Discover and read the best of Twitter Threads about #jaciment

Most recents (2)

Nova entrega del gran Phil 🧶 sobre l’#Arqueologia!
Recordeu que els dies 9 i 10 de Juliol la @Vineaetalni 2022 organitza el primer Taller d’Arqueologia!

Al capítol 1 us vam explicar la importància dels estrats per a poder fer una bona excavació arqueològica.
Avui al capítol 2.1 passem a una altra pregunta: què apareix a un #jaciment arqueològic #romà 🏺?

Bàsicament apareixen dos grans tipus de restes: les mòbils, majoritàriament els objectes 🏺; i les immòbils, és a dir, les #estructures 🏛️.
Les restes immòbils són les més fàcils de trobar, perquè es tracta dels murs, les #columnes, els paviments i la resta d’elements constructius dels #edificis. Per les seves dimensions no solen passar desapercebudes…
Read 27 tweets
#Catalunya és un país extremadament ric en #patrimoni #arqueològic #protohistòric. Molt més que altres nacions reconegudes arreu pel seu patrimoni i que, a més, l’estimen, el valoren i en viuen, com poden ser el cas d’#Anglaterra o d’#Escòcia.

(little heritage phil...) Image
El patrimoni protohistòric d'aquestes altres nacions, tot i ser extraordinari és, al costat del nostre, de putxinel·lis. I, malgrat això, ells l’han sabut convertir intel·ligentment en un actiu cultural i econòmic (òbviament, Image
sumant-lo a la resta del seu #heritage d’altres èpoques) mentre que nosaltres, sempre capaços de les majors de les proeses, l’hem sabut convertir (no era pas fàcil, atenent a la qualitat del que tenim entre mans...) i el vivim com un problema. Image
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!