Discover and read the best of Twitter Threads about #jeugdzorg

Most recents (11)

De #toeslagenaffaire en de bijbehorende problemen heb ik lang voor mijn kinderen verborgen weten te houden. Zonder hun weten ging ik naar de voedselbank en kregen ze kleding van de kledingbank. Hun jeugd moest voorop staan ondanks dat het financieel zeer kritisch was.
Vandaag gingen we spontaan naar de Mac. En wéér die vragen: “kan mem dit wel betalen? En het is wel duur hoor, ik neem wel alleen kipnuggets”. “Mem heeft vorige week ook al zoveel geld aan kleding voor ons betaald!”
Het raakt me enorm. Nooit heb ik ze laten merken dat we door het #toeslagenschandaal ineens geen geld meer hadden. Ik moest liegen over de voedsel en kledingbank waar we onze spullen kregen. Ik moest continu creatief zijn om hen positief en vooral gelukkig op te laten groeien.
Read 11 tweets
Gedupeerde van #toeslagenaffaire en hulp nodig van #gemeente gemeentes laten veel geld liggen en betalen dit uit gemeentegeld terwijl ze dit kunnen indienen via spuk bij het rijk. Een draadje🧵🪡 #gemeenteraadsverkiezingen2022
Hier in de routekaart hersteloperatie staat alles met linken naar documenten. Ook de handleidingen etc wat allemaal qua ondersteuning vergoed kan worden;
vng.nl/sites/default/…
Er dient samen met gedupeerden een plan van Aanpak gemaakt te worden. Dan kunnen alle kosten ingediend worden bij het rijk via spuk.
Read 35 tweets
Opletten @thierrybaudet @PvanHouwelingen @ossewed @GideonvMeijeren @FleurAgemaPVV @PieterOmtzigt @RenskeLeijten
Wethouder Marcelle Hendrickx die heimelijk #GIRFEC uitrolt (in opdracht van wie eigenlijk🤔)gaat staatssecretaris @MaartenOoijen ontmoeten om #GIRFEC op alle scholen
te implementeren waar het Hogere Gerechtshof notabene al een stokje voor heeft gestoken omdat het in strijd is met art.8 van EVRM. Daarnaast blijkt geen enkele ouder op de hoogte te zijn van wat #GIRFEC écht is, namelijk vergaande staatsbemoeienis tav voeding, leefstijl,
gezondheid en opvoeding. Ieder kind krijgt een staatsvoogd die bepaalt wat goed is voor jouw kind qua voeding, leefstijl, sport, muziek, schoolkeuze, beroepskeuze, opvoeding én #vaccinatie! Via de nieuwe wet Deelgezag heeft de overheid inmiddels automatisch als derde ouder
Read 7 tweets
Draadje #jeugdzorg: 1. Instelling, jeugdbeschermer, burgemeester en ouders delen dezelfde zorgen over tijdens begeleid verlof weggelopen kind. Het @Het_OM blijft weigeren toestemming te geven telefoon te traceren. Er is geen levensgevaar volgens hen. Kind heeft bloedarmoede en
2. en geen medicijnen mee. Ze heeft een potentieel dodelijke visallergie en geen onderhoudsmedicatie en epi-pen mee. Geen geld, geen extra kleding. Ze is minderjarig. Er is een rechterlijke machtiging voor een gesloten plaatsing. Met toestemming is ze in 10 minuten getraceerd,
3. boven water en veilig en kan ze terug naar de instelling. Haar plek blijft 2 weken behouden. Daarna begint het geleur en gezoek naar een passende plek weer opnieuw. Áls ze gevonden wordt. Vorig jaar was ze 6 maanden onvindbaar. Gelukkig was er sporadisch contact tussen haar
Read 10 tweets
Zou geen enkel probleem moeten zijn om dat aan te tonen.

Stap 1:
Hoeveel van de #1115kinderen hadden al een Jeugdzorg traject lopen voor de Belastingdienst langs kwam.

Als dat namelijk NIET het geval is behoren ze tot de groep van kinderen die precies 0% kans heeft op een #UHP
Liep er al wel een Jeugdzorg traject, dan hadden deze kinderen alsnog een kans van 95% dat ze NIET met een #UHP te maken kregen
Dus dan zou er duidelijk aanwijsbare problematiek moeten zijn die niet te maken heeft met armoede

Dus beste @SanderDekker: kom maar door met de cijfers
Overigens, zelfs als er wel al een #Jeugdzorg traject liep is het natuurlijk voor de ouders onmogelijk te bewijzen dat de situatie agv de #toeslagenaffaire zodanig geëscaleerd is dat een #UHP nodig was.
Read 4 tweets
Armoede doet heel gekke dingen met je hoofd. In het begin gaat het wel, dan is er alleen weinig geld, maar met wat creativiteit kom je een eind en is er zelfs nog wel eens ruimte voor iets leuks.
Maar zoals in elk mensenleven voorkomt: er is ook wel eens pech. Een boete, een rekening die duurder uitviel, een kapot apparaat of de vrijgezellenparty van je beste vriendin, waar je heengaat terwijl het niet kan omdat je niet durft te zeggen dat je niet kan. Ik noem maar wat.
Al snel leer je dat te laat betalen een ergere crime is dan drugs smokkelen. Intimiderende taal, dreigementen, neerbuigendheid en: eigen schuld, nou zoek je het ook maar zelf uit.

