Discover and read the best of Twitter Threads about #fav

Most recents (2)

Osmanlı'da Kardeş Katli...
#fav ya da #rt yapabilir misiniz?

Okuyan kişilerin yorumları değerlidir.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Kardeş katli ile ilgili verilen bilgiler ve yorumlar hala tartışmalıdır. Buna rağmen çoğunluğun ortak görüşü Osmanlı'da kardeş katli doğru olarak kabul edilmektedir. Aşağıda verilen bilgilerin bazısı tartışmalıdır. Bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalara bakılabilir.
Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli ve Kardeşlerini Öldürten Padişahlar
Osmanlı hanedanında yaşanan kardeş katlini anlayabilmek adına öncelikli olarak İslam-Osmanlı hukuku ve siyaset geleneğinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Read 848 tweets
#linux #bash #obfuscation using shell parameter expansion:

alphabet=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
${alphabet:2:1}at really
${alphabet: -24:-23}at really
${alphabet: -24:1}at really
${alphabet:2:-23}at really

gnu.org/software/bash/…
similar #bat #windows (ss64.com/nt/syntax-subs…)
The goal is to obfuscate the following command:
cat really
in which, really is a file.
Using arithmetic (add, sub, mul, div, mod, and pow) for calculating index or lenght
${alphabet: 2:(-20-3)}at really
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!