Discover and read the best of Twitter Threads about #anket

Most recents (3)

Anketler - Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş... #Anket

Pusulada üç isim var oyunuzu kime basarsınız:
Pusulada üç isim var oyunuzu kime basarsınız:
Pusulada iki isim var oyunuzu kime basarsınız:
Read 5 tweets
Bu 🐦🪡🧵'i, burada sürekli olarak "#Batı'nın ikiyüzlülüğü" hakkında şikayette bulunanlar içindir.

Bu arada mültecilere yinede en çok tolerans gösteren #Batı olduğunu unutmamak lazım. Biz Türkler birçok anlamda bu konularda çok daha kötüyüz. (🧵1/11)
#Avrupa'dan para almak ve #Türkiye'yi destabilize etmek için #Putin ile birlikte #Suriye'de "#mülteci" yaratma ve #silah gibi kullanılmasını da unutmayalım.
#Soykırımı yapmak konusunda öndeyiz, örneğin #KHK'lıları. Bu soykırı yüzünden yurt dışına kovulanları unutmayalım. (🧵2/11)
Alın size "ikiyüzlü olmayan" bir cumhurbaşkanı. #Türkiye'deki mültecilere gelince ikiyüzlülükte çok iyisiniz eyyyy #Putin'ci #muhalefet. 😉
#Batı'nın ikiyüzlülüğüne kızıyorsanız, şu yolsuzun "#mülteci politikasına" peki SİZ neden kızıyorsunuz?
(🧵3/11)
tr.euronews.com/2022/03/15/erd…
Read 11 tweets
NAKT İLMİ VE İ'CÂM
(ARAPÇADA BENZER HARFLERİ NOKTA İLE AYIRMA)
“Nakt"
( النقط )
sözlükte, “harfi noktalamak, harfe nokta koymak” anlamında “nakata’l-harfe yenkutuhû"
( نقط الحرف ينقطه )
fiilinin masdarıdır. İsmi “nokta"
( النقطة )
dır. Çoğulu “nukat"
( النقط ) ImageImageImageImage
ve “nikât"
( النقاط )
gelir. Yine şeddeyle “nakkata tankîtan"
( نقط تنقيطا )
diye de söylenir. [el-Halîl, el-Ayn, 5/105; İbn Düreyd, el-Cemhere, 3/115; el-Cevherî, es-Sıhâh, 3/1165; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, 9/294-295 (n-k-t نقط maddesi).] ImageImageImage
Terim olarak “Nakt"
( النقط )
kelimesi, Arap kültüründe iki mânâda kullanılmıştır.
[el-Mârğınî, Delîlü’l-Hayrân, s. 321; İzzet Hasan, Dânî’nin Kitâbü’l-Muhkem’inin Tahkîki’nin Mukad-dimesi, s. 26.]
Read 40 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!