقی گروه‌ها هم عین مجاهدین و از همین مشکل رنج میبرند . یک گروه به اصطلاح‌ #شورای_گذار درست کردن ، تایتل عنوان
تک به تک اعضاء آنرا یک‌تریلی نمیتونه
۲.
بکشه ، بعد چنان استبداد و دیکتاتوریی در انجا حاکمه که همشون کل کار رو دادن دست ی به اصطلاح مهندس به نام شریعتمداری و تاامروز حتی یکنفر از این به اصطلاح دکتر پروفسورهارو ندیدین . در تمام دوران اوج قیام‌ مردم هم کلاً در افق
محو‌ بودند .
و نکته فاجعه بار داستان اینه که در سمت
Read 17 tweets
هر روز آقای #پهلوی از اتحاد حرف می زنه می خوام اینجا از تجربه ام شخصی ام وقتی در #شورای_گذار به عنوان دبیر جوانان فعال بودم رو بنویسم.

در هیات دببران شورای گذار افرادی مانند حسن شریعتمداری، شهریارآهی، محسن سازگارا، مهران براتی، عبدالله مهتدی و بسیاری دیگر
ادامه
عضویت داشتند تقریبا همه به غیر از من حتی قبل از شکل گیری شورا اصرار داشتند رضاپهلوی نیز باید باشد یا ما باید حمایتی از ایشون داشته باشیم در نتیجه قرار شد با او صحبت شود و دعوت به گفتگو شود قبل از رسمی شدن شورای گذار تبلیغات خوبی روی شورا بود. به طور خلاصه بگم مدت هفت هشت ماه
جریان گفتگو شورا با پهلوی جریان جن و بسم الله بود. ایشان حتی راضی نبود یکبار از شورای گذار نام ببرد و در مورد آن حرف بزند. هرگز به جلسات ما نیومد و هرگز راضی نشد حتی با آقای شریعتمداری به عنوان دبیرکل صحبت کند. در همین زمان مدام از اتحاد در رسانه ها می گفت و اپوروسیون
Read 15 tweets
1/
۲پیامداجتناب ناپذیر #بحران یکی #جایگزینی_قدرت ست توسط #بحرانسازان باحمایت اوباش cia fbi mi6/حاکمی فاسدتر جنایتکارتر شیادتر..،ودگر ضعف دولت مرکزی و #تجزیه_کشور/

#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#Iran
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#MIGA
#احمدی_نژاد
#دانشگاه
2/پیش فروش خاک #تعهدات حاکمان دست نشانده جدیدست به دول خارجی درمعاوضه باجلب حمایت
واجرای توطئه در #بیتفاوتی مردم مستاصل فراری از #جنگ وکشتار قحطی بیماری
اینست شایعه کشتار ۱۵۰۰نفربنام نسل کشی وگدایی اوباش از شورای امنیت به صدورمجوز #حمله_نظامی
#زاهدان #کردستان #لرستان #رشت #گیلان ImageImageImage
3/ودوباره خوراندن غذای مسموم دفع شده ۴۰ساله به مردم! باهدایت سیاستمداران وماموران امنیتی فاسد غرب cia fbi mi6
خائنین داخل ومزدوران خارج، یک شعار، یک هدف! #فدارالیسم/ملیت گرایی وتجزیه! نه اتفاقی بل نشان تغذیه ازیک اخورست،همکاری وتوافق بنیادی از سالهای دور
سیستم فدرالی اغاز تجزیه ImageImageImageImage
Read 7 tweets
1/وظیفه رهبران طرّار #اصلاح_طلب/بانی انقلاب۵۷،ایجاد دوقطبی کاذب ست، خلق دوست ودشمن، سرگرم کردن عوام درجنگ زرگری #مجازی/وادامه غارت وفساد/هدف ازصادرات #اوباش بدیارکفر!
#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#Iran
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#MIGA
#احمدی_نژاد
#دانشگاه ImageImage
2/درحقیقت خلق هیولای #اصولگرا، ترفند مزورانه رهبران شیاد #اصلاحات ست درتطهیر خود ازجنایات عدیده وانحراف افکار به دیو #اصولگرایی با #رهبران مجعول #قابل_کنترل/اکثرا الوده به #افیون، و #عوام دگم اندیش/#بسیج #سپاه، #لباس_شخصی، بازیچه رهبران بازیگردان اصلاحات و خرسنداز نقش ضحاک، ImageImage
3/وپیامد،فرارمردم بطرف جنایتکاران #بازیگر نقش فرشته/رهبران #اصلاحطلب!
،سیاست مزورانه رهبران #اصلاحطلب، یکسو #بحرانسازی وماهی گرفتن از اب گل الودست باشعار #اصلاحات/#ازادی متعفن غرب، وکشتارمردم بیگناه درواقعی جلوه دادن جنگ زرگری
ودگر #مظلومنمایی، درپوشش جنایت
و #عوامفریبی باپخش ImageImage
Read 11 tweets
به هیچیک از ناشران کتابهای ترکی اجازه حضور در نمایشگاه #کتاب_تبریز را نداده اند.
#جنبش_سبز، #شورای_گذار، اصلاح‌طلبان، فرشگرد، حقوق بشریها، چپها، روشنفکران بیایید به این آپارتاید اعتراض کنید! بخاطر خودتان اعتراض کنید.چون، ما بدون شما هم ما با #فاشیسم میجنگیم و پیروز خواهیم شد.
تصحیح میشود:
با وجود حضور برخی از ناشران کتابهای تورکی در نمایشگاه #کتاب_تبریز، ناشران مهم ‌و شناخته شده اجازه حضور نگرفتند:

۱-بوتا(اورمیه)
۲- یاز(اورمیه)
۳- آذرتوران(تبریز)
۴- دنیزچین(تبریز )
۵- کیرپی(تبریز)
۶- پارلاق قلم(بناب)
۷- اندیشه نو(تهران)
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!