Discover and read the best of Twitter Threads about #Osmanlı

Most recents (4)

Mustafa Kemal Paşa’nın Acil Telgrafı / Hamid Bey’in Samsun’a Mutasarrıf Olarak Atanması Talebi

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasından sonra Samsun Mutasarrıfı Ethem Bey yerine bölgenin haiz olduğu önem dolayısıyla yeni bir mutasarrıf talebinde bulunuyor.+
20 Mayıs 1919 tarihli bu telgrafına göre bölgenin mülki görevlerinin geçici süreyle Kolordu Kumandanı Refet Bey’e verilmesinin bazı sakıncaları barındırdığı üzerinde durmuş. Sakıncadan kasıt nezaketli bir dönemde olması nedeni ile ehil bir mutasarrıfın bölgede bulunmamasının+
belgedeki tabirle Allah esirgesin bölgenin İzmir gibi bir akıbete maruz kalacağı olmuş. Bu durumdan sakınmak amacı ile önemli bir zatın asaleten sancağın başına geçmesi talebinde bulunarak bu makam için Dahiliye Nezareti eski müsteşarı Hamid Bey’i tavsiyede bulunuyor.+
Read 6 tweets
19. Yüzyıl: Mülheim kentinden geçen Ren Nehri’nin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında da Fransızlar yaşar.
Fransızlar, her sene ekin biçme zamanında nehrin karşı kıyısına geçip Almanlara âit topraklardaki mahsûlün tümünü çalarlar.... @Y_Bahadiroglu na birer Fatiha okuyalım.
Kendi yöneticilerinden yardım göremeyen yöre halkı, çâreyi #Osmanlı Padişahına müracaat etmekte arar: Bir mektupla durumu bildirirler:
#Fransızlar her sene bize zulmediyor, mahsûlümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki, dünyâya adâlet dağıtan bir imparatorluğun sultânı, İslâmiyet’in de halifesisiniz, bizi bu zulümden kurtarın. Asker gönderin. Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkânı sağlayın.”
Read 15 tweets
Sıradan bir kitapseverin #JamesJoyce’un #Ulysses’i ile 24 senelik imtihanı (1996-2020)... Bu thread benim gibi #Ulysses’e başlayıp başlayıp sonunda bitireceklere adanmıştır. @enisbatur @MeltemGurle @armaganekici
1996’da lise son sınıfta iken @YKYHaber 'in başında @enisbatur vardı ve ilk #Ulysses çevirisini #NevzatErkmen yapmıştı. Kitabın dil oyunlar ile başa çıkabilecek en iyi aday deniyordu. Çünkü hem eşi #Joyce ’un ülkesi #İrlanda ’dandı hem de Zeka Oyunları Takımı’nın başındaydı.
Heyecanla ilk baskıyı satın aldım. Fakat herkes #Ulysses 'in rehber kitap olmadan okunamayacağı görüşündeydi. Nitekim benim de denemelerim başarısız oldu ve anahtar kitabı beklemeye başladım. O esnada üniversite bitti ve İngiltere’ye taşındım.
Read 16 tweets
SELÇUKLULARI; SARAYINI İŞGAL EDEN BİZANS VE GÜRCÜLER
YIKMIŞTI
MALYA'DAKİ TÜRKMEN KATLİAMI PİRUS ZAFERİYDİ.

Bizans'ın yüzbin kişilik iki ordusunu da Malazgirt ve Miryokefalon'da dağıtan, Haçlı Seferlerini bozan Selçuklu, nasıl oldu da 20 bin kişilik Moğol ordusuna teslim oldu?
1-BİLGİ NOTU
Dün paylaştığım ve bilgiselin 4. Maddesinde hata yapıp üçüncü maddeden tekrar yazdığım için bilgisel 4. Maddede kesilmiş göründüğünden
Bu bilgiseli biraz daha genişletip, yeni bilgiler de ekleyip, bilgiseli buraya aktarıp, şimdi buradan tekrar tamamlayacağım.
2-Sultan Alaaddin zamanında her şey çok iyiydi. Ortalık günlük gülistanlık ve her yerde bolluk..
Bu Gıyasettin meydana çıkalı giderek daha da hissedilmeye başlayan bir sarsıntı vardı.
Huzur ve barıştan çekişmeye; bolluktan kıtlığa bir geçiş olabileceğine kimse inanmıyordu, ama,
Read 112 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!