Discover and read the best of Twitter Threads about #کلاب_هاوس

Most recents (4)

پوست اندازی چگونه است!؟ چطور سیستم بعد از فروپاشی خود را بازتولید میکند!؟ #رشتو
فروپاشی سیاسی مرحله بعد از فروپاشی اقتصادی و یک مرحله قبل از #براندازی است. آگاهی به تفکیک بین این سه مرحله مهم است چون عمدتا عوام به اشتباه این سه مرحله را یکی میدانند. درصورتیکه در مرحله فروپاشی
نظام میتواند خودرا بازیابی کند! در این رشتو از روسیه مثال میزنم که دوبار در ۱۹۱۷ و ۱۹۹۱ فروپاشی شده و هربار از درون دوباره خودرا زائیده است!
پوست اندازی دقیقا کی اتفاق می افتد:
پاسخ: بعد از شکست ایدئولوژیک، اقتصادی و نظامی (جنگ یا مسابقه) منجر به #شکافت_بین_مردم_و_حکومت!
بازیابی رژیم فروپاشی شده شامل چه مراحلی است:
۱- کوبیدن جبهه مردم! رژیم درحال انحلال فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم را چنان افزایش میدهد که مردم از مرگ به تب راضی شوند.
۲- وابسته کردن مردم به سیستم قبلی: رژیم کمونیستی مردم رو بطور کلی وابسته به فساد قبلی میکند. مثلا از طریق #کوپن
Read 19 tweets
۱/۲
درود ماه‌ایزد به «سرباز سابق ولایت»، «سلول پنهان سابق»، «کلاه بردار امنیتی»، «شاه مهره شبکه دوآستری‌ها» و دوستان اطراف او همچون: خانم دکتر #میترا_بابک، ژان‌والژان کلاب‌هاوس #منصور_سلیمانی، دشمن قسم خورده پادشاهی‌خواهان و همکار تجزیه طلبان، #امیر_ابراهیمی و کلیه حمایت کنندگان:
۲/۲
#ابراهیم_عزتی، یا #توحید_عزتی یا همان «دکتر» #سهیل_شب‌انگیز و دوستان دوآستری او باید متوجه باشد، «پرده‌ها در حال افتادن است، و بعلت تغییر قوانین بازی، عده‌ بسیاری از شما و دوستان شما در آینده‌ای نزدیک، خواهند سوخت! چرا که:

چنگ دل آهنگ دلکش میزند، ناله #عشق است و 🔥 میزند!
Read 6 tweets
۱/
توله امنیتی براندازنما مقیم لس آنجلس به همراه #علی_جوانمردی و دیگر عوامل وزارت اطلاعات، در اتاق‌های پرایوت #کلاب_هاوس مشغول خط دادن برای حمله همه جانبه به @KavehMoussavi هستند.

- عملی که در این ثانیه t=0، به نفع علی خامنه‌ای و احشام اطراف اوست و تضعیف #ما،

— علت این مهم؟!
۲/
جوانمردی باید در مورد اردوگاه نظامی خود در #اربیل عراق و آموزش شبه نظامیان با تامین مالی و جنسی توضیح بدهد تا متوجه بشویم این سیستم تجزیه طلبی از کجا تامین مالی میشود.

@Javanmardi75 این تغییر فاز شما و دوستان آنهم بطور ناگهانی مسلما دارای علل مهمی هست که به زودی مشخص میشود.
۳/
شما و دوستان شما مدتهاست این اطلاعات را داشته‌اند و اینکه اکنون و پس از تغییر فاز ناگهانی و پنهان اروپا نسبت به جمهوری اسلامی اینچنین همه گیس و گیس کشی میکنند، دارای پیامی مهم و جالب برای #ما است.

- پرونده #حمید_نوری خراب بشود، خرابتان میکنیم، هم شما و هم خود جناب موسوی را،
Read 4 tweets
برای ثبت در تاریخ!

وقتی نوشتم "از ریاست جمهوری ابراهیم #رئیسی نباید وحشت‌زده شد" برخی از مخاطبان با انتقاد از این موضع‌گیری، آن را نوعی "سندروم استکهلم" تلقی کردند و برخی دیگر یادآور شدند که در سال 84 نیز در مورد پیروزی محمود #احمدی_نژاد، همین را گفته بودم اما بعد دیدیم چه شد!
این داستان طبعاً بحث بسیار مفصلی می‌طلبد و امیدوارم به زودی از طریق #کلاب_هاوس امکان بازشکافی آن را پیدا کنم.در اینجا اما به اجمال لازم است یادآوری کنم که وقتی می‌گویم از ریاست جمهوری سید ابراهیم #رئیسی نباید وحشت کرد، عمدتاً منظورم هشدار نسبت به غلبۀ افسردگی و نومیدی محض
به افرادی است که گمان می‌کنند اگر کاندیدای مورد نظر آنها در قدرت نباشد، دیگر روزنه‌ای برای حیات باقی نمی‌ماند!به هر حال، چه بخواهیم چه نخواهیم، آرایش #انتخابات به گونه‌ای است که آقای رئیسی به احتمال قریب به یقین رئیس جمهور خواهد شد.
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!