Discover and read the best of Twitter Threads about #دیکتاتوری

Most recents (5)

#رشتو
متاسفانه با کسانی سر و کار داریم که استاد علوم سیاسیشان #شاهین_نجفی هاست! ایشان در کلاس «سیاست برای همه» هر کسی که از عدالت صحبت به میان آورد را #چپی و البته به معنای #مارکسیست #لنینیست معرفی می‌کند! مشروطه را بر اساس سوئد، دانمارک و نروژ و جمهوری را بر اساس سوریه /۱ Image
کره شمالی تعریف می‌فرمایند! حالا کافیست تا نگاهی به احزاب سیاسی این کشورهای مشروطه بیندازیم. طبق فرمایشات استاد، چپ مایه‌ی بدبختی و قاعدتاً هیچ چپی نباید در سیاست این کشورهای محبوب دل ایشان وجود داشته باشد! احزاب چپ همیشه بخش مهمی از سیاست نروژ بوده و هستند. /۲ Image
در سوئد هم احزاب چپ و راست تقریبا برابر هستند! اساسا سیاست‌هایی مانند مالیات ۳۰ تا ۵۰ درصدی در این کشورها که به دنبال عدالت اجتماعی هستند، از همین احزاب چپ و سوسیال نشات میگیرد که به رفاه اجتماعی بالا منجر شده است. /۳ Image
Read 8 tweets
کارل پوپر به ما آموخت که #دموکراسی نه به معنای حاکمیت مردم است نه حاکمیت اکثریت. حکومت مردم یا اکثریت، باطل‌نمای دموکراسی است مردم یا اکثریت هیچوقت حکومت نکرده‌اند مبنا و معیار دیگری نیاز است آنچه دموکراسی را دموکراسی میکند توانایی و حقِ عزلِ حاکمان است از سوی مردم /۱
بدون خونریزی و براندازی. آنچه #دیکتاتوری را دیکتاتوری میکند بی‌نصیب ماندن مردم از این توان و حق است مگر با #انقلاب و سرنگونی. دموکراسی این سؤال افلاطونی را که «چه‌کس باید حکومت کند» کنار میزند و به جای آن می‌پرسد«چگونه باید حکومت کرد» چنان باید حکومت کرد که شرورترین و /۲
رذل‌ترین حاکم را بتوان به زیر کشید اگر این درس مهم و اساسی پوپر را بسط دهیم میتوانیم بگوییم حکومت دموکراتیک، نهادها و قوانین و دستگاه‌هایی دارد که از این توان و حق مردمی حمایت میکنند
بر این اساس، خطاست اگر دموکراسی را به مجلس و رای و چیزهایی از این جنس تقلیل دهیم /۳
Read 5 tweets
انسان ، موجودی است Emotional ، ینی موجودی است عاطفی .
حالا هرچی میزان تمدن در جوامع بشری پایینتر باشه ، میزان تاثیر این عواطف روی انسان بیشتر و بیشتر میشه .
اصولاً تمدن و تمدن سازی با عواطف انسانی سازگاری آنچنانیی نداره و در فرایند مدرنیزاسیون جوامع ، حکومتهای مدرن
۱.
و سلطه‌گر و سازمانهای اطلاعاتی با توجه به غلبه عواطف بر انسان عقب افتاده و نیمه وحشی از این عواطف به عنوان مهمترین سلاح برای ایجاد سلطه ، پیش بردن اهداف و سناریوها و استقرار گروه‌ها و حکومتهای دست نشانده استفاده میکنند .
تاریخ بشر از ابتدا تا امروز و خصوصاً
۲.
تاریخ‌ معاصر بشر در ۳۰۰ سال گذشته مملو است از همین سوء استفاده‌های قدرتها و سازمانها از عواطف و احساسات مردمان وحشی و نیمه وحشی .
مثلاً خودکشی ، یکی از فاکتورهای اصلی جاودانه شدن یک هنرمنده ، و در این فرایند اصل هنر هنرمند خودکشی کرده کوچکترین اهمیتی نداره .
Read 19 tweets
1/25
🔆توصیه های "رابرت گرین" در مورد شرایط اکنون به مردم ایران
❣رشته توییتی که اگر برای خواندنش چند دقیقه وقت صرف کنید
میتواند کمک زیادی به تصمیم گیری شما در حرکت #انقلاب۱۴۰۱ بکند
من کلی نشستم تایپ کردم شما هم لطفا بخونید نشر بدید🙏🏽
در 2 رشته توییت✌🏽
2/25
رابرت گرین نویسنده چندین کتاب پرفروش بین المللی و تحلیلگر برجسته آمریکایی
در پاسخ به درخواست های انقلابیون #ایران در مورد چگونگی عملکرد مردم اینگونه میگوید:

در این مدل از نظام های تمامیت خواه و #دیکتاتوری شاید خیلی قدرتمند بنظر برسند
3/25
و با سرکوب های خشن مقابله کنند اما به طرز باورنکردنی ترسو هستند
فقط قدرتمند بنظر میرسند و پراز نقاط ضعف مختلفی هستند
از نقاط ضعفشون این است که آنها انحصاری پول و ثروت کشور را در دست دارند
سلاح و قدرت نظامی را در دست دارند و از دست دادن آن برایشان سخت است
Read 32 tweets
درست است که در بین تورکها هم رفتارهای فاشیستی هم وجود دارد ولی این دلیل نمیشود که این سطح از #فاشیسم را با فاشیسم فارسی یکی دانسته و آن دو را یکسان ارزیابی کرد. چون اولی ذهنی، بالقوه و محدود است ولی دومی عینی، بالفعل، گسترده و سیستماتیک.
نمود رفتاری فاشیسم فارسی با
۱/۱۶
با محوریت هویت #فارسی و #شیعی از سوی نظام جمهوری اسلامی، همه جانبه و در تمام ابعاد از قانونگذاری و اجرا تا قوای قهریه به صورت روزمره اعمال میشود. در حالیکه نمود #فاشیسم مقابل، بیشتر در حد شعارها و کامنتهای شبکه های مجازی هست. در کنار سیاستهای پنهانی و اطلاعاتی،
۲/۱۶
سیاستگذاری و گفتمان فاشیستی حاکمیت به درجات مختلف بر علیه دیگر ملیتها و مذاهب با ساختار و شفافانه اعمال میشود، در حالیکه فاشیسم مقابل از سوی اکانتهای غیر واقعی و بی مسئولیت، ویا بعضا جمعی ناشناخته سر داده میشود.
در صورت اعتراض دیگران، مشت آهنین فاشیسم وارد عمل میشود
۳/۱۶
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!