Discover and read the best of Twitter Threads about #estructures

Most recents (2)

Nova entrega del gran Phil 🧶 sobre l’#Arqueologia!
Recordeu que els dies 9 i 10 de Juliol la @Vineaetalni 2022 organitza el primer Taller d’Arqueologia!

Al capítol 1 us vam explicar la importància dels estrats per a poder fer una bona excavació arqueològica.
Avui al capítol 2.1 passem a una altra pregunta: què apareix a un #jaciment arqueològic #romà 🏺?

Bàsicament apareixen dos grans tipus de restes: les mòbils, majoritàriament els objectes 🏺; i les immòbils, és a dir, les #estructures 🏛️.
Les restes immòbils són les més fàcils de trobar, perquè es tracta dels murs, les #columnes, els paviments i la resta d’elements constructius dels #edificis. Per les seves dimensions no solen passar desapercebudes…
Read 27 tweets
Supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada.
Esta viga está sometida a su peso propio, por lo que se deformará de una manera como la representada en la figura.
La deformada la he aumentado, digamos, 10 veces para que sea claramente apreciable.
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!