Discover and read the best of Twitter Threads about #भूतान

Most recents (1)

#भारत_भाग्य_विधाता
#Thread
2014 पूर्वी उठसुठ #US #Russia ह्यांच्याकडे धाव घेत होतो. पण आज चित्र बदलल आहे. UK, US, रशिया ह्यांचे #NSA हे श्री अजित #डोवाल ह्याना भेटायला भारतात येतात का? तर #अफगाणिस्तान! तोच अफगाणिस्तान ज्यावर रशिया,US (#महासत्ता😜) ह्यांनी अयशस्वी राज्य केलं! १/७
मोदी सरकारचे अपयश आहे काही गोष्टीत मान्य करायलाच हव पण हे सुद्धा बघायला हवं की जे गेल्या ७० वर्षात झालं नाही ते आता घडतंय. अतिदुर्गम भागात रेल्वे, राम मंदिर निकाल, ३७० कलम, तीन तलाक ह्या गोष्टी घडल्या. २/७
नुसतं गल्लीत माझा नगरसेवक, सरपंच - कार्यसम्राट, दादा, ताई हे करून आपला फायदा फक्त क्षणिक आहे. कारण राष्ट्र जर सुरक्षित हातात नसेल तर काय होऊ शकत हे आपण अफगाणिस्तान मध्ये बघतोच आहोत. विरोधक कितीही बोलले तरी मोदींना 🔔 फरक पडत नाही. ३/७
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!