Coco Riga Profile picture
29 Mar, 22 tweets, 6 min read
Ik leg het graag nog eens uit - Draadje

Ik hoor, lees en zie om mij heen mensen veelvuldig termen bezigen als '#TheGreatReset' en '#BuiltBackBetter' als vermeende verklaring voor een wereld die grotendeels nu al meer dan een jaar in #lockdown verkeerd en de wereldbevolking 1/20
die al even lang met volkomen onzinnige aantoonbaar niet effectieve doch zeer vernietigende #coronamaatregelen gegijzeld wordt. Ik heb daar al verschillende keren tegen geageerd omdat het volkomen haaks staat op het principe van 'Ockhams scheermes'. Dat wil zeggen dat de 2/20
meest voor de hand liggende verklaring doorgaans de juiste is. Je hebt ook geen onmogelijke en extreem omvangrijke samenzweringen en onuitvoerbare agenda's nodig om de huidige idiotie te verklaren. Ik heb het ontstaan van deze situatie al meermaals toegelicht. Hier nogmaals: 3/20
Beging vorig jaar zijn de boven ons gestelde en hun medische adviesorganen in een enorme angststuip geschoten toen er zich een virus aan leek te dienen die in potentie een groot deel van de wereldbevolking al dan niet dodelijk zou kunnen treffen. Uit China kwamen, naar al 4/20
snel bleek valse, zeer verontrustende beelden van mensen die spontaan op straat dood vielen. Die beelden bestaan wel maar het betreft een ander fenomeen. In Japan noemt men het 'karoshi' en in China noemt men het 'guulaosi' ofwel 'dood door overwerk'. Vele tienduizenden 5/20
arbeiders in extreme prestatie en eer gedreven landen, zoals Japan en China, overlijden jaarlijks door zeer ernstige uitputting in een poging meer geld te verdienen en hoger op te komen in het bedrijfsleven en de maatschappij. In China schijnt het al om ca. 600.000 doden per 6/20
jaar te gaan. Kortom, de beelden van doodvallende mensen in China bestaan, maar deze hebben volstrekt niets met het #coronavirus of #COVID19 te maken. De wereld is dus zogezegd in een propaganda val getrapt met een enorme redeloze paniek tot gevolg. De grootste schuldige in 6/20
deze is met name de media. Ook in de Nederlandse media verschenen al in november vorig jaar artikelen met titels als 'zeldzame longpest in China' (zie voorbeeld). De extreem alarmistische toon is daarna nooit meer uit de wereldmedia verdwenen. Tot op de dag van vandaag kopt 7/20
men in chocoladeletters over 'stijgende besmettingen', vermeende 'dodentallen' en 'overstromende IC's en ziekenhuizen'. De overtuiging in met name de westerse wereld was dan ook al snel dat zich een waar '#KillerVirus' had aangediend en wij ons daar met alle middelen en 8/20
maatregelen tegen moesten beschermen. Al snel zagen wij dom kopieergedrag bij onze wereldleiders. China, een dictatuur, gooide hele steden volledig op slot en laste zelfs deuren dicht bij mensen die vermeend 'besmet' waren met het virus en stelde draconische maatregelen op. 9/20
Toen ook nog eens, grotendeels valse, gruwelijke beelden uit het Italiaanse Bergamo opdoken in de media was ons lot in feiten al bezegeld in de hoofden van onze leiders. Dat er in juist die regio in Italië sprake was van een enorme zeer sterk verouderde bevolking die ook 10/20
door iedere stevige reguliere griep zouden zijn gestorven overwoog men niet eens. Toen ook onze zuidelijke regio's getroffen werden en er meer dan gemiddeld veel mensen getroffen werden door 'het nieuwe SARS #coronavirus' raakte de boven ons gestelde finaal in paniek. 11/20
Vanaf dat moment zijn onze leiders een weg ingeslagen die ons regelrecht het moeras in zou leiden van maatregelen die vele malen vernietigender zijn dan het 'killervirus', dat in praktijk een hele stevige vorm van griep zou blijken te zijn. Feit wil echter dat men deze 12/20
koers niet heeft gewijzigd toen bleek dat wij niet te maken hadden met een 'killervirus' maar met een stevige griep die het vorige milde griepseizoen 'goed maakten' door alsnog het dorre hout van de jongere en gezondere twijgen te scheiden. Men is juist voortgegaan op de 13/20
heilloze weg het zuigende moeras in. En daar bevinden wij ons nochtans. Vastgezogen tot aan de knieën. Niet alleen zijn onze leiders hun kompas verloren maar men is zich er terdege van bewust dat men dusdanig veel schade heeft aangericht met het blijven voort ploeteren op 14/20
deze weg dat er van ten halve keren geen sprake meer kan zijn. Dat zou hun electorale dood betekenen. Voor zover men al niet letterlijk gelyncht wordt als de bevolking ontwaakt en men doorkrijgt dat men al die tijd belazerd is met gemanipuleerde cijfers en statistieken en 15/20
alle offers heeft gebracht voor een relatief ordinaire vorm van griep. Dus kiezen onze leiders ervoor om ten hele te dwalen in plaats van ten halve te keren. En in hun kielzog de 'experts' die hen assisteerde met het dieper het moeras in navigeren. Zij hebben niets meer te 16/20
winnen maar alles te verliezen als ze toe zouden geven dat men het volkomen fout gezien en ingeschat heeft. Hetzelfde gaat op voor onze mede-burgers die zich volkomen ingegraven hebben in het 'killervirus' narratief. Toegeven dat men zich heeft laten misleiden is teveel 17/20
gevraagd. Dus ook zij blijven maar voort ploeteren en slaan als 'true believers' hard om zich heen naar iedereen die hen uit de zelfverkozen nachtmerrie en massa psychose willen doen ontwaken. Helaas hebben we echter ook nog de andere kant van de medaille. Mensen die in 18/20
principe aan de 'goede kant' staan maar die zichzelf troosten met het idee dat het allemaal één grote samenzwering zou zijn om ons als bevolking te knechten. Kennelijk is dat makkelijker te behappen dan zich te moeten realiseren dat wij geregeerd worden door totale idioten 19/20
wiens voornaamste doel hun eigenbelang is. Feit is echter dat het niet veel ingewikkelder is dan ik beschreef en je geen complexe samenzweringstheorieën nodig hebt om het totale falen en de oneindige incompetentie, gecombineerd met narcisme, van onze leiders te verklaren. 20/20
Correctie op deze tweet:

