Discover and read the best of Twitter Threads about #toeslagenschandaal

Most recents (24)

Let op ivm verjaring: in het #toeslagenschandaal is dit een eerste en niet onbelangrijke uitspraak. De rechtbank stelt dat "als gevolg van de rechtspraak van de hoogste bestuursrechter, er tot 23 oktober 2019 geen evenredigheidstoets van die besluiten plaatsvond.
Er is geen sprake van verjaring nu de ouders pas op zijn vroegst vanaf 23 oktober 2019 hadden kunnen weten dat in deze besluitvorming ten onrechte geen rekening is gehouden met het evenredigheidsbeginsel." aldus de rechtbank. Dat zou betekenen dat deze en andere zaken
per 23 oktober 2024 verjaard kunnen zijn. Gedupeerden doen er goed aan, ongeacht de procedures die zij hebben lopen bij een andere instantie dan de rechter CWS, BAC of VSO-pilot om ruim voor die tijd voor de zekerheid aangetekend een stuitingsbrief te versturen aan de Staat
Read 5 tweets
De Nihilistische behandeling van #MECVS en #LongCovid in de Nederlandse gezondheidszorg.

Een groot deel van de #LongCovid patiënten voldoen aan de diagnostische criteria voor #MEcvs en zijn IMHO #MEcvs patiënten.
#MEcvs een ernstige multisysteem ziekte die in NL wordt mishandeld omdat er gewoonweg geen kennis over de ziekte wordt gedeelt/ onderwezen in opleidingen binnen onze zorg. Daarbij komt dat bij gebrek aan 1 "makkelijk verkrijgbare" biomarker MEcvs vaak simpelweg wordt ontkent.
Ook het bestaan van #LongCovid patiënten wordt in NL nog steeds nauwelijks serieus genomen. Patiënten worden niet eens geteld of geregistreerd. We worden realistisch gezien ontkend. We kunnen nergens terecht voor zorg omdat daar geen geld 💰 voor is. nporadio1.nl/fragmenten/nos…
Read 12 tweets
De zitting is begonnen.
De Staat is met 2 advocaten en 2 ambtenaren.

Achter de eisers/gedupeerden zitten 10 mensen ter steun.

Voorzitter vraagt aan gedupeerde: “Voordat ik begin: hoe gaat het met u?”

#toeslagenschandaal
Advocaat gedupeerden begint dat de Staat het onwenselijk vindt dat er een civielrechtelijke procedure wordt gevoerd en de Staat verwijst naar CWS-traject.
Gedupeerden hebben opvangskosten zelf betaald en aangetoond ook van opvang gebruik gemaakt.

Het gaat om de toeslagen jaren:

2008-2015
Read 67 tweets
#toeslagenschandaal
#jeugdzorgschandaal

Wie weet waar Hylke is ? Deze foto maakte ik tijdens het laatste ' bezoekmoment dat wij mochten hebben, september 2021 !!

/1
In oktober 2021 werd ik door een journalist van dagblad @Trouw benaderd met de vraag om ons verhaal te doen.

trouw.nl/tag/jeroen-okh…

/2
Daarop werd door gezinsvoogd Kees van der Meulen die mij in 2016 in het gebouw van het regiecentrum te Leeuwarden verwurgde, als straf voor het spreken met @Trouw alle contact met Hylke verbroken en ontving in dreigbrieven.

( aangifte verwurging door van der Meulen)

/3
Read 9 tweets
#toeslagenschandaal
#jeugdzorgschandaal

En het duurt maar en het duurt maar.

Vandaag is de dag
hij komt maar één keer
morgen dan is het
vandaag al niet meer

Wie weet waar Hylke is ? We hebben sinds oktober 2021 géén enkel contact !! Als straf !!

linda.nl/nieuws/jeugdzo…
Het enige levensteken dat ik, zijn vader, sindsdien kreeg is een schoolfoto en een kaart op mijn verjaardag waarin Hylke zich afvraagt hoe het met mij gaat en of ik nog wel van hem houd.

Gezocht Hylke. Omgeving Drachten waar Hylke naar middelbaar onderwijs gaat.
Weet je waar Hylke is of ken je iemand die mij kan helpen hem te vinden en contact met hem te hebben neem alsjeblieft contact met mij op. De onzekerheid maakt ons kapot!

