Discover and read the best of Twitter Threads about #پاکسازی_قومی

Most recents (5)

درست است که در بین تورکها هم رفتارهای فاشیستی هم وجود دارد ولی این دلیل نمیشود که این سطح از #فاشیسم را با فاشیسم فارسی یکی دانسته و آن دو را یکسان ارزیابی کرد. چون اولی ذهنی، بالقوه و محدود است ولی دومی عینی، بالفعل، گسترده و سیستماتیک.
نمود رفتاری فاشیسم فارسی با
۱/۱۶
با محوریت هویت #فارسی و #شیعی از سوی نظام جمهوری اسلامی، همه جانبه و در تمام ابعاد از قانونگذاری و اجرا تا قوای قهریه به صورت روزمره اعمال میشود. در حالیکه نمود #فاشیسم مقابل، بیشتر در حد شعارها و کامنتهای شبکه های مجازی هست. در کنار سیاستهای پنهانی و اطلاعاتی،
۲/۱۶
سیاستگذاری و گفتمان فاشیستی حاکمیت به درجات مختلف بر علیه دیگر ملیتها و مذاهب با ساختار و شفافانه اعمال میشود، در حالیکه فاشیسم مقابل از سوی اکانتهای غیر واقعی و بی مسئولیت، ویا بعضا جمعی ناشناخته سر داده میشود.
در صورت اعتراض دیگران، مشت آهنین فاشیسم وارد عمل میشود
۳/۱۶
Read 16 tweets
انتقاد جای خود،ولی جعل خبر و سیاه‌نمایی در مورد جنبش تورکها و نمودهای اجتماعی/اعتراضی آن چون #تراختور برای ساکت‌کردن فعالین مقابل #فاشیسم و #تروریسم انجام میشود.زمینه سازیست برای سرکوب بیشتر و #پاکسازی_قومی در آینده.
نگذاریم در هیاهوی روزمره، این دروغها سند تاریخی برای آینده شود.
فیلم جعلی و دستکاری شعارهای سرداده در بازی #تراختور و استقلال و واکنشهای برنامه‌ریزی شده به آن موید همین نکته است. خجالت آور اینکه اکثر رسانه‌های #فارسی زبان بدون اندکی تحقیق و ارائه هیچ سندی این خبر جعلی را منتشر کرده‌اند. وظیفه‌ی امروز من و شماست که به این رسانه‌ها اعتراض کنیم.
در بازی تراکتور و استقلال بتاریخ جمعه۱۰آبان۹۸ هیچ شعاری با آرزوی مرگ برای هیچ ملیت و قومیتی از سوی تماشاگران #تراختور سرداده نشده است.فیلم و خبر جعلی است. لطفا #خبر_جعلی را تصحیح و از مخاطبان عذرخواهی کنید.
@RadioFarda_ @RadioZamaneh @euronews_pe @iranwire @euronews_pe @IranIntl
Read 3 tweets
روزنامه #اطلاعات در مطلبی فاشیستی میگوید: اگر دولت صلاح ببیند میتواند”حق تکلم به #زبان_مادری را محدود کند”.
شاید نویسنده قصد یادآوری دوران #رضاخان را دارد که برای بچه‌هایی که در مدرسه تورکی حرف میزدند صندوق جریمه گذاشته بودند.ولی این مطلب، برای من خاطرات دوستی از بلغارستان،
۱/۱۳
از تورکهای بلغارستان را تداعی کرد که بازگویی آنچه که بر آنها رفته، میتواند عیار این جنس تفکرات ضد انسانی را مشخص کند.
پلیس شبانه به خانه‌شان در روستایی در جنوب بلغارستان میریزد و پدرش را با خود میبرند. پدر نیمه‌جان هفته ها بعد با پیگیری خانواده و پرداخت رشوه آزاد میشود.
۲/۱۳
جرم پدرش تنها این بود که پسرش خلیل (دوست من) در مدرسه #تورکی حرف زده بود. این تنها یکی از مصیبتهایی بود که در نهایت آنها را مجبور به کوچ از بلغارستان میکند. اما چرا؟!
۳/۱۳
Read 13 tweets
بمبگذاری،ترور روحانیون و شخصیتهای برجسته،غصب اموال و املاک،اشغال، کوردیزاسیون مدارس،مالیات اضافی(جزیه) از جمله اقداماتی است که شاخه سوری تروریستهای #پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ بر علیه اقلیت #آسوری /آشوری در شمال سوریه مرتکب شده است.گزارش جامع فدراسیون آسوریهای اروپا را در بخوانید.۱
#Assyrian
گزارش مینویسد؛ علیرغم قانون اساسی دمکراتیک و ادعاهای مسئولین کرد،غیر-کردها شدیدترین موارد نقض حقوق را متحمل شده‌اند.مناطق آسوری نشین شمال سوریه از سال ۲۰۱۲ به اشغال نیروهای ی‌پ‌گ/پ‌ی‌د در آمد. الحسکه و مرکز آن قامیشلی که پایتخت #روژاوا بحساب میآید سابقا دارای اکثریت آسوری بوده.۲ Image
شهر آمودا در الحسکه جمعیت قابل توجهی آسوری با بیزینس موفق داشت.الان شهر کاملا کردنشین شده و فقط یک خانواده آسوری باقی مانده.مسوولین ی‌پ‌گ‌ بارها آسوریها را تهدید کردندکه کسب وکارشان را رها کنند.در مواردی برای ارعاب در محل آسوریها بمبگذاری شده.
عکس اعتراض آسوریها علیه پ‌ی‌د-سوئد ۳ Image
Read 6 tweets
شمال سوریه را در ادبیات #پ‌ک‌ک “روژاوا” نامند، یعنی غرب (کردستان غربی).
برای اینکه بدانید شمال #سوریه که محل سکونت عربها و تورکمنها و نیز جزئا کردها بود، چگونه به #روژاوا تبدیل شد، این گزارش عفو بینالملل را در مورد پاکسازی قومی توسط پ‌ی‌د/ی‌پ‌گ را بخوانید. amnesty.org/en/latest/news…
مستند ویدیویی سازمان عفو بین الملل درباره #پاکسازی_قومی توسط شاخه سوری #پ‌ک‌ک در شمال #سوریه.
ترجمه و زیرنویس فارسی توسط گروه اویان نیوز تهیه شده.
#ترکیه
از گزارش سازمان عفو بین الملل درباره #پاکسازی_قومی توسط #پ‌ک‌ک/پ‌ی‌د در شمال #سوریه، از روستائیان شهر سولوک بسال ۲۰۱۵:
“آنها [نیروهای پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ] به ما گفتند که باید روستاها را ترک کنید، والا به امریکاییها میگوییم شما با #داعش همکاری داشتید و آنها اینجا را بمباران میکنند”
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!