Waar ik 'november vorig jaar' schreef moet 'november 2019' staan. Maanden voordat de door met name de media aangezwengelde totale #coronahysterie en massapsychose aan aanvang nam.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

27 Mar
Voor de verandering en ter ontspanning. Een muziek draadje. Dus pak een biertje of iets anders lekkers (nee nee, mevrouw Riga is al gereserveerd! Boefjes!) en geniet of erger je mee met onze muziekkeuze voor de avond. De nummers verschijnen hieronder. En we beginnen met?
Queen - Don't Stop Me Now

David Bowie - Heroes

Read 36 tweets
27 Mar
Even een followup:

Ik ben inmiddels bij mijn vorige reumatoloog, die zich na het faillissement van de MC-ziekenhuisgroep vrij gevestigd heeft, op spreekuur geweest en hij heeft voor mij geregeld dat ik gewoon weer mijn Humira (Adalimumab) injecties thuis bezorgd krijg.

1/4
Hij bleek de reumatologe van het @stjansdal nog te kennen uit de tijd dat hij met haar samenwerkten in een ziekenhuis in Amersfoort. Zij was zelfs één van de redenen dat hij niet mee overgenomen wilde worden als voormalig reumatoloog van de MC-groep door het Sint Jansdal.

2/4
Kortom, alles komt weer op z'n pootjes terecht en het Sint Jansdal is weer een klant kwijt!

Blijft natuurlijk het feit dat men bij het Sint Jansdal uitermate onprofessioneel en onethisch te werk gaat door klanten te chanteren met het onthouden van noodzakelijke medicatie.