Dus je schraapt alles bij elkaar en hehe, daar ben je vanaf.
Read 9 tweets
Vandaag werd ik door de Fryske media gebeld met de vraag of ik iets kon vertellen over de #1115kinderen. Altijd ben ik open en eerlijk geweest over de #toeslagenaffaire. Vandaag kon en wilde ik eigenlijk niet praten. Met een onterecht toegewezen OTS ben ik namelijk doodsbang,
doodsbang om hierover te spreken in de media. Ik wil het wel, maar kan het niet. Bang voor een voogd die je overal op kan ‘pakken’. Iedere dag loop ik als goede moeder op mijn tenen. Iedere dag die angst dat als ik ook maar 1 fout maak ook mijn kinderen straks elders moeten wonen
Ik vroeg in 2017 al hulp via de gemeente. Veilig thuis kwam in beeld. Alleen al daardoor functioneer je als ouder anders vanwege deze stressfactor. Aan waarheidsvinding wordt niet gedaan, je wordt verplicht je handtekening onder de dossiers te zetten…want anders,werk je niet mee
Read 6 tweets
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees Chris Sent, Ranada en Elize....jullie blikveld is te beperkt. Door gebrek aan kennis over sektarisme en het sektarisch mechanisme en de laksheid waarmee jullie over dit onderwerp, dat zo breed is uitgemeten door @Teunvandekeuken @Sietze_1 en Joep Dohmen, heen stappen, zien
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees @Teunvandekeuken @Sietze_1 jullie het niet. Jullie zien niet dat dit institutioneel is, terwijl dat wel uit de artikelen bleek als je het goed leest. Jullie zien niet de gelijkenis met Bibbiano en Norway’s stolen children.
@harmbeertema
Jullie leggen het verband niet met infiltratie Avatar in zorg en
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees @Teunvandekeuken @Sietze_1 @harmbeertema onderwijs. Uit de artikelen, de Kamervragen, de klachten van ouders uit het hele land bleek dat dit institutioneel sektarisme is.
@thierrybaudet @ossewed @PvanHouwelingen #toeslagenschandaal
De reactie van het instituut was het sluiten van het meldpunt sektesignaal. De klachten
Read 106 tweets
Gisteren in het #notulendebat werden zorgen geuit over blinde vlekken mbt andere overheidsinstellingen.
Beste bewindslieden; onderzoek #Jeugdzorg.
Deze jongen mocht, tot groot verdriet van beiden, zijn moeder niet meer zien. Hij maakte er een clip over.
Hij wil weg van alle instellingen waar hij, onterecht, is geplaatst.
Hij wil bij zijn moeder wonen; Een academische geschoolde, lieve, zorgzame vrouw. Ik ken haar persoonlijk. Ik heb geluidsbanden gehoord met medewerkers van jeugdzorg waar de honden geen brood van lusten.
Onbeschoft en volkomen voorbijgaand aan het verdriet van moeder en zoon.
10 minuten onder begeleiding je moeder mogen spreken. Onder toezicht en onder voorwaarden. Bepaalde onderwerpen mogen niet besproken worden. Restricties en enorme tegenstand vanuit Jeugdzorg.
Read 6 tweets
trouw.nl/ts-bf618a45
Waarom juist de bezuiniging op de ANW een slecht idee is - en wéér zal leiden tot extra kosten voor gemeenten. Leest u aub even mee, @wkoolmees , @hugodejonge en @PaulBlokhuis .. Dit advies krijgt u gratis en voor niets. >
ANW. Mensen die een partner verliezen en niet (helemaal) economisch zelfstandig zijn hebben er recht op. De regeling is al flink uitgekleed in 1996. Zo'n 28.000 mensen in Nederland komen er nu voor in aanmerking. Onder hen veel jonge verweduwden met minderjarige kinderen. >
Je partner verliezen als je nog jong bent heeft een enorme impact. Je (kleine) kinderen zijn hun vader of moeder kwijt en moeten daar de rest van hun leven mee dealen. Jij verliest niet alleen je liefde maar ook je toekomst. In het spitsuur van je leven sta je er alleen voor. >
Read 15 tweets
@ministerieJenV @SanderDekker @Inholland @SanderDekker maakte de weg vrij voor Avatar scholen.
@SanderDekker schafte vervolgens @sektesignaal af na de uitzending en artikelen van @De_Monitor @Teunvandekeuken @Sietze_1.
@joepdohmen @nrc toonde aan dat Avatar overal is. Ook bij politie, OM en Justitie.
Ouders van deze
@ministerieJenV @SanderDekker @Inholland @sektesignaal @De_Monitor @Teunvandekeuken @Sietze_1 @joepdohmen @nrc scholen kunnen niet meer terecht met signalen, zorgen en klachten over sektarisme bij @sektesignaal. De @onderwijsinsp heeft de klachten van ouders uit het hele land over deze scholen nooit serieus genomen. Daarbij blijkt de macht van deze Avatars ook binnen @MinOCW en
@ministerieJenV @SanderDekker @Inholland @sektesignaal @De_Monitor @Teunvandekeuken @Sietze_1 @joepdohmen @nrc @onderwijsinsp @MinOCW @onderwijsinsp en politieke partijen aanwezig te zijn.
Burgers uit alle domeinen zoals (jeugd)zorg en medewerkers van @Het_OM @Politie en @ministerieJenV kunnen intern ook niet -veilig- klagen over Avatar binnen eigen gelederen. Immers, avatar is overal.
Wat maakt nu dat
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!