Discover and read the best of Twitter Threads about #BuiltBackBetter

Most recents (2)

Le 3e volet du 6e rapport d’évaluation du GIEC est sorti il y a près d’un mois. Il est dense, clair sur l'urgence, mais aussi porteur d’espoirs. À l’heure où l’on parle de planification écologique et territoire, et parce qu’on n’a pas assez parlé de ce rapport
Petit 🧵👇 Image
📢 Comment limiter le réchauffement climatique, alors qu’on n’est pas sur la bonne trajectoire, pour nous assurer un futur viable, sans compromettre le développement humain et le bien-être ? 🤔 1/46 Image
Les émissions mondiales nettes de GES dues à l'activité humaine ont été plus élevées au cours de la décennie (2010-2019) qu'à n'importe quel moment de l'histoire humaine. Elles ont continué à ↗️ en valeur absolue, certes à un rythme plus lent. 2/ Image
Read 47 tweets
Ik leg het graag nog eens uit - Draadje

Ik hoor, lees en zie om mij heen mensen veelvuldig termen bezigen als '#TheGreatReset' en '#BuiltBackBetter' als vermeende verklaring voor een wereld die grotendeels nu al meer dan een jaar in #lockdown verkeerd en de wereldbevolking 1/20
die al even lang met volkomen onzinnige aantoonbaar niet effectieve doch zeer vernietigende #coronamaatregelen gegijzeld wordt. Ik heb daar al verschillende keren tegen geageerd omdat het volkomen haaks staat op het principe van 'Ockhams scheermes'. Dat wil zeggen dat de 2/20
meest voor de hand liggende verklaring doorgaans de juiste is. Je hebt ook geen onmogelijke en extreem omvangrijke samenzweringen en onuitvoerbare agenda's nodig om de huidige idiotie te verklaren. Ik heb het ontstaan van deze situatie al meermaals toegelicht. Hier nogmaals: 3/20
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!