3/4
Read 4 tweets
22 Mar
Een draadje over de #coronamaatregelen

Beste medemensen,

Wij bevinden ons nu in ca. week 54 van de '2 weken om de curve af te vlakken, dus is het de hoogste tijd om eens nuchter onder de loep te nemen hoe succesvol de maatregelen zijn om de verspreiding te voorkomen.

1/20
We kunnen er kort over zijn. Nergens in de wereld, ongeacht de strengheid en striktheid van de maatregelen, is vast komen te staan dat de #coronamaatregelen een significante impact hebben gehad of nog gaan hebben op de verspreiding ook al voer je deze tot het uiterste door.

2/20
Noch '#SocialDistancing', ongeacht hoeveel meters en centimeters je aanhoud, noch #mondkapjesplicht, noch '#blijfthuis' adviezen, noch het #thuiswerken, noch het staken van de reguliere zorg of welke maatregel dan ook heeft een bewezen impact gehad op de coronaverspreiding.

3/20
Read 20 tweets
3 Mar
Normaal doe ik niet aan 'nakaarten' als ik zo iemand als deze Verzilverde Sufferd blok. Maar laat me even duidelijk zijn voor degene die 'met hem zijn'. Nee, ik geloof niet in een globale georkestreerde 'plandemic' ten dienste van een 'great reset' olv Klaus WEF Opperschwaap. 1/9
Ben ik dan onbenullig of een nuttige idioot? Nee integendeel. Ik ben geen samenzweringsfanaticus en hou mijn ogen open voor veel voor de hand liggendere redenen waarom we zoveel, jawel... kwaadaardige idiotie meemaken vanuit 'de boven ons gestelde'. Ongekende incompetentie is 2/9
de voornaamste drijfveer van onze 'leiders'. Men weet dat men een totaal verkeerde afslag het sompige zuigende corona-moeras in heeft genomen en zo honderden miljoenen mensen onherstelbare schade heeft berokkend en wij daar nog jaren ernstige ellende van zullen ondervinden. 3/9
Read 9 tweets
2 Mar
Helaas is bij @BorgerPieter ook hier kortzichtigheid troef.

Want wat is het nou Pieter, de kip of het ei? Weet je wat overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, enz. in het gemeen hebben? Het zijn doorgaans comorbiditeiten die zich ontwikkelen bij mensen met al forse aandoeningen.
Bij welke mensen zien we vaker een ernstiger verloop of gaan zelfs dood aan #COVID19? Mensen met forse aandoeningen en mede daardoor de door jou genoemde comorbiditeiten. De door jou genoemde aandoeningen zijn zelden tot nooit een opzichzelfstaand iets. Oh, en hart- en vaatziekte
Is een ernstige ziekte op zich. Het is één van de ziekten die het fysieke (maar ook emotionele) systeem ernstig kan ontregelen waardoor er bijkomende symptomen en aandoeningen kunnen ontstaan. Wat jij, en helaas vele anderen, doen is comorbiditeiten bij ziekten verheffen tot dé
Read 9 tweets
28 Feb
Onlangs gaf ik nog aan dat ik een jaar of tien geleden regelmatig op mijn foodblog sprak over voedsel- en gezondheidsfascisme, over hoe gevaarlijk dit is en hoe dit kon ontsporen in een volwaardige vorm van fascisme. Zie: Ook ik had toen niet kunnen 1/15
voorzien dat dit zich in deze vorm zou manifesteren. Daar waar we jarenlang mensen hebben zien strijden tegen 'fatshaming' is dit nu precies de tool waarmee de staat en haar medische vazallen ons nog verder proberen te verdelen. De zogenaamde '#coronacrisis' wordt op talloze 2/15
vlakken uitgebuit om de weerbarstige mens keurig binnen de kaders van de allesbepalende staat te persen. Het milieu, klimaat, dierenwelzijn en volksgezondheid zijn allemaal voorwendselen geworden om onze geesten klaar te kneden voor een nieuwe staatsideologie. Een ideologie 3/15
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!