Vandaag is de dag
hij komt maar één keer
morgen dan is het
vandaag al niet meer

Help ons, alsjeblieft 💔🙏🏻
Read 5 tweets
#toeslagenschandaal #jeugdzorgschandaal

Dit is Hylke.
Hylke is na een hulpvraag rondom #toeslagen van zijn ouders in 2007 tot 2x toe uithuisgeplaatst. Net als zijn broertje J.

/1
Omdat Hylke,s vader in oktober 2021 door dagblad @trouw uitgenodigd werd iets te vertellen, hetgeen linea.nl ook oppikte én publiceerde, ( linda.nl/nieuws/jeugdzo… ) over het #toeslagenschandaal en de #uithuisplaatsingen

/2
hebben Hylke en zijn vader sindsdien geen enkel contact op één met verontrustende vragen uit het niets verstuurde verjaarsdagwens na.

Mag dat @OTUithuisplaats Godverdomme heel snel afgelopen zijn ? Het martelen door #jeugdzorg omdat notabene de pers jou als ouder benaderde?

/3
Read 7 tweets
#Jeugdzorg #toeslagenschandaal

Jongeren @HetVergetenKind vertellen hoe de @RvdK_minjenv er alles aan deed om ze bij hun ouders, slachtoffers van het kinderopvangtoeslagenschandaal, en tevens hun laatste veiligheid uit huis geplaatst te krijgen.

op1npo.nl/2022/10/19/lut…

/1
Sinds de zorg voor jeugd van het rijk naar de gemeenten overgeheveld werd, waar géén of amper kennis en expertise aanwezig is en was, schoten de door bij jeugdzorg vertrokken personeelsleden opgerichte zorgbedrijfjes zo snel als konijnen zich voortplanten uit de grond.

/2
Ook nam ' plotseling ' het aantal kinderen met een zorgbehoefte, een jeugdzorg behoefte, ' plotseling ' met een vijfvoud toe.

Welk een' plotseling toeval 'toch.

Denk niet, waarom zou je, over bedrijfjes waar meer dan 20% winst te behalen valt, aan een causaal verband.

/3
Read 6 tweets
#SeriousRequest
#jeugdzorg
#doneerniet

Advocaten slaan alarm. Ouders nog minder mogelijkheden zich te verweren tegen de structurele misstanden in de jeugdhulpverlening.

/1


metronieuws.nl/in-het-nieuws/…
En ook het schandaal rondom de toeslagenaffaire is nu niet bepaald een visitekaartje voor jeugdzorg. Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bleek dat bij de 3301 gedwongen uithuisplaatsingen de feiten in de onderzoeken niet klopten.

/2
De voor #jeugdzorg gevoerde campagne van @HetVergetenKind met als doel nog méér gezinshuizen op te richten gaat in feite dus nog méér #uithuisplaatsingen in de hand werken.

/3
Read 7 tweets
🧵 precies 3 jaar geleden kreeg ik een pushbericht van @NUnl dat er ouders waren die naar de belastingdienst gingen om hun kinderopvangdossier op te halen omdat er van alles mis was. Ik schrok. Ik dacht “hey nog meer mensen?” Ik belde meteen op en vroeg mijn eigen dossier op
Er was ineens aandacht voor de situatie waar ik in zat. Wat een herkenning want ik voelde me zo alleen. Er kwam een debat waar ik eerst niet naar toe wilde gaan. Maar toen ik @deroger3005 hoorde roepen in de kamer dat hij alles kwijt was geraakt besloot ik naar het debat te gaan
Daar kwam ik @RenskeLeijten tegen en een heleboel andere ouders. Er volgde een hele rollercoaster. Heel veel interviews waarin ik vertelde wat mij was overkomen met de hoop dat het bijna voorbij zou zijn. Want nu wist Nederland ervan. Menno Snel stapte op.
Read 13 tweets
Ik weet niet of ik van het hele #transgenderdebat verslag ga doen op Twitter, maar ik ga in elk geval nog voor de volgende ronde.
Zit klaar met een borrel bij de hand.😉
Eerste spreker: @PieterOmtzigt die maar deels bij dit #debat is omdat hij tegelijkertijd ook bij een wetgevingsoverleg over het #toeslagenschandaal is.
Nu hier omdat hij dit erg belangrijk vindt.
Omtzigt wil de #deskundigenverklaring niet loslaten.
Wil een amendement dat die verklaring niet vervalt bij mensen die veroordeeld zijn voor een #zedenmisdrijf
Hij vergelijkt het met een VOG, als die gevraagd wordt, is dat ook niet beschuldigend bedoeld.
Vraag van @Lisawesterveld
Read 59 tweets
De individualisering van onze Westerse maatschappij is naar mijn mening hetgeen waaraan we kapot gaan. Constant het eigen ego voorop stellen en jezelf als uitgangspunt nemen is wat ons sloopt.
De hysterie die gaande is omdat een overheid adviezen geeft over bijvoorbeeld:
de hitte, het klimaat en het milieu is wat mij betreft het toppunt van egoïsme.
Wanneer je merkt dat een advies voor jou overbodig is omdat je het wel weet dan hoef je er dus niks mee te doen! DAN WAS DIE BOODSCHAP NIET VOOR JOU!!
Wanneer je problemen negeert die ons allemaal aangaan omdat het een negatieve impact heeft op jouw werk of economische positie dan ben je wat mij betreft een egoïstische wegkijker.

