Discover and read the best of Twitter Threads about #சத்ரபதி_சிவாஜி

Most recents (4)

#ராம_நாம_மகிமை
#சத்ரபதி_சிவாஜி மகாராஷ்டிரத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த காலம் அது. ஒரு நாள் நதியில் இறங்கி சிவாஜி கை, கால்களை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது ஆற்று நீரில் பல ஓலைச் சுவடிகள் மிதந்து வந்ததைப் பார்த்தார். ஓர் ஓலைச்சுவடியை எடுத்துப் பார்த்த போது, அதில் மஹாராஷ்டிர மொழியில் Image
எழுதப் பட்டிருந்த அற்புதமான கவிதைகள் இருந்தன. மனம் வியந்த சிவாஜி, ஓலைச் சுவடிகளை எல்லாம் எடுத்துக் கொண்டு ஆற்று நீர் வந்த திசையை நோக்கிக் குதிரையைச் செலுத்தினார். அங்கே ஓரிடத்தில் மர நிழலில் ஒரு பாறையின் மீது இருந்தபடி ஒப்பற்ற ஒரு தவ சீலர் இனிய குரலில் இராம நாமத்தைப் பாடிக்கொண்டு
இருந்தார். அவரைச் சுற்றி காட்டில் இருந்த கொடிய விலங்குகள் எல்லாம் அமர்ந்திருந்தன. அந்தக் கொடிய விலங்குகளிடம் பயப்பட வேண்டிய பசுகளும், மான்களும் அவற்றின் அருகிலேயே எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் எல்லாம் ஒரே கூட்டமாக அமர்ந்து கொண்டும் ஒன்றிரண்டு சுற்றியபடியும் இருந்தன. மஹாஞானியின்
Read 20 tweets
*நேரம் கிடைக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு 
#சத்ரபதி_சிவாஜியைப் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்*
காபூலில் இருந்து காந்தஹார் வரை என தைமூர் குடும்பம் மொகலாயர்களின் ஆட்சியை நிறுவியது ஈராக், ஈரான், துருக்கி போன்நாடுகளை என் படைகள் வென்று வந்துள்ளன.
ஆனால், இந்தியாவில் தான்  சிவாஜி எனக்கு பெரும் தடையாக இருந்து விட்டார். என் சக்தி முழுதையும் செலவிட்டும், அவரை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை.
Read 16 tweets
#பிறந்தநாள்_நல்வாழ்த்துக்களும்_நமஸ்காரங்களும்_மஹாராஜா

இன்று ஃபிப்ரவரி 19ம் நாள். ரெண்டு பேர் பிறந்தநாள்

ஒன்று #சத்ரபதி_சிவாஜி மஹாராஜா.

இன்னொருவர் என் மூதாதைய உறவினர் #தமிழ்_தாத்தா #உ_வே_சாமிநாதையர். அவரைப் பற்றி தனியாக எழுதுகிறேன்.
சிவாஜி பான்ஸ்லே என்றால் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் சிவாஜி மஹாராஜா என்றால் குழந்தைக்கு கூட தெரியும்.

பாரத தேசம் பெற்ற ஒரு மராத்திய வீர புருஷன். சிவாஜி ஹிந்து வெறியன் அல்ல. அவருடைய ஒன்றரை லக்ஷம் வீரர்கள் படையில் பாதிக்கு மேல் முஸ்லிம்கள்!.
சிவநேரி என்ற கோட்டையில் பிறந்ததாலும், குலதெய்வம் சிவை என்பதாலும் அவருக்கு சிவாஜி என்று அம்மா ஜீஜாபாய் வைத்த பெயர்.

சிவபெருமான் பெயர் என்று நினைக்கவேண்டாம். அப்படி நினைத்தாலும் ஒன்று தான். துஷ்டர்களை ஸம்ஹாரம் செய்தவர் தானே சிவாஜி.
Read 14 tweets
#சத்ரபதி_சிவாஜி 🙏🇮🇳

*நேரம் கிடைக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு சத்ரபதி சிவாஜியைப் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்*

காபூலில் இருந்து காந்தஹார் வரை என தைமூர் குடும்பம் மொகலாயர்களின் ஆட்சியை நிறுவியது ஈராக், ஈரான், துருக்கி போன்நாடுகளை என் படைகள் வென்று வந்துள்ளன.
ஆனால், இந்தியாவில் தான்  சிவாஜி எனக்கு பெரும் தடையாக இருந்து விட்டார். என் சக்தி முழுதையும் செலவிட்டும், அவரை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை.
அல்லாவே! எனக்கு, பயமில்லாத, துணிச்சலான ஓர் எதிரியைக் கொடுத்து விட்டாய் இவ்வுலகின் அஞ்சா நெஞ்சன் உன்னிடம் வருகிறான். அவனுக்கு உன் சொர்க்கத்தின் வாசலைத் திறந்து வைத்திரு என்று சிவாஜியின் மறைவை ஒட்டி நடந்த நமாஸ், பிரார்த்தனையில்  அவுரங்கஸுப் படித்துள்ளார் அன்று,
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!