Discover and read the best of Twitter Threads about #مذهبی

Most recents (5)

◽️جمهوری انگلیسی◽️
1/15 رشتو
♦️شاه چارلز اول، پادشاهی که قرار #نبود شاه بشود و او را "بچه چارلز" مینامیدند.
⬅️اما با مرگ برادرش وارث تاج و تخت شد.
⬅️مثل پدرش بسیار مذهبی
⬅️پادشاهی سمتی الهی از خداوند میدانست
✅️آنهم در دوران ظهور کالوین
✅️موج پروتستانیزم اروپا
@SamanthaIrani ImageImageImageImage
⬅️وضع قوانین سختگیرانه اقتصادی شاه ✔️تامین مخارج نبرد اسپانیا و فرانسه
⏮️از کشورهای مشترک المنافع #ایرلند و #اسکاتلند
✅️کم کم نارضایتی ها را علیهش گسترش داد
⬅️مداخلات سیاسی
⬅️اعتقاد به حق الهی شاه در حکومت
✅️حلقه وفادارانش را کوچکتر کرد.
@SamanthaIrani
2/15
#مهسا_امینی ImageImage
⏮️اعتقاد شاه به #مذهب و #کاتولیک بودنش در #تصمیماتش پیدا بود.
✅️پسا ازدواج با هنریتا ماریا شاهدخت #کاتولیک فرانسوی
✅️گماردن ویلیام لود بعنوان اسقف اعظم #کانتربری و #مشاور خودش
⭕️پیشنهاد ویلیام لود مبنی بر اصلاحات مذهبی مقدمه #جنگ_داخلی انگلستان شد⭕️
@SamanthaIrani
3/15 ImageImageImage
Read 15 tweets
افسانه ملیت‌ها در ایران
دکتر حمید احمدی

در سالهای گذشته تحلیلهای آقای کامران متین، استاد روابط بین الملل ساکن انگلستان را در تلویزیونهای فارسی‌زبان خارج میدیدم. ازانجا که ایشان هم‌رشته خودم بود، دیدگاهها و تحلیلهایشان از مسایل منطق یا بین‌الملل و داخلی برایم قابل احترام مینمود/۱
۲/
با این همه در چند هفته اخیر متوجه نقد برخی از گروهها و افراد ایراندوست و میهن‌پرست در داخل و خارج کشور از گفته‌های آقای متین شدم و برایم تعجب برانگیز بود. کنجکاو شدم که مگر ایشان چه گفته است که با این نقدها روبرو گشته است؟ /۲
چندروز پیش بطور اتفاقی متوجه گفتگوی ایشان و آقای دامون گلریز با شبکه تلویزیونی فارسی بی‌بی‌سی درباره موضوع ملیت و هویت در ایران شدم و براساس همان کنجکاوی، به همه آن بر نامه گوش دادم. باور نمیکردم یک استاد روابط بین‌الملل چنین سخنانی در رابطه با #ملیت در #ایران بگوید/۳
@bbcpersian
Read 31 tweets
پوست اندازی چگونه است!؟ چطور سیستم بعد از فروپاشی خود را بازتولید میکند!؟ #رشتو
فروپاشی سیاسی مرحله بعد از فروپاشی اقتصادی و یک مرحله قبل از #براندازی است. آگاهی به تفکیک بین این سه مرحله مهم است چون عمدتا عوام به اشتباه این سه مرحله را یکی میدانند. درصورتیکه در مرحله فروپاشی
نظام میتواند خودرا بازیابی کند! در این رشتو از روسیه مثال میزنم که دوبار در ۱۹۱۷ و ۱۹۹۱ فروپاشی شده و هربار از درون دوباره خودرا زائیده است!
پوست اندازی دقیقا کی اتفاق می افتد:
پاسخ: بعد از شکست ایدئولوژیک، اقتصادی و نظامی (جنگ یا مسابقه) منجر به #شکافت_بین_مردم_و_حکومت!
بازیابی رژیم فروپاشی شده شامل چه مراحلی است:
۱- کوبیدن جبهه مردم! رژیم درحال انحلال فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم را چنان افزایش میدهد که مردم از مرگ به تب راضی شوند.
۲- وابسته کردن مردم به سیستم قبلی: رژیم کمونیستی مردم رو بطور کلی وابسته به فساد قبلی میکند. مثلا از طریق #کوپن
Read 19 tweets
#کهنمو یکی از روستاهای استان #آذربایجان_شرقی می باشد که در مسیر راه #اسکو به روستای #توریستی #کندوان قرار دارد.
جمعیت این روستا بیش از ۲۳۰۰ نفر می‌باشد. به دلیل قرارگرفتن در دامنه #سهند از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار و در تابستان پذیرای گردشگران بسیاری است.
همچنین با داشتن زیارتگاه و قدمگاه از لحاظ #مذهبی مشهور است.
#گردو، #زردآلو، #سیب و #بادام عمده محصولات باغات کهنمو است.
کهنمو از قدیمی‌ترین #دهکده‌ های شهرستان اسکو در استان #آذربایجانشرقی به حساب می‌آید.
حمام بسیار قدیمی، عمارت ناصری ( محل تولد #ناصرالدین شاه #قاجار )، سنگ‌های صخره‌ای، شاه‌کران، عمارت مسجد جامع، قبرستان بسیار قدیمی و … از قدمت بسیار کهن این #روستا حکایت می‌کند.
Read 3 tweets
#رشتو

۱-تحریم #جامعه_المصطفی از سوی دولت ترامپ یکی از بهترین #تحریم هاست که اصولن باید سالهاپیش انجام میشد.

این نهادبازوی #ائدولوگ رژیم است که درپوشش نهادهای مذهبی و تبلیغات مذهبی میلیاردها دلار پول جابجایی می کند،نهادی فوق العاده امن برای #پولشویی!
۲_گستره فعالیتهای این نهاددرظاهر #مذهبی بسیاروسیع است از #چین گرفته تا #آمریکا ،از #واتیکان گرفته تا #نجف!

بودجه هنگفتی برای #عضو گیری در این سازمان درسراسر جهان خرج می شود،هدف اصلی سازمان گسترش #مکتب_شیعی ست که البته افکار #تروریستی از این طریق انتقال می یابد.
۳_تقریبن در تمام کشورهای حوزه نفوذ وپایتختهای آن کشورها این نهاد نمایندگی فعال دارد.
کارخانه ای عظیم برای تولید #خرافات شیعه و کاربرد عملی آن در جوامع!
تمامی مفاهیم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی نظام دراین مکان تئوریزه می شودازجمله #مهدویت و نحوه پیاده کردن اصول آن در یک اجتماع مهدوی.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!