Beroepen gaan verloren of worden ingeperkt omdat de tijd zegt dat dat beter is..
Read 7 tweets
Een groot compliment voor ⁦@AnnemarieHeite⁩ wat een fantastisch verhoor. De informatie die mevrouw Heite hier deelt is van ongekende waarde voor iedereen die de eer heeft zich in een schandaal te bevinden dat opgelost moet worden olv ⁦@MinPresdvhn.nl/groningen/Kijk…
Allereerst weet @MinPres dat elke Nederlander die in een herstelproces van een schandaal zit hier zoveel tijd mee kwijt is, dat hij zich afvraagt hoe lang we dit kunnen volhouden. Zeker als je daarnaast ook nog werkt. Ook hij weet dat dit niet te doen is.
Burgers confronteren & laten stoeien met Zuid-As advocaten & notarissen.Directieleden van de NAM en Shell. Ministers en meer. Is ondenkbaar als je als regering een oplossing biedt voor een probleem dat door hen is veroorzaakt. Een onmenselijk component in een herstel procedure.
Read 14 tweets
De #toeslagenaffaire en de bijbehorende problemen heb ik lang voor mijn kinderen verborgen weten te houden. Zonder hun weten ging ik naar de voedselbank en kregen ze kleding van de kledingbank. Hun jeugd moest voorop staan ondanks dat het financieel zeer kritisch was.
Vandaag gingen we spontaan naar de Mac. En wéér die vragen: “kan mem dit wel betalen? En het is wel duur hoor, ik neem wel alleen kipnuggets”. “Mem heeft vorige week ook al zoveel geld aan kleding voor ons betaald!”
Het raakt me enorm. Nooit heb ik ze laten merken dat we door het #toeslagenschandaal ineens geen geld meer hadden. Ik moest liegen over de voedsel en kledingbank waar we onze spullen kregen. Ik moest continu creatief zijn om hen positief en vooral gelukkig op te laten groeien.
Read 11 tweets
Door Michel Mulder

EEN OPEN BRIEFJE AAN WAT ZWIJGERS

Beste pleegouders of andersoort onderdak verleners,

Misschien is het u allen ontgaan, druk als u bent met het beheren van 'uw' gezin, maar er is in Nederland een soortement van veenbrand aan het ontstaan over een kleine
1700, door de staat ontvoerde kinderen.

Eén van die ontvoerde kinderen zou best iedere avond bij u aan tafel kunnen zitten, onwetend van het gevecht dat zijn of haar biologische ouders aan het voeren zijn tegen een - naar het blijkt - oppermachtige staat, terwijl u plichtmatig
zwijgt als het graf.

Nou is er in het strafrecht zoiets als medeplichtigheid, waarvan de definitie ongeveer zo luidt: "Medeplichtige, in het strafrecht, is de persoon die opzettelijk heeft bijgedragen tot het misdrijf, niet-noodzakelijke hulp heeft geboden, onderrichtingen heeft
Read 11 tweets
1/n

Een paar observaties over #journalistiek #gaswinning #groningen van een dossierkenner die ermee gaat stoppen.
2/n

Ergens in 2013 begon ik met het aanschrijven van columnisten, opiniemakers, journalisten enz. De #media dus.

