Discover and read the best of Twitter Threads about #ریال

Most recents (2)

در این روزهایی که همه در «جو احساسی» #سقوط_دلار دارند غرق میشوند، اجازه بدهید چند فکت رو در این #رشته_توییت در مورد مشکوک بودن این حرکت با شما بررسی کنم تا حداقل در تاریخ ثبت شود (هر چند که بعضی ها خوششان نیاید)
⬇️
1. یکی از مهمترین دلایل روی آوردن مردم به خرید #دلار «عدم اطمینان به عملکرد اقتصادی دولت» و «پیش بینی حوادث اقتصادی در آینده» بود تا بتوانند حساب #سرمایه های خود را از حساب #اقتصاد ریالی جدا نگه دارند.
2. اما «عدم توانایی دولت در عرضه ارز» مطابق با نیاز بازار باعث شد تا قیمت هر روز بالاتر برود، در این بین جو روانی سفته بازان نیز در افزایش قیمت بی تاثیر نبود.
Read 27 tweets
رشته توئیت/#لیر و #ریال شدیدا در حال کاهش ارزش خود هستند. کاهش ارزش پول ملی لزوما چیز بدی نیست.

اما چند تفاوت:
۱.ایران تقریبا #بدهی_خارجی ندارد. اما ترکیه اینطور نیست. (نمودار) #نظام_بانکی ترکیه در خطر شدید دیفالت کردن بدهی های خارجی است. بدهی های خارجی دولت #ترکیه هم بالاست.
رشته توئیت/۲. ایران ۵ سال ارز رو سرکوب کرد اما در این مدت #لیر مدام کاهش ارزش داشته و آزاد بوده. ماشه کاهش ارزش هر دو ارز رو #ترامپ کشید اما بدلیل مدیریت غلط ارزی در ایران، پتانسیل جدی برای #سقوط_ریال وجود داشت اما در #ترکیه اینطور نبود.
ترکیه مشکل ارزیش جدی تر از ایران است
رشته توئیت/ ۳.نسبت #بدهی_خارجی به تولید ناخالص داخلی #ترکیه بیش از ۵۳ است! این رقم در مورد #ایران کمتر از ۱ درصد است.
با افزایش شدید ارز خارجی این بدهی ها هم به همان شدت افزایش می یابند.

ترکیه کار بسیار سختی دارد.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!