Discover and read the best of Twitter Threads about #cref

Most recents (4)

Been in office space brokerage for 10+ years

I've seen many smart colleagues & competitors quit along the way and forfeit all they initially invested.

5 simple tips to last longer in sales. 1/x

#cre #nyc #sales #salestips #cref
1) Truly believe in the value you provide.
It makes selling easier and helps you focus on those who can benefit from what you have to offer
2/x
2) Develop a consistently consistent prospecting regiment.
For me, week doesn't end until I've hit 25 conversations. Not 'calls' or 'dials', conversations.
3/x
Read 6 tweets
Iederwijs is doorgestart na een stroom van negatieve publiciteit in de media en na een serie faillissementen van deze scholen door te weinig leerlingenaantallen, slecht bestuur en te weinig geld om goed onderwijs te kunnen geven. Of een combinatie daarvan. Er is doorgestart
onder een nieuwe koepelnaam Democratische scholen. Dat bekt lekker, dat verkoopt lekker. Democratisch is het niet. Immers, deze scholen worden opgericht door de Avatar sekte. De Avatar sekte heeft een eigen visie op onderwijs en samenleven. Deze sekte gebruikt en misbruikt
Read 42 tweets
@RubenAltena Beste Ruben, vreemd dat @onderwijsinsp deze non-onderwijsvorm van Iederwijs,democratische scholen en Avatar sekte wel goedkeurt als het particuliere scholen betreft, maar binnen het reguliere kader beoordeeld als ‘zeer zwak’.
@arieslob @harmbeertema @Teunvandekeuken @Sietze_1
@RubenAltena @onderwijsinsp @arieslob @harmbeertema @Teunvandekeuken @Sietze_1 Dit is zo’n democratische -Avatar- school. @De_Monitor deed onderzoek. Het was niet de onderwijsinspectie die disfunctie van de school aantoonde, integendeel. Op 30 mei 2017 keurde inspectie de school op alle punten goed. Het waren ouders die disfunctie inspectie en school
@RubenAltena @onderwijsinsp @arieslob @harmbeertema @Teunvandekeuken @Sietze_1 @De_Monitor aantoonden en inspectie dwongen conform wetgeving B3 scholen en het toch al te summiere toetsingskader. De inspectie zag zich 18 weken -minus 6 weken zomervakantie- later genoodzaakt de school op alle punten af te keuren. Vreemd genoeg werd de school weer goedgekeurd ná
Read 36 tweets
@ruiterprins @dynd21 @Lisawesterveld @Gemeente_Hoorn @burgerrechten @FTM_nl @MinisterieSZW @wimjanrenkema @Ranada1967 @miekekrol @avrotrosradar Wat bizar dat @Lisawesterveld #CREF en dus #GIRFEC steunt.
Nog gekker wordt haar tweet waarin ze veinsd zich van de domme te houden tav #girfec
@ruiterprins @dynd21 @Lisawesterveld @Gemeente_Hoorn @burgerrechten @FTM_nl @MinisterieSZW @wimjanrenkema @Ranada1967 @miekekrol @avrotrosradar @Lisawesterveld steunt met #CREF oplichterij en kwakzalverij. Over de rug van kinderen en met kinderen als slachtoffer!
@Lisawesterveld van @2eKamertweets mogen wij verwachten niet kritiekloos en klakkeloos kwakzalvers te steunen van ons belastinggeld.

kwakzalverij.nl/nieuws/cref-me…
@ruiterprins @dynd21 @Lisawesterveld @Gemeente_Hoorn @burgerrechten @FTM_nl @MinisterieSZW @wimjanrenkema @Ranada1967 @miekekrol @avrotrosradar @2eKamertweets Net als de tovenaars van Avatar denkt @Lisawesterveld dus adhd en ass te kunnen genezen met kwakzalverij!
Van @2eKamertweets mogen we toch verwachten dat Lisa en @hugodejonge niet kritiekloos en klakkeloos kwakzalverij volgen? Van ons belastinggeld!
Read 33 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!