Elke keer dat er iets over #groningen #gaswinning werd geschreven dat niet klopte, of waar nog veel meer over te zeggen was, trok ik aan de bel.
3/n

Ik reageerde ook als er geschreven werd over #rechtsstaat #rechtsorde #mensenrechten.

Want vrijwel nooit ging dat over #groningen, terwijl hier een grote groep mensen woont die stelselmatig achtergesteld wordt (geen "gevoel", zoals Staat en Olies #spinnen, maar feit).
Read 16 tweets
Omdat het coronabeleid dat nu al >2 jr wordt gevoerd de mensen die het het moeilijkste hebben in het leven, nog verder heeft vertrapt! Omdat ik klaar ben met toekijken hoe mensen die het al zwaar hadden, nog verder worden gemarginaliseerd!

2/12
Meeste politici/beleidsmakers weten niet wat armoe, achterstandswijk, psychische e/o lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, discriminatie, racisme,… is. Ze kennen het enkel uit tekstboeken, maar kunnen zich geen voorstelling maken wat dat in de praktijk betekent.

3/12
Read 12 tweets
De @RaadvanState haalt hard uit naar de @Belastingdienst : die was niet eerlijk in de rechtszaal
(1) #toeslagenschandaal Image
De rechtbanken zeggen
- de @Belastingdienst jokte ook bij ons
- wij probeerden de @RaadvanState te overtuigen (tevergeefs).
(2) Image
De @toezicht_AP haalt keihard uit naar de @RaadvanState die ze medeplichtig vinden aan discriminatie
(3)
nos.nl/nieuwsuur/arti…
Read 5 tweets
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees Chris Sent, Ranada en Elize....jullie blikveld is te beperkt. Door gebrek aan kennis over sektarisme en het sektarisch mechanisme en de laksheid waarmee jullie over dit onderwerp, dat zo breed is uitgemeten door @Teunvandekeuken @Sietze_1 en Joep Dohmen, heen stappen, zien
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees @Teunvandekeuken @Sietze_1 jullie het niet. Jullie zien niet dat dit institutioneel is, terwijl dat wel uit de artikelen bleek als je het goed leest. Jullie zien niet de gelijkenis met Bibbiano en Norway’s stolen children.
@harmbeertema
Jullie leggen het verband niet met infiltratie Avatar in zorg en
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees @Teunvandekeuken @Sietze_1 @harmbeertema onderwijs. Uit de artikelen, de Kamervragen, de klachten van ouders uit het hele land bleek dat dit institutioneel sektarisme is.
@thierrybaudet @ossewed @PvanHouwelingen #toeslagenschandaal
De reactie van het instituut was het sluiten van het meldpunt sektesignaal. De klachten
Read 106 tweets
Na mijn vragen over uithuisplaatsingen die samenhangen met het #toeslagenschandaal beloofde het kabinet meer onderzoek. Maar liefst 1105 kinderen uit deze gezinnen die door de overheid kapot zijn gemaakt kwamen in contact met jeugdhulp of -bescherming. cbs.nl/nl-nl/maatwerk…
En dit is alleen nog maar tussen 2015 en 2020. Terwijl we allemaal weten dat dit schandaal al veel eerder begon. En dit is dus allemaal ‘jeugdhulp met verblijf’. Dat is dus niet een gesprekje in de week. Maar pleeggezin, opvang of gesloten jeugdzorg. Soms tot de dag van vandaag.
En tot op de dag van vandaag ligt er geen plan om waar mogelijk die kinderen weer terug in het gezin te krijgen. Net als bij de terugbetalingen gaat alles zo fucking traag. (Antwoorden op vragen hier: rijksoverheid.nl/binaries/rijks…)
Read 14 tweets
(1)
Ok, wederom een draadje over het #toeslagenschandaal

Jullie kennen vast @Natasja1311 uit #steenrijkstraatarm
Haar gezin werd hun eengezinshuis onder hun kont verkocht.
Iedereen weet dat wij allemaal veel kwijt zijn geraakt.
Maar bij Natasja speelt er veel meer, zij kreeg
(2)
door de stress een beroerte.
Iedereen heeft kunnen zien hoe @RSoemai haar de trap van 4 hoog naar beneden tilde.
Dit huis heeft zij kunnen bemachtigen voordat zij deze hersenbloeding kreeg.
Maar nu heeft zij een huis op de begane grond nodig.
Een urgentie hiervoor is
(3)
duidelijk aanwezig, MÁÁR...
Hier komt de clou.

