Discover and read the best of Twitter Threads about #bolu

Most recents (3)

#Earthquake (#deprem) possibly felt 7 sec ago in #Turkey (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:
📱emsc-csem.org/service/applic…
🌐m.emsc.eu
🖥emsc-csem.org
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! Image
👉#Bolu (Yerel saat 05:05:19). Depremi hissettiniz mi? Deneyiminizi paylaşın:
🌐m.emsc.eu

Gözlemleriniz, depremin etkisini anlamak için önemlidir.🙏
🔔#Earthquake (#deprem) M2.6 occurred 9 km NE of #Bolu (#Turkey) 2 min ago (local time 05:05:15). More info at:
📱emsc-csem.org/service/applic…
🌐m.emsc.eu/?id=1272440
🖥emsc-csem.org/Earthquake/ear… Image
Read 4 tweets
1. BORSA HARAM MIDIR MESELESİ
Pay (hisse) senedi, anonim şirketlerin mali varlıkları üzerinde mülkiyet hakkını temsil eden kıymetli evraktır. Bu senede sahip olan kimse, pay oranına göre şirketin kar ve zararına ortak olur.
2. Pay senedi almanın dini hükmü, bu senedin temsil ettiği şirketin faaliyet alanı ve finansal gelirleri ile bağlantılıdır. Buna göre faaliyet alanı ve finansal gelirleri İslam’a göre meşru olan şirketlerin pay senetleri alınıp satılabilir.
3. BORSADA GÜNLÜK AL/SAT MESELESİ

1. Hisse almaktaki amacın ortaklık kurmak olması sebebiyle belirli bir vade olması Fukaha tarafından şart kabul edilir. Bunun sadece günlük veya anlık kazanca indirgenmemesi tavsiye edilir ve hoş görülmez. Aksi durumda kumara benzetilmektedir.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!