@GemeenteMaasslu doet heel erg moeilijk.
Ze willen wel een urgentie geven, MÁÁR moet er een medisch dossier aangeleverd worden.
Dit gegeven te hebben, wordt er aangegeven dat zij deze niet gekregen hebben.
Zij willen nu bewijs
Read 10 tweets
#steenrijkstraatarm
Vraagje aan de mensen die de ouders feliciteerden en verder niet meer mochten zeuren.
Hebben jullie het schaamrood nu niet op de kaken?
Hebben jullie nou niet zo iets, we zijn in de maling genomen door @MinPres ?
Want ja, hij wou dit, niet zo gek... (( 1 ))
dat ik dan zeg, dat ik hem klaasvaak noem.
Al heeft Klaasvaak goede bedoelingen, dus komt Rutte deze naam niet toe.
Verkiezingen kwamen eraan en de ouders waren f*cked, toen hij dat de eter inslingerde via de staatsecretaris.
Doorzien de goedgelovige @VVD stemmers nu echt (( 1 ))
niet de ernst hiervan?
Dat het een publiciteitsstunt was?
Dat het voor Rutte zijn beeldvorming was?
En de VVD overwon.

Nee mensen het is nog steeds niet opgelost.
Kinderen worden nog steeds uit huis geplaatst aan de hand van het #toeslagenschandaal jl. Nog geen 2 maanden (( 3 ))
Read 8 tweets
Een KIND in de #toeslagenaffaire die uit huis was geplaatst, omdat haar moeder haar in "FINANCIEEL GEVAAR HAD GEBRACHT"
Werd verkracht, zij zit er nu doorheen en heeft zichzelf vandaag gesneden.
Ze wilt terug naar haar MOEDER, maar houden haar vast. Er is vandaag aangifte gedaan.
@2eKamertweets ik roep de verantwoordelijke minister op mij op te bellen.
@AvHuffelen heeft mijn nr.
Graag wil ik samen met de moeder en u in gesprek, om de terugkeer van dit getraumatiseerd meisje, gegarandeerd naar huis terug te keren. Daar waar zij echte liefde zal krijgen.
Dat is niet zo moeilijk toch.
Samen met goede hulp, kan dit meisje gewoon THUIS functioneren !!
Het is uw plicht hierin op te treden.
De inrichting en pleegouders hebben een gerechtelijk bevel genegeerd !!
#toeslagenschandaal
Read 3 tweets
Hier volgt een draadje voor mede-gedupeerden, (rechts-) wetenschappers, belangengroepen, (lagere) overheden en alle anderen die zich noodgedwongen of professioneel bezighouden met #gaswinning #groningen #rechtsstaat.
Van 2016 tot 2020 voerden wij bij Rechtbank Noord-Nederland een civiele rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, staatsbedrijf EBN, Maatschap Groningen en NAM. In deze zaak werden prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad, waarvoor we een aparte procedure doorliepen.
Het had alle kenmerken van een proefproces.

TK reserveerde via een amendement op de begroting van EZ geld om gedupeerden te ondersteunen bij rechtszaken t.b.v. jurisprudentie (bit.ly/3f4VKvA ). Dat werd geparkeerd in het werkbudget van de NCG. Er gebeurde niets mee.
Read 16 tweets
Heropening vergadering.
Arib heeft de #verkenners om info gevraagd en er komt binnen een half uur een brief.
De nieuwe Kamerleden maken geen gebruik van hun recht om tijdens hun maidenspeech niet geïnterrumpeerd te worden.
Kaag: meteen na de verkiezingen is het verkennersproces fout gelopen.
Wow. Meteen hard tegen Rutte.
SOMMIGE fractieleiders spraken met de #verkenners over mogelijke functies van Kamerleden van andere partijen.
BREUK @D66 en @VVD is definitief.
Of in elk geval de breuk met #MarkRutte
Kaag vraagt zich af waarom de waarheid zo moeizaam boven kwam. Hoe komt het dat de Kamer zo traag en onvolledig is geïnformeerd?
Wil nog iets zeggen over de procedure van de #verkenners
Read 75 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!